Parlør

no stor – liten   »   ti ዓቢ - ንእሽቶ

68 [sekstiåtte]

stor – liten

stor – liten

68 [ሱሳንሸሞንተን]

68 [susanishemoniteni]

ዓቢ - ንእሽቶ

[‘abī - ni’ishito]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk tigrinja Spill Mer
stor og liten ዓ-ን-ን-ሽ--ን ዓብን ንእሽቶይን ዓ-ን ን-ሽ-ይ- ---------- ዓብን ንእሽቶይን 0
‘a-ini n---s--t-yi-i ‘abini ni’ishitoyini ‘-b-n- n-’-s-i-o-i-i -------------------- ‘abini ni’ishitoyini
Elefanten er stor. እ- ሓር-- -ቢ--ዩ። እቲ ሓርማዝ ዓቢ እዩ። እ- ሓ-ማ- ዓ- እ-። -------------- እቲ ሓርማዝ ዓቢ እዩ። 0
itī----r-ma-- ‘-bī-i-u። itī h-arimazi ‘abī iyu። i-ī h-a-i-a-i ‘-b- i-u- ----------------------- itī ḥarimazi ‘abī iyu።
Musa er liten. እ- -ን-ዋ --ሽቶይ-እ-። እታ ኣንጨዋ ንእሽቶይ እያ። እ- ኣ-ጨ- ን-ሽ-ይ እ-። ----------------- እታ ኣንጨዋ ንእሽቶይ እያ። 0
ita an---’e-- ---ishi-------a። ita anich’ewa ni’ishitoyi iya። i-a a-i-h-e-a n-’-s-i-o-i i-a- ------------------------------ ita anich’ewa ni’ishitoyi iya።
mørk og lys ድ--- -ሩ-ን ድቡንን ብሩህን ድ-ን- ብ-ህ- --------- ድቡንን ብሩህን 0
d------i -i-u---i dibunini biruhini d-b-n-n- b-r-h-n- ----------------- dibunini biruhini
Natten er mørk. ለይቲ-ድ-ን/--ማ- እዩ። ለይቲ ድቡን/ጸልማት እዩ። ለ-ቲ ድ-ን-ጸ-ማ- እ-። ---------------- ለይቲ ድቡን/ጸልማት እዩ። 0
l---tī -------t-’--ima-i-iy-። leyitī dibuni/ts’elimati iyu። l-y-t- d-b-n-/-s-e-i-a-i i-u- ----------------------------- leyitī dibuni/ts’elimati iyu።
Dagen er lys. መ-ልቲ-ብሩ- እዩ። መዓልቲ ብሩህ እዩ። መ-ል- ብ-ህ እ-። ------------ መዓልቲ ብሩህ እዩ። 0
me-ali-ī b-r-h- -yu። me‘alitī biruhi iyu። m-‘-l-t- b-r-h- i-u- -------------------- me‘alitī biruhi iyu።
gammel og ung ኣረጊት--መ-እሰ-ን ኣረጊትን መንእሰይን ኣ-ጊ-ን መ-እ-ይ- ------------ ኣረጊትን መንእሰይን 0
areg---n- m--i’i--yini aregītini meni’iseyini a-e-ī-i-i m-n-’-s-y-n- ---------------------- aregītini meni’iseyini
Bestefaren vår er veldig gammel. ኣቦ-ጎና-ኣዝ---ረ-- እ-። ኣቦሓጎና ኣዝዩ ኣረኢጉ እዩ። ኣ-ሓ-ና ኣ-ዩ ኣ-ኢ- እ-። ------------------ ኣቦሓጎና ኣዝዩ ኣረኢጉ እዩ። 0
abo-̣a--na--ziy-----’ī-u-i--። aboh-agona aziyu are’īgu iyu። a-o-̣-g-n- a-i-u a-e-ī-u i-u- ----------------------------- aboḥagona aziyu are’īgu iyu።
For sytti år siden var han ung. ን- -ድሚ -0----ት -ን-ሰ- እ---ሩ። ንሱ ቅድሚ 70 ዓመታት መንእሰይ እዩ ኔሩ። ን- ቅ-ሚ 7- ዓ-ታ- መ-እ-ይ እ- ኔ-። --------------------------- ንሱ ቅድሚ 70 ዓመታት መንእሰይ እዩ ኔሩ። 0
n--u---i-im- -0----e-ati m-----s--- iyu nēr-። nisu k’idimī 70 ‘ametati meni’iseyi iyu nēru። n-s- k-i-i-ī 7- ‘-m-t-t- m-n-’-s-y- i-u n-r-። --------------------------------------------- nisu k’idimī 70 ‘ametati meni’iseyi iyu nēru።
pen og stygg ጽ--ን-ክፉእን ጽቡቕን ክፉእን ጽ-ቕ- ክ-እ- --------- ጽቡቕን ክፉእን 0
ts’--u----n--k-fu’ini ts’ibuk-’ini kifu’ini t-’-b-k-’-n- k-f-’-n- --------------------- ts’ibuḵ’ini kifu’ini
Sommerfuglen er pen. እ--ጽንብላሊ--ኣዝዩ--ቡ---እያ። እታ ጽንብላሊዕ ኣዝዩ ጽቡቕቲ እያ። እ- ጽ-ብ-ሊ- ኣ-ዩ ጽ-ቕ- እ-። ---------------------- እታ ጽንብላሊዕ ኣዝዩ ጽቡቕቲ እያ። 0
i-a-ts’--i--la-ī‘i -ziyu ----b---’-t- --a። ita ts’inibilalī‘i aziyu ts’ibuk-’itī iya። i-a t-’-n-b-l-l-‘- a-i-u t-’-b-k-’-t- i-a- ------------------------------------------ ita ts’inibilalī‘i aziyu ts’ibuḵ’itī iya።
Edderkoppen er stygg. እታ--ሬት----ቲ--ያ። እታ ሳሬት ክፍእቲ እያ። እ- ሳ-ት ክ-እ- እ-። --------------- እታ ሳሬት ክፍእቲ እያ። 0
it- sa-ēt- kif---t--iy-። ita sarēti kifi’itī iya። i-a s-r-t- k-f-’-t- i-a- ------------------------ ita sarēti kifi’itī iya።
tykk og tynn ሮጊድን-ቀ-ንን ሮጊድን ቀጢንን ሮ-ድ- ቀ-ን- --------- ሮጊድን ቀጢንን 0
r-g--i-i k-et--nini rogīdini k’et’īnini r-g-d-n- k-e-’-n-n- ------------------- rogīdini k’et’īnini
En kvinne på hundre kilo er tykk. ሓን- -00 ኪሎ እ--ዘን -በ-- ሮጋድ-እያ። ሓንቲ 100 ኪሎ እትምዘን ሰበይቲ ሮጋድ እያ። ሓ-ቲ 1-0 ኪ- እ-ም-ን ሰ-ይ- ሮ-ድ እ-። ----------------------------- ሓንቲ 100 ኪሎ እትምዘን ሰበይቲ ሮጋድ እያ። 0
ḥani-ī 100 --l--i--m-ze-- s----i-ī----a-i---a። h-anitī 100 kīlo itimizeni sebeyitī rogadi iya። h-a-i-ī 1-0 k-l- i-i-i-e-i s-b-y-t- r-g-d- i-a- ----------------------------------------------- ḥanitī 100 kīlo itimizeni sebeyitī rogadi iya።
En mann på femti kilo er tynn. ሓ- 50------ዘ- -ብኣይ --ን እዩ። ሓደ 50 ኪሎ ዝምዘን ሰብኣይ ቀጢን እዩ። ሓ- 5- ኪ- ዝ-ዘ- ሰ-ኣ- ቀ-ን እ-። -------------------------- ሓደ 50 ኪሎ ዝምዘን ሰብኣይ ቀጢን እዩ። 0
ḥ-----0 kīlo --m----i s--i’--i---e--īn- -y-። h-ade 50 kīlo zimizeni sebi’ayi k’et’īni iyu። h-a-e 5- k-l- z-m-z-n- s-b-’-y- k-e-’-n- i-u- --------------------------------------------- ḥade 50 kīlo zimizeni sebi’ayi k’et’īni iyu።
dyr og billig ክ----ሕ-ርን ክቡርን ሕሱርን ክ-ር- ሕ-ር- --------- ክቡርን ሕሱርን 0
k--uri-i--̣-s-r--i kiburini h-isurini k-b-r-n- h-i-u-i-i ------------------ kiburini ḥisurini
Bilen er dyr. እ---ኪና-ከ-ር--እያ። እታ መኪና ከብርቲ እያ። እ- መ-ና ከ-ር- እ-። --------------- እታ መኪና ከብርቲ እያ። 0
ita-mekīn--k--i---ī-iy-። ita mekīna kebiritī iya። i-a m-k-n- k-b-r-t- i-a- ------------------------ ita mekīna kebiritī iya።
Avisen er billig. እቲ -ዜ- -ሱር እዩ። እቲ ጋዜጣ ሕሱር እዩ። እ- ጋ-ጣ ሕ-ር እ-። -------------- እቲ ጋዜጣ ሕሱር እዩ። 0
itī gaz--’--ḥ--u---iyu። itī gazēt’a h-isuri iyu። i-ī g-z-t-a h-i-u-i i-u- ------------------------ itī gazēt’a ḥisuri iyu።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -