Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   tl Days of the week

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [siyam]

Days of the week

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina filipínčina Prehrať Viac
pondelok Lu--s Lunes 0
utorok Ma---s Martes 0
streda Mi-------s Miyerkules 0
štvrtok Hu----s Huwebes 0
piatok Bi-----s Biyernes 0
sobota Sa---o Sabado 0
nedeľa Li---o Linggo 0
týždeň an- l----o ang linggo 0
od pondelka do nedele mu-- L---- h------- L----o mula Lunes hanggang Linggo 0
Prvý deň je pondelok. An- u---- a--- a- L----. Ang unang araw ay Lunes. 0
Druhý deň je utorok. An- p---------- a--- a- M-----. Ang pangalawang araw ay Martes. 0
Tretí deň je streda. An- p--------- a--- a- M---------. Ang pangatlong araw ay Miyerkules. 0
Štvrtý deň je štvrtok. An- p-------- n- a--- a- H------. Ang pang-apat na araw ay Huwebes. 0
Piaty deň je piatok. An- p--------- a--- a- B-------. Ang panglimang araw ay Biyernes. 0
Šiesty deň je sobota. An- p-------- n- a--- a- S-----. Ang pang-anim na araw ay Sabado. 0
Siedmy deň je nedeľa. An- p--------- a--- a- L-----. Ang pangpitong araw ay Linggo. 0
Týždeň má sedem dní. An- l----- a- m-- p----- a---. Ang linggo ay may pitong araw. 0
Pracujeme len päť dní. Li---- a--- l--- k----- n-----------. Limang araw lang kaming nagtatrabaho. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!