Jezikovni vodič

sl nekaj utemeljiti 2   »   hy giving reasons 2

76 [šestinsedemdeset]

nekaj utemeljiti 2

nekaj utemeljiti 2

76 [յոթանասունվեց]

76 [yot’anasunvets’]

giving reasons 2

[inch’ vor ban himnavorel 2]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Zakaj nisi prišel (prišla)? Ին--ւ՞-չե-- ---լ: Ի----- չ--- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ի- ե-ե-: ----------------- Ինչու՞ չեիր եկել: 0
I-ch’u՞ ch--eir-y---l I------ c------ y---- I-c-’-՞ c-’-e-r y-k-l --------------------- Inch’u՞ ch’yeir yekel
Bil sem bolan. (Bila sem bolna.) Ես հի-ա-- էի: Ե- հ----- է-- Ե- հ-վ-ն- է-: ------------- Ես հիվանդ էի: 0
Ye--h----- -i Y-- h----- e- Y-s h-v-n- e- ------------- Yes hivand ei
Nisem prišel, ker sem bil bolan. (Nisem prišla, ker sem bila bolna.) Ե---եի --ե-- որ--հետ- ---հ-վ-ն--էի: Ե- չ-- ե---- ո------- ե- հ----- է-- Ե- չ-ի ե-ե-, ո-ո-հ-տ- ե- հ-վ-ն- է-: ----------------------------------- Ես չեի եկել, որովհետև ես հիվանդ էի: 0
Yes-c------y---l,---ro-het-v-ye--hi-----ei Y-- c----- y----- v--------- y-- h----- e- Y-s c-’-e- y-k-l- v-r-v-e-e- y-s h-v-n- e- ------------------------------------------ Yes ch’yei yekel, vorovhetev yes hivand ei
Zakaj ona ni prišla? Ինչո---չէ---ա --ե-: Ի----- չ-- ն- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ր ն- ե-ե-: ------------------- Ինչու՞ չէր նա եկել: 0
In-h’u՞ c-----n---ekel I------ c---- n- y---- I-c-’-՞ c-’-r n- y-k-l ---------------------- Inch’u՞ ch’er na yekel
Bila je utrujena. Ն--հ-գն-ծ--ր: Ն- հ----- է-- Ն- հ-գ-ա- է-: ------------- Նա հոգնած էր: 0
N- -ogn--s -r N- h------ e- N- h-g-a-s e- ------------- Na hognats er
Ni prišla, ker je bila utrujena. Նա չէր---ել, -ր-վհ--- -ա ---նա- էր: Ն- չ-- ե---- ո------- ն- հ----- է-- Ն- չ-ր ե-ե-, ո-ո-հ-տ- ն- հ-գ-ա- է-: ----------------------------------- Նա չէր եկել, որովհետև նա հոգնած էր: 0
N- ---er y-k--, vo-o-h--ev-n--h-gna-s-er N- c---- y----- v--------- n- h------ e- N- c-’-r y-k-l- v-r-v-e-e- n- h-g-a-s e- ---------------------------------------- Na ch’er yekel, vorovhetev na hognats er
Zakaj on ni prišel? Ի-չու՞--է--նա--կե-: Ի----- չ-- ն- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ր ն- ե-ե-: ------------------- Ինչու՞ չէր նա եկել: 0
Inc-’-՞ c------- --kel I------ c---- n- y---- I-c-’-՞ c-’-r n- y-k-l ---------------------- Inch’u՞ ch’er na yekel
Ni mu bilo do tega. Ն---աճ-ւյք-չուն-ր: Ն- հ------ չ------ Ն- հ-ճ-ւ-ք չ-ւ-ե-: ------------------ Նա հաճույք չուներ: 0
Na----hu-k’--h----r N- h------- c------ N- h-c-u-k- c-’-n-r ------------------- Na hachuyk’ ch’uner
Ni prišel, ker mu ni bilo do tega. Նա չէր -կ-լ- որո-եհ--և ն- --ճ-ւյ---ուներ: Ն- չ-- ե---- ո-------- ն- հ------ չ------ Ն- չ-ր ե-ե-, ո-ո-ե-ե-և ն- հ-ճ-ւ-ք չ-ւ-ե-: ----------------------------------------- Նա չէր եկել, որովեհետև նա հաճույք չուներ: 0
Na----er yekel,---r-v----e---a -ac--yk’-ch--ner N- c---- y----- v---------- n- h------- c------ N- c-’-r y-k-l- v-r-v-h-t-v n- h-c-u-k- c-’-n-r ----------------------------------------------- Na ch’er yekel, vorovehetev na hachuyk’ ch’uner
Zakaj niste prišli? Ին--------- եկ--: Ի----- չ--- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ի- ե-ե-: ----------------- Ինչու՞ չեիք եկել: 0
In----------e-k- y---l I------ c------- y---- I-c-’-՞ c-’-e-k- y-k-l ---------------------- Inch’u՞ ch’yeik’ yekel
Pokvarjen avto imamo. Մե----ք---ն ----ե- -ր: Մ-- մ------ փ----- է-- Մ-ր մ-ք-ն-ն փ-ա-ե- է-: ---------------------- Մեր մեքենան փչացել էր: 0
Me- mek’y--an p---’---’-el-er M-- m-------- p----------- e- M-r m-k-y-n-n p-c-’-t-’-e- e- ----------------------------- Mer mek’yenan p’ch’ats’yel er
Nismo prišli, ker imamo pokvarjen avto. Մե-ք--է------ե-----ով--տ- մեր մ--ե--ն փչ-ց-լ-է-: Մ--- չ---- ե---- ո------- մ-- մ------ փ----- է-- Մ-ն- չ-ի-ք ե-ե-, ո-ո-հ-տ- մ-ր մ-ք-ն-ն փ-ա-ե- է-: ------------------------------------------------ Մենք չէինք եկել, որովհետև մեր մեքենան փչացել էր: 0
Men-’-c-’-in-- -e-el,-vor-v--t-v me--m-k-yen-n--------s---- -r M---- c------- y----- v--------- m-- m-------- p----------- e- M-n-’ c-’-i-k- y-k-l- v-r-v-e-e- m-r m-k-y-n-n p-c-’-t-’-e- e- -------------------------------------------------------------- Menk’ ch’eink’ yekel, vorovhetev mer mek’yenan p’ch’ats’yel er
Zakaj ljudje niso prišli? Ին-ու- --ին--ա--ի- եկ--: Ի----- չ--- մ----- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ի- մ-ր-ի- ե-ե-: ------------------------ Ինչու՞ չէին մարդիկ եկել: 0
I----u՞ --’e-- -a-d-k-ye-el I------ c----- m----- y---- I-c-’-՞ c-’-i- m-r-i- y-k-l --------------------------- Inch’u՞ ch’ein mardik yekel
Zamudili so vlak. Ն---ք գ-ա-------ն --շ-ցե-: Ն---- գ------ է-- ո------- Ն-ա-ք գ-ա-ք-ց է-ն ո-շ-ց-լ- -------------------------- Նրանք գնացքից էին ուշացել: 0
N-a-k- --a-s-k’i--- ein--s-a--’-el N----- g----------- e-- u--------- N-a-k- g-a-s-k-i-s- e-n u-h-t-’-e- ---------------------------------- Nrank’ gnats’k’its’ ein ushats’yel
Niso prišli, ker so zamudili vlak. Նր----չէ---ե-ե-, որ-վ-ետ--գ-ացք-- -ի--ո--ա---: Ն---- չ--- ե---- ո------- գ------ է-- ո------- Ն-ա-ք չ-ի- ե-ե-, ո-ո-հ-տ- գ-ա-ք-ց է-ն ո-շ-ց-լ- ---------------------------------------------- Նրանք չէին եկել, որովհետև գնացքից էին ուշացել: 0
N--n-- ch---- ye--l, -----hetev -n----k--ts----n ----t-’-el N----- c----- y----- v--------- g----------- e-- u--------- N-a-k- c-’-i- y-k-l- v-r-v-e-e- g-a-s-k-i-s- e-n u-h-t-’-e- ----------------------------------------------------------- Nrank’ ch’ein yekel, vorovhetev gnats’k’its’ ein ushats’yel
Zakaj nisi prišel (prišla)? Ի-չու՞----ր եկ-լ: Ի----- չ--- ե---- Ի-չ-ւ- չ-ի- ե-ե-: ----------------- Ինչու՞ չէիր եկել: 0
I-ch--՞ -h’--r-ye--l I------ c----- y---- I-c-’-՞ c-’-i- y-k-l -------------------- Inch’u՞ ch’eir yekel
Nisem smel(a). Ինձ-չէր -արե--: Ի-- չ-- կ------ Ի-ձ չ-ր կ-ր-լ-: --------------- Ինձ չէր կարելի: 0
I------’e---ar--i I--- c---- k----- I-d- c-’-r k-r-l- ----------------- Indz ch’er kareli
Nisem prišel/prišla, ker nisem smel/a. Ես-չէի ե-ել, -րով-ե-և---ձ -է--կ--ել-: Ե- չ-- ե---- ո------- ի-- չ-- կ------ Ե- չ-ի ե-ե-, ո-ո-հ-տ- ի-ձ չ-ր կ-ր-լ-: ------------------------------------- Ես չէի եկել, որովհետև ինձ չէր կարելի: 0
Y-s -h’ei ---el,--o-o--et---i-d- ----r--a---i Y-- c---- y----- v--------- i--- c---- k----- Y-s c-’-i y-k-l- v-r-v-e-e- i-d- c-’-r k-r-l- --------------------------------------------- Yes ch’ei yekel, vorovhetev indz ch’er kareli

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -