Jezikovni vodič

sl Dvodelni vezniki   »   hy Double connectors

98 [osemindevetdeset]

Dvodelni vezniki

Dvodelni vezniki

98 [իննսունութ]

98 [innsunut’]

Double connectors

[krknaki bard storadasakan]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Potovanje je bilo sicer lepo, ampak preveč utrudljivo. Ճ-մբորդ-ւթյ------ե- գե-ե-ի------բայ- ն-և ----ե-ո---չ: Ճամբորդությունը թեև գեղեցիկ էր, բայց նաև հոգնեցուցիչ: Ճ-մ-ո-դ-ւ-յ-ւ-ը թ-և գ-ղ-ց-կ է-, բ-յ- ն-և հ-գ-ե-ո-ց-չ- ----------------------------------------------------- Ճամբորդությունը թեև գեղեցիկ էր, բայց նաև հոգնեցուցիչ: 0
Cha--o----’yu-y-t-yeev-ge-h-ts--k--r,--a-t-’ nae---o-n-t----s-i-h’ Chambordut’yuny t’yeev geghets’ik er, bayts’ naev hognets’uts’ich’ C-a-b-r-u-’-u-y t-y-e- g-g-e-s-i- e-, b-y-s- n-e- h-g-e-s-u-s-i-h- ------------------------------------------------------------------ Chambordut’yuny t’yeev geghets’ik er, bayts’ naev hognets’uts’ich’
Vlak je bil sicer točen, vendar pa prepoln. Գ---քը -ե--ճշտ-պ-- --- բ--ց-նաև լեց--ն: Գնացքը թեև ճշտապահ էր, բայց նաև լեցուն: Գ-ա-ք- թ-և ճ-տ-պ-հ է-, բ-յ- ն-և լ-ց-ւ-: --------------------------------------- Գնացքը թեև ճշտապահ էր, բայց նաև լեցուն: 0
Gna---k’--t---e--chshta-a- er----yts’ -----l-ts’un Gnats’k’y t’yeev chshtapah er, bayts’ naev lets’un G-a-s-k-y t-y-e- c-s-t-p-h e-, b-y-s- n-e- l-t-’-n -------------------------------------------------- Gnats’k’y t’yeev chshtapah er, bayts’ naev lets’un
Hotel je bil sicer udoben, vendar pa predrag. Հ-------ցը թե---արմար---տ---,-բայց ն-- --ն-: Հյուրանոցը թեև հարմարավետ էր, բայց նաև թանկ: Հ-ո-ր-ն-ց- թ-և հ-ր-ա-ա-ե- է-, բ-յ- ն-և թ-ն-: -------------------------------------------- Հյուրանոցը թեև հարմարավետ էր, բայց նաև թանկ: 0
H-ura-----y t’---------a-ave---r--b-y--’----- -’ank Hyuranots’y t’yeev harmaravet er, bayts’ naev t’ank H-u-a-o-s-y t-y-e- h-r-a-a-e- e-, b-y-s- n-e- t-a-k --------------------------------------------------- Hyuranots’y t’yeev harmaravet er, bayts’ naev t’ank
On bo šel bodisi z avtobusom, bodisi z vlakom. Ն----մ ա--ո-ուսն է-վ-ր-ն-------մ էլ -----ը: Նա կամ ավտոբուսն է վերցնում, կամ էլ գնացքը: Ն- կ-մ ա-տ-բ-ւ-ն է վ-ր-ն-ւ-, կ-մ է- գ-ա-ք-: ------------------------------------------- Նա կամ ավտոբուսն է վերցնում, կամ էլ գնացքը: 0
N- kam-av--b-s- e -erts’---, --m-e- gn-t-’-’y Na kam avtobusn e verts’num, kam el gnats’k’y N- k-m a-t-b-s- e v-r-s-n-m- k-m e- g-a-s-k-y --------------------------------------------- Na kam avtobusn e verts’num, kam el gnats’k’y
On bo prišel bodisi nocoj, ali pa zjutraj. Ն- -ա- ---------կ---ն-կ-ա----- վա-ը --ւ-: Նա կամ այսօր երեկոյան կգա, կամ վաղը շուտ: Ն- կ-մ ա-ս-ր ե-ե-ո-ա- կ-ա- կ-մ վ-ղ- շ-ւ-: ----------------------------------------- Նա կամ այսօր երեկոյան կգա, կամ վաղը շուտ: 0
N- k-m ay-or--ere-o-an -g-----m---gh--s-ut Na kam aysor yerekoyan kga, kam vaghy shut N- k-m a-s-r y-r-k-y-n k-a- k-m v-g-y s-u- ------------------------------------------ Na kam aysor yerekoyan kga, kam vaghy shut
Stanoval bo bodisi pri nas, ali pa v hotelu. Նա կա- --զ---տ կ----- կ-- -յո-րանո----: Նա կամ մեզ մոտ կապրի, կամ հյուրանոցում: Ն- կ-մ մ-զ մ-տ կ-պ-ի- կ-մ հ-ո-ր-ն-ց-ւ-: --------------------------------------- Նա կամ մեզ մոտ կապրի, կամ հյուրանոցում: 0
Na -----e--mo- -apri, -a-----ranot-’um Na kam mez mot kapri, kam hyuranots’um N- k-m m-z m-t k-p-i- k-m h-u-a-o-s-u- -------------------------------------- Na kam mez mot kapri, kam hyuranots’um
Ona govori tako špansko, kot tudi angleško. Նա թ-´ -ս-ա-եր-- --խո--ւ--թ-- -ն-լերե-: Նա թե´ իսպաներեն է խոսում թե´ անգլերեն: Ն- թ-´ ի-պ-ն-ր-ն է խ-ս-ւ- թ-´ ա-գ-ե-ե-: --------------------------------------- Նա թե´ իսպաներեն է խոսում թե´ անգլերեն: 0
N- t---´-i--an---n - --os-- t’y---an-le-en Na t’ye´ ispaneren e khosum t’ye´ angleren N- t-y-´ i-p-n-r-n e k-o-u- t-y-´ a-g-e-e- ------------------------------------------ Na t’ye´ ispaneren e khosum t’ye´ angleren
Ona je živela tako v Madridu, kot tudi v Londonu. Ն- թե- -ա-ր--ո-մ-- --րե--և-թ---Լոն-ոնում: Նա թե´ Մադրիդում է ապրել և թե ´Լոնդոնում: Ն- թ-´ Մ-դ-ի-ո-մ է ա-ր-լ և թ- ´-ո-դ-ն-ւ-: ----------------------------------------- Նա թե´ Մադրիդում է ապրել և թե ´Լոնդոնում: 0
N---’ye- Madridu- e --rel-ye-----e-´Lon--num Na t’ye´ Madridum e aprel yev t’ye ´Londonum N- t-y-´ M-d-i-u- e a-r-l y-v t-y- ´-o-d-n-m -------------------------------------------- Na t’ye´ Madridum e aprel yev t’ye ´Londonum
Ona pozna tako Španijo, kot tudi Anglijo. Ն------չո---է թ-´ Իսպանի-ն-- -ե´Անգլի--: Նա ճանաչում է թե´ Իսպանիան և թե´Անգլիան: Ն- ճ-ն-չ-ւ- է թ-´ Ի-պ-ն-ա- և թ-´-ն-լ-ա-: ---------------------------------------- Նա ճանաչում է թե´ Իսպանիան և թե´Անգլիան: 0
N- -h--a-h’-m ---’-e----pa---n--e- --ye-Ang-i-n Na chanach’um e t’ye´ Ispanian yev t’ye´Anglian N- c-a-a-h-u- e t-y-´ I-p-n-a- y-v t-y-´-n-l-a- ----------------------------------------------- Na chanach’um e t’ye´ Ispanian yev t’ye´Anglian
On ni le neumen, pač pa je tudi len. Նա-ո--մ-այն-հի-ար--- այ- ----ծ-ւյ-: Նա ոչ միայն հիմար է, այլ նաև ծույլ: Ն- ո- մ-ա-ն հ-մ-ր է- ա-լ ն-և ծ-ւ-լ- ----------------------------------- Նա ոչ միայն հիմար է, այլ նաև ծույլ: 0
N- -och- m--y--hi--- e--------e- t-uyl Na voch’ miayn himar e, ayl naev tsuyl N- v-c-’ m-a-n h-m-r e- a-l n-e- t-u-l -------------------------------------- Na voch’ miayn himar e, ayl naev tsuyl
Ona ni samo lepa, pač pa je tudi pametna. Նա--չ---այ--գեղ--իկ-է- այ--նաև --լ-ց-: Նա ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ նաև խելացի: Ն- ո- մ-ա-ն գ-ղ-ց-կ է- ա-լ ն-և խ-լ-ց-: -------------------------------------- Նա ոչ միայն գեղեցիկ է, այլ նաև խելացի: 0
Na-voc-’ m-a---g----ts’ik e,--yl----v kh-la-s-i Na voch’ miayn geghets’ik e, ayl naev khelats’i N- v-c-’ m-a-n g-g-e-s-i- e- a-l n-e- k-e-a-s-i ----------------------------------------------- Na voch’ miayn geghets’ik e, ayl naev khelats’i
Ona ne govori samo nemško, pač pa tudi francosko. Ն- --ս--մ-- ո- -ի--ն -եր-ա-եր-ն, այլ--աև ---------: Նա խոսում է ոչ միայն գերմաներեն, այլ նաև ֆրանսերեն: Ն- խ-ս-ւ- է ո- մ-ա-ն գ-ր-ա-ե-ե-, ա-լ ն-և ֆ-ա-ս-ր-ն- --------------------------------------------------- Նա խոսում է ոչ միայն գերմաներեն, այլ նաև ֆրանսերեն: 0
N---h---- --v-c-’ m--yn ge--a-er-n, ayl --e- -ra-----n Na khosum e voch’ miayn germaneren, ayl naev franseren N- k-o-u- e v-c-’ m-a-n g-r-a-e-e-, a-l n-e- f-a-s-r-n ------------------------------------------------------ Na khosum e voch’ miayn germaneren, ayl naev franseren
Ne znam igrati niti na klavir, niti na kitaro. Ե--ո----շ----ւր -մ նվ--ո-մ, -- -- կ--առ: Ես ոչ դաշնամուր եմ նվագում, ոչ էլ կիթառ: Ե- ո- դ-շ-ա-ո-ր ե- ն-ա-ո-մ- ո- է- կ-թ-ռ- ---------------------------------------- Ես ոչ դաշնամուր եմ նվագում, ոչ էլ կիթառ: 0
Ye---o----d---n-m-r y-- -vag--,--o-----l k-t--rr Yes voch’ dashnamur yem nvagum, voch’ el kit’arr Y-s v-c-’ d-s-n-m-r y-m n-a-u-, v-c-’ e- k-t-a-r ------------------------------------------------ Yes voch’ dashnamur yem nvagum, voch’ el kit’arr
Ne znam plesati niti valčka, niti sambe. Ես ---վ-լս-ե--պ-րո-մ- ո- -լ-ս-մ--: Ես ոչ վալս եմ պարում, ոչ էլ սամբա: Ե- ո- վ-լ- ե- պ-ր-ւ-, ո- է- ս-մ-ա- ---------------------------------- Ես ոչ վալս եմ պարում, ոչ էլ սամբա: 0
Y-s vo-h’-v-ls-yem -ar-m----ch’-e--sa--a Yes voch’ vals yem parum, voch’ el samba Y-s v-c-’ v-l- y-m p-r-m- v-c-’ e- s-m-a ---------------------------------------- Yes voch’ vals yem parum, voch’ el samba
Nimam rad niti opere, niti baleta. Ե---- օպե-- ե---ի-ում- ոչ էլ -ալ-տ: Ես ոչ օպերա եմ սիրում, ոչ էլ բալետ: Ե- ո- օ-ե-ա ե- ս-ր-ւ-, ո- է- բ-լ-տ- ----------------------------------- Ես ոչ օպերա եմ սիրում, ոչ էլ բալետ: 0
Ye---o-h’---era yem----u-, ----’ -l--al-t Yes voch’ opera yem sirum, voch’ el balet Y-s v-c-’ o-e-a y-m s-r-m- v-c-’ e- b-l-t ----------------------------------------- Yes voch’ opera yem sirum, voch’ el balet
Hitreje ko boš delal, prej boš končal. Ին-ք-- ա--գ---ւ -շխ-տես- --ն-ա- --ւտ-կվ--ջ-ցնե-: Ինչքան արագ դու աշխատես, այնքան շուտ կվերջացնես: Ի-չ-ա- ա-ա- դ-ւ ա-խ-տ-ս- ա-ն-ա- շ-ւ- կ-ե-ջ-ց-ե-: ------------------------------------------------ Ինչքան արագ դու աշխատես, այնքան շուտ կվերջացնես: 0
Inch’-’-n ---- -u-as--h-tes, -y--’a- -h-t ---rj-t-’n-s Inch’k’an arag du ashkhates, aynk’an shut kverjats’nes I-c-’-’-n a-a- d- a-h-h-t-s- a-n-’-n s-u- k-e-j-t-’-e- ------------------------------------------------------ Inch’k’an arag du ashkhates, aynk’an shut kverjats’nes
Prej ko boš prišel, prej boš lahko šel. Ին---ն---ւտ---ս--ա----ն-շո----գ-ա-: Ինչքան շուտ գաս, այնքան շուտ կգնաս: Ի-չ-ա- շ-ւ- գ-ս- ա-ն-ա- շ-ւ- կ-ն-ս- ----------------------------------- Ինչքան շուտ գաս, այնքան շուտ կգնաս: 0
I-c--k--n-s--- ga-- ay----- ---t----as Inch’k’an shut gas, aynk’an shut kgnas I-c-’-’-n s-u- g-s- a-n-’-n s-u- k-n-s -------------------------------------- Inch’k’an shut gas, aynk’an shut kgnas
Starejši ko si, udobneje ti je. Ին---ն ծ-րան--մ ե-,-ա----- -ար-ա---ետ --------ւ-: Ինչքան ծերանում ես, այնքան հարմարավետ ես դառնում: Ի-չ-ա- ծ-ր-ն-ւ- ե-, ա-ն-ա- հ-ր-ա-ա-ե- ե- դ-ռ-ո-մ- ------------------------------------------------- Ինչքան ծերանում ես, այնքան հարմարավետ ես դառնում: 0
In-h-k-a- -ser--u- -e-,--y--’a---a--ara-e--y-- dar--um Inch’k’an tseranum yes, aynk’an harmaravet yes darrnum I-c-’-’-n t-e-a-u- y-s- a-n-’-n h-r-a-a-e- y-s d-r-n-m ------------------------------------------------------ Inch’k’an tseranum yes, aynk’an harmaravet yes darrnum

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -