పదబంధం పుస్తకం

విశేషణాలు 1   »   ‫שמות תואר 1‬

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

విశేషణాలు 1

‫78 [שבעים ושמונה]‬

78 [shiv\'im ushmoneh]

+

‫שמות תואר 1‬

[shmot to'ar 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హీబ్రూ ప్లే చేయండి మరింత
ఒక ముసలి ఆవిడ ‫א--- ז---‬ ‫אישה זקנה‬ 0
is--- z----h ishah zqenah
+
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ ‫א--- ש---‬ ‫אישה שמנה‬ 0
is--- s-----h ishah shmenah
+
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ ‫א--- ס-----‬ ‫אישה סקרנית‬ 0
is--- s------t ishah saqranit
+
     
ఒక కొత్త కారు ‫מ----- ח---‬ ‫מכונית חדשה‬ 0
me------ x------h mekhonit xadashah
+
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు ‫מ----- מ----‬ ‫מכונית מהירה‬ 0
me------ m-----h mekhonit mehirah
+
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు ‫מ----- נ---‬ ‫מכונית נוחה‬ 0
me------ n---h mekhonit noxah
+
     
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు ‫ש--- כ----‬ ‫שמלה כחולה‬ 0
ss----- k----h ssimlah kxulah
+
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ‫ש--- א----‬ ‫שמלה אדומה‬ 0
ss----- a----h ssimlah adumah
+
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ‫ש--- י----‬ ‫שמלה ירוקה‬ 0
ss----- y-----h ssimlah yeruqah
+
     
ఒక నల్ల సంచి ‫ת-- ש---‬ ‫תיק שחור‬ 0
ti- s----r tiq shaxor
+
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి ‫ת-- ח--‬ ‫תיק חום‬ 0
ti- x-m tiq xum
+
ఒక తెల్ల సంచి ‫ת-- ל--‬ ‫תיק לבן‬ 0
ti- l---n tiq lavan
+
     
మంచి మనుషులు ‫א---- נ-----‬ ‫אנשים נחמדים‬ 0
an----- n------m anashim nexmadim
+
వినయంగల మనుషులు ‫א---- מ------‬ ‫אנשים מנומסים‬ 0
an----- m-------m anashim menumasim
+
మనోహరమైన మనుషులు ‫א---- מ-------‬ ‫אנשים מעניינים‬ 0
an----- m--------m anashim me'anienim
+
     
ముద్దొచ్చే పిల్లలు ‫י---- ט----‬ ‫ילדים טובים‬ 0
ye----- t---m yeladim tovim
+
చిలిపికొయ్య పిల్లలు ‫י---- ח-----‬ ‫ילדים חצופים‬ 0
ye----- x------m yeladim xatsufim
+
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు ‫י---- מ------‬ ‫ילדים מנומסים‬ 0
ye----- m-------m yeladim menumasim
+