Frazlibro

eo Is-tempo de la modalverboj 1   »   kn ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

87 [okdek sep]

Is-tempo de la modalverboj 1

Is-tempo de la modalverboj 1

೮೭ [ಎಂಬತ್ತೇಳು]

87 [Embattēḷu]

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

[sahāyaka kriyāpadagaḷa bhūtakāla 1.]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto kannada Ludu Pli
Ni devis akvumi la florojn. ನಾವು--ಿಡ-ಳ--ೆ--ೀ-ು ---ಬ-ಕಾ-ಿ--ತು. ನಾ_ ಗಿ____ ನೀ_ ಹಾ_______ ನ-ವ- ಗ-ಡ-ಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- --------------------------------- ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-u-giḍ----i-- n-r--hā-ab--āgitt-. N___ g_________ n___ h_____________ N-v- g-ḍ-g-ḷ-g- n-r- h-k-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu giḍagaḷige nīru hākabēkāgittu.
Ni devis ordigi la loĝejon. ನ-ವು-ಮ--ಯನ-ನ--ಶುಚ----ಿ----ಾ-ಿತ್-ು. ನಾ_ ಮ____ ಶು__________ ನ-ವ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಶ-ಚ-ಗ-ಳ-ಸ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nāv---an-yannu---cig-ḷi-a-ēk-----u. N___ m________ ś___________________ N-v- m-n-y-n-u ś-c-g-ḷ-s-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu maneyannu śucigoḷisabēkāgittu.
Ni devis lavi la vazaron. ನ-ವು----್-ೆಗಳನ್ನ- -ೊ--ಯ-ೇಕ--ಿ----. ನಾ_ ಪಾ______ ತೊ________ ನ-ವ- ಪ-ತ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nāv- pāt-egaḷ---u to--ya--kā-itt-. N___ p___________ t_______________ N-v- p-t-e-a-a-n- t-ḷ-y-b-k-g-t-u- ---------------------------------- Nāvu pātregaḷannu toḷeyabēkāgittu.
Ĉu vi devis pagi la fakturon? ನೀವ- ---್-ಪ-ವ-----ಕಾಗಿ--ತ-? ನೀ_ ಬಿ_ ಪಾ_________ ನ-ವ- ಬ-ಲ- ಪ-ವ-ಿ-ಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? --------------------------- ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nīvu b-l--ā--tis---k---tt-? N___ b__ p_________________ N-v- b-l p-v-t-s-b-k-g-t-e- --------------------------- Nīvu bil pāvatisabēkāgitte?
Ĉu vi devis pagi la eniron? ನ--ು -್ರವೇಶ --ಲ್-ವನ--ು--ೊಡ--ಕ-ಗ-----? ನೀ_ ಪ್___ ಶು_____ ಕೊ_______ ನ-ವ- ಪ-ರ-ೇ- ಶ-ಲ-ಕ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------- ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-- pravē-a -ulka--nnu----a-ēk-gi---? N___ p______ ś_________ k_____________ N-v- p-a-ē-a ś-l-a-a-n- k-ḍ-b-k-g-t-e- -------------------------------------- Nīvu pravēśa śulkavannu koḍabēkāgitte?
Ĉu vi devis pagi monpunon? ನೀ-ು ದ-ಡವನ----ತ--ಬ----ಿತ--ೆ? ನೀ_ ದಂ____ ತೆ_______ ನ-ವ- ದ-ಡ-ನ-ನ- ತ-ರ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ---------------------------- ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nīv----ṇ--v---u-tera--kāg----? N___ d_________ t_____________ N-v- d-ṇ-a-a-n- t-r-b-k-g-t-e- ------------------------------ Nīvu daṇḍavannu terabēkāgitte?
Kiu devis adiaŭi? ಯ--ು ವಿ-ಾಯ -ೇಳ-----ಿತ-ತ-? ಯಾ_ ವಿ__ ಹೇ_______ ಯ-ರ- ವ-ದ-ಯ ಹ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ------------------------- ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yāru-v-d--a-hēḷab--āg-tt-? Y___ v_____ h_____________ Y-r- v-d-y- h-ḷ-b-k-g-t-u- -------------------------- Yāru vidāya hēḷabēkāgittu?
Kiu devis frue hejmeniri? ಯ----ಮ---ೆ-ಬ-- ಹೋ-ಬೇ-ಾಗಿ-್ತು? ಯಾ_ ಮ__ ಬೇ_ ಹೋ_______ ಯ-ರ- ಮ-ೆ-ೆ ಬ-ಗ ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ----------------------------- ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā----a---e -ē-- hōgab-k-git-u? Y___ m_____ b___ h_____________ Y-r- m-n-g- b-g- h-g-b-k-g-t-u- ------------------------------- Yāru manege bēga hōgabēkāgittu?
Kiu devis preni la trajnon? ಯ-ರು----ಿ-ೆ ಹ-------ಿ---ು? ಯಾ_ ರೈ__ ಹೋ_______ ಯ-ರ- ರ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- -------------------------- ಯಾರು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Y-r-------g--hō-a-ēkāg--t-? Y___ r______ h_____________ Y-r- r-i-i-e h-g-b-k-g-t-u- --------------------------- Yāru railige hōgabēkāgittu?
Ni ne volis resti longe. ನಮಗ---ೆ-್ಚ- ----ತ--ಇರ-----್-ವ---ಿಲ--. ನ__ ಹೆ__ ಹೊ__ ಇ__ ಇ________ ನ-ಗ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಇ-ಲ- ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------------- ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N-m-----ec-- h--tu -r--- iṣ----r-lil-a. N_____ h____ h____ i____ i_____________ N-m-g- h-c-u h-t-u i-a-u i-ṭ-v-r-l-l-a- --------------------------------------- Namage heccu hottu iralu iṣṭaviralilla.
Ni volis trinki nenion. ನಮಗೆ -ನನ್-- ಕ-ಡಿ--ು ಇ----ಿ-ಲ-ಲ--. ನ__ ಏ___ ಕು___ ಇ________ ನ-ಗ- ಏ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ಯ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. --------------------------------- ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N---g----an-- ku--y--u iṣṭavi-a-il--. N_____ ē_____ k_______ i_____________ N-m-g- ē-a-n- k-ḍ-y-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------- Namage ēnannū kuḍiyalu iṣṭaviralilla.
Ni ne volis ĝeni. ನಮಗ- ತೊ------ೊ--------ವ---ಿ---. ನ__ ತೊಂ__ ಕೊ__ ಇ________ ನ-ಗ- ತ-ಂ-ರ- ಕ-ಡ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------- ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N-m-ge to-da-e-k--alu--ṣ--vi-a---la. N_____ t______ k_____ i_____________ N-m-g- t-n-a-e k-ḍ-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------ Namage tondare koḍalu iṣṭaviralilla.
Mi volis nur telefoni. ನ-ನ- ---್-ಮ--ಲು---ಸಿ-್--. ನಾ_ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ_____ ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ-. ------------------------- ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. 0
N-n---hō- --ḍ-l--bay--i-d-. N___ p___ m_____ b_________ N-n- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e- --------------------------- Nānu phōn māḍalu bayasidde.
Mi volis mendi taksion. ನಾನ- -್-ಾ--ಸ--ನ್ನು ಕರ--ಲ- --ಸಿ--ದೆ . ನಾ_ ಟ್______ ಕ___ ಬ____ . ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ು ಕ-ೆ-ಲ- ಬ-ಸ-ದ-ದ- . ------------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ . 0
Nā-- -yā-s---nnu--ar---lu --y--i--e. N___ ṭ__________ k_______ b_________ N-n- ṭ-ā-s-y-n-u k-r-y-l- b-y-s-d-e- ------------------------------------ Nānu ṭyāksiyannu kareyalu bayasidde.
Mi volis ja hejmenveturi. ನ-ಜ --ಳ--ಕ-ಂ--ೆ--ಾ-- -ನ-ಗೆ ಹ-ಗಬ----ದಿ-್ದ-. ನಿ_ ಹೇ_____ ನಾ_ ಮ__ ಹೋ_______ ನ-ಜ ಹ-ಳ-ೇ-ೆ-ದ-ೆ ನ-ನ- ಮ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ೇ-ೆ-ದ-ದ-ದ-. ------------------------------------------ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. 0
N-j- h--a-ē---da-e -ān- --neg--h-g-b--e----de. N___ h____________ n___ m_____ h______________ N-j- h-ḷ-b-k-n-a-e n-n- m-n-g- h-g-b-k-n-i-d-. ---------------------------------------------- Nija hēḷabēkendare nānu manege hōgabēkendidde.
Mi pensis ke vi volas voki vian edzinon. ನ----ನಿನ----ೆ-ಡತಿ-ೆ ಫ--್ ಮಾಡಲು---ಸ-ದ್ದ--ಎಂದು ನಾ-ು---ದ-ಕ-ಂ--. ನೀ_ ನಿ__ ಹೆಂ___ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಅಂ____ ನ-ನ- ನ-ನ-ನ ಹ-ಂ-ತ-ಗ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------------ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nīnu ----a---ṇḍa-----phōn-māḍalu-b-ya-i-d--e-d--n--- -nd-koṇ-e. N___ n____ h________ p___ m_____ b________ e___ n___ a_________ N-n- n-n-a h-ṇ-a-i-e p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- --------------------------------------------------------------- Nīnu ninna heṇḍatige phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Mi pensis ke vi volas voki la informojn. ನೀ----ಿ-ಾ--ೆ-ೆ ---್-ಮ--ಲು--ಯಸಿ-್-ೆ---ದ--ನ-ನ- ಅ-----ಂ-ೆ. ನೀ_ ವಿ____ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಅಂ____ ನ-ನ- ವ-ಚ-ರ-ೆ-ೆ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------- ನೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
N-n- -i-ā-a-ege-p--- mā---u-----s-d------u-n--u -ndukoṇ--. N___ v_________ p___ m_____ b________ e___ n___ a_________ N-n- v-c-r-ṇ-g- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- ---------------------------------------------------------- Nīnu vicāraṇege phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Mi pensis ke vi volas mendi picon. ನೀ-- ಒ-ದು -ಿಜ-ದ--ಾ -ೇ---ದು ಕೇಳ-ಿ-್ದ--ಎಂದು ನ-ನು -----ಸಿ--. ನೀ_ ಒಂ_ ಪಿ___ ಬೇ__ ಕೇ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಆ_____ ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಜ-ದ-ಜ- ಬ-ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಿ-್-ಿ ಎ-ದ- ನ-ನ- ಆ-ೋ-ಿ-ಿ-ೆ- --------------------------------------------------------- ನೀನು ಒಂದು ಪಿಜ್ದ್ಜಾ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. 0
N-nu-ond--p---jā-bēk---u--ē-al--di----u nā------c---de. N___ o___ p_____ b______ k________ e___ n___ ā_________ N-n- o-d- p-j-j- b-k-n-u k-ḷ-l-d-i e-d- n-n- ā-ō-i-i-e- ------------------------------------------------------- Nīnu ondu pijdjā bēkendu kēḷaliddi endu nānu ālōciside.

Grandaj literoj, grandaj emocioj

Multajn bildojn oni montras en la reklamado. La bildoj vekas en ni apartan intereson. Ni rigardas ilin pli longe kaj pli intense. Ni sekve pli bone memoras reklamon aperigantan bildojn. La bildoj ankaŭ estigas emociajn reagojn. La bildojn tre rapide rekonas la cerbo. Ĝi tuj scias, kio videblas sur la bildo. La literoj kaj la bildoj malsame funkcias. Ili estas abstraktaj signoj. Nia cerbo tial pli malrapide reagas al la literoj. Ĝi unue devas kompreni la signifon de la vorto. Eblus diri ke la signoj tradukendas de la lingva cerbo. Sed ankaŭ per literoj estigeblas emocioj. Oni tiucele nur presu la tekston tregrandlitere. Esploroj montras ke la grandaj literoj ankaŭ estigas grandan efikon. La grandaj literoj ne nur pli okulfrapas ol la malgrandaj literoj. Ili ankaŭ estigas pli fortan emocian reagon. Tio validas tiom por la pozitivaj kiom por la negativaj emocioj. Ĉiam gravis por la homoj la grando de la aferoj. La homo devas danĝerkaze rapide reagi. Kaj io granda ĝenerale jam tre proksimas! Do kompreneblas ke la grandaj bildoj estigas fortajn reagojn. Malpli klaras kial nin reagigas ankaŭ la grandaj literoj. La literoj fakte ne estas signalo por la cerbo. Ĝi malgraŭe montras pli fortan aktivecon kiam ĝi vidas grandajn literojn. Tiu rezulto estas tre interesa por la sciencistoj. Ĝi montras, kiom gravaj iĝis por ni la literoj. Nia cerbo iel lernis reagi al la skribo.