Jezikovni vodič

sl Vprašati za pot   »   hy Asking for directions

40 [štirideset]

Vprašati za pot

Vprašati za pot

40 [քառասուն]

40 [k’arrasun]

Asking for directions

[Chanaparh harts’nel]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Oprostite! Նե-ե---! Ներեցեք! Ն-ր-ց-ք- -------- Ներեցեք! 0
N--e-s’-ek’! Nerets’yek’! N-r-t-’-e-’- ------------ Nerets’yek’!
Ali mi lahko pomagate? Կ---՞--եք---ձ-օգ-ել: Կարո՞ղ եք ինձ օգնել: Կ-ր-՞- ե- ի-ձ օ-ն-լ- -------------------- Կարո՞ղ եք ինձ օգնել: 0
Karo--h --k’ i-----g-el Karo՞gh yek’ indz ognel K-r-՞-h y-k- i-d- o-n-l ----------------------- Karo՞gh yek’ indz ognel
Kje je tukaj kakšna dobra restavracija? Այս--ղ---տ-՞- կա --վ --ստո---: Այստեղ որտե՞ղ կա լավ ռեստորան: Ա-ս-ե- ո-տ-՞- կ- լ-վ ռ-ս-ո-ա-: ------------------------------ Այստեղ որտե՞ղ կա լավ ռեստորան: 0
Ay-t-g- -o-t-՞-h ka---v-rr-sto--n Aystegh vorte՞gh ka lav rrestoran A-s-e-h v-r-e-g- k- l-v r-e-t-r-n --------------------------------- Aystegh vorte՞gh ka lav rrestoran
Tam na vogalu pojdite na levo. Գն-ցե--ձախ ա----ւ-ով: Գնացեք ձախ անկյունով: Գ-ա-ե- ձ-խ ա-կ-ո-ն-վ- --------------------- Գնացեք ձախ անկյունով: 0
Gnat---e-’-dz-k----k-u--v Gnats’yek’ dzakh ankyunov G-a-s-y-k- d-a-h a-k-u-o- ------------------------- Gnats’yek’ dzakh ankyunov
Potem pojdite malo naravnost. Գ-ացեք -ի--ր-շ--ա-ա--կ ու-իղ: Գնացեք մի որոշ ժամանակ ուղիղ: Գ-ա-ե- մ- ո-ո- ժ-մ-ն-կ ո-ղ-ղ- ----------------------------- Գնացեք մի որոշ ժամանակ ուղիղ: 0
Gnats--e-’-m- --ro-h-z---a--k -----h Gnats’yek’ mi vorosh zhamanak ughigh G-a-s-y-k- m- v-r-s- z-a-a-a- u-h-g- ------------------------------------ Gnats’yek’ mi vorosh zhamanak ughigh
Potem pojdite sto metrov na desno. Ա-- --ա-եք -արյ-ւր մետ--դ--ի --: Ապա գնացեք հարյուր մետր դեպի աջ: Ա-ա գ-ա-ե- հ-ր-ո-ր մ-տ- դ-պ- ա-: -------------------------------- Ապա գնացեք հարյուր մետր դեպի աջ: 0
A---gn-t-’ye-’-har-u--m-tr d-pi aj Apa gnats’yek’ haryur metr depi aj A-a g-a-s-y-k- h-r-u- m-t- d-p- a- ---------------------------------- Apa gnats’yek’ haryur metr depi aj
Lahko greste tudi z avtobusom. Դո---կարող-ե----և --տ--ո-սով գնա-: Դուք կարող եք նաև ավտոբուսով գնալ: Դ-ւ- կ-ր-ղ ե- ն-և ա-տ-բ-ւ-ո- գ-ա-: ---------------------------------- Դուք կարող եք նաև ավտոբուսով գնալ: 0
Du---k-ro-- ye-’ -aev -vto--s-- ---l Duk’ karogh yek’ naev avtobusov gnal D-k- k-r-g- y-k- n-e- a-t-b-s-v g-a- ------------------------------------ Duk’ karogh yek’ naev avtobusov gnal
Lahko greste tudi s tramvajem. Դ-ւք կարող-եք--ա----ա----ով--ն-լ: Դուք կարող եք նաև տրամվայով գնալ: Դ-ւ- կ-ր-ղ ե- ն-և տ-ա-վ-յ-վ գ-ա-: --------------------------------- Դուք կարող եք նաև տրամվայով գնալ: 0
D-k------gh--e-’-n-e--tr-m--y-v -nal Duk’ karogh yek’ naev tramvayov gnal D-k- k-r-g- y-k- n-e- t-a-v-y-v g-a- ------------------------------------ Duk’ karogh yek’ naev tramvayov gnal
Lahko se tudi enostavno peljete za mano. Դ--ք կար-- -- --ր-ա-ե- -- --տ--ց--ա---: Դուք կարող եք պարզապես իմ հետևից վարել: Դ-ւ- կ-ր-ղ ե- պ-ր-ա-ե- ի- հ-տ-ի- վ-ր-լ- --------------------------------------- Դուք կարող եք պարզապես իմ հետևից վարել: 0
Duk’ k--o-h y--’ ---z-p-s-i- he-e-i--’ v-r-l Duk’ karogh yek’ parzapes im hetevits’ varel D-k- k-r-g- y-k- p-r-a-e- i- h-t-v-t-’ v-r-l -------------------------------------------- Duk’ karogh yek’ parzapes im hetevits’ varel
Kako pridem do nogometnega stadiona? Ինչ-ե-----ամ-------լի ստադ-ո-: Ինչպե՞ս գնամ ֆուտբոլի ստադիոն: Ի-չ-ե-ս գ-ա- ֆ-ւ-բ-լ- ս-ա-ի-ն- ------------------------------ Ինչպե՞ս գնամ ֆուտբոլի ստադիոն: 0
In--’p-՞--gna- -u--oli st---on Inch’pe՞s gnam futboli stadion I-c-’-e-s g-a- f-t-o-i s-a-i-n ------------------------------ Inch’pe՞s gnam futboli stadion
Prečkajte most! Ա-ցե- -ա-ուր--! Անցեք կամուրջը! Ա-ց-ք կ-մ-ւ-ջ-! --------------- Անցեք կամուրջը! 0
A-ts-y--’ ka-urj-! Ants’yek’ kamurjy! A-t-’-e-’ k-m-r-y- ------------------ Ants’yek’ kamurjy!
Peljite skozi tunel! Վարե--թու--լ--միջո-: Վարեք թունելի միջով: Վ-ր-ք թ-ւ-ե-ի մ-ջ-վ- -------------------- Վարեք թունելի միջով: 0
Va-e-’-t’-------ijov Varek’ t’uneli mijov V-r-k- t-u-e-i m-j-v -------------------- Varek’ t’uneli mijov
Peljite se do tretjega semaforja. Վար-- --ն-և--րր--դ -ո----ի--: Վարեք մինչև երրորդ լուսակիրը: Վ-ր-ք մ-ն-և ե-ր-ր- լ-ւ-ա-ի-ը- ----------------------------- Վարեք մինչև երրորդ լուսակիրը: 0
Varek---in-h-------r-o-d -usak--y Varek’ minch’yev yerrord lusakiry V-r-k- m-n-h-y-v y-r-o-d l-s-k-r- --------------------------------- Varek’ minch’yev yerrord lusakiry
Potem zavijte v prvo ulico na desni. Ապա թ-ք-ե- առաջին-փ-ղո-ից դ-պի--ջ: Ապա թեքվեք առաջին փողոցից դեպի աջ: Ա-ա թ-ք-ե- ա-ա-ի- փ-ղ-ց-ց դ-պ- ա-: ---------------------------------- Ապա թեքվեք առաջին փողոցից դեպի աջ: 0
Apa--’-e-’-e-’-a-ra--n--’-og------t----epi-aj Apa t’yek’vek’ arrajin p’voghots’its’ depi aj A-a t-y-k-v-k- a-r-j-n p-v-g-o-s-i-s- d-p- a- --------------------------------------------- Apa t’yek’vek’ arrajin p’voghots’its’ depi aj
Zatem peljite naravnost čez naslednje križišče. Շ-ր----կ-ք-ո------ք ---որդ խ-չ-երուկի--իջ--: Շարունակեք ու անցեք հաջորդ խաչմերուկի միջով: Շ-ր-ւ-ա-ե- ո- ա-ց-ք հ-ջ-ր- խ-չ-ե-ո-կ- մ-ջ-վ- -------------------------------------------- Շարունակեք ու անցեք հաջորդ խաչմերուկի միջով: 0
Shar------- u ant-----’ --jo-d-kh-ch------i-mij-v Sharunakek’ u ants’yek’ hajord khach’meruki mijov S-a-u-a-e-’ u a-t-’-e-’ h-j-r- k-a-h-m-r-k- m-j-v ------------------------------------------------- Sharunakek’ u ants’yek’ hajord khach’meruki mijov
Oprostite, kako pridem na letališče? Նե-ե--ք, ին--ե՞ս կ-ր---եմ-գնա- օ-անավ-կայան: Ներեցեք, ինչպե՞ս կարող եմ գնալ օդանավակայան: Ն-ր-ց-ք- ի-չ-ե-ս կ-ր-ղ ե- գ-ա- օ-ա-ա-ա-ա-ա-: -------------------------------------------- Ներեցեք, ինչպե՞ս կարող եմ գնալ օդանավակայան: 0
N-r-ts’--k-,-i----pe՞--karo-h --m g----oda--vak--an Nerets’yek’, inch’pe՞s karogh yem gnal odanavakayan N-r-t-’-e-’- i-c-’-e-s k-r-g- y-m g-a- o-a-a-a-a-a- --------------------------------------------------- Nerets’yek’, inch’pe՞s karogh yem gnal odanavakayan
Najbolje je, da greste s podzemsko železnico (z metrojem). Ավ--- լա- է- -- -ու- մ-տրոյ---գ-աք: Ավելի լավ է, որ Դուք մետրոյով գնաք: Ա-ե-ի լ-վ է- ո- Դ-ւ- մ-տ-ո-ո- գ-ա-: ----------------------------------- Ավելի լավ է, որ Դուք մետրոյով գնաք: 0
Ave-i l-v--, ----D-k’-metr-y-- -nak’ Aveli lav e, vor Duk’ metroyov gnak’ A-e-i l-v e- v-r D-k- m-t-o-o- g-a-’ ------------------------------------ Aveli lav e, vor Duk’ metroyov gnak’
Peljite se enostavno do končne postaje. Գնացեք-մինչև-վ-ր-ի--կ-նգ-ռ: Գնացեք մինչև վերջին կանգառ: Գ-ա-ե- մ-ն-և վ-ր-ի- կ-ն-ա-: --------------------------- Գնացեք մինչև վերջին կանգառ: 0
Gna---y------nch’-e- ver--n----g--r Gnats’yek’ minch’yev verjin kangarr G-a-s-y-k- m-n-h-y-v v-r-i- k-n-a-r ----------------------------------- Gnats’yek’ minch’yev verjin kangarr

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -