Разговорник

ru Отрицание 2   »   th การปฏิเสธ 2

65 [шестьдесят пять]

Отрицание 2

Отрицание 2

65 [หกสิบห้า]

hòk-sìp-hâ

การปฏิเสธ 2

[gan-bhà-dhì-sàyt]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Это кольцо дорогое? แ--นว-น--แพ---- ค-ั- ----? แหวนวงน--แพงไหม คร-บ / คะ? แ-ว-ว-น-้-พ-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- แหวนวงนี้แพงไหม ครับ / คะ? 0
wæ--n--n-------pæ---ma---k--́----́ wæ--nuang-ne-e-pæng-ma-i-kra-p-ka- w-̌-n-a-g-n-́---æ-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- wæ̌-nuang-née-pæng-mǎi-kráp-ká
Нет, оно стоит всего сто евро. ไ--ครั--- -ะ--หว-วงน-้ราค--พี------/-0--ยูโร ไม-คร-บ / คะ แหวนวงน--ราคาเพ-ยง ๑๐๐/100 ย-โร ไ-่-ร-บ / ค- แ-ว-ว-น-้-า-า-พ-ย- ๑-๐-1-0 ย-โ- -------------------------------------------- ไม่ครับ / คะ แหวนวงนี้ราคาเพียง ๑๐๐/100 ยูโร 0
m-̂--kra-p--a--w-̌-nu-n-----e-------------r------o--r-h ma-i-kra-p-ka--wæ--nuang-ne-e-ra-ka-piang-ra-wy-yoo-roh m-̂---r-́---a---æ---u-n---e-e-r---a-p-a-g-r-́-y-y-o-r-h ------------------------------------------------------- mâi-kráp-ká-wæ̌-nuang-née-ra-ka-piang-ráwy-yoo-roh
Но у меня есть только пятьдесят. แต่ -ม - ด-ฉ-น -ีแ-่ ๕-/5- --่-นั---คร-- ---ะ แต- ผม / ด-ฉ-น ม-แค- ๕๐/50 เท-าน--น คร-บ / คะ แ-่ ผ- / ด-ฉ-น ม-แ-่ ๕-/-0 เ-่-น-้- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- แต่ ผม / ดิฉัน มีแค่ ๕๐/50 เท่านั้น ครับ / คะ 0
dh------m--ì--h-̌--mee-kæ--h------p-ta---n-----r-----á dhæ--po-m-di--cha-n-mee-kæ--ha--si-p-ta-o-na-n-kra-p-ka- d-æ---o-m-d-̀-c-a-n-m-e-k-̂-h-̂-s-̀---a-o-n-́---r-́---a- -------------------------------------------------------- dhæ̀-pǒm-dì-chǎn-mee-kæ̂-hâ-sìp-tâo-nán-kráp-ká
Ты уже готов / готова? คุ-เ-ร-จ-ล----่ไห-? ค-ณเสร-จแล-วใช-ไหม? ค-ณ-ส-็-แ-้-ใ-่-ห-? ------------------- คุณเสร็จแล้วใช่ไหม? 0
ko---s-------------ch-̂i--ǎi koon-sa--re-t-læ-o-cha-i-ma-i k-o---a---e-t-l-́---h-̂---a-i ----------------------------- koon-sà-rèt-lǽo-châi-mǎi
Нет, пока нет. ไ-่ ยังไ-่เ-ร-จ ค-ับ-/-คะ ไม- ย-งไม-เสร-จ คร-บ / คะ ไ-่ ย-ง-ม-เ-ร-จ ค-ั- / ค- ------------------------- ไม่ ยังไม่เสร็จ ครับ / คะ 0
mâ----ng-m--i-sà-rèt--r--p---́ ma-i-yang-ma-i-sa--re-t-kra-p-ka- m-̂---a-g-m-̂---a---e-t-k-a-p-k-́ --------------------------------- mâi-yang-mâi-sà-rèt-kráp-ká
Но я буду скоро готов / готова. แต--ดี-ย-ก็เ---จ---ว--รั--/--ะ แต-เด--ยวก-เสร-จแล-ว คร-บ / คะ แ-่-ด-๋-ว-็-ส-็-แ-้- ค-ั- / ค- ------------------------------ แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ครับ / คะ 0
dhæ---ě-o------sa--r--t--ǽo--ra-p--á dhæ--de-eo-ga-w-sa--re-t-læ-o-kra-p-ka- d-æ---e-e---a-w-s-̀-r-̀---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------- dhæ̀-děeo-gâw-sà-rèt-lǽo-kráp-ká
Ещё супа? คุ--ย-ก-----ปเพิ-ม-หม-คร-บ - --? ค-ณอยากได-ซ-ปเพ--มไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ย-ก-ด-ซ-ป-พ-่-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหม ครับ / คะ? 0
koon-à-ya-k----i-so----p-̂-̶m------kráp-ká koon-a--ya-k-da-i-so-op-pe-r-m-ma-i-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---a-i-s-́-p-p-̂-̶---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- koon-à-yâk-dâi-sóop-pêr̶m-mǎi-kráp-ká
Нет, я больше не хочу. ไ-่ ผ- --ด--ั--ม่--ากไ---พิ่--ล-- ---บ - คะ ไม- ผม / ด-ฉ-นไม-อยากได-เพ--มแล-ว คร-บ / คะ ไ-่ ผ- / ด-ฉ-น-ม-อ-า-ไ-้-พ-่-แ-้- ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ไม่ ผม / ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้ว ครับ / คะ 0
mâi-p-̌---ì-c-ǎn-ma-i-----a-k--â----̂-̶m-læ-o--------á ma-i-po-m-di--cha-n-ma-i-a--ya-k-da-i-pe-r-m-læ-o-kra-p-ka- m-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---̀-y-̂---a-i-p-̂-̶---æ-o-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- mâi-pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yâk-dâi-pêr̶m-lǽo-kráp-ká
Но ещё одно мороженое. แต่ข-ไ-ศ-รี--ีกถ้ว--ค----/ --ะ แต-ขอไอศคร-มอ-กถ-วย คร-บ / ค-ะ แ-่-อ-อ-ค-ี-อ-ก-้-ย ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ แต่ขอไอศครีมอีกถ้วย ครับ / ค่ะ 0
d-æ̀-ka---a---o-k--e--------tu--y-kra-p-kâ dhæ--ka-w-ai-so-k-reem-e-ek-tu-ay-kra-p-ka- d-æ---a-w-a---o-k-r-e---̀-k-t-̂-y-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- dhæ̀-kǎw-ai-sòk-reem-èek-tûay-kráp-kâ
Ты здесь уже давно живёшь? ค--อ-ศ----ู-ท-่น----น--้------ัง------- คะ? ค-ณอาศ-ยอย--ท--น--นานแล-วหร-อย-ง คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ั-อ-ู-ท-่-ี-น-น-ล-ว-ร-อ-ั- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- คุณอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยัง ครับ / คะ? 0
ko-n-----̌---̀-y--o-t----nê---a---ǽ--r-̌---------a-p-k-́ koon-a-sa-i-a--yo-o-te-e-ne-e-nan-læ-o-re-u-yang-kra-p-ka- k-o-----a-i-a---o-o-t-̂---e-e-n-n-l-́---e-u-y-n---r-́---a- ---------------------------------------------------------- koon-a-sǎi-à-yôo-têe-nêe-nan-lǽo-rěu-yang-kráp-ká
Нет, только один месяц. ไ-่ --ั- - -่- -พ-่-เ-ื--เ---ว ไม- คร-บ / ค-ะ เพ--งเด-อนเด-ยว ไ-่ ค-ั- / ค-ะ เ-ิ-ง-ด-อ-เ-ี-ว ------------------------------ ไม่ ครับ / ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว 0
mâ--kráp-k-̂-p-̂-̶ng-d------e-o ma-i-kra-p-ka--pe-r-ng-deuan-deeo m-̂---r-́---a---e-r-n---e-a---e-o --------------------------------- mâi-kráp-kâ-pêr̶ng-deuan-deeo
Но я уже знаю многих людей. แต- ผ-----ิฉัน-รู้--กค-เ------ว แต- ผม / ด-ฉ-น ร--จ-กคนเยอะแล-ว แ-่ ผ- / ด-ฉ-น ร-้-ั-ค-เ-อ-แ-้- ------------------------------- แต่ ผม / ดิฉัน รู้จักคนเยอะแล้ว 0
dhæ--po-m-d-̀----̌n---́o-j---------ú--l-́o dhæ--po-m-di--cha-n-ro-o-ja-k-kon-yu-н-læ-o d-æ---o-m-d-̀-c-a-n-r-́---a-k-k-n-y-́---æ-o ------------------------------------------- dhæ̀-pǒm-dì-chǎn-róo-jàk-kon-yúн-lǽo
Ты завтра едешь домой? ค--จะ-----กล--บ------่-น--ใ-่ไ-ม -ร---- -ะ-? ค-ณจะข-บรถกล-บบ-านพร--งน--ใช-ไหม คร-บ / คะ ? ค-ณ-ะ-ั-ร-ก-ั-บ-า-พ-ุ-ง-ี-ใ-่-ห- ค-ั- / ค- ? -------------------------------------------- คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหม ครับ / คะ ? 0
ko---j-----̀p-------l-̀p-b----pr---n--né---hâ-----i-kráp--á koon-ja--ka-p-ro-t-gla-p-ba-n-pro-ong-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-p-r-́---l-̀---a-n-p-o-o-g-n-́---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- koon-jà-kàp-rót-glàp-bân-prôong-née-châi-mǎi-kráp-ká
Нет, только на выходные. ไ---ครับ --ค---------ว-นสุ-สั-ดาห์ ไม- คร-บ / คะ จะไปตอนว-นส-ดส-ปดาห- ไ-่ ค-ั- / ค- จ-ไ-ต-น-ั-ส-ด-ั-ด-ห- ---------------------------------- ไม่ ครับ / คะ จะไปตอนวันสุดสัปดาห์ 0
mâi-krá--ká--à-bhai-dh------n-so-o--s-----a ma-i-kra-p-ka--ja--bhai-dhawn-wan-so-ot-sa-p-da m-̂---r-́---a---a---h-i-d-a-n-w-n-s-̀-t-s-̀---a ----------------------------------------------- mâi-kráp-ká-jà-bhai-dhawn-wan-sòot-sàp-da
Но я вернусь уже в воскресенье. แต่วันอ----ย- ผ- /-ดิฉ---จ--ล--ม-แล--ล------บ /-คะ แต-ว-นอาท-ตย- ผม / ด-ฉ-น จะกล-บมาแล-วล-ะ คร-บ / คะ แ-่-ั-อ-ท-ต-์ ผ- / ด-ฉ-น จ-ก-ั-ม-แ-้-ล-ะ ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- แต่วันอาทิตย์ ผม / ดิฉัน จะกลับมาแล้วล่ะ ครับ / คะ 0
dtà- ----a--t---·-pŏm-/-d----ăn-- jà-glàp-ma- l-ew--- · -ráp----á dtàe wan aa-tít · pŏm / dì-chăn · jà glàp maa láew lâ · kráp / ká d-à- w-n a---í- · p-m / d---h-n · j- g-à- m-a l-e- l- · k-á- / k- ----------------------------------------------------------------- dtàe wan aa-tít · pŏm / dì-chăn · jà glàp maa láew lâ · kráp / ká
Твоя дочь уже взрослая? ลู-----อ-ค-ณ-ต--็น--้ใ--่แล้ว-ช่-หม ครั- - คะ? ล-กสาวของค-ณโตเป-นผ--ใหญ-แล-วใช-ไหม คร-บ / คะ? ล-ก-า-ข-ง-ุ-โ-เ-็-ผ-้-ห-่-ล-ว-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- ลูกสาวของคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหม ครับ / คะ? 0
l-̂-k-sǎ--kǎ-n---o------h-b--n-po-o-y-̀i-l-́o-c---i-ma---krá----́ lo-ok-sa-o-ka-wng-koon-dhoh-bhen-po-o-ya-i-læ-o-cha-i-ma-i-kra-p-ka- l-̂-k-s-̌---a-w-g-k-o---h-h-b-e---o-o-y-̀---æ-o-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------------------- lôok-sǎo-kǎwng-koon-dhoh-bhen-pôo-yài-lǽo-châi-mǎi-kráp-ká
Нет, ей только семнадцать. ไ--ใช----ับ-/-ค-ะ-ลู-ผม-/ ---ั- -พ-่ง-าย- 1--ปี ไม-ใช- คร-บ / ค-ะ ล-กผม / ด-ฉ-น เพ--งอาย- 17 ป- ไ-่-ช- ค-ั- / ค-ะ ล-ก-ม / ด-ฉ-น เ-ิ-ง-า-ุ 1- ป- ----------------------------------------------- ไม่ใช่ ครับ / ค่ะ ลูกผม / ดิฉัน เพิ่งอายุ 17 ปี 0
m----c------ráp-k-̂-l-------̌---i-----̌n--e---ng----óo----e ma-i-cha-i-kra-p-ka--lo-ok-po-m-di--cha-n-pe-r-ng-a-yo-o-bhee m-̂---h-̂---r-́---a---o-o---o-m-d-̀-c-a-n-p-̂-̶-g-a-y-́---h-e ------------------------------------------------------------- mâi-châi-kráp-kâ-lôok-pǒm-dì-chǎn-pêr̶ng-a-yóo-bhee
Но у неё уже есть друг. แต-----ีแฟ---้วนะ แต-เธอม-แฟนแล-วนะ แ-่-ธ-ม-แ-น-ล-ว-ะ ----------------- แต่เธอมีแฟนแล้วนะ 0
dh---t--̶--e--fæn-l------́ dhæ--tur--mee-fæn-læ-o-na- d-æ---u-̶-m-e-f-n-l-́---a- -------------------------- dhæ̀-tur̶-mee-fæn-lǽo-ná

Что нам рассказывают слова

Во всём мире есть много миллионов книг. Сколько было написано до сегодняшнего дня, неизвестно. В этих книгах накоплено много знаний. Если можно было бы всё прочесть, то о жизни можно было бы узнать многое. Потому что книги показывают нам, как изменяется наш мир. У каждой эпохе есть собственные книги. В них можно распознать, что человеку важно. К сожалению, никто не сможет прочитать всех книг. Но современная техника может помочь исследовать книги. Благодаря оцифровке книги можно сохранять как данные. После этого можно анализировать содержание. Языковеды видят то, как изменяется наш язык. Но еще интереснее считать частотность слов. Засчёт этого можно распознать значение определённых вещей. Исследователи рассмотрели более 5 миллионов книг. Это были книги из последних пяти столетий. В целом было проанализировано около 500 миллиардов слов. Частотность слов показывает, как люди жили раньше и живут сегодня. В языке отражаются идеи и тенденции. Например, слово мужчины потеряло значение. Сегодня оно употребляется реже, чем раньше. Напротив, частотность слова женщины значительно увеличилась Также по словам можно увидеть, что мы любим есть. В 50-е годы очень важным было слово мороженое . После этого в моду вошли слов пицца и паста . В течение нескольких лет преобладает слово суши . Для всех любителей языка есть хорошая новость… В нашем языке с каждым годом больше слов!