Разговорник

ru Спрашивать – прошедшая форма 2   »   th คำถาม – อดีตกาล 2

86 [восемьдесят шесть]

Спрашивать – прошедшая форма 2

Спрашивать – прошедшая форма 2

86 [แปดสิบหก]

bhæ̀t-sìp-hòk

คำถาม – อดีตกาล 2

[kam-tǎm-à-dèet-gan]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Какой галстук ты носил? คุณ---ผู-เน็คไ---้นไ--? ค-ณได-ผ-กเน-คไทเส-นไหน? ค-ณ-ด-ผ-ก-น-ค-ท-ส-น-ห-? ----------------------- คุณได้ผูกเน็คไทเส้นไหน? 0
koo--da---p--o--né--t---s--n--a-i koon-da-i-po-ok-ne-k-tai-se-n-na-i k-o---a-i-p-̀-k-n-́---a---e-n-n-̌- ---------------------------------- koon-dâi-pòok-nék-tai-sên-nǎi
Какую машину ты купил? ค----้---อ-ถคันไหน? ค-ณได-ซ--อรถค-นไหน? ค-ณ-ด-ซ-้-ร-ค-น-ห-? ------------------- คุณได้ซื้อรถคันไหน? 0
ko-n-d--i-s--u----t--an-nǎi koon-da-i-se-u-ro-t-kan-na-i k-o---a-i-s-́---o-t-k-n-n-̌- ---------------------------- koon-dâi-séu-rót-kan-nǎi
На какую газету ты подписался? คุณได---บหนั----พิ---ฉ-ับ---? ค-ณได-ร-บหน-งส-อพ-มพ-ฉบ-บไหน? ค-ณ-ด-ร-บ-น-ง-ื-พ-ม-์-บ-บ-ห-? ----------------------------- คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน? 0
ko---d-̂i-ra---nǎng-s-̌u--im-c--̀-b-̀p-na-i koon-da-i-ra-p-na-ng-se-u-pim-cha--ba-p-na-i k-o---a-i-r-́---a-n---e-u-p-m-c-a---a-p-n-̌- -------------------------------------------- koon-dâi-ráp-nǎng-sěu-pim-chà-bàp-nǎi
Кого Вы видели? ค-ณได----นใ-ร? ค-ณได-เห-นใคร? ค-ณ-ด-เ-็-ใ-ร- -------------- คุณได้เห็นใคร? 0
k----d----hě--k-ai koon-da-i-he-n-krai k-o---a-i-h-̌---r-i ------------------- koon-dâi-hěn-krai
С кем Вы встретились? คุณไ---บใคร? ค-ณได-พบใคร? ค-ณ-ด-พ-ใ-ร- ------------ คุณได้พบใคร? 0
ko-n-dâ--p-́p-krai koon-da-i-po-p-krai k-o---a-i-p-́---r-i ------------------- koon-dâi-póp-krai
Кого Вы узнали? คุ-ได้ทำ-ว-มรู้จ--ก-บ-คร? ค-ณได-ท-ความร--จ-กก-บใคร? ค-ณ-ด-ท-ค-า-ร-้-ั-ก-บ-ค-? ------------------------- คุณได้ทำความรู้จักกับใคร? 0
koon----i-tam-k-a---o----à--g-̀--k-ai koon-da-i-tam-kwam-ro-o-ja-k-ga-p-krai k-o---a-i-t-m-k-a---o-o-j-̀---a-p-k-a- -------------------------------------- koon-dâi-tam-kwam-róo-jàk-gàp-krai
Когда Вы встали? ค--ต--นน-----โม-? ค-ณต--นนอนก--โมง? ค-ณ-ื-น-อ-ก-่-ม-? ----------------- คุณตื่นนอนกี่โมง? 0
koo---h--un-n-wn--e----o-g koon-dhe-un-nawn-ge-e-mong k-o---h-̀-n-n-w---e-e-m-n- -------------------------- koon-dhèun-nawn-gèe-mong
Когда Вы начали? คุ----่-ต-้-แต-เมื-อ--? ค-ณเร--มต--งแต-เม--อไร? ค-ณ-ร-่-ต-้-แ-่-ม-่-ไ-? ----------------------- คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไร? 0
k-on-rê-̶--dh-̂n--dh---m-̂----ai koon-re-r-m-dha-ng-dhæ--me-ua-rai k-o---e-r-m-d-a-n---h-̀-m-̂-a-r-i --------------------------------- koon-rêr̶m-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Когда Вы закончили? ค-ณ--ร-----ง-ต-เ--่-ไร? ค-ณเสร-จต--งแต-เม--อไร? ค-ณ-ส-็-ต-้-แ-่-ม-่-ไ-? ----------------------- คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไร? 0
k-on-sa--re----h-̂-g------m-̂-a---i koon-sa--re-t-dha-ng-dhæ--me-ua-rai k-o---a---e-t-d-a-n---h-̀-m-̂-a-r-i ----------------------------------- koon-sà-rèt-dhâng-dhæ̀-mêua-rai
Почему Вы проснулись? ทำ---ุณถึงต-่----? ท-ไมค-ณถ-งต--นนอน? ท-ไ-ค-ณ-ึ-ต-่-น-น- ------------------ ทำไมคุณถึงตื่นนอน? 0
t-m-mai--------̌-n---h-̀un-nawn tam-mai-koon-te-ung-dhe-un-nawn t-m-m-i-k-o---e-u-g-d-e-u---a-n ------------------------------- tam-mai-koon-těung-dhèun-nawn
Почему Вы стали учителем? ทำไมคุ--ึ-เป---รู? ท-ไมค-ณถ-งเป-นคร-? ท-ไ-ค-ณ-ึ-เ-็-ค-ู- ------------------ ทำไมคุณถึงเป็นครู? 0
t-m--ai--------̌u-g-b-e--k--o tam-mai-koon-te-ung-bhen-kroo t-m-m-i-k-o---e-u-g-b-e---r-o ----------------------------- tam-mai-koon-těung-bhen-kroo
Почему Вы взяли такси? ท-ไ---ณ-ึ-นั-ง-ถ---ก-ี่? ท-ไมค-ณถ-งน--งรถแท-กซ--? ท-ไ-ค-ณ-ึ-น-่-ร-แ-็-ซ-่- ------------------------ ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่? 0
tam-mai----n------g-n-̂---r-́--t-́k-se-e tam-mai-koon-te-ung-na-ng-ro-t-tæ-k-se-e t-m-m-i-k-o---e-u-g-n-̂-g-r-́---æ-k-s-̂- ---------------------------------------- tam-mai-koon-těung-nâng-rót-tǽk-sêe
Откуда Вы пришли? ค-ณมา----ี่ไห-? ค-ณมาจากท--ไหน? ค-ณ-า-า-ท-่-ห-? --------------- คุณมาจากที่ไหน? 0
k-o--m--j-̀k-t-̂--nǎi koon-ma-ja-k-te-e-na-i k-o---a-j-̀---e-e-n-̌- ---------------------- koon-ma-jàk-têe-nǎi
Куда Вы пошли? ค--ไ-ไ----? ค-ณไปไหนมา? ค-ณ-ป-ห-ม-? ----------- คุณไปไหนมา? 0
koo---h-i-n-----a koon-bhai-na-i-ma k-o---h-i-n-̌---a ----------------- koon-bhai-nǎi-ma
Где Вы были? ค-ณไปอ--่ท---หนมา? ค-ณไปอย--ท--ไหนมา? ค-ณ-ป-ย-่-ี-ไ-น-า- ------------------ คุณไปอยู่ที่ไหนมา? 0
koo---ha--à--o-----------i--a koon-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-ma k-o---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-m- ------------------------------ koon-bhai-à-yôo-têe-nǎi-ma
Кому ты помог? ค-ณ-ป-่วย-ค---? ค-ณไปช-วยใครมา? ค-ณ-ป-่-ย-ค-ม-? --------------- คุณไปช่วยใครมา? 0
k----b-ai-c-u----k-ai-ma koon-bhai-chu-ay-krai-ma k-o---h-i-c-u-a---r-i-m- ------------------------ koon-bhai-chûay-krai-ma
Кому ты написал? ค-ณไ--้้เ--ย--ึง--ร? ค-ณได---เข-ยนถ-งใคร? ค-ณ-ด-้-เ-ี-น-ึ-ใ-ร- -------------------- คุณได้้้เขียนถึงใคร? 0
k-- k--- tĕu-- --ai kun kĭan tĕung krai k-n k-a- t-u-g k-a- ------------------- kun kĭan tĕung krai
Кому ты ответил? คุ-------ใ--? ค-ณได-ตอบใคร? ค-ณ-ด-ต-บ-ค-? ------------- คุณได้ตอบใคร? 0
k-o--d-̂--dh-̀wp-k--i koon-da-i-dha-wp-krai k-o---a-i-d-a-w---r-i --------------------- koon-dâi-dhàwp-krai

Билингвизм улучшает слух

Люди, которые говорят на двух языках, лучше слышат. Они могут различать друг от друга точнее разные шумы. К этом результату пришло американское исследование. Исследователи протестировали нескольких тинэйджеров. Часть испытуемых выросла двуязычной. Эти тинэйджеры говорили на английском и испанском. Другая часть испытуемых говорила только на английском. Молодые люди должны были послушать определённый слог. Это был слог “да”. Он не относился ни к одним из двух языков. Слог проигрывался испытуемым через наушники. При этом с помощью электродов замеряли их активность мозга. После этого теста тинэйджеры должны были ещё раз прослушать этот слог. Но в этот раз было много посторонних шумов. Затем были различные голоса, которые разговаривали на бессмысленных предложениях. Двуязычные очень сильно реагировали на этот слог. Их мозг проявил большую активность. Они могли точно идентифицировать слог с посторонними шумами и без них. Одноязычным испытуемым это не удалось. Их мозг не был таким хорошим, как у двуязычных испытуемых. Результат эксперимента удивил исследователей. До этого было известно, что у музыкантов особенно хороший слух. Но, кажется, что и двуязычие тренирует мозг. Двуязычные постоянно сталкиваются с различными звуками. Благодаря этому их мозг должен развить новые качества. Он учится различать различное языковое влияние. Теперь исследователи тестируют, как языковые знания влияют на мозг. Возможно, также и для слуха будет польза, если позже учить языки…