Phrasebook

tl Asking questions 1   »   ja 質問する 1

62 [animnapu’t dalawa]

Asking questions 1

Asking questions 1

62 [六十二]

62 [Rokujūni]

質問する 1

[shitsumon suru 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Hapon Maglaro higit pa
matuto 学ぶ 学ぶ 学ぶ 学ぶ 学ぶ 0
m----u manabu m-n-b- ------ manabu
Marami bang natututunan ang mga mag-aaral? 生徒は よく 勉強 します か ? 生徒は よく 勉強 します か ? 生徒は よく 勉強 します か ? 生徒は よく 勉強 します か ? 生徒は よく 勉強 します か ? 0
seit------oku --n--- ----asu--a? seito wa yoku benkyō shimasu ka? s-i-o w- y-k- b-n-y- s-i-a-u k-? -------------------------------- seito wa yoku benkyō shimasu ka?
Hindi, kaunti ang natutunan nila. いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 0
Ī-, ----i--en-yō-sh--ase-. Īe, amari benkyō shimasen. Ī-, a-a-i b-n-y- s-i-a-e-. -------------------------- Īe, amari benkyō shimasen.
pagtatanong 質問 質問 質問 質問 質問 0
s-its-mon shitsumon s-i-s-m-n --------- shitsumon
Madalas mo bang tanungin ang guro? 先生に よく 質問 します か ? 先生に よく 質問 します か ? 先生に よく 質問 します か ? 先生に よく 質問 します か ? 先生に よく 質問 します か ? 0
s---ei-n-----u shi-------s--m-su k-? sensei ni yoku shitsumon shimasu ka? s-n-e- n- y-k- s-i-s-m-n s-i-a-u k-? ------------------------------------ sensei ni yoku shitsumon shimasu ka?
Hindi, hindi ko siya madalas tinatanong. いいえ 、 あまり しません 。 いいえ 、 あまり しません 。 いいえ 、 あまり しません 。 いいえ 、 あまり しません 。 いいえ 、 あまり しません 。 0
Ī-, a-ar- -h-mas-n. Īe, amari shimasen. Ī-, a-a-i s-i-a-e-. ------------------- Īe, amari shimasen.
pagsagot 答え 答え 答え 答え 答え 0
k-t-e kotae k-t-e ----- kotae
Pakiusap, sumagot ka. / Paki-sagot, salamat. 答えなさい 。 答えなさい 。 答えなさい 。 答えなさい 。 答えなさい 。 0
k-ta----s--. kotae nasai. k-t-e n-s-i- ------------ kotae nasai.
Sasagot ako. 答えます 。 答えます 。 答えます 。 答えます 。 答えます 。 0
k--a--as-. kotaemasu. k-t-e-a-u- ---------- kotaemasu.
trabaho 働く 働く 働く 働く 働く 0
hat-ra-u hataraku h-t-r-k- -------- hataraku
Nagtatrabaho ba siya ngayon? 彼は 今 仕事中 です か ? 彼は 今 仕事中 です か ? 彼は 今 仕事中 です か ? 彼は 今 仕事中 です か ? 彼は 今 仕事中 です か ? 0
ka---wa-i-a-sh---to-c-----u-ka? kare wa ima shigoto-chūdesu ka? k-r- w- i-a s-i-o-o-c-ū-e-u k-? ------------------------------- kare wa ima shigoto-chūdesu ka?
Oo, nagtatrabaho siya ngayon. ええ 、 ちょうど 働いて います 。 ええ 、 ちょうど 働いて います 。 ええ 、 ちょうど 働いて います 。 ええ 、 ちょうど 働いて います 。 ええ 、 ちょうど 働いて います 。 0
e -- -h-d- ------it--i----. e e, chōdo hataraite imasu. e e- c-ō-o h-t-r-i-e i-a-u- --------------------------- e e, chōdo hataraite imasu.
pagdating 来る 来る 来る 来る 来る 0
k--u kuru k-r- ---- kuru
Dadating ka ba? あなたたちは 来ます か ? あなたたちは 来ます か ? あなたたちは 来ます か ? あなたたちは 来ます か ? あなたたちは 来ます か ? 0
a-ata-ta--- w----m-s- -a? anata-tachi wa kimasu ka? a-a-a-t-c-i w- k-m-s- k-? ------------------------- anata-tachi wa kimasu ka?
Oo, malapit na tayo / kami. ええ 、 すぐ 行きます 。 ええ 、 すぐ 行きます 。 ええ 、 すぐ 行きます 。 ええ 、 すぐ 行きます 。 ええ 、 すぐ 行きます 。 0
e e- --gu--k-ma-u. e e, sugu ikimasu. e e- s-g- i-i-a-u- ------------------ e e, sugu ikimasu.
pagtira 住む 住む 住む 住む 住む 0
su-u sumu s-m- ---- sumu
Nakatira ka ba sa Berlin? ベルリンに お住まい です か ? ベルリンに お住まい です か ? ベルリンに お住まい です か ? ベルリンに お住まい です か ? ベルリンに お住まい です か ? 0
b-r--i--ni --s-ma-de-u-ka? berurin ni o sumaidesu ka? b-r-r-n n- o s-m-i-e-u k-? -------------------------- berurin ni o sumaidesu ka?
Oo, nakatira ako sa Berlin. ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 0
e--,-B--ur---ni-sund- i-a--. e e, Berurin ni sunde imasu. e e- B-r-r-n n- s-n-e i-a-u- ---------------------------- e e, Berurin ni sunde imasu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -