Разговорник

ru На дискотеке   »   th ในดิสโก้เทค

46 [сорок шесть]

На дискотеке

На дискотеке

46 [สี่สิบหก]

sèe-sìp-hòk

ในดิสโก้เทค

[nai-dìt-gôh-tâyk]

Выберите, как вы хотите видеть перевод:   
русский тайский Играть Больше
Это место свободно? ที-น-----้ว-าง--- คร-บ /-ค-? ท--น--งน--ว-างไหม คร-บ / คะ? ท-่-ั-ง-ี-ว-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- ที่นั่งนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
t-̂e-nân--née--â-----̌---r----k-́ te-e-na-ng-ne-e-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- t-̂---a-n---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ têe-nâng-née-wâng-mǎi-kráp-ká
Разрешите сесть рядом с Вами? ผ--/ ด--ัน--ั------ุ------ม -ร-บ-/--ะ? ผม / ด-ฉ-น น--งก-บค-ณได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น น-่-ก-บ-ุ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ผม / ดิฉัน นั่งกับคุณได้ไหม ครับ / คะ? 0
pǒ---ì---------̂ng-g-̀---oo-------mǎi-------ká po-m-di--cha-n-na-ng-ga-p-koon-da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-n---a-p-k-o---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-nâng-gàp-koon-dâi-mǎi-kráp-ká
С удовольствием. เ--- -รั- / -ะ เช-ญ คร-บ / คะ เ-ิ- ค-ั- / ค- -------------- เชิญ ครับ / คะ 0
c-e-̶----á---á cher-n-kra-p-ka- c-e-̶---r-́---a- ---------------- cher̶n-kráp-ká
Как Вам нравится музыка? ค--คิ-ว่---ตรี-----ย-า--- ค--- - คะ? ค-ณค-ดว-าดนตร-เป-นอย-างไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ิ-ว-า-น-ร-เ-็-อ-่-ง-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไร ครับ / คะ? 0
k-on-ki---w-----ót-r-e-bh-n-a--ya-----a---ra-p-k-́ koon-ki-t-wa-t-no-t-ree-bhen-a--ya-ng-rai-kra-p-ka- k-o---i-t-w-̂---o-t-r-e-b-e---̀-y-̂-g-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-kít-wât-nót-ree-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká
Несколько громковата. เสีย--ัง-ป-ิด--ร-บ-/-คะ เส-ยงด-งไปน-ด คร-บ / คะ เ-ี-ง-ั-ไ-น-ด ค-ั- / ค- ----------------------- เสียงดังไปนิด ครับ / คะ 0
s--a-g-dan--b--i--i-----áp-k-́ si-ang-dang-bhai-ni-t-kra-p-ka- s-̌-n---a-g-b-a---i-t-k-a-p-k-́ ------------------------------- sǐang-dang-bhai-nít-kráp-ká
Но группа играет довольно хорошо. แต่-งดน---เล------ก --ับ /-ค่ะ แต-วงดนตร-เล-นด-มาก คร-บ / ค-ะ แ-่-ง-น-ร-เ-่-ด-ม-ก ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ แต่วงดนตรีเล่นดีมาก ครับ / ค่ะ 0
dh-------́----́--re-----n-de--mâ--kr-́p--â dhæ-o-ngo-t-no-t-ree-le-n-dee-ma-k-kra-p-ka- d-æ-o-n-o-t-n-́---e---e-n-d-e-m-̂---r-́---a- -------------------------------------------- dhæ̀o-ngót-nót-ree-lên-dee-mâk-kráp-kâ
Вы здесь часто бываете? ค-ณ-าที่-ี่-่-ยไ-ม -รับ-/ -ะ? ค-ณมาท--น--บ-อยไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-่-ย-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาที่นี่บ่อยไหม ครับ / คะ? 0
k-o-----têe-n--e-b------ǎ--k-á----́ koon-ma-te-e-ne-e-ba-wy-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e-b-̀-y-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-bàwy-mǎi-kráp-ká
Нет, это первый раз. ไม-บ่---นี่--็น---้-แ-- -ร-บ---ค-ะ ไม-บ-อย น--เป-นคร--งแรก คร-บ / ค-ะ ไ-่-่-ย น-่-ป-น-ร-้-แ-ก ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรก ครับ / ค่ะ 0
m----b---y--e--------kr-́ng-r-̂--kra----â ma-i-ba-wy-ne-e-bhen-kra-ng-ræ-k-kra-p-ka- m-̂---a-w---e-e-b-e---r-́-g-r-̂---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bàwy-nêe-bhen-kráng-ræ̂k-kráp-kâ
Я здесь ещё никогда не был / не была. ผ--/--ิ--- ไ----ยม-ที่----ล---ร---/ คะ ผม / ด-ฉ-น ไม-เคยมาท--น--เลย คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ค-ม-ท-่-ี-เ-ย ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เคยมาที่นี่เลย ครับ / คะ 0
po----ì-chǎn-mâ---------------nê-----y-k---p-ká po-m-di--cha-n-ma-i-kuнy-ma-te-e-ne-e-luнy-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-k-н---a-t-̂---e-e-l-н---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kuнy-ma-têe-nêe-luнy-kráp-ká
Вы танцуете? คุณอย-กเต้น--ไหม -ร-บ-/-ค-? ค-ณอยากเต-นร-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ย-ก-ต-น-ำ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณอยากเต้นรำไหม ครับ / คะ? 0
ko-------a-----e-n---m-m-̌i----́--k-́ koon-a--ya-k-dhe-n-ram-ma-i-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---h-̂---a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi-kráp-ká
Может быть позже. อี-เดี--วอาจ--ไ- ครับ-- -ะ อ-กเด--ยวอาจจะไป คร-บ / คะ อ-ก-ด-๋-ว-า-จ-ไ- ค-ั- / ค- -------------------------- อีกเดี๋ยวอาจจะไป ครับ / คะ 0
èek----e--a----à---a--kra-p-ká e-ek-de-eo-a-t-ja--bhai-kra-p-ka- e-e---e-e---̀---a---h-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- èek-děeo-àt-jà-bhai-kráp-ká
Я не очень хорошо танцую. ผม --ด---น--ต-นไ--เก่- คร-บ / -ะ ผม / ด-ฉ-น เต-นไม-เก-ง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ก-ง ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่เก่ง ครับ / คะ 0
p-̌m-dì-c--̌n--he-n--a-i--e-----r-́p-k-́ po-m-di--cha-n-dhe-n-ma-i-ge-ng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-g-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-gèng-kráp-ká
Это очень просто. ง่าย---เ-ย -ร-บ /---ะ ง-ายมากเลย คร-บ / ค-ะ ง-า-ม-ก-ล- ค-ั- / ค-ะ --------------------- ง่ายมากเลย ครับ / ค่ะ 0
nga---ma---luнy-kra-p---̂ nga-i-ma-k-luнy-kra-p-ka- n-a-i-m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------------- ngâi-mâk-luнy-kráp-kâ
Я Вам покажу. ผ--- ด---น-จะแ-ดง---คุ--ู ผม / ด-ฉ-น จะแสดงให-ค-ณด- ผ- / ด-ฉ-น จ-แ-ด-ใ-้-ุ-ด- ------------------------- ผม / ดิฉัน จะแสดงให้คุณดู 0
pǒ--di---h--n-j-̀-----do---h--i----n-d-o po-m-di--cha-n-ja--sæ--dong-ha-i-koon-doo p-̌---i---h-̌---a---æ---o-g-h-̂---o-n-d-o ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-sæ̌-dong-hâi-koon-doo
Нет, лучше в другой раз. ไม----น-- -ัน-ื--ด-ก--- คร---- คะ ไม-เป-นไร ว-นอ--นด-กว-า คร-บ / คะ ไ-่-ป-น-ร ว-น-ื-น-ี-ว-า ค-ั- / ค- --------------------------------- ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่า ครับ / คะ 0
m----b----ra--wan-è-n-dèek-wa--k------á ma-i-bhen-rai-wan-e-un-de-ek-wa--kra-p-ka- m-̂---h-n-r-i-w-n-e-u---e-e---a---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bhen-rai-wan-èun-dèek-wâ-kráp-ká
Вы кого-то ждёте? ค----ใ---ยู-ห--อ-ป--- --------ะ-? ค-ณรอใครอย--หร-อเปล-า คร-บ / คะ ? ค-ณ-อ-ค-อ-ู-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค- ? --------------------------------- คุณรอใครอยู่หรือเปล่า ครับ / คะ ? 0
ko---r-w--ra-----yo---r-̌u--hl-̀--k--́p--á koon-raw-krai-a--yo-o-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---a---r-i-a---o-o-r-̌---h-a-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-raw-krai-à-yôo-rěu-bhlào-kráp-ká
Да, моего друга. ใ----รั--/ ค-- ร-แฟนอ--่ ใช- คร-บ / ค-ะ รอแฟนอย-- ใ-่ ค-ั- / ค-ะ ร-แ-น-ย-่ ------------------------ ใช่ ครับ / ค่ะ รอแฟนอยู่ 0
châi-kr--p-ka--------n-à-yôo cha-i-kra-p-ka--raw-fæn-a--yo-o c-a-i-k-a-p-k-̂-r-w-f-n-a---o-o ------------------------------- châi-kráp-kâ-raw-fæn-à-yôo
А вот и он! เ-า-า---ว คะ เขามาแล-ว คะ เ-า-า-ล-ว ค- ------------ เขามาแล้ว คะ 0
k-̌---a---́--ká ka-o-ma-læ-o-ka- k-̌---a-l-́---a- ---------------- kǎo-ma-lǽo-ká

Гены влияют на язык

На каком языке мы говорим, зависит от нашего происхождения. Но также и наши гены отвечают за наш язык. К этому результату пришли шотландские исследователи. Они исследовали, почему английский язык другой по сравнению с китайским. При этом они обнаружили, что также гены играют роль. Потому что гены влияют на развитие нашего мозга. Это означает, что они формируют структуры мозга. Тем самым формируется и наша способность изучать языки. Решающими являются при этом варианты двух генов. Если определённый вариант редкий, развиваются тональные языки. То есть на тональных языках говорят народы без этого варианта ген. В тональных языках высота тона определяет значение слов. К тональным языкам относится, например, китайский язык. Но если генный вариант является доминирующим, развиваются другие языки. Английский - не тональный язык. Варианты этого гена распределены не равномерно. Это означает, что они встречаются в мире с разной частотой. Однако языки выживают только тогда, когда их передают. Для этого дети должны уметь имитировать язык своих родителей. То есть они должны хорошо учить язык. Только тогда они будут передаваться из поколения в поколение. Самым старшим генным вариантом является тот, который способствует тональным языкам. Тем самым раньше было, вероятно, больше тональных языков, чем сейчас. Однако генетический компонент нельзя переоценивать. Он может только помочь объяснить развитие языков. Однако не существует гена английского или гена китайского языка. Каждый может выучить любой язык. Для этого не нужны гены, а только любопытство и дисциплина!
Вы знали?
Таиландский (или тайский) относится к семейству тайско-кадайских языков. Это родной язык для примерно 20 миллионов человек. В отличие от большинства западных языков тайский язык является тональным языком. В тональных языках произношение слогов определяет их значение. Большинство слов в тайском состоят только из одного слога. В зависимости от того, в какой тональности они будут произнесены, значение слов меняется. В целом в тайском пять различных тональных высот. Тайское общество было строго организовано в иерархическом отношении в течение многих веков. Поэтому в тайском и сегодня еще, как минимум, пять различных уровней. Они варьируются от простой разговорной речи до очень вежливой формы. Кроме того, тайский имеет множество местных диалектов. Знаковая система языка является смешением алфавита и слогового письма. Грамматика имеет не очень сложную структуру. Так как тайский язык изолирующий, то в нем нет склонений и спряжений. Учите тайский, это действительно увлекательный язык!