Jezikovni vodič

sl Javni primestni (lokalni) promet   »   hy Public transportation

36 [šestintrideset]

Javni primestni (lokalni) promet

Javni primestni (lokalni) promet

36 [երեսունվեց]

36 [yeresunvets’]

Public transportation

[hanrayin transport]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Kje je avtobusna postaja? Ո-տ-՞ղ-է---ն---ը: Որտե՞ղ է կանգառը: Ո-տ-՞- է կ-ն-ա-ը- ----------------- Որտե՞ղ է կանգառը: 0
Vo----gh e--an-a--y Vorte՞gh e kangarry V-r-e-g- e k-n-a-r- ------------------- Vorte՞gh e kangarry
Kateri avtobus pelje v center? Ո-ր --տո--ւ-- - մե-նո-մ---պի-ք--աք- կ-նտրոն: Ո՞ր ավտոբուսն է մեկնում դեպի քաղաքի կենտրոն: Ո-ր ա-տ-բ-ւ-ն է մ-կ-ո-մ դ-պ- ք-ղ-ք- կ-ն-ր-ն- -------------------------------------------- Ո՞ր ավտոբուսն է մեկնում դեպի քաղաքի կենտրոն: 0
VO՞---v-obu-n e m--n---de-- -’--h-k-i-ke-t-on VO՞r avtobusn e meknum depi k’aghak’i kentron V-՞- a-t-b-s- e m-k-u- d-p- k-a-h-k-i k-n-r-n --------------------------------------------- VO՞r avtobusn e meknum depi k’aghak’i kentron
S katerim avtobusom se moram peljati? Ո՞ր-հա-ա-ի---տ--ուս--է---րկ---- վեր-ն--: Ո՞ր համարի ավտոբուսն է հարկավոր վերցնել: Ո-ր հ-մ-ր- ա-տ-բ-ւ-ն է հ-ր-ա-ո- վ-ր-ն-լ- ---------------------------------------- Ո՞ր համարի ավտոբուսն է հարկավոր վերցնել: 0
V-՞r---mar---v--b-s- e-ha-ka-o- -e--s---l VO՞r hamari avtobusn e harkavor verts’nel V-՞- h-m-r- a-t-b-s- e h-r-a-o- v-r-s-n-l ----------------------------------------- VO՞r hamari avtobusn e harkavor verts’nel
Ali moram prestopiti? Պե--ք-է ---ել ------ւ--: Պե՞տք է փոխել ավտոբուսը: Պ-՞-ք է փ-խ-լ ա-տ-բ-ւ-ը- ------------------------ Պե՞տք է փոխել ավտոբուսը: 0
Pe--------’v-k--l----o--sy Pe՞tk’ e p’vokhel avtobusy P-՞-k- e p-v-k-e- a-t-b-s- -------------------------- Pe՞tk’ e p’vokhel avtobusy
Kje moram prestopiti? Որ--- - --պ--- ա-տո----ը----ե-: Որտե՞ ղ է պետք ավտոբուսը փոխել: Ո-տ-՞ ղ է պ-տ- ա-տ-բ-ւ-ը փ-խ-լ- ------------------------------- Որտե՞ ղ է պետք ավտոբուսը փոխել: 0
Vo-te- -- - ------a---b-s- p’-o-hel Vorte՞ gh e petk’ avtobusy p’vokhel V-r-e- g- e p-t-’ a-t-b-s- p-v-k-e- ----------------------------------- Vorte՞ gh e petk’ avtobusy p’vokhel
Koliko stane vozovnica? Ի-նչ----ե-մ-կ--ոմսը: Ի՞նչ արժե մեկ տոմսը: Ի-ն- ա-ժ- մ-կ տ-մ-ը- -------------------- Ի՞նչ արժե մեկ տոմսը: 0
I՞nch’ ---h- me--to-sy I՞nch’ arzhe mek tomsy I-n-h- a-z-e m-k t-m-y ---------------------- I՞nch’ arzhe mek tomsy
Koliko postaj je odtod do centra? Ք--ի--կան-ա- է -ինչև -ա-աք- --ն-ր-ն: Քանի՞ կանգառ է մինչև քաղաքի կենտրոն: Ք-ն-՞ կ-ն-ա- է մ-ն-և ք-ղ-ք- կ-ն-ր-ն- ------------------------------------ Քանի՞ կանգառ է մինչև քաղաքի կենտրոն: 0
K---i--kanga-r----i-ch--e- -’agh---i k--tron K’ani՞ kangarr e minch’yev k’aghak’i kentron K-a-i- k-n-a-r e m-n-h-y-v k-a-h-k-i k-n-r-n -------------------------------------------- K’ani՞ kangarr e minch’yev k’aghak’i kentron
Tukaj morate izstopiti. Դ-ւք -ետ- - այ---- իջ-եք: Դուք պետք է այստեղ իջնեք: Դ-ւ- պ-տ- է ա-ս-ե- ի-ն-ք- ------------------------- Դուք պետք է այստեղ իջնեք: 0
D-k- petk- e ---t-gh-i----’ Duk’ petk’ e aystegh ijnek’ D-k- p-t-’ e a-s-e-h i-n-k- --------------------------- Duk’ petk’ e aystegh ijnek’
Izstopite lahko samo zadaj. Դ-ւ---ե-ք է ----ի դռ--ց----ե-: Դուք պետք է հետևի դռնից իջնեք: Դ-ւ- պ-տ- է հ-տ-ի դ-ն-ց ի-ն-ք- ------------------------------ Դուք պետք է հետևի դռնից իջնեք: 0
Duk- pet---- --t-v---r-n-t-- i-ne-’ Duk’ petk’ e hetevi drrnits’ ijnek’ D-k- p-t-’ e h-t-v- d-r-i-s- i-n-k- ----------------------------------- Duk’ petk’ e hetevi drrnits’ ijnek’
Naslednji vlak (podzemske železnice) prispe čez 5 minut. Հաջ--- -----ն-կգա ---- -ո--ից: Հաջորդ մետրոն կգա հինգ րոպեից: Հ-ջ-ր- մ-տ-ո- կ-ա հ-ն- ր-պ-ի-: ------------------------------ Հաջորդ մետրոն կգա հինգ րոպեից: 0
Hajor- me--o--kga--i-g rop-i-s’ Hajord metron kga hing ropeits’ H-j-r- m-t-o- k-a h-n- r-p-i-s- ------------------------------- Hajord metron kga hing ropeits’
Naslednji tramvaj prispe čez 10 minut. Հաջ-րդ տ-ա--այ- կգ------ ր-պ--ց: Հաջորդ տրամվայը կգա տասը րոպեից: Հ-ջ-ր- տ-ա-վ-յ- կ-ա տ-ս- ր-պ-ի-: -------------------------------- Հաջորդ տրամվայը կգա տասը րոպեից: 0
Haj--d --amv-y-------as- ----i--’ Hajord tramvayy kga tasy ropeits’ H-j-r- t-a-v-y- k-a t-s- r-p-i-s- --------------------------------- Hajord tramvayy kga tasy ropeits’
Naslednji avtobus prispe čez 15 minut. Հ---ր---վտ-----ը-կգա --սնհ-նգ-ր-պ-ից: Հաջորդ ավտոբուսը կգա տասնհինգ րոպեից: Հ-ջ-ր- ա-տ-բ-ւ-ը կ-ա տ-ս-հ-ն- ր-պ-ի-: ------------------------------------- Հաջորդ ավտոբուսը կգա տասնհինգ րոպեից: 0
H-jor- av--b-sy kg----s-hi-g--opei--’ Hajord avtobusy kga tasnhing ropeits’ H-j-r- a-t-b-s- k-a t-s-h-n- r-p-i-s- ------------------------------------- Hajord avtobusy kga tasnhing ropeits’
Kdaj pelje zadnji vlak (podzemske železnice)? Ե՞ր--է մ-կ---մ վեր--ն մ--ր--ի գ--ց--: Ե՞րբ է մեկնում վերջին մետրոյի գնացքը: Ե-ր- է մ-կ-ո-մ վ-ր-ի- մ-տ-ո-ի գ-ա-ք-: ------------------------------------- Ե՞րբ է մեկնում վերջին մետրոյի գնացքը: 0
Ye՞rb - me---- -e-j-n m---------ats’--y Ye՞rb e meknum verjin metroyi gnats’k’y Y-՞-b e m-k-u- v-r-i- m-t-o-i g-a-s-k-y --------------------------------------- Ye՞rb e meknum verjin metroyi gnats’k’y
Kdaj pelje zadnji tramvaj? Ե՞ր- - մ-կնու- --ր--- տր--վ-յ-: Ե՞րբ է մեկնում վերջին տրամվայը: Ե-ր- է մ-կ-ո-մ վ-ր-ի- տ-ա-վ-յ-: ------------------------------- Ե՞րբ է մեկնում վերջին տրամվայը: 0
Ye՞-------k--- ---jin tra---yy Ye՞rb e meknum verjin tramvayy Y-՞-b e m-k-u- v-r-i- t-a-v-y- ------------------------------ Ye՞rb e meknum verjin tramvayy
Kdaj pelje zadnji avtobus? Ե--- - մե--ու- -եր-ի- --տ----ս-: Ե՞րբ է մեկնում վերջին ավտոբուսը: Ե-ր- է մ-կ-ո-մ վ-ր-ի- ա-տ-բ-ւ-ը- -------------------------------- Ե՞րբ է մեկնում վերջին ավտոբուսը: 0
Ye՞r--e-mek--m-v-rjin--vt-b--y Ye՞rb e meknum verjin avtobusy Y-՞-b e m-k-u- v-r-i- a-t-b-s- ------------------------------ Ye՞rb e meknum verjin avtobusy
Imate vozovnico? Վա----ա-ա- -ր-վունք --ն-՞-: Վարորդական իրավունք ունե՞ք: Վ-ր-ր-ա-ա- ի-ա-ո-ն- ո-ն-՞-: --------------------------- Վարորդական իրավունք ունե՞ք: 0
Var---a-an ir--u--- une՞-’ Varordakan iravunk’ une՞k’ V-r-r-a-a- i-a-u-k- u-e-k- -------------------------- Varordakan iravunk’ une՞k’
Vozovnico? – Ne, nimam je. Տո-մ-- ոչ -ունե-: Տո՞մս, ոչ չունեմ: Տ-՞-ս- ո- չ-ւ-ե-: ----------------- Տո՞մս, ոչ չունեմ: 0
T----- v-----c--un-m To՞ms, voch’ ch’unem T-՞-s- v-c-’ c-’-n-m -------------------- To՞ms, voch’ ch’unem
V tem primeru morate plačati kazen. Ա---դե--ո-մ-տ--գա-------ճ------: Այդ դեպքում տուգանք եք վճարելու: Ա-դ դ-պ-ո-մ տ-ւ-ա-ք ե- վ-ա-ե-ո-: -------------------------------- Այդ դեպքում տուգանք եք վճարելու: 0
Ay----p-’um--ug---’ ye---v-ha--lu Ayd depk’um tugank’ yek’ vcharelu A-d d-p-’-m t-g-n-’ y-k- v-h-r-l- --------------------------------- Ayd depk’um tugank’ yek’ vcharelu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -