Konverzační příručka

Rodina   »   Aile

2 [dvě]

Rodina

Rodina

2 [iki]

+

Aile

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština turečtina Poslouchat Více
dědeček bü------a büyükbaba 0 +
babička bü------e büyükanne 0 +
on a ona o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
otec ba-a baba 0 +
matka an-e anne 0 +
on a ona o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
syn er--- ç----- o--l erkek çocuk, oğul 0 +
dcera kı- ç---k kız çocuk 0 +
on a ona o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
bratr er--- k----ş erkek kardeş 0 +
sestra kı- k----ş kız kardeş 0 +
on a ona o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
strýc am--- d--ı amca, dayı 0 +
teta te---- h--a teyze, hala 0 +
on a ona o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
My jsme rodina. Bi- b-- a------. Biz bir aileyiz. 0 +
Rodina není malá. Ai-- k---- d----. Aile küçük değil. 0 +
Rodina je velká. Ai-- b----. Aile büyük. 0 +
     

Mluvíme všichni „africky“?

Ne každý z nás už někdy byl v Africe. Je ale možné, že už tam někdy byl každý jazyk! To si alespoň myslí někteří vědci. Podle jejich názoru mají všechny jazyky původ v Africe. Odtud se potom rozšířily do celého světa. Celkem existuje více než 6 000 různých jazyků. Všechny by ale měly mít společné africké kořeny. Vědci mezi sebou porovnali fonémy jazyků. Fonémy jsou nejmenšími jednotkami jazyka s rozlišovací funkcí. Změní-li se foném, změní se také význam slova. Můžeme si to ukázat na příkladu z angličtiny. V angličtině označuje slovo dip a tip různé věci. V angličtině jsou tedy /d/ a /t/ dva různé fonémy. V afrických jazycích je tato fonetická rozmanitost zdaleka největší. Čím dále od Afriky však výrazně ubývá. A právě v tom vidí vědci důkaz pro své teze. Neboť populace, které migrují, jsou homogennější. Na jejich vnějších hranicích ubývá genetické různorodosti. To je tím, že klesá i počet „osídlenců“. Čím méně genů migruje, tím je populace homogennější. Snižuje se možnost kombinace genů. Výsledkem je, že členové migrující populace si jsou podobní. Vědci tomu říkají zakladatelský efekt. Když lidé Afriku opustili, vzali si svůj jazyk s sebou. Méně osídlenců ale znamenalo i méně fonémů. Jednotlivé jazyky se tedy postupem času sjednotily. Fakt, že homo sapiens pochází z Afriky, je snad již prokázán. Uvidíme, zda to platí i o jeho jazyku...