Parlør

no Avtale   »   pa ਮੁਲਾਕਾਤ

24 [tjuefire]

Avtale

Avtale

24 [ਚੌਵੀ]

24 [Cauvī]

ਮੁਲਾਕਾਤ

[mulākāta]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Rakk du ikke bussen? ਕੀ-ਤੁਹਾ-ੀ-ਬ----ਿਕ---ਈ---? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਬ-ਸ ਨ-ਕਲ ਗਈ ਸ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਬ-ਸ ਨ-ਕ- ਗ- ਸ-? ------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ? 0
k- tuhā-ī-b-sa n----a-ga'----? kī tuhāḍī basa nikala ga'ī sī? k- t-h-ḍ- b-s- n-k-l- g-'- s-? ------------------------------ kī tuhāḍī basa nikala ga'ī sī?
Jeg har ventet på deg i en halv time. ਮੈ--ਅੱਧੇ--ੰ-ੇ ਤ-ਕ---ਹ--ੀ-ਉਡ---ਰ- ਰਿਹਾ-ਸੀ / ਰਹੀ ਸੀ। ਮ-- ਅ-ਧ- ਘ-ਟ- ਤ-ਕ ਤ-ਹ-ਡ- ਉਡ-ਕ ਰਕ ਰ-ਹ- ਸ- / ਰਹ- ਸ-। ਮ-ਂ ਅ-ਧ- ਘ-ਟ- ਤ-ਕ ਤ-ਹ-ਡ- ਉ-ੀ- ਰ- ਰ-ਹ- ਸ- / ਰ-ੀ ਸ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ / ਰਹੀ ਸੀ। 0
Ma-ṁ----ē ghaṭ- t-ka---hā-ī u--ka--aka -i---sī---a---s-. Maiṁ adhē ghaṭē taka tuhāḍī uḍīka raka rihā sī/ rahī sī. M-i- a-h- g-a-ē t-k- t-h-ḍ- u-ī-a r-k- r-h- s-/ r-h- s-. -------------------------------------------------------- Maiṁ adhē ghaṭē taka tuhāḍī uḍīka raka rihā sī/ rahī sī.
Har du ikke mobilen med deg? ਕੀ-ਤੁ-ਾ-- ਕ---ਮ-ਬ-ਈਲ -ੋਨ -ਹੀਂ --? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਮ-ਬ-ਈਲ ਫ-ਨ ਨਹ-- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਮ-ਬ-ਈ- ਫ-ਨ ਨ-ੀ- ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? 0
K- -u--ḍ- kō----ōb--ī-a--h-na n-hīṁ-hai? Kī tuhāḍē kōla mōbā'īla phōna nahīṁ hai? K- t-h-ḍ- k-l- m-b-'-l- p-ō-a n-h-ṁ h-i- ---------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla mōbā'īla phōna nahīṁ hai?
Vær punktlig neste gang! ਅ-ਲੀ---------ਸਮ-- -ੇ ਆਉ-ਾ। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਠ-ਕ ਸਮ-- ਤ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਠ-ਕ ਸ-ੇ- ਤ- ਆ-ਣ-। -------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ। 0
A---ī -ā----hī-a-sam-- -ē ā'--ā. Agalī vāra ṭhīka samēṁ tē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ṭ-ī-a s-m-ṁ t- ā-u-ā- -------------------------------- Agalī vāra ṭhīka samēṁ tē ā'uṇā.
Ta drosje neste gang! ਅਗਲੀ --- ਟੈਕ-ੀ -ੈ ਕ----ਣ-। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਟ-ਕਸ- ਲ- ਕ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ- ਕ- ਆ-ਣ-। -------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 0
A--l----ra---ika-- -a- -- ----ā. Agalī vāra ṭaikasī lai kē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ṭ-i-a-ī l-i k- ā-u-ā- -------------------------------- Agalī vāra ṭaikasī lai kē ā'uṇā.
Ta med deg paraply neste gang! ਅਗ-- ਵ---ਆ-ਣ- --- ਇੱਕ ਛ-ਰੀ-ਲੈ-ਕੇ--ਉ-ਾ। ਅਗਲ- ਵ-ਰ ਆਪਣ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਛਤਰ- ਲ- ਕ- ਆਉਣ-। ਅ-ਲ- ਵ-ਰ ਆ-ਣ- ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਛ-ਰ- ਲ- ਕ- ਆ-ਣ-। -------------------------------------- ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 0
Aga------a -paṇ- --la---- ------ī -a---ē-ā'-ṇā. Agalī vāra āpaṇē nāla ika chatarī lai kē ā'uṇā. A-a-ī v-r- ā-a-ē n-l- i-a c-a-a-ī l-i k- ā-u-ā- ----------------------------------------------- Agalī vāra āpaṇē nāla ika chatarī lai kē ā'uṇā.
I morgen har jeg fri. ਕੱ-੍ਹ ਮ--ੀ --------। ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਰ- ਛ--ਟ- ਹ-। ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਰ- ਛ-ੱ-ੀ ਹ-। -------------------- ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 0
Ka---a-mē-ī c---- --i. Kal'ha mērī chuṭī hai. K-l-h- m-r- c-u-ī h-i- ---------------------- Kal'ha mērī chuṭī hai.
Skal vi treffes i morgen? ਕੀ-ਆਪ-ਂ ਕੱ--ਹ-ਮਿਲ--? ਕ- ਆਪ-- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਲ-ਏ? ਕ- ਆ-ਾ- ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਲ-ਏ- -------------------- ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀਏ? 0
K--ā-ā---al'ha m-l--ē? Kī āpāṁ kal'ha milī'ē? K- ā-ā- k-l-h- m-l-'-? ---------------------- Kī āpāṁ kal'ha milī'ē?
Beklager, jeg kan ikke i morgen. ਮ-ਫ -ਰ-ਾ- ----- ਮੈ- ਨ-ੀ- - -ਕਾ--ਾ- / ---ਂਗ-। ਮ-ਫ ਕਰਨ-, ਕ-ਲ-ਹ ਮ-- ਨਹ-- ਆ ਸਕ--ਗ-- / ਸਕ--ਗ-। ਮ-ਫ ਕ-ਨ-, ਕ-ਲ-ਹ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਸ-ਾ-ਗ-ਂ / ਸ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾਂ / ਸਕਾਂਗੀ। 0
M---a-----nā, -al-ha m--ṁ-nahī- ------ṅ--ṁ- --kāṅ-ī. Māpha karanā, kal'ha maiṁ nahīṁ ā sakāṅgāṁ/ sakāṅgī. M-p-a k-r-n-, k-l-h- m-i- n-h-ṁ ā s-k-ṅ-ā-/ s-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------- Māpha karanā, kal'ha maiṁ nahīṁ ā sakāṅgāṁ/ sakāṅgī.
Har du noen planer i helga? ਕ- --- ਇ- ਹ-ਤ- -- ਅਖ---ਲਈ ਪ--ਲ---ਹ--ਪ੍ਰ---ਾਮ----ਇ---ੀ? ਕ- ਤ-- ਇਸ ਹਫਤ- ਦ- ਅਖ-ਰ ਲਈ ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਪ-ਰ-ਗਰ-ਮ ਬਣ-ਇਆ ਸ-? ਕ- ਤ-ੰ ਇ- ਹ-ਤ- ਦ- ਅ-ੀ- ਲ- ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਪ-ਰ-ਗ-ਾ- ਬ-ਾ-ਆ ਸ-? ------------------------------------------------------ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 0
Kī-tū isa --pha-- d--akh--a -----p-h--ā- h- -rōg--ā-a b-ṇ-'i'---ī? Kī tū isa haphatē dē akhīra la'ī pahilāṁ hī prōgarāma baṇā'i'ā sī? K- t- i-a h-p-a-ē d- a-h-r- l-'- p-h-l-ṁ h- p-ō-a-ā-a b-ṇ-'-'- s-? ------------------------------------------------------------------ Kī tū isa haphatē dē akhīra la'ī pahilāṁ hī prōgarāma baṇā'i'ā sī?
Eller har du allerede en avtale? ਜ-ਂ--ੂੰ ਕ--ੇ --ੰ--ਿ-ਣ ਵਾਲ- ਹ--? ਜ-- ਤ-- ਕ-ਸ- ਨ-- ਮ-ਲਣ ਵ-ਲ- ਹ--? ਜ-ਂ ਤ-ੰ ਕ-ਸ- ਨ-ੰ ਮ-ਲ- ਵ-ਲ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ? 0
Jāṁ tū---s---ū m--a-a v--- -ai-? Jāṁ tū kisē nū milaṇa vālā haiṁ? J-ṁ t- k-s- n- m-l-ṇ- v-l- h-i-? -------------------------------- Jāṁ tū kisē nū milaṇa vālā haiṁ?
Jeg foreslår at vi møtes i helga. ਮੇਰੀ --------ਿ---ੀ--ਹਫਤੇ ਦ- ਅਖ-ਰ-‘---ਿ---। ਮ-ਰ- ਰ-ਇ ਹ- ਕ- ਅਸ-- ਹਫਤ- ਦ- ਅਖ-ਰ ‘ਚ ਮ-ਲ-ਏ। ਮ-ਰ- ਰ-ਇ ਹ- ਕ- ਅ-ੀ- ਹ-ਤ- ਦ- ਅ-ੀ- ‘- ਮ-ਲ-ਏ- ------------------------------------------ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਮਿਲੀਏ। 0
Mērī rā'i --i-k----īṁ --p-a----- --h--- ‘-a----ī'-. Mērī rā'i hai ki asīṁ haphatē dē akhīra ‘ca milī'ē. M-r- r-'- h-i k- a-ī- h-p-a-ē d- a-h-r- ‘-a m-l-'-. --------------------------------------------------- Mērī rā'i hai ki asīṁ haphatē dē akhīra ‘ca milī'ē.
Skal vi dra på piknik? ਕੀ-ਅਸ---ਪਿ-----ਲ- -ਾ--? ਕ- ਅਸ-- ਪ-ਕਨ-ਕ ਲਈ ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਪ-ਕ-ਿ- ਲ- ਜ-ਈ-? ----------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਈਏ? 0
Kī a--- p--an-k- l----j----ē? Kī asīṁ pikanika la'ī jā'ī'ē? K- a-ī- p-k-n-k- l-'- j-'-'-? ----------------------------- Kī asīṁ pikanika la'ī jā'ī'ē?
Skal vi dra til stranda? ਕ--ਅਸ-ਂ ਕਿਨਾਰੇ -------? ਕ- ਅਸ-- ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਜ-ਈ-? ----------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ? 0
Kī-as-- k--ā---tē---'--ē? Kī asīṁ kinārē tē jā'ī'ē? K- a-ī- k-n-r- t- j-'-'-? ------------------------- Kī asīṁ kinārē tē jā'ī'ē?
Skal vi dra til fjells? ਕ- -ਸੀਂ -ਹਾਂ-ਾ- ਤੇ -ਾਈ-? ਕ- ਅਸ-- ਪਹ--ੜ-- ਤ- ਜ-ਈਏ? ਕ- ਅ-ੀ- ਪ-ਾ-ੜ-ਂ ਤ- ਜ-ਈ-? ------------------------ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾਂੜਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ? 0
K- asīṁ--ahā--ā--t- ---ī'-? Kī asīṁ pahāṁṛāṁ tē jā'ī'ē? K- a-ī- p-h-ṁ-ā- t- j-'-'-? --------------------------- Kī asīṁ pahāṁṛāṁ tē jā'ī'ē?
Jeg henter deg på kontoret. ਮੈ- ਤੈਨੂ- --ਤਰ--ੋ---- ਲ-ਾਂਗਾ /-ਲ-ਾ-ਗੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਦਫਤਰ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਦ-ਤ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
M--ṁ -a--ū --p--tar- tōṁ--ai l--------l-v-ṅgī. Maiṁ tainū daphatara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū d-p-a-a-a t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- ---------------------------------------------- Maiṁ tainū daphatara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.
Jeg henter deg hjemme hos deg. ਮੈਂ ਤ--ੂੰ -ਰ--ੋ- -ੈ --ਾਂ-- / ਲਵ---ੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਘਰ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਘ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। ------------------------------------ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
Ma-ṁ t-i-- ghar- ----lai l--āṅgā- -avā--ī. Maiṁ tainū ghara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū g-a-a t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- ------------------------------------------ Maiṁ tainū ghara tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.
Jeg henter deg ved bussholdeplassen. ਮ-- ਤ---ੰ---ਸ –-------ੋਂ -ੈ--------/-ਲਵ-ਂ-ੀ। ਮ-- ਤ-ਨ-- ਬ-ਸ – ਸਟ-ਪ ਤ-- ਲ- ਲਵ--ਗ- / ਲਵ--ਗ-। ਮ-ਂ ਤ-ਨ-ੰ ਬ-ਸ – ਸ-ਾ- ਤ-ਂ ਲ- ਲ-ਾ-ਗ- / ਲ-ਾ-ਗ-। -------------------------------------------- ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ – ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 0
M--ṁ--a----b-s- - sa-----tō--l-- lavā-g-/ -avā-g-. Maiṁ tainū basa – saṭāpa tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī. M-i- t-i-ū b-s- – s-ṭ-p- t-ṁ l-i l-v-ṅ-ā- l-v-ṅ-ī- -------------------------------------------------- Maiṁ tainū basa – saṭāpa tōṁ lai lavāṅgā/ lavāṅgī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Koreansk snakkes av omtrent 77 millioner mennesker. Disse menneskene bor i hovedsakelig i Nord- og Sør-Korea. Men det er også Koreanske minoriteter i Kina og Japan. Det er fortsatt debatt om hvilken språkfamilie Koreansk tilhører. Det faktum at Korea er delt i to er også merkbart i språket til de to landene. For eksempel henter Sør-Korea mange ord fra Engelsk. Nordkoreanerne forstår ofte ikke disse ordene. Standardspråk i begge land er basert på dialekter fra sine respektive hovedsteder. En annen ting ved det Koreanske språket er dens nøyaktighet. Språket indikerer for eksempel samlivet til de som snakker sammen. Det er mange høflighetsfraser og mange ulike vilkår for de talende. Den koreanske skriftsystemet er et alfabetisk system. Enkeltbokstaver kombineres som stavelser i imaginære firkanter. Spesielt interessant er konsonanter som fungerer som bilder gjennom sin form. Den viser hvilken posisjon munn, tunge, gane og svelg skal ha i uttalen.