Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   px Dias de semana

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [nove]

Dias de semana

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina portugalčina (BR) Prehrať Viac
pondelok a s-----------a a segunda-feira 0
utorok a t---------a a terça-feira 0
streda a q----------a a quarta-feira 0
štvrtok a q----------a a quinta-feira 0
piatok a s---------a a sexta-feira 0
sobota o s----o o sábado 0
nedeľa o d-----o o domingo 0
týždeň a s----a a semana 0
od pondelka do nedele da s------------ a d-----o da segunda-feira a domingo 0
Prvý deň je pondelok. O p------- d-- é a s------------. O primeiro dia é a segunda-feira. 0
Druhý deň je utorok. O s------ d-- é a t----------. O segundo dia é a terça-feira. 0
Tretí deň je streda. O t------- d-- é a q-----------. O terceiro dia é a quarta-feira. 0
Štvrtý deň je štvrtok. O q----- d-- é a q-----------. O quarto dia é a quinta-feira. 0
Piaty deň je piatok. O q----- d-- é a s----------. O quinto dia é a sexta-feira. 0
Šiesty deň je sobota. O s---- d-- é o s-----. O sexto dia é o sábado. 0
Siedmy deň je nedeľa. O s----- d-- é o d------. O sétimo dia é o domingo. 0
Týždeň má sedem dní. A s----- t-- s--- d---. A semana tem sete dias. 0
Pracujeme len päť dní. Só t---------- c---- d---. Só trabalhamos cinco dias. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!