Phrasebook

to need – to want to   »   必要とする―欲する

69 [animnapu’t siyam]

to need – to want to

to need – to want to

69 [六十九]

69 [Rokujūkyū]

+

必要とする―欲する

[hitsuyō to suru ― yoku suru]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Hapon Maglaro higit pa
Kailangan ko ng kama. ベッドが 要ります 。 ベッドが 要ります 。 0
be--- g- i------. beddo ga irimasu.
+
Gusto kong matulog. 眠りたい です 。 眠りたい です 。 0
ne-----------. nemuritaidesu.
+
Meron bang kama dito? ここには ベッドは あります か ? ここには ベッドは あります か ? 0
ko-- n- w- b---- w- a------ k-? koko ni wa beddo wa arimasu ka?
+
     
Kailangan ko ng ilawan. 電灯が 要ります 。 電灯が 要ります 。 0
de--- g- i------. dentō ga irimasu.
+
Gusto kong magbasa. 読みたい です 。 読みたい です 。 0
yo---------. yomitaidesu.
+
Mayroon bang ilawan dito? ここには 電灯は あります か ? ここには 電灯は あります か ? 0
ko-- n- w- d---- w- a------ k-? koko ni wa dentō wa arimasu ka?
+
     
Kailangan ko ng telepono. 電話が 要ります 。 電話が 要ります 。 0
de--- g- i------. denwa ga irimasu.
+
Gusto kong tumawag. 電話を したい です 。 電話を したい です 。 0
de--- o s---------. denwa o shitaidesu.
+
Mayroon bang telepono dito? ここには 電話は あります か ? ここには 電話は あります か ? 0
ko-- n- w- d---- w- a------ k-? koko ni wa denwa wa arimasu ka?
+
     
Kailangan ko ng kamera. カメラが 要ります 。 カメラが 要ります 。 0
ka---- g- i------. kamera ga irimasu.
+
Gusto kong kumuha ng litrato. 写真を とりたい です 。 写真を とりたい です 。 0
sh----- o t----------. shashin o toritaidesu.
+
Mayroon bang kamera dito? ここには カメラは あります か ? ここには カメラは あります か ? 0
ko-- n- w- k----- w- a------ k-? koko ni wa kamera wa arimasu ka?
+
     
Kailangan ko ng kompyuter. コンピューターが 要ります 。 コンピューターが 要ります 。 0
ko------ g- i------. konpyūtā ga irimasu.
+
Gusto kong magpadala ng email. Eメールを 送りたい です 。 Eメールを 送りたい です 。 0
e m--- o o-----------. e mēru o okuritaidesu.
+
Mayroon bang kompyuter dito? ここには コンピューターは あります か ? ここには コンピューターは あります か ? 0
ko-- n- w- k------- w- a------ k-? koko ni wa konpyūtā wa arimasu ka?
+
     
Kailangan ko ng panulat. ボールペンが 要ります 。 ボールペンが 要ります 。 0
bō----- g- i------. bōrupen ga irimasu.
+
May gusto akong isulat. 書きたい ことが あります 。 書きたい ことが あります 。 0
ka----- k--- g- a------. kakitai koto ga arimasu.
+
Mayroon bang pirasong papel at panulat dito? ここには 紙と ボールペンは あります か ? ここには 紙と ボールペンは あります か ? 0
ko-- n- w- k--- t- b------ w- a------ k-? koko ni wa kami to bōrupen wa arimasu ka?
+