Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   ko 요일

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [아홉]

9 [ahob]

요일

[yoil]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina kórejčina Prehrať Viac
pondelok 월요일 월요일 0
wo-----lwol-yoil
utorok 화요일 화요일 0
hw----lhwayoil
streda 수요일 수요일 0
su---lsuyoil
štvrtok 목요일 목요일 0
mo-----lmog-yoil
piatok 금요일 금요일 0
ge------lgeum-yoil
sobota 토요일 토요일 0
to---ltoyoil
nedeľa 일요일 일요일 0
il----lil-yoil
týždeň 일주일 일주일 0
il----lilju-il
od pondelka do nedele 월요--- 일---지 월요일부터 일요일까지 0
wo----------- i----------iwol-yoilbuteo il-yoilkkaji
Prvý deň je pondelok. 첫째 날- 월-----. 첫째 날은 월요일이에요. 0
ch------- n------ w------------.cheosjjae nal-eun wol-yoil-ieyo.
Druhý deň je utorok. 둘째 날- 화-----. 둘째 날은 화요일이에요. 0
du----- n------ h-----------.duljjae nal-eun hwayoil-ieyo.
Tretí deň je streda. 셋째 날- 수-----. 셋째 날은 수요일이에요. 0
se----- n------ s----------.sesjjae nal-eun suyoil-ieyo.
Štvrtý deň je štvrtok. 넷째 날- 목-----. 넷째 날은 목요일이에요. 0
ne----- n------ m------------.nesjjae nal-eun mog-yoil-ieyo.
Piaty deň je piatok. 다섯- 날- 금-----. 다섯째 날은 금요일이에요. 0
da-------- n------ g-------------.daseosjjae nal-eun geum-yoil-ieyo.
Šiesty deň je sobota. 여섯- 날- 토-----. 여섯째 날은 토요일이에요. 0
ye--------- n------ t----------.yeoseosjjae nal-eun toyoil-ieyo.
Siedmy deň je nedeľa. 일곱- 날- 일-----. 일곱째 날은 일요일이에요. 0
il------- n------ i-----------.ilgobjjae nal-eun il-yoil-ieyo.
Týždeň má sedem dní. 일주--- 칠 일- 있--. 일주일에는 칠 일이 있어요. 0
il----------- c--- i--- i-------.ilju-il-eneun chil il-i iss-eoyo.
Pracujeme len päť dní. 우리- 오 일- 일--. 우리는 오 일만 일해요. 0
ul----- o i---- i------.ulineun o ilman ilhaeyo.

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!