Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   pl Dni tygodnia

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [dziewięć]

Dni tygodnia

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina poľština Prehrať Viac
pondelok Po---------k Poniedziałek 0
utorok Wt---k Wtorek 0
streda Śr--a Środa 0
štvrtok Cz-----k Czwartek 0
piatok Pi---k Piątek 0
sobota So---a Sobota 0
nedeľa Ni------a Niedziela 0
týždeň ty----ń tydzień 0
od pondelka do nedele od p----------- d- n-------i od poniedziałku do niedzieli 0
Prvý deň je pondelok. Pi------ d---- t- p-----------. Pierwszy dzień to poniedziałek. 0
Druhý deň je utorok. Dr--- d---- t- w-----. Drugi dzień to wtorek. 0
Tretí deň je streda. Tr---- d---- t- ś----. Trzeci dzień to środa. 0
Štvrtý deň je štvrtok. Cz----- d---- t- c-------. Czwarty dzień to czwartek. 0
Piaty deň je piatok. Pi--- d---- t- p-----. Piąty dzień to piątek. 0
Šiesty deň je sobota. Sz---- d---- t- s-----. Szósty dzień to sobota. 0
Siedmy deň je nedeľa. Si---- d---- t- n--------. Siódmy dzień to niedziela. 0
Týždeň má sedem dní. Ty----- m- s----- d--. Tydzień ma siedem dni. 0
Pracujeme len päť dní. My p-------- t---- p--- d--. My pracujemy tylko pięć dni. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!