Phrasebook

tl Vacation activities   »   ja 休暇中の活動

48 [apatnapu’t walo]

Vacation activities

Vacation activities

48 [四十八]

48 [Shitoya]

休暇中の活動

[kyūka-chū no katsudō]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Hapon Maglaro higit pa
Malinis ba ang beach? 浜辺は きれいです か ? 浜辺は きれいです か ? 浜辺は きれいです か ? 浜辺は きれいです か ? 浜辺は きれいです か ? 0
h-ma-e--a--i----e-u-ka? hamabe wa kireidesu ka? h-m-b- w- k-r-i-e-u k-? ----------------------- hamabe wa kireidesu ka?
Maaari bang lumangoy doon? そこでは 泳げます か ? そこでは 泳げます か ? そこでは 泳げます か ? そこでは 泳げます か ? そこでは 泳げます か ? 0
so---- wa oy--e---u ka? sokode wa oyogemasu ka? s-k-d- w- o-o-e-a-u k-? ----------------------- sokode wa oyogemasu ka?
Hindi ba delikado maligo doon? そこで 泳いでも 危なくない です か ? そこで 泳いでも 危なくない です か ? そこで 泳いでも 危なくない です か ? そこで 泳いでも 危なくない です か ? そこで 泳いでも 危なくない です か ? 0
s--- -e-o-oi-e m--ab--akun-id-s--k-? soko de oyoide mo abunakunaidesu ka? s-k- d- o-o-d- m- a-u-a-u-a-d-s- k-? ------------------------------------ soko de oyoide mo abunakunaidesu ka?
Maaari bang magrenta ng payong dito? ここで ビーチパラソルを レンタル 出来ます か ? ここで ビーチパラソルを レンタル 出来ます か ? ここで ビーチパラソルを レンタル 出来ます か ? ここで ビーチパラソルを レンタル 出来ます か ? ここで ビーチパラソルを レンタル 出来ます か ? 0
k----d- bīch-p----oru-o re--aru---ki--s--ka? koko de bīchiparasoru o rentaru dekimasu ka? k-k- d- b-c-i-a-a-o-u o r-n-a-u d-k-m-s- k-? -------------------------------------------- koko de bīchiparasoru o rentaru dekimasu ka?
Maaari bang magrenta ng isang upuang pahingahan dito? ここで ビーチチェアを レンタル できます か ? ここで ビーチチェアを レンタル できます か ? ここで ビーチチェアを レンタル できます か ? ここで ビーチチェアを レンタル できます か ? ここで ビーチチェアを レンタル できます か ? 0
ko-o de---chi-h-- - --n-----d--i---u --? koko de bīchichea o rentaru dekimasu ka? k-k- d- b-c-i-h-a o r-n-a-u d-k-m-s- k-? ---------------------------------------- koko de bīchichea o rentaru dekimasu ka?
Maaari bang magrenta ng isang bangka dito? ここで ボートを レンタル できます か ? ここで ボートを レンタル できます か ? ここで ボートを レンタル できます か ? ここで ボートを レンタル できます か ? ここで ボートを レンタル できます か ? 0
k-k- -- --to-o---nt-r- d-ki---u -a? koko de bōto o rentaru dekimasu ka? k-k- d- b-t- o r-n-a-u d-k-m-s- k-? ----------------------------------- koko de bōto o rentaru dekimasu ka?
Gusto kong mag-surf. サーフィンが したい です 。 サーフィンが したい です 。 サーフィンが したい です 。 サーフィンが したい です 。 サーフィンが したい です 。 0
sā------ shi-a-----. sāfin ga shitaidesu. s-f-n g- s-i-a-d-s-. -------------------- sāfin ga shitaidesu.
Gusto kong sumisid. スキューバダイビングを したい です 。 スキューバダイビングを したい です 。 スキューバダイビングを したい です 。 スキューバダイビングを したい です 。 スキューバダイビングを したい です 。 0
suky-ba----i----o----ta-d---. sukyūbadaibingu o shitaidesu. s-k-ū-a-a-b-n-u o s-i-a-d-s-. ----------------------------- sukyūbadaibingu o shitaidesu.
Gusto kong mag-ski sa tubig. 水上スキーを したい です 。 水上スキーを したい です 。 水上スキーを したい です 。 水上スキーを したい です 。 水上スキーを したい です 。 0
minak-m--suk--o-s---aid--u. minakami sukī o shitaidesu. m-n-k-m- s-k- o s-i-a-d-s-. --------------------------- minakami sukī o shitaidesu.
Maaari bang magrenta ng surfboard? サーフボードを レンタル できます か ? サーフボードを レンタル できます か ? サーフボードを レンタル できます か ? サーフボードを レンタル できます か ? サーフボードを レンタル できます か ? 0
sāfu-ōdo---r-nt-ru----imasu-k-? sāfubōdo o rentaru dekimasu ka? s-f-b-d- o r-n-a-u d-k-m-s- k-? ------------------------------- sāfubōdo o rentaru dekimasu ka?
Maaari bang magrenta ng kagamitan sa diving? ダイビング用 装備を レンタル できます か ? ダイビング用 装備を レンタル できます か ? ダイビング用 装備を レンタル できます か ? ダイビング用 装備を レンタル できます か ? ダイビング用 装備を レンタル できます か ? 0
d---i-----ō-s-bi - re-taru de-im-su --? daibingu-yō sōbi o rentaru dekimasu ka? d-i-i-g---ō s-b- o r-n-a-u d-k-m-s- k-? --------------------------------------- daibingu-yō sōbi o rentaru dekimasu ka?
Maaari bang magrenta ng mga water ski? 水上スキーを レンタル できます か ? 水上スキーを レンタル できます か ? 水上スキーを レンタル できます か ? 水上スキーを レンタル できます か ? 水上スキーを レンタル できます か ? 0
min---mi s-kī - --n-----d------u---? minakami sukī o rentaru dekimasu ka? m-n-k-m- s-k- o r-n-a-u d-k-m-s- k-? ------------------------------------ minakami sukī o rentaru dekimasu ka?
Baguhan pa lamang ako. 私は 初心者 です 。 私は 初心者 です 。 私は 初心者 です 。 私は 初心者 です 。 私は 初心者 です 。 0
wa---h--w- --o-h-ns-a----. watashi wa shoshinshadesu. w-t-s-i w- s-o-h-n-h-d-s-. -------------------------- watashi wa shoshinshadesu.
Katamtaman lang ang galing ko. 私は 中級 です 。 私は 中級 です 。 私は 中級 です 。 私は 中級 です 。 私は 中級 です 。 0
wa--shi---------ūde--. watashi wa chūkyūdesu. w-t-s-i w- c-ū-y-d-s-. ---------------------- watashi wa chūkyūdesu.
Pamilyar na ako dito. 私は ベテラン です 。 私は ベテラン です 。 私は ベテラン です 。 私は ベテラン です 。 私は ベテラン です 。 0
w--a-h- -- be------es-. watashi wa beterandesu. w-t-s-i w- b-t-r-n-e-u- ----------------------- watashi wa beterandesu.
Nasaan ang ski lift? スキーリフトは どこ です か ? スキーリフトは どこ です か ? スキーリフトは どこ です か ? スキーリフトは どこ です か ? スキーリフトは どこ です か ? 0
suk-r-f--o-wa do-o--s- -a? sukīrifuto wa dokodesu ka? s-k-r-f-t- w- d-k-d-s- k-? -------------------------- sukīrifuto wa dokodesu ka?
Mayroon ba kayong mga ski? スキーを 持って います か ? スキーを 持って います か ? スキーを 持って います か ? スキーを 持って います か ? スキーを 持って います か ? 0
suk----motte-----u---? sukī o motte imasu ka? s-k- o m-t-e i-a-u k-? ---------------------- sukī o motte imasu ka?
Mayroon ba kayong mga ski boots? スキー靴を 持って います か ? スキー靴を 持って います か ? スキー靴を 持って います か ? スキー靴を 持って います か ? スキー靴を 持って います か ? 0
su---kuts- o-mo-te ----- -a? sukī kutsu o motte imasu ka? s-k- k-t-u o m-t-e i-a-u k-? ---------------------------- sukī kutsu o motte imasu ka?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -