Slovníček fráz

sk Dni v týždni   »   em Days of the week

9 [deväť]

Dni v týždni

Dni v týždni

9 [nine]

Days of the week

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   
slovenčina angličtina (US) Prehrať Viac
pondelok Mo---y Monday 0
utorok Tu----y Tuesday 0
streda We------y Wednesday 0
štvrtok Th-----y Thursday 0
piatok Fr---y Friday 0
sobota Sa-----y Saturday 0
nedeľa Su---y Sunday 0
týždeň th- w--k the week 0
od pondelka do nedele fr-- M----- t- S----y from Monday to Sunday 0
Prvý deň je pondelok. Th- f---- d-- i- M-----. The first day is Monday. 0
Druhý deň je utorok. Th- s----- d-- i- T------. The second day is Tuesday. 0
Tretí deň je streda. Th- t---- d-- i- W--------. The third day is Wednesday. 0
Štvrtý deň je štvrtok. Th- f----- d-- i- T-------. The fourth day is Thursday. 0
Piaty deň je piatok. Th- f---- d-- i- F-----. The fifth day is Friday. 0
Šiesty deň je sobota. Th- s---- d-- i- S-------. The sixth day is Saturday. 0
Siedmy deň je nedeľa. Th- s------ d-- i- S-----. The seventh day is Sunday. 0
Týždeň má sedem dní. Th- w--- h-- s---- d---. The week has seven days. 0
Pracujeme len päť dní. We o--- w--- f-- f--- d---. We only work for five days. 0

Umelý jazyk esperanto

Angličtina je v súčasnosti najdôležitejším svetovým jazykom. Bolo by fajn, keby ňou vedeli komunikovať všetci ľudia. Tento cieľ sa však dá dosiahnuť i pomocou ďalších jazykov. Napríklad umelými jazykmi. Umelé jazyky boli vytvorené a vyvinuté za týmto účelom. Existuje teda určitý koncept, podľa ktorého boli vytvorené. V umelých jazykoch sa miešajú prvky z rôznych jazykov. Mnoho ľudí sa ich tak môže ľahšie naučiť. Cieľom každého umelého jazyka je možnosť medzinárodnej komunikácie. Najznámejším umelým jazykom je esperanto. Prvýkrát bol tento jazyk predstavený vo Varšave v roku 1887. Jeho zakladateľom je lekár Ludwik L. Zamenhof. Hlavnú príčinu sociálnych nepokojov videl v problémoch s komunikáciou. Chcel preto vytvoriť jazyk, ktorý by národy spájal. S jeho pomocou by spolu mohli rovnoprávne hovoriť všetci ľudia. Pseudonym lekára bol Dr. Esperanto - Ten, ktorý dúfa. Dokazuje to, ako veľmi svojmu snu veril. Myšlienka univerzálneho dorozumievania je však oveľa staršia. Až do dnešnej doby bolo vytvorených mnoho rôznych umelých jazykov. Spájajú sa s nimi také ciele ako tolerancia či ľudské práva. Esperanto dnes ovládajú ľudia vo viac ako 120 krajinách. Má však aj svojich kritikov. Napríklad 70% slovíčok je románskeho pôvodu. A navyše je výrazne poznamenané indoeurópskymi jazyky. Ľudia, ktorí ním hovoria, sa stretávajú na kongresoch či v rôznych združeniach. Pravidelne organizujú stretnutia a prednášky. Máte tiež chuť na lekciu esperanta? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!