Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   sl Dnevi tedna

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [devet]

Dnevi tedna

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina slovinčina Prehrať Viac
pondelok po-------k ponedeljek 0
utorok to--k torek 0
streda sr--a sreda 0
štvrtok če----k četrtek 0
piatok pe--k petek 0
sobota so---a sobota 0
nedeľa ne----a nedelja 0
týždeň te--n teden 0
od pondelka do nedele od p--------- d- n-----e od ponedeljka do nedelje 0
Prvý deň je pondelok. Pr-- d-- j- p---------. Prvi dan je ponedeljek. 0
Druhý deň je utorok. Dr--- d-- j- t----. Drugi dan je torek. 0
Tretí deň je streda. Tr---- d-- j- s----. Tretji dan je sreda. 0
Štvrtý deň je štvrtok. Če---- d-- j- č------. Četrti dan je četrtek. 0
Piaty deň je piatok. Pe-- d-- j- p----. Peti dan je petek. 0
Šiesty deň je sobota. Še--- d-- j- s-----. Šesti dan je sobota. 0
Siedmy deň je nedeľa. Se--- d-- j- n------. Sedmi dan je nedelja. 0
Týždeň má sedem dní. Te--- i-- s---- d--. Teden ima sedem dni. 0
Pracujeme len päť dní. De---- s--- p-- d--. Delamo samo pet dni. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!