Разговорник

ru Что-то обосновывать 3   »   th เหตุผลบางประการ 3

77 [семьдесят семь]

Что-то обосновывать 3

Что-то обосновывать 3

77 [เจ็ดสิบเจ็ด]

jèt-sìp-jèt

เหตุผลบางประการ 3

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Почему Вы не едите торт? ทำไม---ไ----น--้-ช-้--ี้-่-----บ-/ -ะ? ท-ไมค-ณไม-ทานเค-กช--นน--ล-ะ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ค-ก-ิ-น-ี-ล-ะ ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะ ครับ / คะ? 0
tam-mai-koon-m-̂--t---k------ín--e-e---̂--r-́p---́ tam-mai-koon-ma-i-tan-ke-k-chi-n-ne-e-la--kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-k-́---h-́---e-e-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-kék-chín-née-lâ-kráp-ká
Я должен / должна сбросить вес. ผม /--ิฉั--ต้--ลด-้-ห-ัก --ั- / -ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องลดน--หน-ก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
po-m---̀-c--̌n-d---w-g--ót---́m-n-̀k--ra-p-k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-lo-t-na-m-na-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---o-t-n-́---a-k-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Я его не ем, потому что я должен / должна сбросить вес. ผ- / ด--ัน -ม---น-พรา-ว--ต้อ-ลด-้-หน-ก--รั--/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานเพราะว-าต-องลดน--หน-ก คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ร-ะ-่-ต-อ-ล-น-ำ-น-ก ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนัก ครับ / คะ 0
p----d---ch-̌---a---tan---á--w-̂--h---n--lo-t-n-́m---------́p-ká po-m-di--cha-n-ma-i-tan-pra-w-wa--dha-wng-lo-t-na-m-na-k-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-l-́---a-m-n-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-práw-wâ-dhâwng-lót-nám-nàk-kráp-ká
Почему Вы не пьёте пиво? ท-ไม--------่มเ-ีย-- ---------? ท-ไมค-ณไม-ด--มเบ-ยร- คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-เ-ี-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์ ครับ / คะ? 0
tam------oo---a-i-de-um------r-́----́ tam-mai-koon-ma-i-de-um-bia-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-b-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-bia-kráp-ká
Я ещё должен / должна ехать. ผ----ด-ฉัน---อ-ขั--ถ คร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องข-บรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ข-บ-ถ ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องขับรถ ครับ / คะ 0
pǒ---i---h-̌--dhâw-g-k--p-ro-t-k-a-p--á po-m-di--cha-n-dha-wng-ka-p-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-p-r-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Я его не пью, потому что я ещё должен / должна ехать. ผ--/--ิ--น --่ดื-มเบ----เ------า---งข-บ-- ---บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มเบ-ยร-เพราะว-าต-องข-บรถ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-บ-ย-์-พ-า-ว-า-้-ง-ั-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถ ครับ / คะ 0
p-̌m-d----h-̌--m-̂i-d------ia--r--w-w-̂-d-âw-g-k-̀--r--t-k--́p---́ po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-bia-pra-w-wa--dha-wng-ka-p-ro-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-b-a-p-a-w-w-̂-d-a-w-g-k-̀---o-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-bia-práw-wâ-dhâwng-kàp-rót-kráp-ká
Почему ты не пьёшь кофе? ทำไ---ณไม-ด-่ม-า-- ค-ั- --คะ? ท-ไมค-ณไม-ด--มกาแฟ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟ ครับ / คะ? 0
t-m-mai-k--n-------è----a-fæ--r----ká tam-mai-koon-ma-i-de-um-ga-fæ-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-g---æ-k-a-p-k-́ --------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-ga-fæ-kráp-ká
Он холодный. ม-----น--้- ครั--- -ะ ม-นเย-นแล-ว คร-บ / คะ ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- --------------------- มันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
m-n-yen--ǽo--r-́--ká man-yen-læ-o-kra-p-ka- m-n-y-n-l-́---r-́---a- ---------------------- man-yen-lǽo-kráp-ká
Я его не пью, потому что он холодный. ผ--/ ด-ฉ-- ไม-ด--ม-า--เ--าะมันเย----้ว----บ - คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มกาแฟเพราะม-นเย-นแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-ฟ-พ-า-ม-น-ย-น-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้ว ครับ / คะ 0
po-m-d---ch-----a----e----ga-fæ-p-a-w------e--l-́----á--ká po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-ga-fæ-pra-w-man-yen-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-g---æ-p-a-w-m-n-y-n-l-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-ga-fæ-práw-man-yen-lǽo-kráp-ká
Почему ты не пьёшь чай? ทำ----ณไ--ดื-มชา----บ-/-คะ? ท-ไมค-ณไม-ด--มชา คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ด-่-ช- ค-ั- / ค-? --------------------------- ทำไมคุณไม่ดื่มชา ครับ / คะ? 0
t---mai--oo--------e--m--ha--r-́p--á tam-mai-koon-ma-i-de-um-cha-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-d-̀-m-c-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-dèum-cha-kráp-ká
У меня нет сахара. ผม - ดิ-ั- ไ-่ม-น้ำต----รั----คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ม-น--ตาล คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-้-ต-ล ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
p-----ì--ha---m-̂i--e---a----han-kra-p--á po-m-di--cha-n-ma-i-mee-na-m-dhan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-n-́---h-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Я его не пью, потому что у меня нет сахара. ผ--- ดิฉัน-ไม---่ม-าเ-------ไม-ม-น้ำ-า---รั--- คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ด--มชาเพราะว-าไม-ม-น--ตาล คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ื-ม-า-พ-า-ว-า-ม-ม-น-ำ-า- ค-ั- / ค- ------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาล ครับ / คะ 0
po---di--ch----m----dè-----a-p-áw---̂--â--m-e--------an-k-------́ po-m-di--cha-n-ma-i-de-um-cha-pra-w-wa--ma-i-mee-na-m-dhan-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̀-m-c-a-p-a-w-w-̂-m-̂---e---a-m-d-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dèum-cha-práw-wâ-mâi-mee-nám-dhan-kráp-ká
Почему Вы не едите суп? ทำ--คุณ--่ท--ซุป? ท-ไมค-ณไม-ทานซ-ป? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-ุ-? ----------------- ทำไมคุณไม่ทานซุป? 0
t---------o--mâi------ó-p tam-mai-koon-ma-i-tan-so-op t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-s-́-p --------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-sóop
Я его не заказывал / не заказывала. ผม-- -ิ-ั- -----้-ั-- -รั- - คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ได-ส--ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ด-ส-่- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
pǒm-----ch-̌--ma-i--â--s-̀n-----́p-ká po-m-di--cha-n-ma-i-da-i-sa-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-d-̂---a-n---r-́---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Я его не ем, потому что я его не заказывал / не заказывала. ผม-/--ิ--น ไ-่ท--ซุปเพ--ะว่า-ม-ไ--ส--ง ค-ับ-/ คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานซ-ปเพราะว-าไม-ได-ส--ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-ซ-ป-พ-า-ว-า-ม-ไ-้-ั-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่ง ครับ / คะ 0
p-̌--di--c-a----âi-----so------a---w-̂----i-dâi-sa----kra-----́ po-m-di--cha-n-ma-i-tan-so-op-pra-w-wa--ma-i-da-i-sa-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-s-́-p-p-a-w-w-̂-m-̂---a-i-s-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-sóop-práw-wâ-mâi-dâi-sàng-kráp-ká
Почему Вы не едите мясо? ทำไ-ค--ไ-่---เน-้อ ค-ับ / -ะ? ท-ไมค-ณไม-ทานเน--อ คร-บ / คะ? ท-ไ-ค-ณ-ม-ท-น-น-้- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณไม่ทานเนื้อ ครับ / คะ? 0
t----ai--o----a-i--an---́u---r--p-k-́ tam-mai-koon-ma-i-tan-ne-ua-kra-p-ka- t-m-m-i-k-o---a-i-t-n-n-́-a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-tan-néua-kráp-ká
Я вегетарианец / вегетарианка. ผ- /-ดิ----เป็นม-ง--ิร-ต--ค-ับ-/-คะ ผม / ด-ฉ-น เป-นม-งสว-ร-ต- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ม-ง-ว-ร-ต- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
p----d-̀-ch-----h---m--g-sa--wi--rá-----́--ká po-m-di--cha-n-bhen-mang-sa--wi--ra-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-n-m-n---a---i---a-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká
Я его не ем, потому что я вегетарианец / вегетарианка. ผม-/ -------ม่ทา-เ--้---ราะ--าเป--มั-สว-รั---ค--บ - -ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทานเน--อเพราะว-าเป-นม-งสว-ร-ต- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-เ-ื-อ-พ-า-ว-า-ป-น-ั-ส-ิ-ั-ิ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติ ครับ / คะ 0
po---dì-ch--n--a----an-n-́ua----́--w---bh-n--an----̀-wi---a---kra---ká po-m-di--cha-n-ma-i-tan-ne-ua-pra-w-wa--bhen-mang-sa--wi--ra-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-n-́-a-p-a-w-w-̂-b-e---a-g-s-̀-w-́-r-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-tan-néua-práw-wâ-bhen-mang-sà-wí-rát-kráp-ká

Жесты помогают при обучение словам

Когда мы учим слова, у нашего мозга много работы. Он должен сохранять каждое новое слово. При обучении можно также поддержать наш мозг. Это работает засчёт жестов. Жесты помогают нашей памяти. Мозг может запоминать лучше слова, когда они сопровождаются жестами. Это однозначно доказало исследование. Исследователи попросили выучить испытуемых слова. Эти слова в действительности не существуют. Они относятся к искусственному языку. Некоторым словам испытуемых научили жестами. Это означает, что испытуемые не только слышали или читали слова. С помощью жестов они имитировали также значение слов. В то время, когда они их учили, активность их мозга измерялась. При этом исследователи сделали интересное открытие. При изучение слов многие участки мозга становились активными. Вместе с языковым центром проявлялась также активность сенсомоторного участка мозга. Эти дополнительная активность мозга влияет на память. При изучение жестами образуются сложные системы. Эти системы сохраняют новые слова во многих участках мозга. Они могут эффективнее обрабатывать слова. Когда мы хотим их использовать, наш мозг находит их быстрее. Также они лучше запоминаются. Но важно то, что жест связан со словом. Наш мозг распознаёт, когда слово и жест не подходят друг другу. Новые познание могли бы привести к новым методам обучения. Люди, которые знают мало о языках, учат очень медленно. Возможно, им будет легче, когда они будут имитировать слова телом…