Phrasebook

en To like something   »   th ชอบ / อยาก

70 [seventy]

To like something

To like something

70 [เจ็ดสิบ]

jèt-sìp

ชอบ / อยาก

[châwp-à-yâk]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Would you like to smoke? ค-ณอย--ส---ุ----ไหม? คุ______________ ค-ณ-ย-ก-ู-บ-ห-ี-ไ-ม- -------------------- คุณอยากสูบบุหรี่ไหม? 0
ko-n--̀-yâk--òo---o-o--e-e-m--i k__________________________ k-o---̀-y-̂---o-o---o-o-r-̀---a-i --------------------------------- koon-à-yâk-sòop-bòo-rèe-mǎi
Would you like to dance? คุ-อ--กเต้-ร-ไ--? คุ_____________ ค-ณ-ย-ก-ต-น-ำ-ห-? ----------------- คุณอยากเต้นรำไหม? 0
koon-a--yâ--d---------m-̌i k______________________ k-o---̀-y-̂---h-̂---a---a-i --------------------------- koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi
Would you like to go for a walk? ค-ณอ---ไปเ-ิ-เล่-ไหม? คุ_________________ ค-ณ-ย-ก-ป-ด-น-ล-น-ห-? --------------------- คุณอยากไปเดินเล่นไหม? 0
koo--a--ya----h-i--er-n------ma-i k___________________________ k-o---̀-y-̂---h-i-d-r-n-l-̂---a-i --------------------------------- koon-à-yâk-bhai-der̶n-lên-mǎi
I would like to smoke. ผ- --ด---- -ยา---ส--บุห--่ ผ_ / ดิ__ อ__________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-จ-ส-บ-ุ-ร-่ -------------------------- ผม / ดิฉัน อยากจะสูบบุหรี่ 0
p-̌m-d-----ǎn-à-y-----a--s--o----̀----̀e p________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a---o-o---o-o-r-̀- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-jà-sòop-bòo-rèe
Would you like a cigarette? ค-----กได-บ-----ส-ก-ว--ห-? คุ___________________ ค-ณ-ย-ก-ด-บ-ห-ี-ส-ก-ว-ไ-ม- -------------------------- คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม? 0
koon-----a-----̂i------r----s----m-an-mǎi k__________________________________ k-o---̀-y-̂---a-i-b-̀---e-e-s-̀---u-n-m-̌- ------------------------------------------ koon-à-yâk-dâi-bòo-rèe-sàk-muan-mǎi
He wants a light. เ--อ-ากได้ไฟแ-็ก เ_____________ เ-า-ย-ก-ด-ไ-แ-็- ---------------- เขาอยากได้ไฟแช็ก 0
k--o-a--------â--f----hæ-k k_____________________ k-̌---̀-y-̂---a-i-f-i-c-æ-k --------------------------- kǎo-à-yâk-dâi-fai-chǽk
I want to drink something. ผม-/ -ิฉ-- -ย-กดื-มอะไ---่-ย ผ_ / ดิ__ อ_____________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ด-่-อ-ไ-ห-่-ย ---------------------------- ผม / ดิฉัน อยากดื่มอะไรหน่อย 0
po---d-̀-----n-a--y-̂k-de--------ai-n-̀wy p________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u---̀-r-i-n-̀-y ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dèum-à-rai-nàwy
I want to eat something. ผ- - ด---- ---ก--นอะ---น-อย ผ_ / ดิ__ อ______________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ท-น-ะ-ร-น-อ- --------------------------- ผม / ดิฉัน อยากทานอะไรหน่อย 0
p-̌m-d-̀-ch-̌n-à-------an----rai-na--y p_______________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a---̀-r-i-n-̀-y --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-tan-à-rai-nàwy
I want to relax a little. ผ--/ -ิฉั---ย--พั--่-----อย ผ_ / ดิ__ อ____________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-พ-ก-่-น-น-อ- --------------------------- ผม / ดิฉัน อยากพักผ่อนหน่อย 0
p-̌--d-̀---a--------̂--pa-k-p--wn-na-wy p______________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-k-p-̀-n-n-̀-y --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-pák-pàwn-nàwy
I want to ask you something. ผ--- ด---------ถ--อะ-ร-----่-ย ผ_ / ดิ__ อ________________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ถ-ม-ะ-ร-ุ-ห-่-ย ------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากถามอะไรคุณหน่อย 0
p--m--i---------̀-ya---ta-m-a--r-i----n-n-̀-y p____________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-m-a---a---o-n-n-̀-y --------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-tǎm-à-rai-koon-nàwy
I want to ask you for something. ผ----ดิ--น-อยา-ข-ร-องอ-ไ-ค---น--ย ผ_ / ดิ__ อ__________________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ข-ร-อ-อ-ไ-ค-ณ-น-อ- --------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากขอร้องอะไรคุณหน่อย 0
p--m-di--c-ǎ---̀-----------r-́wn---̀-r-----o--n--wy p__________________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-w-r-́-n---̀-r-i-k-o---a-w- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-kǎw-ráwng-à-rai-koon-nàwy
I want to treat you to something. ผม-------น -ยากจะ-ลี้--ค-ณ ผ_ / ดิ__ อ___________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-จ-เ-ี-ย-ค-ณ -------------------------- ผม / ดิฉัน อยากจะเลี้ยงคุณ 0
po---d---c-ǎ--à-ya-k------í--g--oon p______________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a---i-a-g-k-o- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-jà-líang-koon
What would you like? ค-ณจ----อะไร-ี-คร---/---? คุ__________ ค__ / ค__ ค-ณ-ะ-ั-อ-ไ-ด- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณจะรับอะไรดี ครับ / คะ? 0
koon-jà---́--à-ra--de----a-p--á k____________________________ k-o---a---a-p-a---a---e---r-́---a- ---------------------------------- koon-jà-ráp-à-rai-dee-kráp-ká
Would you like a coffee? คุ-จะรับกา--ไหม ค--บ-- คะ? คุ____________ ค__ / ค__ ค-ณ-ะ-ั-ก-แ-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณจะรับกาแฟไหม ครับ / คะ? 0
k----j-̀-ra-p----f--mǎi-k-a---ká k____________________________ k-o---a---a-p-g---æ-m-̌---r-́---a- ---------------------------------- koon-jà-ráp-ga-fæ-mǎi-kráp-ká
Or do you prefer a tea? หรื-ว-า-ุ-จ--ั-ชา-ี--ร-บ----ะ? ห_____________ ค__ / ค__ ห-ื-ว-า-ุ-จ-ร-บ-า-ี ค-ั- / ค-? ------------------------------ หรือว่าคุณจะรับชาดี ครับ / คะ? 0
r--u--a----on--a---a-p-ch--d----------á r_________________________________ r-̌---a---o-n-j-̀-r-́---h---e---r-́---a- ---------------------------------------- rěu-wâ-koon-jà-ráp-cha-dee-kráp-ká
We want to drive home. เ---ยาก--ข---ถกล-บบ--น เ__________________ เ-า-ย-ก-ะ-ั-ร-ก-ั-บ-า- ---------------------- เราอยากจะขับรถกลับบ้าน 0
r-o--̀-y--k--à---̀p-r----g-a-----̂n r____________________________ r-o-a---a-k-j-̀-k-̀---o-t-g-a-p-b-̂- ------------------------------------ rao-à-yâk-jà-kàp-rót-glàp-bân
Do you want a taxi? ค-ณ -้อง--ร--แท็-ซี-ไหม? คุ_ ต้_______________ ค-ณ ต-อ-ก-ร-ถ-ท-ก-ี-ไ-ม- ------------------------ คุณ ต้องการรถแท็กซี่ไหม? 0
ko-n-dh---n----n---́--t----s-̂e--ǎi k______________________________ k-o---h-̂-n---a---o-t-t-́---e-e-m-̌- ------------------------------------ koon-dhâwng-gan-rót-tǽk-sêe-mǎi
They want to make a call. พ-กเ-า--า--ทร--พ-์ พ_______________ พ-ก-ข-อ-า-โ-ร-ั-ท- ------------------ พวกเขาอยากโทรศัพท์ 0
pûak--ǎ--a--yâ---on-s-̀p p_____________________ p-̂-k-k-̌---̀-y-̂---o---a-p --------------------------- pûak-kǎo-à-yâk-ton-sàp

Two languages = two speech centers!

When we learn a language matters to our brain. This is because it has different storage areas for different languages. Not all the languages we learn are stored together. Languages we learn as adults have their own storage area. That means the brain processes the new rules in a different place. They aren't stored with the native language. People who grow up bilingual, on the other hand, only use one region of the brain. Multiple studies have come to this conclusion. Neuroscientists examined various test subjects. These subjects spoke two languages fluently. One part of the test group, however, had grown up with both languages. The other part, in contrast, had learned the second language later in life. Researchers could measure brain activity during language tests. This way they could see which areas of the brain functioned during the tests. And they saw that the ‘late’ learners had two speech centers! Researchers had already long suspected that this would be so. People with brain injuries show different symptoms. So, damage to the brain can also lead to speech problems. Those affected can't pronounce or understand words as well. But bilingual accident victims sometimes show unusual symptoms. Their speech problems don't always affect both languages. If only one area of the brain is injured, the other can still function. Then the patients speak one language better than the other. The two different languages are also re-learned at different speeds. This proves that both languages aren't stored in the same place. Since they weren't learned at the same time, they form two centers. It is still unknown how our brain manages multiple languages. But new findings could lead to new learning strategies.