Phrasebook

en Giving reasons   »   th เหตุผลบางประการ

75 [seventy-five]

Giving reasons

Giving reasons

75 [เจ็ดสิบห้า]

jèt-sìp-hâ

เหตุผลบางประการ

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Why aren’t you coming? ท-ไ--ุ--ม่-า --ับ / คะ? ทำ________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
t---mai-koon--a-i-ma--r-́---á t__________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
The weather is so bad. อ-ก-ศ-ย่--ก อ_________ อ-ก-ศ-ย-ม-ก ----------- อากาศแย่มาก 0
a-gà---æ-----k a___________ a-g-̀---æ---a-k --------------- a-gàt-yæ̂-mâk
I am not coming because the weather is so bad. ผ----ด--ัน--ม่ม--พ-า-อ-ก-ศแย-มาก ผ_ / ดิ__ ไ__________________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-อ-ก-ศ-ย-ม-ก -------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะอากาศแย่มาก 0
po-m---̀-c--̌n--a-i-----r-́w----à--yæ--ma-k p___________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́-----a-t-y-̂-m-̂- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-a-gàt-yæ̂-mâk
Why isn’t he coming? ท-ไมเ---ึงไม่-า -----/-ค-? ทำ___________ ค__ / ค__ ท-ไ-เ-า-ึ-ไ-่-า ค-ั- / ค-? -------------------------- ทำไมเขาถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
t---ma----̌o--e-ung--â---a-kráp-k-́ t_______________________________ t-m-m-i-k-̌---e-u-g-m-̂---a-k-a-p-k-́ ------------------------------------- tam-mai-kǎo-těung-mâi-ma-kráp-ká
He isn’t invited. เข-----ด้ร-----ญ เ___________ เ-า-ม-ไ-้-ั-เ-ิ- ---------------- เขาไม่ได้รับเชิญ 0
k-̌---â---âi-ra-p-cher-n k____________________ k-̌---a-i-d-̂---a-p-c-e-̶- -------------------------- kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
He isn’t coming because he isn’t invited. เ---ม่----ร-ะ-ข--ม่-ด-รั-เชิญ เ_______________________ เ-า-ม-ม-เ-ร-ะ-ข-ไ-่-ด-ร-บ-ช-ญ ----------------------------- เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ 0
kǎo-ma-------rá--------âi--â--ra-p-c----n k____________________________________ k-̌---a-i-m---r-́---a-o-m-̂---a-i-r-́---h-r-n --------------------------------------------- kǎo-mâi-ma-práw-kǎo-mâi-dâi-ráp-cher̶n
Why aren’t you coming? ทำ---ุณไม-ม--ครับ / -ะ? ทำ________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------- ทำไมคุณไม่มา ครับ / คะ? 0
t-m-mai----n-m-------kra-p--á t__________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-m---r-́---a- ------------------------------ tam-mai-koon-mâi-ma-kráp-ká
I have no time. ผม-- ด--ั---ม--ี---า ผ_ / ดิ__ ไ______ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ี-ว-า -------------------- ผม / ดิฉัน ไม่มีเวลา 0
pǒm-dì--hǎ--m-̂i--ee-w---la p_________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-m-e-w-y-l- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-mee-way-la
I am not coming because I have no time. ผม-- -ิ--น-ไ-่ม-เพรา--ม่มี-วลา ผ_ / ดิ__ ไ_______________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-า-พ-า-ไ-่-ี-ว-า ------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่มีเวลา 0
p--m-----ch----ma-i----pr----ma-i-m---way-la p_____________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-m---r-́---a-i-m-e-w-y-l- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-mee-way-la
Why don’t you stay? ทำ--------อยู่-่--่---ร-บ---ค-? ทำ____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ม-อ-ู-ต-อ-่- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m-m------n-m-̂-----yo-o----̀--l---kr----k-́ t_____________________________________ t-m-m-i-k-o---a-i-a---o-o-d-a-w-l-̂-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- tam-mai-koon-mâi-à-yôo-dhàw-lâ-kráp-ká
I still have to work. ผม ---ิฉ----ั-ต--ง------ค-ั--/ คะ ผ_ / ดิ__ ยั________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ย-ง-้-ง-ำ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
pǒ--d-̀-cha-n--a---dhâ-n--ta-----------p-k-́ p_______________________________________ p-̌---i---h-̌---a-g-d-a-w-g-t-m-n-a---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
I am not staying because I still have to work. ผม-/-ด-ฉ-น-ไม่อยู---อเพ-าะย--ต---ทำง---ค-ั--- -ะ ผ_ / ดิ__ ไ___________________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ย-่-่-เ-ร-ะ-ั-ต-อ-ท-ง-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ไม่อยู่ต่อเพราะยังต้องทำงาน ครับ / คะ 0
po-m--i--ch-----âi-à--ô--dh----p-á----ng-----w-------nga--kr-́p---́ p___________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-a---o-o-d-a-w-p-a-w-y-n---h-̂-n---a---g-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-à-yôo-dhàw-práw-yang-dhâwng-tam-ngan-kráp-ká
Why are you going already? ทำไมคุ----ป----ล่ะ--รั- --คะ? ทำ_____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
t-m---i-ko----a--b-a--lǽ--l-̂-kr--p-ká t__________________________________ t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
I am tired. ผ--/ ----- ง่วง-ค-ับ---คะ ผ_ / ดิ__ ง่__ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว- ค-ั- / ค- ------------------------- ผม / ดิฉัน ง่วง ครับ / คะ 0
p-̌--d-------n----̂----k---p-ká p_________________________ p-̌---i---h-̌---g-̂-n---r-́---a- -------------------------------- pǒm-dì-chǎn-ngûang-kráp-ká
I’m going because I’m tired. ผ- ---ิ-ั- -ะไป-พ--ะ--ม-- -ิฉ-----ว---้- ---บ-/ คะ ผ_ / ดิ__ จ________ ผ_ / ดิ__ ง่_____ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ ผ- / ด-ฉ-น ง-ว-แ-้- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะ ผม / ดิฉัน ง่วงแล้ว ครับ / คะ 0
po---------a---jà-bh----ra------m-d-̀-chǎn-ng--ang---́o---a-p---́ p______________________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-p-̌---i---h-̌---g-̂-n---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-pǒm-dì-chǎn-ngûang-lǽo-kráp-ká
Why are you going already? ทำไม---จ-ไป--้ว--ะ -ร-บ /--ะ? ทำ_____________ ค__ / ค__ ท-ไ-ค-ณ-ะ-ป-ล-ว-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------- ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะ ครับ / คะ? 0
t---ma----on--à-bha----́o---̂-k--́--ká t__________________________________ t-m-m-i-k-o---a---h-i-l-́---a---r-́---a- ---------------------------------------- tam-mai-koon-jà-bhai-lǽo-lâ-kráp-ká
It is already late. ด-ก-ล-ว--ร-บ - -ะ ดึ____ ค__ / ค_ ด-ก-ล-ว ค-ั- / ค- ----------------- ดึกแล้ว ครับ / คะ 0
dèuk-l--o-kr-----á d_______________ d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------- dèuk-lǽo-kráp-ká
I’m going because it is already late. ผ----ด-ฉั- ----เ--าะ--กแ----ครับ / -ะ ผ_ / ดิ__ จ_____________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-เ-ร-ะ-ึ-แ-้- ค-ั- / ค- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปเพราะดึกแล้ว ครับ / คะ 0
pǒ---i---hǎ---a----ai--r-----e-u----́----a-----́ p________________________________________ p-̌---i---h-̌---a---h-i-p-a-w-d-̀-k-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-práw-dèuk-lǽo-kráp-ká

Native language = emotional, foreign language = rational?

When we learn foreign languages, we are stimulating our brain. Our thinking changes through learning. We become more creative and flexible. Complex thinking comes easier to people who are multilingual as well. The memory is exercised by learning. The more we learn, the better it functions. He who has learned many languages also learns other things faster. He can think more intently about a subject for a longer time. As a result, he solves problems faster. Multilingual individuals are also more decisive. But how they make decisions is dependent on languages too. The language in which we think influences our decisions. Psychologists examined multiple test subjects for a study. All test subjects were bilingual. They spoke another language in addition to their native language. The test subjects had to answer a question. The question had to do with the solution to a problem. In the process, the test subjects had to choose between two options. One option was considerably more risky than the other. The test subjects had to answer the question in both languages. And the answers changed when the language changed! When they were speaking their native language, the test subjects chose the risk. But in the foreign language they decided on the safer option. After this experiment, the test subjects had to place bets. Here too there was a clear difference. When they used a foreign language, they were more sensible. The researchers presume that we are more focused in foreign languages. Therefore, we make decisions not emotionally, but rationally…