Parlør

no Adverb   »   pa ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

100 [hundre]

Adverb

Adverb

100 [ਇੱਕ ਸੌ]

100 [Ika sau]

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

[kiri'ā viśēśaṇa]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
noen gang – aldri ਪਹ--ਾ- -ੀ-- -ੁ--ਤੱ- ਕਦ--ਨਹ-ਂ। ਪ__ ਹੀ – ਹੁ_ ਤੱ_ ਕ_ ਨ__ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- – ਹ-ਣ ਤ-ਕ ਕ-ੇ ਨ-ੀ-। ----------------------------- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। 0
p--ilāṁ -ī-–-h--a---ka k-d-------. p______ h_ – h___ t___ k___ n_____ p-h-l-ṁ h- – h-ṇ- t-k- k-d- n-h-ṁ- ---------------------------------- pahilāṁ hī – huṇa taka kadē nahīṁ.
Har du noen gang vært i Berlin? ਕ- ਤੁ--ਂ ਪਹਿਲ-ਂ ਵ- ਬਰਲ-ਨ ਆਂਏ -ੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਪ__ ਵੀ ਬ___ ਆਂ_ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਵ- ਬ-ਲ-ਨ ਆ-ਏ ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਲਿਨ ਆਂਏ ਹੋ? 0
Kī t-sīṁ--ah--ā- v- ----li-- --- -ō? K_ t____ p______ v_ b_______ ā__ h__ K- t-s-ṁ p-h-l-ṁ v- b-r-l-n- ā-ē h-? ------------------------------------ Kī tusīṁ pahilāṁ vī baralina āṁē hō?
Nei, aldri. ਨਹ--,-ਜੇ --ਕ ਨ-ੀ-। ਨ____ ਤੱ_ ਨ__ ਨ-ੀ-,-ਜ- ਤ-ਕ ਨ-ੀ-। ------------------ ਨਹੀਂ,ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 0
N-hīṁ--------a-n--ī-. N________ t___ n_____ N-h-ṁ-a-ē t-k- n-h-ṁ- --------------------- Nahīṁ,ajē taka nahīṁ.
noen – ingen ਕਿ-ੇ ਨੂੰ-–--ਸੇ-ਨ-ੰ-ਨਹ-ਂ। ਕਿ_ ਨੂੰ –__ ਨੂੰ ਨ__ ਕ-ਸ- ਨ-ੰ –-ਿ-ੇ ਨ-ੰ ਨ-ੀ-। ------------------------ ਕਿਸੇ ਨੂੰ –ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 0
K-s- -- –kisē nū n----. K___ n_ –____ n_ n_____ K-s- n- –-i-ē n- n-h-ṁ- ----------------------- Kisē nū –kisē nū nahīṁ.
Kjenner du noen her? ਕੀ -ੁ-ੀ-----ੇ ਕ-ਸ---ੂ- -ਾਣ---ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਇੱ_ ਕਿ_ ਨੂੰ ਜਾ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਕ-ਸ- ਨ-ੰ ਜ-ਣ-ੇ ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 0
Kī tu-ī- --h---is-----j--a-- h-? K_ t____ i___ k___ n_ j_____ h__ K- t-s-ṁ i-h- k-s- n- j-ṇ-d- h-? -------------------------------- Kī tusīṁ ithē kisē nū jāṇadē hō?
Nei, jeg kjenner ingen her. ਨ--ਂ,ਮ-ਂ---ਥੇ-ਕਿ----ੂ- -ਹ-- -ਾਣਦ- - ਜ---ੀ। ਨ___ ਇੱ_ ਕਿ_ ਨੂੰ ਨ_ ਜਾ__ / ਜਾ___ ਨ-ੀ-,-ੈ- ਇ-ਥ- ਕ-ਸ- ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਜ-ਣ-ਾ / ਜ-ਣ-ੀ- ------------------------------------------ ਨਹੀਂ,ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ। 0
Na-īṁ,maiṁ--t-ē--i----- --hī- --ṇ--ā- -ā---ī. N_________ i___ k___ n_ n____ j______ j______ N-h-ṁ-m-i- i-h- k-s- n- n-h-ṁ j-ṇ-d-/ j-ṇ-d-. --------------------------------------------- Nahīṁ,maiṁ ithē kisē nū nahīṁ jāṇadā/ jāṇadī.
ennå – ikke lenger ਹ-ਰ - ਹੋ- ਨਹੀਂ। ਹੋ_ – ਹੋ_ ਨ__ ਹ-ਰ – ਹ-ਰ ਨ-ੀ-। --------------- ਹੋਰ – ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 0
Hōr- – ---a--ah-ṁ. H___ – h___ n_____ H-r- – h-r- n-h-ṁ- ------------------ Hōra – hōra nahīṁ.
Skal du være her ennå en stund? ਕੀ----ੀ- ਇੱਥ--ਕ---ਹ-- ਸਮ-ਂ-----ੋ--? ਕੀ ਤੁ_ ਇੱ_ ਕੁ_ ਹੋ_ ਸ_ ਠ____ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਕ-ਝ ਹ-ਰ ਸ-ਾ- ਠ-ਿ-ੋ-ੇ- ----------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋਗੇ? 0
K- ---īṁ-ithē-kujh----r- ----ṁ ṭh-hir-g-? K_ t____ i___ k____ h___ s____ ṭ_________ K- t-s-ṁ i-h- k-j-a h-r- s-m-ṁ ṭ-a-i-ō-ē- ----------------------------------------- Kī tusīṁ ithē kujha hōra samāṁ ṭhahirōgē?
Nei, jeg skal ikke være her lenger. ਨਹੀ-- -ੈਂ-ਇੱ-ੇ-ਬ-ੁ--ਸਮਾਂ-ਨਹ-- ਠਹ-ਰ----। ਨ__ ਮੈਂ ਇੱ_ ਬ__ ਸ_ ਨ_ ਠ____ ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਇ-ਥ- ਬ-ੁ- ਸ-ਾ- ਨ-ੀ- ਠ-ਿ-ਾ-ਗ-। --------------------------------------- ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। 0
Na--ṁ, --iṁ i-h---ah-ta s-mā--nah-ṁ ṭha-ir-ṅg-. N_____ m___ i___ b_____ s____ n____ ṭ__________ N-h-ṁ- m-i- i-h- b-h-t- s-m-ṁ n-h-ṁ ṭ-a-i-ā-g-. ----------------------------------------------- Nahīṁ, maiṁ ithē bahuta samāṁ nahīṁ ṭhahirāṅgā.
litt til – ikke noe mer ਹੋਰ-ਕੁਝ –-ਹੋਰ--ੁਝ--ਹੀ-। ਹੋ_ ਕੁ_ – ਹੋ_ ਕੁ_ ਨ__ ਹ-ਰ ਕ-ਝ – ਹ-ਰ ਕ-ਝ ਨ-ੀ-। ----------------------- ਹੋਰ ਕੁਝ – ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 0
Hō-a kujha --hō-------- --hī-. H___ k____ – h___ k____ n_____ H-r- k-j-a – h-r- k-j-a n-h-ṁ- ------------------------------ Hōra kujha – hōra kujha nahīṁ.
Vil du ha litt til? ਕੀ-----ਂ --ਝ-ਹੋਰ-ਪੀਣਾ ----ੰਦੇ-ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਕੁ_ ਹੋ_ ਪੀ_ ਚਾ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਝ ਹ-ਰ ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 0
Kī-t-sī--k-j------- --ṇ- c-hud- -ō? K_ t____ k____ h___ p___ c_____ h__ K- t-s-ṁ k-j-a h-r- p-ṇ- c-h-d- h-? ----------------------------------- Kī tusīṁ kujha hōra pīṇā cāhudē hō?
Nei takk, jeg vil ikke ha mer. ਨਹੀ-,ਮ-- ਹੋਰ--ੁਝ ਨ-ੀਂ ਪੀ-ਾ ----ੰ-- /---ਹ--ਦ-। ਨ___ ਹੋ_ ਕੁ_ ਨ_ ਪੀ_ ਚਾ__ / ਚਾ___ ਨ-ੀ-,-ੈ- ਹ-ਰ ਕ-ਝ ਨ-ੀ- ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ- --------------------------------------------- ਨਹੀਂ,ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ। 0
Nah--,ma-ṁ----- ------n--īṁ-p--ā-c-h--ā- -----ī. N_________ h___ k____ n____ p___ c______ c______ N-h-ṁ-m-i- h-r- k-j-a n-h-ṁ p-ṇ- c-h-d-/ c-h-d-. ------------------------------------------------ Nahīṁ,maiṁ hōra kujha nahīṁ pīṇā cāhudā/ cāhudī.
allerede noe – ikke noe ennå ਪ-ਿ--ਂ--ੋ--ਹੀ -ੁਝ - ਣ --ਕ-ਕ-ਝ---ੀਂ। ਪ__ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁ_ – ਣ ਤੱ_ ਕੁ_ ਨ__ ਪ-ਿ-ਾ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਝ – ਣ ਤ-ਕ ਕ-ਝ ਨ-ੀ-। ----------------------------------- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ – ਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 0
P-------t-- -- k-----– -a--ak- -u-ha---hī-. P______ t__ h_ k____ – ṇ_ t___ k____ n_____ P-h-l-ṁ t-ṁ h- k-j-a – ṇ- t-k- k-j-a n-h-ṁ- ------------------------------------------- Pahilāṁ tōṁ hī kujha – ṇa taka kujha nahīṁ.
Har du allerede spist noe? ਕ---ੁ-ੀ- -ਹ-ਲ-ਂ --- ਹੀ---- ਖਾ---ਹੈ? ਕੀ ਤੁ_ ਪ__ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁ_ ਖਾ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਝ ਖ-ਧ- ਹ-? ----------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ? 0
Kī-t---ṁ ---il------ -- kuj-- k-ādh-----? K_ t____ p______ t__ h_ k____ k_____ h___ K- t-s-ṁ p-h-l-ṁ t-ṁ h- k-j-a k-ā-h- h-i- ----------------------------------------- Kī tusīṁ pahilāṁ tōṁ hī kujha khādhā hai?
Nei, jeg har ikke spist noe ennå. ਨਹੀ- ਮੈਂ-ਅਜੇ --- -ੁਝ -ਹੀਂ--ਾਧ-। ਨ_ ਮੈਂ ਅ_ ਤੱ_ ਕੁ_ ਨ_ ਖਾ__ ਨ-ੀ- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਤ-ਕ ਕ-ਝ ਨ-ੀ- ਖ-ਧ-। ------------------------------- ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। 0
Na-īṁ--aiṁ -j---ak- kujh- -ahī- --ā-h-. N____ m___ a__ t___ k____ n____ k______ N-h-ṁ m-i- a-ē t-k- k-j-a n-h-ṁ k-ā-h-. --------------------------------------- Nahīṁ maiṁ ajē taka kujha nahīṁ khādhā.
flere – ingen (flere) ਹ-ਰ -ੋ- ---ੋਰ--ੋਈ ਨ---। ਹੋ_ ਕੋ_ – ਹੋ_ ਕੋ_ ਨ__ ਹ-ਰ ਕ-ਈ – ਹ-ਰ ਕ-ਈ ਨ-ੀ-। ----------------------- ਹੋਰ ਕੋਈ – ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 0
Hō-a-kō'ī – -ōra kō-ī --hīṁ. H___ k___ – h___ k___ n_____ H-r- k-'- – h-r- k-'- n-h-ṁ- ---------------------------- Hōra kō'ī – hōra kō'ī nahīṁ.
Er det flere som vil ha kaffe? ਕੀ ਹ-- ਕੋ---------ਣ- -ਾ------ਹੈ? ਕੀ ਹੋ_ ਕੋ_ ਕਾ_ ਪੀ_ ਚਾ__ ਹੈ_ ਕ- ਹ-ਰ ਕ-ਈ ਕ-ਫ- ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0
Kī--ō-a-k--ī kā--ī --ṇī-cā-ud- -a-? K_ h___ k___ k____ p___ c_____ h___ K- h-r- k-'- k-p-ī p-ṇ- c-h-d- h-i- ----------------------------------- Kī hōra kō'ī kāphī pīṇī cāhudā hai?
Nei, ingen (flere). ਨਹੀ-,--ਈ-ਨ-ੀਂ। ਨ____ ਨ__ ਨ-ੀ-,-ੋ- ਨ-ੀ-। -------------- ਨਹੀਂ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 0
Na-ī----'ī-na-īṁ. N_________ n_____ N-h-ṁ-k-'- n-h-ṁ- ----------------- Nahīṁ,kō'ī nahīṁ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -