Phrasebook

en Working   »   th การทำงาน

55 [fifty-five]

Working

Working

55 [ห้าสิบห้า]

hâ-sìp-hâ

การทำงาน

[gan-tam-ngan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
What do you do for a living? ค-ณ---าชี---ไร ครับ-- -ะ? คุ__________ ค__ / ค__ ค-ณ-ำ-า-ี-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณทำอาชีพอะไร ครับ / คะ? 0
k----tam-a---êe--à-r-i-kr-́--ká k_____________________________ k-o---a-----h-̂-p-a---a---r-́---a- ---------------------------------- koon-tam-a-chêep-à-rai-kráp-ká
My husband is a doctor. ส---ดิ--นเ--น-----คะ ส______________ ส-ม-ด-ฉ-น-ป-น-พ-ย-ค- -------------------- สามีดิฉันเป็นแพทย์คะ 0
s-̌-mee-d----ha-n--he----̂----́ s_________________________ s-̌-m-e-d-̀-c-a-n-b-e---æ-t-k-́ ------------------------------- sǎ-mee-dì-chǎn-bhen-pæ̂t-ká
I work as a nurse part-time. ดิฉั-ท------็--า--ยา-า- --นล-สอง-าม-ั่-โมง ดิ__________________ วั______________ ด-ฉ-น-ำ-า-เ-็-น-ง-ย-บ-ล ว-น-ะ-อ-ส-ม-ั-ว-ม- ------------------------------------------ ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาล วันละสองสามชั่วโมง 0
d-̀-ch-̌n-----n-----hen--a-n-o-p-y---an-w-n---́-sǎ-ng----m--h-̂a--ong d______________________________________________________________ d-̀-c-a-n-t-m-n-a---h-n-n---g-́---a-b-n-w-n-l-́-s-̌-n---a-m-c-u-a-m-n- ---------------------------------------------------------------------- dì-chǎn-tam-ngan-bhen-na-ngóp-ya-ban-wan-lá-sǎwng-sǎm-chûa-mong
We will soon receive our pension. อ-กไม่น-น-รา-ะ-ด--ั------ำ-าญ อี______________________ อ-ก-ม-น-น-ร-จ-ไ-้-ั-เ-ิ-บ-น-ญ ----------------------------- อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ 0
e------̂------r--------a-i---́----er-n--a--n-n è_______________________________________ e-e---a-i-n-n-r-o-j-̀-d-̂---a-p-n-e-̶---a---a- ---------------------------------------------- èek-mâi-nan-rao-jà-dâi-ráp-nger̶n-bam-nan
But taxes are high. แ-่---ีส-งมาก แ_________ แ-่-า-ี-ู-ม-ก ------------- แต่ภาษีสูงมาก 0
d----pa-s-̌--so-o------k d___________________ d-æ---a-s-̌---o-o-g-m-̂- ------------------------ dhæ̀-pa-sěe-sǒong-mâk
And health insurance is expensive. แ-ะ----ร---นส-ข-า-ก--ูง แ_________________ แ-ะ-่-ป-ะ-ั-ส-ข-า-ก-ส-ง ----------------------- และค่าประกันสุขภาพก็สูง 0
l---k--p-r---gan---̀ok---̂p-ga-w----o-g l_______________________________ l-́-k-̂---a---a---o-o---a-p-g-̂---o-o-g --------------------------------------- lǽ-kâp-rá-gan-sòok-pâp-gâw-sǒong
What would you like to become some day? หน-----กเป--อ---ใน---คต? ห_ อ__________________ ห-ู อ-า-เ-็-อ-ไ-ใ-อ-า-ต- ------------------------ หนู อยากเป็นอะไรในอนาคต? 0
n--o-----âk-bh---à---i-n----̀----k-́t n________________________________ n-̌---̀-y-̂---h-n-a---a---a---̀-n---o-t --------------------------------------- nǒo-à-yâk-bhen-à-rai-nai-à-na-kót
I would like to become an engineer. ผ-- --ห-ู- ---ก-ป็--ิ-วกร ผ__ / ห__ อ___________ ผ-♂ / ห-ู- อ-า-เ-็-ว-ศ-ก- ------------------------- ผม♂ / หนู♀ อยากเป็นวิศวกร 0
pǒ--n--o-----a---b-en-wi----á-g-wn p_____________________________ p-̌---o-o-a---a-k-b-e---i-t-w-́-g-w- ------------------------------------ pǒm-nǒo-à-yâk-bhen-wít-wá-gawn
I want to go to college. ผ-- /-ห-ู- อย-กศึ----่อท-่----------ย ผ__ / ห__ อ___________________ ผ-♂ / ห-ู- อ-า-ศ-ก-า-่-ท-่-ห-ว-ท-า-ั- ------------------------------------- ผม♂ / หนู♀ อยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย 0
po---n-̌---̀---̂k-se--k-s-̌--ha-w-têe---ǎ-wít--a-l-i p____________________________________________ p-̌---o-o-a---a-k-s-̀-k-s-̌-d-a-w-t-̂-m-h-̌-w-́---a-l-i ------------------------------------------------------- pǒm-nǒo-à-yâk-sèuk-sǎ-dhàw-têem-hǎ-wít-ya-lai
I am an intern. ผ---/--ิฉัน- เป-น--ั-ง-----หัด ผ__ / ดิ___ เ____________ ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-็-พ-ั-ง-น-ึ-ห-ด ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ เป็นพนักงานฝึกหัด 0
po---d----ha----h-n---́--ák---a--f-̀-k-hàt p____________________________________ p-̌---i---h-̌---h-n-p-́-n-́---g-n-f-̀-k-h-̀- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-pá-nák-ngan-fèuk-hàt
I do not earn much. ผ-♂-/--ิ---♀--ี--ยได้ไม---ก ผ__ / ดิ___ มี__________ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ม-ร-ย-ด-ไ-่-า- --------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ มีรายได้ไม่มาก 0
po-m--i--c-a-----e-ra--d-̂i-m------̂k p______________________________ p-̌---i---h-̌---e---a---a-i-m-̂---a-k ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-rai-dâi-mâi-mâk
I am doing an internship abroad. ผม♂ - -ิฉ-น--ฝ-ก--นอ-ู-ต-า--ระเทศ ผ__ / ดิ___ ฝึ_______________ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ฝ-ก-า-อ-ู-ต-า-ป-ะ-ท- --------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ฝึกงานอยู่ต่างประเทศ 0
p-̌--d-̀---a-n--e--k----n-a--y-̂--dha-----hr-̀-tâ-t p__________________________________________ p-̌---i---h-̌---e-u---g-n-a---o-o-d-a-n---h-a---a-y- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-fèuk-ngan-à-yôo-dhàng-bhrà-tâyt
That is my boss. น-่---หัวห---ข-ง ผ- --ด--ัน นี่__________ ผ_ / ดิ__ น-่-ื-ห-ว-น-า-อ- ผ- / ด-ฉ-น --------------------------- นี่คือหัวหน้าของ ผม / ดิฉัน 0
nêe---u-h-------k-ong-p-----ì-----n n______________________________ n-̂---e---u-a-n-̂---n---o-m-d-̀-c-a-n ------------------------------------- nêe-keu-hǔa-nâk-ong-pǒm-dì-chǎn
I have nice colleagues. ผ--- ดิ--- ม-เ-ื--นร-วมงา-ท--ดี ผ_ / ดิ__ มี____________ ผ- / ด-ฉ-น ม-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น-ี-ด- ------------------------------- ผม / ดิฉัน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 0
p--m-dì-c-----m-e-----a----̂a---g---t--e-d-e p______________________________________ p-̌---i---h-̌---e---e-u-n-r-̂-m-n-a---e-e-d-e --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mee-pêuan-rûam-ngan-têe-dee
We always go to the cafeteria at noon. เรา-ป--นข้-ว----ยง--่--งอา--ร-สมอ เ___________________________ เ-า-ป-า-ข-า-เ-ี-ย-ท-่-ร-อ-ห-ร-ส-อ --------------------------------- เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ 0
r----hai-tan---̂o-----n-----e----g-a-hǎn-sǎy-maw r____________________________________________ r-o-b-a---a---a-o-t-̂-n---e-e-r-n-----a-n-s-̌---a- -------------------------------------------------- rao-bhai-tan-kâo-tîang-têe-rong-a-hǎn-sǎy-maw
I am looking for a job. ผม ---------ำ-ั------ง-น ผ_ / ดิ__ กำ__________ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ห-ง-น ------------------------ ผม / ดิฉัน กำลังมองหางาน 0
p-̌---i---h-̌n-g----a----a--g--a--ng-n p_________________________________ p-̌---i---h-̌---a---a-g-m-w-g-h-̌-n-a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-mawng-hǎ-ngan
I have already been unemployed for a year. ผม - ดิ--- ---งงา--า-น-่งปีแล้ว ผ_ / ดิ__ ว่______________ ผ- / ด-ฉ-น ว-า-ง-น-า-น-่-ป-แ-้- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว 0
po-m--ì--hǎ--wâng-ng---ma--èung-b----lǽo p______________________________________ p-̌---i---h-̌---a-n---g-n-m---e-u-g-b-e---æ-o --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-wâng-ngan-ma-nèung-bhee-lǽo
There are too many unemployed people in this country. ที่-ระ-ทศน---ี-น---งง-นจำ-วนมาก ที่_______________________ ท-่-ร-เ-ศ-ี-ม-ค-ว-า-ง-น-ำ-ว-ม-ก ------------------------------- ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก 0
t-̂-p-rá---̂yt-ne---m-e--on-wân--ng-------nua--m--k t______________________________________________ t-̂-p-r-́-t-̂-t-n-́---e---o---a-n---g-n-j-m-n-a---a-k ----------------------------------------------------- têep-rá-tâyt-née-mee-kon-wâng-ngan-jam-nuan-mâk

Memory needs speech

Most people remember their first day of school. However, they no longer recall that which came before. We have almost no memory of our first years of life. But why is that? Why can't we remember the experiences we had as a baby? The reason lies in our development. Speech and memory develop at about the same time. And in order to remember something, a person needs speech. That is, he must have words for that which he experiences. Scientists have conducted various tests with children. In doing so, they made an interesting discovery. As soon as children learn to speak, they forget everything that came before. The beginning of speech is therefore also the beginning of memory. Children learn a great deal in the first three years of their lives. They experience new things every day. They also have many important experiences at this age. Despite this, it all disappears. Psychologists refer to this phenomenon as infantile amnesia. Only the things that children can name remain. The autobiographical memory retains personal experiences. It functions like a journal. Everything that is important in our life is recorded in it. In this way, the autobiographical memory forms our identity. But its development is dependent upon the learning of the native language. And we can only activate our memory through our speech. The things that we learn as a baby are not really gone, of course. They are stored somewhere in our brain. We just can't access them anymore… – that's a shame, isn't it?