Phrasebook

tl to need – to want to   »   hy to need – to want to

69 [animnapu’t siyam]

to need – to want to

to need – to want to

69 [վաթսունինը]

69 [vat’suniny]

to need – to want to

[karik’ unenal yev ts’ankanal]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Kailangan ko ng kama. Ես ա------- կ---- ո----: Ես անկողնու կարիք ունեմ: 0
Y-- a------- k----’ u--- Ye- a------- k----- u--m Yes ankoghnu karik’ unem Y-s a-k-g-n- k-r-k’ u-e- ------------------’-----
Gusto kong matulog. Ես ո----- ե- ք---: Ես ուզում եմ քնել: 0
Y-- u--- y-- k’n-- Ye- u--- y-- k---l Yes uzum yem k’nel Y-s u-u- y-m k’n-l --------------’---
Meron bang kama dito? Այ---- մ------- կ--: Այստեղ մահճակալ կա՞: 0
A------ m-------- k-՞ Ay----- m-------- k-՞ Aystegh mahchakal ka՞ A-s-e-h m-h-h-k-l k-՞ --------------------՞
Kailangan ko ng ilawan. Ես ճ---- կ---- ո----: Ես ճրագի կարիք ունեմ: 0
Y-- c----- k----’ u--- Ye- c----- k----- u--m Yes chragi karik’ unem Y-s c-r-g- k-r-k’ u-e- ----------------’-----
Gusto kong magbasa. Ես ո----- ե- կ-----: Ես ուզում եմ կարդալ: 0
Y-- u--- y-- k----- Ye- u--- y-- k----l Yes uzum yem kardal Y-s u-u- y-m k-r-a- -------------------
Mayroon bang ilawan dito? Այ---- ճ--- կ--: Այստեղ ճրագ կա՞: 0
A------ c---- k-՞ Ay----- c---- k-՞ Aystegh chrag ka՞ A-s-e-h c-r-g k-՞ ----------------՞
Kailangan ko ng telepono. Ես հ------- կ---- ո----: Ես հեռախոսի կարիք ունեմ: 0
Y-- h--------- k----’ u--- Ye- h--------- k----- u--m Yes herrakhosi karik’ unem Y-s h-r-a-h-s- k-r-k’ u-e- --------------------’-----
Gusto kong tumawag. Ես ո----- ե- զ---------: Ես ուզում եմ զանգահարել: 0
Y-- u--- y-- z--------- Ye- u--- y-- z--------l Yes uzum yem zangaharel Y-s u-u- y-m z-n-a-a-e- -----------------------
Mayroon bang telepono dito? Այ---- հ------ կ--: Այստեղ հեռախոս կա՞: 0
A------ h-------- k-՞ Ay----- h-------- k-՞ Aystegh herrakhos ka՞ A-s-e-h h-r-a-h-s k-՞ --------------------՞
Kailangan ko ng kamera. Ին- ֆ------- է հ-------: Ինձ ֆոտոխցիկ է հարկավոր: 0
I--- f-------’i- e h------- In-- f---------- e h------r Indz fotokhts’ik e harkavor I-d- f-t-k-t-’i- e h-r-a-o- -------------’-------------
Gusto kong kumuha ng litrato. Ես ո----- ե- լ----------: Ես ուզում եմ լուսանկարել: 0
Y-- u--- y-- l--------- Ye- u--- y-- l--------l Yes uzum yem lusankarel Y-s u-u- y-m l-s-n-a-e- -----------------------
Mayroon bang kamera dito? Այ---- ֆ------- կ--: Այստեղ ֆոտոխցիկ կա՞: 0
A------ f-------’i- k-՞ Ay----- f---------- k-՞ Aystegh fotokhts’ik ka՞ A-s-e-h f-t-k-t-’i- k-՞ ----------------’-----՞
Kailangan ko ng kompyuter. Ին- հ--------- է ա--------: Ինձ համակարգիչ է անհրաժեշտ: 0
I--- h----------’ e a---------- In-- h----------- e a---------t Indz hamakargich’ e anhrazhesht I-d- h-m-k-r-i-h’ e a-h-a-h-s-t ----------------’--------------
Gusto kong magpadala ng email. Ես ո----- ե- E----- ո-------: Ես ուզում եմ E-Mail ուղարկել: 0
Y-- u--- y-- E-M--- u------- Ye- u--- y-- E----- u------l Yes uzum yem E-Mail ugharkel Y-s u-u- y-m E-M-i- u-h-r-e- ----------------------------
Mayroon bang kompyuter dito? Այ---- հ--------- կ--: Այստեղ համակարգիչ կա՞: 0
A------ h----------’ k-՞ Ay----- h----------- k-՞ Aystegh hamakargich’ ka՞ A-s-e-h h-m-k-r-i-h’ k-՞ -------------------’---՞
Kailangan ko ng panulat. Ին- գ--- է հ-------: Ինձ գրիչ է հարկավոր: 0
I--- g----’ e h------- In-- g----- e h------r Indz grich’ e harkavor I-d- g-i-h’ e h-r-a-o- ----------’-----------
May gusto akong isulat. Ես ո----- ե- ի-- ո- բ-- գ---: Ես ուզում եմ ինչ որ բան գրել: 0
Y-- u--- y-- i---’ v-- b-- g--- Ye- u--- y-- i---- v-- b-- g--l Yes uzum yem inch’ vor ban grel Y-s u-u- y-m i-c-’ v-r b-n g-e- -----------------’-------------
Mayroon bang pirasong papel at panulat dito? Այ---- թ---- և գ--- կ--: Այստեղ թուղթ և գրիչ կա՞: 0
A------ t’u---’ y-- g----’ k-՞ Ay----- t------ y-- g----- k-՞ Aystegh t’ught’ yev grich’ ka՞ A-s-e-h t’u-h-’ y-v g-i-h’ k-՞ ---------’----’----------’---՞

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -