Frazlibro

eo En la hotelo – Alveno   »   kn ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ಆಗಮನ

27 [dudek sep]

En la hotelo – Alveno

En la hotelo – Alveno

೨೭ [ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27 [Ippattēḷu]

ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ಆಗಮನ

[hōṭel nalli - āgamana.]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto kannada Ludu Pli
Ĉu vi havas liberan ĉambron? ನ-----ಹ--ೆ-- -ಲ-ಲ- ---- ಕೊ-ಡಿ-ಖ-ಲಿ -ದೆಯ-? ನಿ__ ಹೋ__ ನ__ ಒಂ_ ಕೊ__ ಖಾ_ ಇ___ ನ-ಮ-ಮ ಹ-ಟ-ಲ- ನ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ ಖ-ಲ- ಇ-ೆ-ಾ- ----------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ? 0
Nim-m---ō-el n-l-- ond- k--haḍi-k-ā---i---ā? N_____ h____ n____ o___ k______ k____ i_____ N-m-m- h-ṭ-l n-l-i o-d- k-ṭ-a-i k-ā-i i-e-ā- -------------------------------------------- Nim'ma hōṭel nalli ondu koṭhaḍi khāli ideyā?
Mi rezervis ĉambron. ನಾನ--ಒಂ-ು-ಕ-ಠಡ--ನ್-----ಯ--ಿರ-ಸಿದ್ದೇನ-. ನಾ_ ಒಂ_ ಕೊ_____ ಕಾ________ ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ದ-ದ-ನ-. -------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 0
Nān--o-------ha-iy-nn- kāyd-r-s------. N___ o___ k___________ k______________ N-n- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-i-d-n-. -------------------------------------- Nānu ondu koṭhaḍiyannu kāydirisiddēne.
Mia nomo estas Müller. ನನ---ಹೆ------ಲ-ಲರ್. ನ__ ಹೆ__ ಮಿ____ ನ-್- ಹ-ಸ-ು ಮ-ಲ-ಲ-್- ------------------- ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಲ್ಲರ್. 0
N--n--h-s-r--mil---. N____ h_____ m______ N-n-a h-s-r- m-l-a-. -------------------- Nanna hesaru millar.
Mi bezonas unuopulan ĉambron. ನ--- ಒ-ಟಿ---ಸ----ಿ-ುವ ಕ--- ಬೇ-ು. ನ__ ಒಂ_ ಹಾ_____ ಕೋ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಒ-ಟ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. -------------------------------- ನನಗೆ ಒಂಟಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
N--a-e -ṇ-- h--i----r-va -ōṇe-b---. N_____ o___ h___________ k___ b____ N-n-g- o-ṭ- h-s-g-y-r-v- k-ṇ- b-k-. ----------------------------------- Nanage oṇṭi hāsigeyiruva kōṇe bēku.
Mi bezonas duopulan ĉambron. ನ-----ೋ-ಿ ಹಾಸ----ಿ----ಕ--ೆ-ಬ--ು. ನ__ ಜೋ_ ಹಾ_____ ಕೋ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಜ-ಡ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. -------------------------------- ನನಗೆ ಜೋಡಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
Na--ge -ōḍi -ās---y-r-va k------ku. N_____ j___ h___________ k___ b____ N-n-g- j-ḍ- h-s-g-y-r-v- k-ṇ- b-k-. ----------------------------------- Nanage jōḍi hāsigeyiruva kōṇe bēku.
Po kiom nokte la ĉambro kostas? ಈ--ೂಠಡ-ಗೆ-ಕೋ--ಗ- -ಂದ- ---್---ೆ -ಷ್ಟು ಹ--ಆಗ-ತ-ತ--? ಈ ಕೂ_______ ಒಂ_ ರಾ___ ಎ__ ಹ_ ಆ_____ ಈ ಕ-ಠ-ಿ-ೆ-ಕ-ಣ-ಗ- ಒ-ದ- ರ-ತ-ರ-ಗ- ಎ-್-ು ಹ- ಆ-ು-್-ದ-? ------------------------------------------------- ಈ ಕೂಠಡಿಗೆ/ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಆಗುತ್ತದೆ? 0
Ī kū-haḍ--e-kōṇ-ge -ndu-rātr-ge-e--u-ha-a ----tad-? Ī k_______________ o___ r______ e___ h___ ā________ Ī k-ṭ-a-i-e-k-ṇ-g- o-d- r-t-i-e e-ṭ- h-ṇ- ā-u-t-d-? --------------------------------------------------- Ī kūṭhaḍige/kōṇege ondu rātrige eṣṭu haṇa āguttade?
Mi ŝatus ĉambron kun bankuvo. ನನ-ೆ---ನಾನದ-ಮ-ೆ ಇರ---ಕ--ೆ -ೇ--. ನ__ ಸ್___ ಮ_ ಇ__ ಕೋ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಸ-ನ-ನ- ಮ-ೆ ಇ-ು- ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ------------------------------- ನನಗೆ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
Na-a---s---ad- mane --u-a-k----bēk-. N_____ s______ m___ i____ k___ b____ N-n-g- s-ā-a-a m-n- i-u-a k-ṇ- b-k-. ------------------------------------ Nanage snānada mane iruva kōṇe bēku.
Mi ŝatus ĉambron kun duŝejo. ನ--ೆ-ಶ-ರ- -ರ-ವ -ೋ----ೇ--. ನ__ ಶ__ ಇ__ ಕೋ_ ಬೇ__ ನ-ಗ- ಶ-ರ- ಇ-ು- ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ------------------------- ನನಗೆ ಶವರ್ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
Na---e śavar-i---a -ō-- bēk-. N_____ ś____ i____ k___ b____ N-n-g- ś-v-r i-u-a k-ṇ- b-k-. ----------------------------- Nanage śavar iruva kōṇe bēku.
Ĉu mi povas vidi la ĉambron? ನಾನ- ಕೊಠ---ನ----ಒಮ--ೆ--ೋ--ಹು-ೆ? ನಾ_ ಕೊ_____ ಒ__ ನೋ_____ ನ-ನ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಒ-್-ೆ ನ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------------- ನಾನು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದೆ? 0
Nān---oṭ-a--y---- om--- -ō-aba----? N___ k___________ o____ n__________ N-n- k-ṭ-a-i-a-n- o-'-e n-ḍ-b-h-d-? ----------------------------------- Nānu koṭhaḍiyannu om'me nōḍabahude?
Ĉu estas parkejo ĉi-tie? ಇಲ----ಹ---ಿರ-ಲ-ಲಿ ಗ----ೇಜ--ಇ-ೆಯೆ? ಇ__ ಹ______ ಗ್___ ಇ___ ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಗ-ಯ-ರ-ಜ- ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯೆ? 0
I--i h-t-i-a--ll- -yārēj ----e? I___ h___________ g_____ i_____ I-l- h-t-i-a-a-l- g-ā-ē- i-e-e- ------------------------------- Illi hattiradalli gyārēj ideye?
Ĉu estas monŝranko ĉi-tie? ಇಲ--ಿ--ಂ-ು--ಿಜ--- ಇ-ೆಯ-? ಇ__ ಒಂ_ ತಿ__ ಇ___ ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ತ-ಜ-ರ- ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಜೋರಿ ಇದೆಯೆ? 0
I--i----u -i--ri -d-y-? I___ o___ t_____ i_____ I-l- o-d- t-j-r- i-e-e- ----------------------- Illi ondu tijōri ideye?
Ĉu estas telefaksilo ĉi-tie? ಇ--ಲ--ಫ-ಯ-ಕ್ಸ್-ಮ--ಿ-್ ಇದೆ-ೆ? ಇ__ ಫ್___ ಮೆ__ ಇ___ ಇ-್-ಿ ಫ-ಯ-ಕ-ಸ- ಮ-ಶ-ನ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಶಿನ್ ಇದೆಯೆ? 0
Illi --y-ks--e-in-ideye? I___ p_____ m____ i_____ I-l- p-y-k- m-ś-n i-e-e- ------------------------ Illi phyāks meśin ideye?
Bone, mi prenas la ĉambron. ಸ-ಿ--ನಾನ- ಈ -ೊಠಡ----ನ- -ೆ--ದು---್ಳ------ೆ. ಸ__ ನಾ_ ಈ ಕೊ_____ ತೆ_________ ಸ-ಿ- ನ-ನ- ಈ ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------ ಸರಿ, ನಾನು ಈ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 0
Sa-i- ---u---koṭ-a--y-nnu tegedu-o---tt--e. S____ n___ ī k___________ t________________ S-r-, n-n- ī k-ṭ-a-i-a-n- t-g-d-k-ḷ-u-t-n-. ------------------------------------------- Sari, nānu ī koṭhaḍiyannu tegedukoḷḷuttēne.
Jen la ŝlosiloj. ಬ----ೈ-ಳ--ನು--ೆಗ--ು-ೊಳ-ಳಿ. ಬೀ_______ ತೆ______ ಬ-ಗ-ಕ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-. -------------------------- ಬೀಗದಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 0
B-g-d-------an-u --g--u-oḷ--. B_______________ t___________ B-g-d-k-i-a-a-n- t-g-d-k-ḷ-i- ----------------------------- Bīgadakaigaḷannu tegedukoḷḷi.
Jen mia pakaĵaro. ಇಲ--- ನ--ನ ಪ-ಟ-ಟಿ---ಳ--ೆ. ಇ__ ನ__ ಪೆ_______ ಇ-್-ಿ ನ-್- ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಗ-ಿ-ೆ- ------------------------- ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. 0
Il----a--a -e-ṭ-g----ive. I___ n____ p_____________ I-l- n-n-a p-ṭ-i-e-a-i-e- ------------------------- Illi nanna peṭṭigegaḷive.
Je la kioma horo estas matenmanĝo? ಬೆಳ--- ತಿ--ಿ ಎ-್-ು -ೊ-್---ೆ-----ಯುತ-ತ-ೆ? ಬೆ___ ತಿಂ_ ಎ__ ಹೊ___ ದೊ______ ಬ-ಳ-ಿ- ತ-ಂ-ಿ ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------- ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
Be-a-in- tiṇ-- ---u hot---e -o-ey---a--? B_______ t____ e___ h______ d___________ B-ḷ-g-n- t-ṇ-i e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- ---------------------------------------- Beḷagina tiṇḍi eṣṭu hottige doreyuttade?
Je la kioma horo estas tagmanĝo? ಮಧ್---್-ದ ಊಟ -ಷ್-ು ಹೊ-್ತಿ---ದೊ-ೆಯು-್ತದೆ? ಮ_____ ಊ_ ಎ__ ಹೊ___ ದೊ______ ಮ-್-ಾ-್-ದ ಊ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
M-d-yāhn--- -ṭ-----u ----i-- do---u-ta--? M__________ ū__ e___ h______ d___________ M-d-y-h-a-a ū-a e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- ----------------------------------------- Madhyāhnada ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade?
Je la kioma horo estas vespermanĝo? ಸಂಜೆಯ--ಟ ---ಟ--ಹ--್ತಿಗ- ದೊ-ೆಯುತ--ದೆ? ಸಂ__ ಊ_ ಎ__ ಹೊ___ ದೊ______ ಸ-ಜ-ಯ ಊ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ------------------------------------ ಸಂಜೆಯ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
S-n--eya -ṭa-e-ṭ- ho-t-ge-----y-tt---? S______ ū__ e___ h______ d___________ S-n-j-y- ū-a e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- -------------------------------------- San̄jeya ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade?

La paŭzoj gravas por la lerna sukceso

Kiu volas sukcese lerni, tiu devus pli ofte paŭzi. Tiun rezulton atingis novaj sciencaj esploroj. Esploristoj pristudis la lernajn fazojn. Oni tiuokaze simulis diversajn lernajn situaciojn. Informojn oni plej bone ensorbas per malgrandaj porcioj. Tio signifas ke ni ne lernu tro multe samtempe. Ni ĉiam paŭzu inter du lernaj unuoj. Nia lerna sukceso ja dependas ankaŭ de bioĥemiaj procezoj. Tiuj procezoj okazas en la cerbo. Ili determinas nian plej taŭgan lernan ritmon. Kiam ni registras ion novan, nia cerbo liberigas iujn substancojn. Tiuj substancoj influas la aktivecon de niaj cerbaj ĉeloj. Aparte du malsamaj enzimoj tie ludas gravan rolon. Ili liberiĝas kiam oni lernas novajn enhavojn. Sed ili ne kune liberiĝas. Ilia efiko malvolviĝas en tempa intervalo. Sed plej bone ni lernas kiam ambaŭ enzimoj samtempe ĉeestas. Kaj tiu sukceso klare kreskas kiam ni pli ofte paŭzas. Do sencohavas varii la daŭron de la unuopaj lernaj fazoj. La paŭzoj devus ankaŭ malsamdaŭri. Idealus komenci per du paŭzoj podekminutaj. Poste sekvu kvinminuta paŭzo. Pli malfrue oni ankoraŭ faru tridekminutan paŭzon. Kiam ni paŭzas nia cerbo bone memorigas la novajn enhavojn. Oni forlasu la laborejon dum la paŭzoj. Krome, estas bone moviĝi paŭzante. Do mallonge promenu inter du lernaj sesioj! Kaj ne havu malbonan konsciencon : vi ja lernas tiuokaze!