Jezikovni vodič

sl Veliko čiščenje   »   hy House cleaning

18 [osemnajst]

Veliko čiščenje

Veliko čiščenje

18 [տասնութ]

18 [tasnut’]

House cleaning

[tan mak’rut’yun]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Danes je sobota. Այ-օ---աբ-թ--: Այսօր շաբաթ է: Ա-ս-ր շ-բ-թ է- -------------- Այսօր շաբաթ է: 0
Ayso--s--bat- e Aysor shabat’ e A-s-r s-a-a-’ e --------------- Aysor shabat’ e
Danes imamo čas. Այսօ- մեն--ժ-մա----ունե-ք: Այսօր մենք ժամանակ ունենք: Ա-ս-ր մ-ն- ժ-մ-ն-կ ո-ն-ն-: -------------------------- Այսօր մենք ժամանակ ունենք: 0
Ayso--m--k’ z-aman-----enk’ Aysor menk’ zhamanak unenk’ A-s-r m-n-’ z-a-a-a- u-e-k- --------------------------- Aysor menk’ zhamanak unenk’
Danes počistimo stanovanje. Այսօ--մենք բ-----ա---ե---մ-ք-ում: Այսօր մենք բնակարանն ենք մաքրում: Ա-ս-ր մ-ն- բ-ա-ա-ա-ն ե-ք մ-ք-ո-մ- --------------------------------- Այսօր մենք բնակարանն ենք մաքրում: 0
Ays-r-men-- --a--ra-----n-- m-k’-um Aysor menk’ bnakarann yenk’ mak’rum A-s-r m-n-’ b-a-a-a-n y-n-’ m-k-r-m ----------------------------------- Aysor menk’ bnakarann yenk’ mak’rum
Jaz čistim kopalnico. Ե- մ----ւ- եմ-լ--ար-ն-: Ես մաքրում եմ լոգարանը: Ե- մ-ք-ո-մ ե- լ-գ-ր-ն-: ----------------------- Ես մաքրում եմ լոգարանը: 0
Y----a-’rum-yem-logara-y Yes mak’rum yem logarany Y-s m-k-r-m y-m l-g-r-n- ------------------------ Yes mak’rum yem logarany
Mož pere avto. Ա-ուս----ավտո-եքեն---է-լ-ան-ւ-: Ամուսինս ավտոմեքենան է լվանում: Ա-ո-ս-ն- ա-տ-մ-ք-ն-ն է լ-ա-ո-մ- ------------------------------- Ամուսինս ավտոմեքենան է լվանում: 0
Am--ins -v--mek--ena--e-l-a-um Amusins avtomek’yenan e lvanum A-u-i-s a-t-m-k-y-n-n e l-a-u- ------------------------------ Amusins avtomek’yenan e lvanum
Otroci čistijo kolesa. / Otroka čistita kolesi (kolesa). Եր-խա-ե-ը --ք-ո---ե- հե-անիվները: Երեխաները մաքրում են հեծանիվները: Ե-ե-ա-ե-ը մ-ք-ո-մ ե- հ-ծ-ն-վ-ե-ը- --------------------------------- Երեխաները մաքրում են հեծանիվները: 0
Yer---aner- mak--u------he---------y Yerekhanery mak’rum yen hetsanivnery Y-r-k-a-e-y m-k-r-m y-n h-t-a-i-n-r- ------------------------------------ Yerekhanery mak’rum yen hetsanivnery
Babica zaliva rože. Տա-ի-ը ջր-ւ--է--աղիկնե--: Տատիկը ջրում է ծաղիկները: Տ-տ-կ- ջ-ո-մ է ծ-ղ-կ-ե-ը- ------------------------- Տատիկը ջրում է ծաղիկները: 0
Ta-i-y-jr-m --t-aghikn-ry Tatiky jrum e tsaghiknery T-t-k- j-u- e t-a-h-k-e-y ------------------------- Tatiky jrum e tsaghiknery
Otroci pospravljajo (Otroka pospravljata) otroško sobo. Ե----նե-ը-հա--ք--- են-ման------ս-ն-ակ-: Երեխաները հավաքում են մանկական սենյակը: Ե-ե-ա-ե-ը հ-վ-ք-ւ- ե- մ-ն-ա-ա- ս-ն-ա-ը- --------------------------------------- Երեխաները հավաքում են մանկական սենյակը: 0
Yer---a--r- h-va--um-------nka-an sen-a-y Yerekhanery havak’um yen mankakan senyaky Y-r-k-a-e-y h-v-k-u- y-n m-n-a-a- s-n-a-y ----------------------------------------- Yerekhanery havak’um yen mankakan senyaky
Mož pospravlja svojo pisalno mizo. Ա-ո---նս ---աքո-մ է-իր-գր--ե---ը: Ամուսինս հավաքում է իր գրասեղանը: Ա-ո-ս-ն- հ-վ-ք-ւ- է ի- գ-ա-ե-ա-ը- --------------------------------- Ամուսինս հավաքում է իր գրասեղանը: 0
A-u---s --v-k’-m - -r-g---eg-a-y Amusins havak’um e ir graseghany A-u-i-s h-v-k-u- e i- g-a-e-h-n- -------------------------------- Amusins havak’um e ir graseghany
Jaz vlagam perilo v pralni stroj. Ես-դ--ւմ ---հա-ու--ը ---ցքի-մեք--ա-ի--ե-: Ես դնում եմ հագուստը լվացքի մեքենայի մեջ: Ե- դ-ո-մ ե- հ-գ-ւ-տ- լ-ա-ք- մ-ք-ն-յ- մ-ջ- ----------------------------------------- Ես դնում եմ հագուստը լվացքի մեքենայի մեջ: 0
Y-s -----yem---g-sty---a------ m---yena---mej Yes dnum yem hagusty lvats’k’i mek’yenayi mej Y-s d-u- y-m h-g-s-y l-a-s-k-i m-k-y-n-y- m-j --------------------------------------------- Yes dnum yem hagusty lvats’k’i mek’yenayi mej
Jaz obešam perilo. Ե---ա-ու- եմ --ա-ք-: Ես կախում եմ լվացքը: Ե- կ-խ-ւ- ե- լ-ա-ք-: -------------------- Ես կախում եմ լվացքը: 0
Y-------um-y-----at--k’y Yes kakhum yem lvats’k’y Y-s k-k-u- y-m l-a-s-k-y ------------------------ Yes kakhum yem lvats’k’y
Jaz likam perilo. Ե- ար------մ-ե- հա-ու-տ-: Ես արդուկում եմ հագուստը: Ե- ա-դ-ւ-ո-մ ե- հ-գ-ւ-տ-: ------------------------- Ես արդուկում եմ հագուստը: 0
Yes a--u--m--e--hagusty Yes ardukum yem hagusty Y-s a-d-k-m y-m h-g-s-y ----------------------- Yes ardukum yem hagusty
Okna so umazana. Լ--ս---ւ--ե-ը-կ-ղտ-- -ն: Լուսամուտները կեղտոտ են: Լ-ւ-ա-ո-տ-ե-ը կ-ղ-ո- ե-: ------------------------ Լուսամուտները կեղտոտ են: 0
Lu-amutn-ry-ke----t -en Lusamutnery keghtot yen L-s-m-t-e-y k-g-t-t y-n ----------------------- Lusamutnery keghtot yen
Tla so umazana. Հ-տակը-կե-տ-տ-է: Հատակը կեղտոտ է: Հ-տ-կ- կ-ղ-ո- է- ---------------- Հատակը կեղտոտ է: 0
Ha---- keg-----e Hataky keghtot e H-t-k- k-g-t-t e ---------------- Hataky keghtot e
Posoda je umazana. Ս-ա--ը-կե--ո--է: Սպասքը կեղտոտ է: Ս-ա-ք- կ-ղ-ո- է- ---------------- Սպասքը կեղտոտ է: 0
Sp---’y ke-h-o- e Spask’y keghtot e S-a-k-y k-g-t-t e ----------------- Spask’y keghtot e
Kdo pomiva okna? Ո՞վ է-մա----մ--ո--ա--ւ-ները: Ո՞վ է մաքրում լուսամուտները: Ո-վ է մ-ք-ո-մ լ-ւ-ա-ո-տ-ե-ը- ---------------------------- Ո՞վ է մաքրում լուսամուտները: 0
VO-v---ma--ru- lu-a-u--e-y VO՞v e mak’rum lusamutnery V-՞- e m-k-r-m l-s-m-t-e-y -------------------------- VO՞v e mak’rum lusamutnery
Kdo sesa prah? Ո՞--է մա---ւ- -ոշե----ո-: Ո՞վ է մաքրում փոշեծծիչով: Ո-վ է մ-ք-ո-մ փ-շ-ծ-ի-ո-: ------------------------- Ո՞վ է մաքրում փոշեծծիչով: 0
V-՞- ---ak-r-- -’-os-e---sich--v VO՞v e mak’rum p’voshetstsich’ov V-՞- e m-k-r-m p-v-s-e-s-s-c-’-v -------------------------------- VO՞v e mak’rum p’voshetstsich’ov
Kdo pomiva posodo? Ո՞վ է-լվա-ո------ս--: Ո՞վ է լվանում սպասքը: Ո-վ է լ-ա-ո-մ ս-ա-ք-: --------------------- Ո՞վ է լվանում սպասքը: 0
V-՞----l---u--s--s--y VO՞v e lvanum spask’y V-՞- e l-a-u- s-a-k-y --------------------- VO՞v e lvanum spask’y

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -