Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   ro Zilele săptămânii

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [nouă]

Zilele săptămânii

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina rumunčina Prehrať Viac
pondelok lu-i luni 0
utorok ma--i marţi 0
streda mi-----i miercuri 0
štvrtok joi joi 0
piatok vi---i vineri 0
sobota sâ----ă sâmbătă 0
nedeľa du-----ă duminică 0
týždeň să------a săptămâna 0
od pondelka do nedele de l--- p--- d------ă de luni până duminică 0
Prvý deň je pondelok. Pr--- z- e--- l---. Prima zi este luni. 0
Druhý deň je utorok. A d--- z- e--- m----. A doua zi este marţi. 0
Tretí deň je streda. A t---- z- e--- m-------. A treia zi este miercuri. 0
Štvrtý deň je štvrtok. A p---- z- e--- j--. A patra zi este joi. 0
Piaty deň je piatok. A c----- z- e--- v-----. A cincea zi este vineri. 0
Šiesty deň je sobota. A ş---- z- e--- s------. A şasea zi este sâmbătă. 0
Siedmy deň je nedeľa. A ş----- z- e--- d-------. A şaptea zi este duminică. 0
Týždeň má sedem dní. Să------- a-- ş---- z---. Săptămâna are şapte zile. 0
Pracujeme len päť dní. No- l----- d--- c---- z---. Noi lucrăm doar cinci zile. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!