Frazlibro

eo Is-tempo 4   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೪

84 [okdek kvar]

Is-tempo 4

Is-tempo 4

೮೪ [ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

84 [Embatta nālku]

ಭೂತಕಾಲ ೪

[bhūtakāla -4.]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto kannada Ludu Pli
legi ಓ-ು---ು ಓ___ ಓ-ು-ು-ು ------- ಓದುವುದು 0
Ōdu-udu Ō______ Ō-u-u-u ------- Ōduvudu
Mi legis. ನಾ-- --ಿದ---ನೆ. ನಾ_ ಓ_____ ನ-ನ- ಓ-ಿ-್-ೇ-ೆ- --------------- ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. 0
n-nu ō-id--n-. n___ ō________ n-n- ō-i-d-n-. -------------- nānu ōdiddēne.
Mi legis la tutan romanon. ನ-ನ--ಕ---ಬರ--ನ್-ು-ಪೂ--ತಿಯಾಗಿ ಓ-ಿದ್--ನೆ. ನಾ_ ಕಾ______ ಪೂ____ ಓ_____ ನ-ನ- ಕ-ದ-ಬ-ಿ-ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ಓ-ಿ-್-ೇ-ೆ- --------------------------------------- ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u----amb-riya--u-pūrtiy-gi -di-d---. N___ k_____________ p________ ō________ N-n- k-d-m-a-i-a-n- p-r-i-ā-i ō-i-d-n-. --------------------------------------- Nānu kādambariyannu pūrtiyāgi ōdiddēne.
kompreni ಅ--ಥ-ಮಾಡಿ---್ಳ---ದು. ಅ__ ಮಾ_______ ಅ-್- ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ವ-ದ-. -------------------- ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 0
Ar--a-m----oḷ-u-u-u. A____ m_____________ A-t-a m-ḍ-k-ḷ-u-u-u- -------------------- Artha māḍikoḷḷuvudu.
Mi komprenis. ನ-ನ- ಅರ-ಥ-ಮಾ-ಿ--ಂಡಿದ್ದ--ೆ. ನಾ_ ಅ__ ಮಾ_______ ನ-ನ- ಅ-್- ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೇ-ೆ- -------------------------- ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u ar--a-m-ḍikoṇḍ--dē--. N___ a____ m______________ N-n- a-t-a m-ḍ-k-ṇ-i-d-n-. -------------------------- Nānu artha māḍikoṇḍiddēne.
Mi komprenis la tutan tekston. ನಾ-ು-ಪ-ರ-ತ---ಗಿ---್ಥಮಾ---ೊಂಡಿ---ೇ-ೆ. ನಾ_ ಪೂ____ ಅ__________ ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
Nān- pūrt-y-g---rt--mā----ṇḍiddē--. N___ p________ a___________________ N-n- p-r-i-ā-i a-t-a-ā-i-o-ḍ-d-ē-e- ----------------------------------- Nānu pūrtiyāgi arthamāḍikoṇḍiddēne.
respondi ಉ--ತ---ೊ-ುವುದು ಉ___ ಕೊ___ ಉ-್-ರ ಕ-ಡ-ವ-ದ- -------------- ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು 0
U----a --ḍu-udu U_____ k_______ U-t-r- k-ḍ-v-d- --------------- Uttara koḍuvudu
Mi respondis. ನಾನು-ಉ-----ಕೊಟ-ಟ-ದ-ದೇ--. ನಾ_ ಉ___ ಕೊ______ ನ-ನ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
n-n- uttar- k-----d--e. n___ u_____ k__________ n-n- u-t-r- k-ṭ-i-d-n-. ----------------------- nānu uttara koṭṭiddēne.
Mi respondis ĉiujn demandojn. ನ--- -ಲ್-ಾ----ಶ್ನ---ಿಗೂ--ತ--ರ ಕ--್---್-ೇನೆ. ನಾ_ ಎ__ ಪ್______ ಉ___ ಕೊ______ ನ-ನ- ಎ-್-ಾ ಪ-ರ-್-ೆ-ಳ-ಗ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------- ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
Nānu -l---p----e-a---------ra -o---d--ne. N___ e___ p___________ u_____ k__________ N-n- e-l- p-a-n-g-ḷ-g- u-t-r- k-ṭ-i-d-n-. ----------------------------------------- Nānu ellā praśnegaḷigū uttara koṭṭiddēne.
Mi scias tion – Mi sciis tion. ಅದು -ನ-ೆ--ಿಳ-ದ-ದೆ--ಅ-ು ---- ತ-ಳ--ಿ-್--. ಅ_ ನ__ ತಿ____ ಅ_ ನ__ ತಿ_____ ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಳ-ದ-ದ-- ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಳ-ದ-ತ-ತ-. --------------------------------------- ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ- ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 0
A-- --nag- tiḷi-id-- a-u-nanage -iḷ-----u. A__ n_____ t________ a__ n_____ t_________ A-u n-n-g- t-ḷ-d-d-- a-u n-n-g- t-ḷ-d-t-u- ------------------------------------------ Adu nanage tiḷidide- adu nanage tiḷidittu.
Mi skribas tion – Mi skribis tion. ನ-ನು--ದ--ನ--ಬರೆ-ುತ--ೇನೆ ----ನ---ದನ--ು-ಬ---ಿದ-ದೆ. ನಾ_ ಅ___ ಬ_____ - ನಾ_ ಅ___ ಬ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಬ-ೆ-ು-್-ೇ-ೆ - ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಬ-ೆ-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------------------ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ - ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. 0
N--u -d--nu---r-y---ēn----nānu--d--n----re--d-e. N___ a_____ b__________ - n___ a_____ b_________ N-n- a-a-n- b-r-y-t-ē-e - n-n- a-a-n- b-r-d-d-e- ------------------------------------------------ Nānu adannu bareyuttēne - nānu adannu baredidde.
Mi aŭdas tion – Mi aŭdis tion. ನ-ನು-ಅ-ನ್ನ- --ಳ---ತ-ನ----ಾನು ಅದನ-ನು ಕ-ಳ-ದ-ದ-. ನಾ_ ಅ___ ಕೇ_____ ನಾ_ ಅ___ ಕೇ____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ದ-ದ-. --------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. 0
N-n--adan-u-k-ḷ----ne---ān---dannu kēḷ--de. N___ a_____ k_________ n___ a_____ k_______ N-n- a-a-n- k-ḷ-t-ē-e- n-n- a-a-n- k-ḷ-d-e- ------------------------------------------- Nānu adannu kēḷuttēne- nānu adannu kēḷidde.
Mi iras serĉi tion – Mi iris serĉi tion. ನ-ನ--ಅದನ್----ೆ-ೆ-ುಕ-ಂ-ು --ು-್--------ನು -ದ---ು----ೆ--ಕೊಂಡ- -ಂದಿದ್----. ನಾ_ ಅ___ ತೆ____ ಬ_____ ನಾ_ ಅ___ ತೆ____ ಬಂ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಬ-ು-್-ೇ-ೆ- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಬ-ದ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 0
Nānu---a--u-teg--uk-ṇḍu--ar----ne----n---d---------d--oṇ---ba-d---ēne. N___ a_____ t__________ b_________ n___ a_____ t__________ b__________ N-n- a-a-n- t-g-d-k-ṇ-u b-r-t-ē-e- n-n- a-a-n- t-g-d-k-ṇ-u b-n-i-d-n-. ---------------------------------------------------------------------- Nānu adannu tegedukoṇḍu baruttēne- nānu adannu tegedukoṇḍu bandiddēne.
Mi alportas tion – Mi alportis tion. ನ-ನು ----ನು -ರು-----ೆ---ನಾನ--ಅದ-್-ು ---ಿದ್ದ-ನ-. ನಾ_ ಅ___ ತ____ - ನಾ_ ಅ___ ತಂ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ು-್-ೇ-ೆ - ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ದ-ದ-ದ-ನ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ - ನಾನು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. 0
N--- a--nnu-taru---ne---nān- a--nn----ndid-ēne. N___ a_____ t________ - n___ a_____ t__________ N-n- a-a-n- t-r-t-ē-e - n-n- a-a-n- t-n-i-d-n-. ----------------------------------------------- Nānu adannu taruttēne - nānu adannu tandiddēne.
Mi aĉetas tion – Mi aĉetis tion. ನ-ನು-ಅದನ್-ು--ೊಳ್---್ತ-ನೆ---ಾ-ು-ಅದನ-----ೊಂ--ಕೊ---ದ-ದೇ-ೆ. ನಾ_ ಅ___ ಕೊ______ ನಾ_ ಅ___ ಕೊಂ_______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಂ-ು-ೊ-ಡ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
Nān- ad--n--k-ḷ----ē-e--n-nu-a-ann---oṇḍuko-ḍ-d-ēn-. N___ a_____ k__________ n___ a_____ k_______________ N-n- a-a-n- k-ḷ-u-t-n-- n-n- a-a-n- k-ṇ-u-o-ḍ-d-ē-e- ---------------------------------------------------- Nānu adannu koḷḷuttēne- nānu adannu koṇḍukoṇḍiddēne.
Mi atendas tion – Mi atendis tion. ನ-ನು-ಅದನ-ನ---ಿ-----ಿ-ು-್ತ-ನೆ- -ಾ-- ಅ-ನ್-ು-ನ--ೀಕ್ಷ-ಸಿದ್ದ-. ನಾ_ ಅ___ ನಿ________ ನಾ_ ಅ___ ನಿ_______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ದ-ದ-. --------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. 0
N-n- -d-n----irīkṣ----t--e--n----a-a-n- -----ṣi-i-de. N___ a_____ n______________ n___ a_____ n____________ N-n- a-a-n- n-r-k-i-u-t-n-- n-n- a-a-n- n-r-k-i-i-d-. ----------------------------------------------------- Nānu adannu nirīkṣisuttēne- nānu adannu nirīkṣisidde.
Mi klarigas tion – Mi klarigis tion. ನ--ು----್-ು------ಸ-ತ----ೆ--ನ--ು ಅ-ನ----ವಿವ--ಸ---ದ-. ನಾ_ ಅ___ ವಿ_______ ನಾ_ ಅ___ ವಿ______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ವ-ವ-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ವ-ವ-ಿ-ಿ-್-ೆ- --------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. 0
N--u ada-n---ivar--u--ēn---n-n----annu-v-v-risi---. N___ a_____ v_____________ n___ a_____ v___________ N-n- a-a-n- v-v-r-s-t-ē-e- n-n- a-a-n- v-v-r-s-d-e- --------------------------------------------------- Nānu adannu vivarisuttēne- nānu adannu vivarisidde.
Mi konas tion – Mi konis tion. ಅ-ು-ನನಗ- ಗ---ತು--ಅದ- ನ-ಗೆ-ಗ-ತ್ತ--್ತ-. ಅ_ ನ__ ಗೊ__ -__ ನ__ ಗೊ_____ ಅ-ು ನ-ಗ- ಗ-ತ-ತ- --ದ- ನ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ತ-ತ-. ------------------------------------- ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು -ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 0
A-- nanag- ---t---ad- n-n-----o--it--. A__ n_____ g____ -___ n_____ g________ A-u n-n-g- g-t-u --d- n-n-g- g-t-i-t-. -------------------------------------- Adu nanage gottu -adu nanage gottittu.

La negativajn vortojn oni ne tradukas en la gepatran lingvon

Legante, la plurlingvuloj senkonscie tradukas en sian gepatran lingvon. Tio aŭtomate okazas, do la legantoj tion ne rimarkas. Eblus diri ke la cerbo funkcias kiel samtempa tradukisto. Sed ĝi ne ĉion tradukas! Esploro montris ke la cerbo havas enkonstruitan filtrilon. Tiu filtrilo decidas pri tio, kio tradukendas. Kaj ŝajnas kvazaŭ la filtrilo ignorus iujn vortojn. La negativajn vortojn oni ne tradukas en la gepatran lingvon. Por sia eksperimento, la esploristoj elektis denaskajn ĉinparolantojn. Ĉiuj subjektoj parolis la anglan kiel duan lingvon. La subjektoj devis taksi plurajn anglajn vortojn. Tiuj vortoj havis malsamajn emociajn enhavojn. Temis pri pozitivaj, negativaj kaj neŭtralaj terminoj. Dum la subjektoj legis la vortojn, ilia cerbo estis analizita. Tio signifas ke la esploristoj mezuris la cerban aktivecon. Ili povis tiuokaze ekkompreni kiel la cerbo laboras. Kiam vortoj tradukatas, difinitaj signaloj estigatas. Ili indikas ke la cerbo aktivas. Sed la subjektoj montris neniun aktivecon kaze de la negativaj vortoj. Nur la pozitivaj aŭ neŭtralaj terminoj tradukatis. La esploristoj ankoraŭ ne scias la kialon de tio. Teorie, la cerbo devus egale trakti ĉiujn vortojn. Sed povas esti ke la filtrilo mallonge kontrolas ĉiun vorton. Tiu analizatas dum ĝi plu legatas en la dua lingvo. Kiam vorto estas negativa, la memoro estas blokita. Alidirite, ĝi ne povas apogiĝi sur la gepatralingva vorto. La homoj povas tre senteme reagi al la vortoj. La cerbo eble volas protekti ilin kontraŭ emociaj ŝokoj…