Parlør

no På restaurant 2   »   pa ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 2

30 [tretti]

På restaurant 2

På restaurant 2

30 [ਤੀਹ]

30 [Tīha]

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 2

[raisaṭōraiṇṭa vica 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
En eplejuice, takk. ਕ-ਰ-ਪ--ਕ-ਕੇ-ਇ-ਕ --- ----ਸ---ਆਓ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਦ- ਰਸ ਲ-ਆਓ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਦ- ਰ- ਲ-ਆ-। ------------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆਓ। 0
kr-pā -ar--ē--k- --ba-dā-ras- --'ā'-. kripā karakē ika sēba dā rasa li'ā'ō. k-i-ā k-r-k- i-a s-b- d- r-s- l-'-'-. ------------------------------------- kripā karakē ika sēba dā rasa li'ā'ō.
En brus, takk. ਕ੍--ਪ- -ਰਕ- ----ਸ਼-ਕੰਜ-----ਆਓ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਸ਼-ਕ-ਜਵ- ਲ-ਆਓ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਸ਼-ਕ-ਜ-ੀ ਲ-ਆ-। ----------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲਿਆਓ। 0
Kr-p- ka-akē ik--śika--v--l--ā'ō. Kripā karakē ika śikajavī li'ā'ō. K-i-ā k-r-k- i-a ś-k-j-v- l-'-'-. --------------------------------- Kripā karakē ika śikajavī li'ā'ō.
En tomatjuice, takk. ਕ----ਾ ਕ-ਕੇ-----ਟਮ--- -- -- ਲਿ--। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਟਮ-ਟਰ ਦ- ਰਸ ਲ-ਆਓ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਰ- ਲ-ਆ-। --------------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆਓ। 0
Krip- -arakē-i-a--amā--r- d-------li'ā--. Kripā karakē ika ṭamāṭara dā rasa li'ā'ō. K-i-ā k-r-k- i-a ṭ-m-ṭ-r- d- r-s- l-'-'-. ----------------------------------------- Kripā karakē ika ṭamāṭara dā rasa li'ā'ō.
Jeg vil gjerne ha et glass rødvin. ਮੈਨ-ੰ ਇ---ਪਿ-ਲਾ----------ਚਾਹ-ਦ--ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਪ-ਆਲ- ਲ-ਲ ਸ਼ਰ-ਬ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਪ-ਆ-ਾ ਲ-ਲ ਸ਼-ਾ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ----------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mai-- -----i'āl----la ś-rāb--c----ī ha-. Mainū ika pi'ālā lāla śarāba cāhīdī hai. M-i-ū i-a p-'-l- l-l- ś-r-b- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū ika pi'ālā lāla śarāba cāhīdī hai.
Jeg vil gjerne ha et glass hvitvin. ਮ--ੂੰ---- -ਿਆ-- ਚ-------ਾ--ਚ---ਦੀ ਹ-। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਪ-ਆਲ- ਚ--ਟ- ਸ਼ਰ-ਬ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਪ-ਆ-ਾ ਚ-ੱ-ੀ ਸ਼-ਾ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Ma-n- i-----'--ā--i---ś---b--c--ī-ī ---. Mainū ika pi'ālā ciṭī śarāba cāhīdī hai. M-i-ū i-a p-'-l- c-ṭ- ś-r-b- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū ika pi'ālā ciṭī śarāba cāhīdī hai.
Jeg vil gjerne ha en flaske musserende. ਮੈ--ੰ-ਇ-ਕ ਬੋਤ- ---ਪੇਨ ਚ---ਦੀ ਹ-। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਬ-ਤਲ ਸ਼--ਪ-ਨ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਬ-ਤ- ਸ਼-ਂ-ੇ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mai-ū-i-a b----------pē-a ----d--hai. Mainū ika bōtala śaimpēna cāhīdī hai. M-i-ū i-a b-t-l- ś-i-p-n- c-h-d- h-i- ------------------------------------- Mainū ika bōtala śaimpēna cāhīdī hai.
Liker du fisk? ਕ- --ਹ---ੰ ਮ-ਛੀ -ੰ-ੀ-ਲੱ--ੀ--ੈ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਮ-ਛ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਮ-ਛ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ੀ ਹ-? ------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? 0
K---uh--- m-c-- -a-ī---g-dī--ai? Kī tuhānū machī cagī lagadī hai? K- t-h-n- m-c-ī c-g- l-g-d- h-i- -------------------------------- Kī tuhānū machī cagī lagadī hai?
Liker du oksekjøtt? ਕੀ---ਹ-ਨ---ਗੋ --ਮ-ਸ -ੰ-- -ੱ--- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਗ- – ਮ-ਸ ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਗ- – ਮ-ਸ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ – ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
K- -u-ān--g- – ---- -agā l-gad- h-i? Kī tuhānū gō – māsa cagā lagadā hai? K- t-h-n- g- – m-s- c-g- l-g-d- h-i- ------------------------------------ Kī tuhānū gō – māsa cagā lagadā hai?
Liker du svin? ਕ--ਤ-ਹਾਨ-ੰ -ੂ--ਦਾ-ਮ---ਚ-ਗਾ--ੱ-ਦ---ੈ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਸ-ਰ ਦ- ਮ-ਸ ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਸ-ਰ ਦ- ਮ-ਸ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ------------------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
K- -uhā-ū sūr--d--mā-- -ag---aga-ā ha-? Kī tuhānū sūra dā māsa cagā lagadā hai? K- t-h-n- s-r- d- m-s- c-g- l-g-d- h-i- --------------------------------------- Kī tuhānū sūra dā māsa cagā lagadā hai?
Jeg vil gjerne ha noe uten kjøtt. ਮੈਨ-ੰ-----ਤ-- ----- ਕ---ਚਾਹ-ਦਾ-ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਮ-ਸ ਤ-- ਬ-ਨ-- ਕ-ਛ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਮ-ਸ ਤ-ਂ ਬ-ਨ-ਂ ਕ-ਛ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma--ū -ā---tō- -inā- --ch- --hīdā h-i. Mainū māsa tōṁ bināṁ kucha cāhīdā hai. M-i-ū m-s- t-ṁ b-n-ṁ k-c-a c-h-d- h-i- -------------------------------------- Mainū māsa tōṁ bināṁ kucha cāhīdā hai.
Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken. ਮੈ--ੰ ਇੱਕ--ਾ-ੀ --ਜ਼ੀ-- -ਾਹੀ-ੀਆਂ --। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਥ-ਲ- ਸਬਜ਼-ਆ- ਚ-ਹ-ਦ-ਆ- ਹਨ। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਥ-ਲ- ਸ-ਜ਼-ਆ- ਚ-ਹ-ਦ-ਆ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 0
M-inū -k--t--l--sabazī--ṁ -āhī-ī-ā- -a-a. Mainū ika thālī sabazī'āṁ cāhīdī'āṁ hana. M-i-ū i-a t-ā-ī s-b-z-'-ṁ c-h-d-'-ṁ h-n-. ----------------------------------------- Mainū ika thālī sabazī'āṁ cāhīdī'āṁ hana.
Jeg vil gjerne ha noe som ikke tar lang tid. ਮ-ਨੂ--ਕ----ਜ--ਾ-ਚਾਹ--ਾ ਹ- ਜੋ -ਿਆ-- ਦ---ਨ---ਵੇ। ਮ-ਨ-- ਕ-ਛ ਅਜ-ਹ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ- ਜ- ਜ਼-ਆਦ- ਦ-ਰ ਨ- ਲਵ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਛ ਅ-ਿ-ਾ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ- ਜ- ਜ਼-ਆ-ਾ ਦ-ਰ ਨ- ਲ-ੇ- ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਵੇ। 0
M-inū -uc-a-a-ih--cā-īdā --i ----i-----d-r--nā -a--. Mainū kucha ajihā cāhīdā hai jō zi'ādā dēra nā lavē. M-i-ū k-c-a a-i-ā c-h-d- h-i j- z-'-d- d-r- n- l-v-. ---------------------------------------------------- Mainū kucha ajihā cāhīdā hai jō zi'ādā dēra nā lavē.
Vil du ha ris til? ਕ--ਤੁ--ਨ-ੰ-ਇ--ਨ----ੌ---ਾ-ੀਦ- --? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਇਸ ਨ-ਲ ਚ-ਲ ਚ-ਹ-ਦ- ਹਨ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ- ਨ-ਲ ਚ-ਲ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 0
Kī t--ā-- is--n-l--c--la -āhīd----na? Kī tuhānū isa nāla caula cāhīdē hana? K- t-h-n- i-a n-l- c-u-a c-h-d- h-n-? ------------------------------------- Kī tuhānū isa nāla caula cāhīdē hana?
Vil du ha pasta til? ਕ--ਤ--ਾਨੂ- ਇ--ਨਾ- -ੂਡਲਜ਼-ਚ-ਹੀ-- --? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਇਸ ਨ-ਲ ਨ-ਡਲਜ਼ ਚ-ਹ-ਦ- ਹਨ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ- ਨ-ਲ ਨ-ਡ-ਜ਼ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੂਡਲਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 0
K- -u--n- i-a n--- nū-------c-hīdē h--a? Kī tuhānū isa nāla nūḍalaza cāhīdē hana? K- t-h-n- i-a n-l- n-ḍ-l-z- c-h-d- h-n-? ---------------------------------------- Kī tuhānū isa nāla nūḍalaza cāhīdē hana?
Vil du ha poteter til? ਕੀ-ਤ---ਨੂੰ -ਸ ਨਾ--ਆਲ- ਚ-ਹ-ਦੇ -ਨ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਇਸ ਨ-ਲ ਆਲ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹਨ? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ- ਨ-ਲ ਆ-ੂ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 0
Kī tu-ā---i-a --la-ā-ū cāh--ē-hana? Kī tuhānū isa nāla ālū cāhīdē hana? K- t-h-n- i-a n-l- ā-ū c-h-d- h-n-? ----------------------------------- Kī tuhānū isa nāla ālū cāhīdē hana?
Det smaker ikke godt. ਮੈ--ੰ -ਸੰਦ -ਹੀਂ ਆਇ-। ਮ-ਨ-- ਪਸ-ਦ ਨਹ-- ਆਇਆ। ਮ-ਨ-ੰ ਪ-ੰ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ- -------------------- ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 0
M---ū --s-----a--- ā-i--. Mainū pasada nahīṁ ā'i'ā. M-i-ū p-s-d- n-h-ṁ ā-i-ā- ------------------------- Mainū pasada nahīṁ ā'i'ā.
Maten er kald. ਖਾ-ਾ ਠ--ਾ---। ਖ-ਣ- ਠ-ਡ- ਹ-। ਖ-ਣ- ਠ-ਡ- ਹ-। ------------- ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। 0
Kh--ā-ṭ-a-----i. Khāṇā ṭhaḍā hai. K-ā-ā ṭ-a-ā h-i- ---------------- Khāṇā ṭhaḍā hai.
Det var ikke det jeg bestilte. ਮ-ਂ--ਹ-ਨ----ਮੰ-ਵਾਇਆ--ੀ। ਮ-- ਇਹ ਨਹ-- ਮ-ਗਵ-ਇਆ ਸ-। ਮ-ਂ ਇ- ਨ-ੀ- ਮ-ਗ-ਾ-ਆ ਸ-। ----------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। 0
M-i--ih- --h-- m-gav-'----sī. Maiṁ iha nahīṁ magavā'i'ā sī. M-i- i-a n-h-ṁ m-g-v-'-'- s-. ----------------------------- Maiṁ iha nahīṁ magavā'i'ā sī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Nederlandsk er et av de Vestgermanske språk. Det betyr at det er i slekt med Tysk og Engelsk. Nederlandsk er morsmål for omtrent 25 millioner mennesker. De fleste av disse menneskene bor i Nederland og Belgia. Nederlandsk snakkes også i Indonesia og Surinam. Det skyldes at Nederland tidligere var en koloni makt. Som et resultat av dette har Nederlandsk også lagt grunnlag for flere kreolske språk. Selv Afrikaans, som snakkes i Sør-Afrika stammer fra Nederlandsk. Det er det yngste medlemmet i den germanske språkfamilien. Nederlandsk er karakteristisk ved at det inneholder mange ord fra andre språk. Fransk hadde stor innflytelse på språket. Tyske ord er også ofte adoptert. Flere og flere Engelske ord har blitt tatt med i løpet av de siste århundrene. Som et resultat av dette frykter noen av Nederlandsk vil forsvinne helt i framtiden.