Guia de conversação

pt Passado dos verbos modais 2   »   mr क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ २

88 [oitenta e oito]

Passado dos verbos modais 2

Passado dos verbos modais 2

८८ [अठ्ठ्याऐंशी]

88 [Aṭhṭhyā\'ainśī]

क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ २

[kriyāpadān̄cyā rūpaprakārān̄cā bhūtakāḷa 2]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Marata Tocar mais
O meu filho não queria brincar com a boneca. मा-्या----ा-- ब-----स--त-----यच- --्--े. म-झ-य- म-ल-ल- ब-ह-ल-स-बत ख-ळ-यच- नव-हत-. म-झ-य- म-ल-ल- ब-ह-ल-स-ब- ख-ळ-य-े न-्-त-. ---------------------------------------- माझ्या मुलाला बाहुलीसोबत खेळायचे नव्हते. 0
mājhyā --lā-- bā--l--ō-ata --ē-āy--- --v--tē. mājhyā mulālā bāhulīsōbata khēḷāyacē navhatē. m-j-y- m-l-l- b-h-l-s-b-t- k-ē-ā-a-ē n-v-a-ē- --------------------------------------------- mājhyā mulālā bāhulīsōbata khēḷāyacē navhatē.
A minha filha não queria jogar à bola. म-झ्य--मुल-ल- फु-ब-ल-ख--ाय---नव्हत-. म-झ-य- म-ल-ल- फ-टब-ल ख-ळ-यच- नव-हत-. म-झ-य- म-ल-ल- फ-ट-ॉ- ख-ळ-य-ा न-्-त-. ------------------------------------ माझ्या मुलीला फुटबॉल खेळायचा नव्हता. 0
Mā--yā mu-īlā ph----ŏl- kh--āy--- nav-a-ā. Mājhyā mulīlā phuṭabŏla khēḷāyacā navhatā. M-j-y- m-l-l- p-u-a-ŏ-a k-ē-ā-a-ā n-v-a-ā- ------------------------------------------ Mājhyā mulīlā phuṭabŏla khēḷāyacā navhatā.
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo. मा--य--पत्न-ल- -ा-्---ो-- ---्धी-- खेळ---े-नव--ते. म-झ-य- पत-न-ल- म-झ-य-स-बत ब-द-ध-बळ ख-ळ-यच- नव-हत-. म-झ-य- प-्-ी-ा म-झ-य-स-ब- ब-द-ध-ब- ख-ळ-य-े न-्-त-. -------------------------------------------------- माझ्या पत्नीला माझ्यासोबत बुद्धीबळ खेळायचे नव्हते. 0
M--hy--p-t--lā-m-j----ōb-t---ud-dhī-a-a--hēḷ-ya---navh--ē. Mājhyā patnīlā mājhyāsōbata bud'dhībaḷa khēḷāyacē navhatē. M-j-y- p-t-ī-ā m-j-y-s-b-t- b-d-d-ī-a-a k-ē-ā-a-ē n-v-a-ē- ---------------------------------------------------------- Mājhyā patnīlā mājhyāsōbata bud'dhībaḷa khēḷāyacē navhatē.
Os meus filhos não queriam passear. म-झ्-ा म-ला-न----र--ला ज---े नव्ह--. म-झ-य- म-ल--न- फ-र-यल- ज-यच- नव-हत-. म-झ-य- म-ल-ं-ा फ-र-य-ा ज-य-े न-्-त-. ------------------------------------ माझ्या मुलांना फिरायला जायचे नव्हते. 0
Māj-y--mu--nn- p----y-l- jāya-ē n---a-ē. Mājhyā mulānnā phirāyalā jāyacē navhatē. M-j-y- m-l-n-ā p-i-ā-a-ā j-y-c- n-v-a-ē- ---------------------------------------- Mājhyā mulānnā phirāyalā jāyacē navhatē.
Eles não queriam arrumar o quarto. त-या--- ख-ली---फ -रायची न-्-ती. त-य--न- ख-ल- स-फ कर-यच- नव-हत-. त-य-ं-ा ख-ल- स-फ क-ा-च- न-्-त-. ------------------------------- त्यांना खोली साफ करायची नव्हती. 0
Tyān-ā--hō-- --p-a-ka-ā--cī----h-t-. Tyānnā khōlī sāpha karāyacī navhatī. T-ā-n- k-ō-ī s-p-a k-r-y-c- n-v-a-ī- ------------------------------------ Tyānnā khōlī sāpha karāyacī navhatī.
Eles não queriam ir para a cama. त----ना-झो-ी--ायच- नव्---. त-य--न- झ-प- ज-यच- नव-हत-. त-य-ं-ा झ-प- ज-य-े न-्-त-. -------------------------- त्यांना झोपी जायचे नव्हते. 0
Tyānnā-j--p- -āy-c- --vh---. Tyānnā jhōpī jāyacē navhatē. T-ā-n- j-ō-ī j-y-c- n-v-a-ē- ---------------------------- Tyānnā jhōpī jāyacē navhatē.
Ele não podia comer gelado. त--ाला आई--्--म -ाण-याच- -र---ग- नव-हत-. त-य-ल- आईसक-र-म ख-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. त-य-ल- आ-स-्-ी- ख-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. ---------------------------------------- त्याला आईसक्रीम खाण्याची परवानगी नव्हती. 0
T-āl- ā----krī-a--h-ṇyācī-p-ravā---ī------tī. Tyālā ā'īsakrīma khāṇyācī paravānagī navhatī. T-ā-ā ā-ī-a-r-m- k-ā-y-c- p-r-v-n-g- n-v-a-ī- --------------------------------------------- Tyālā ā'īsakrīma khāṇyācī paravānagī navhatī.
Ele não podia comer chocolate. त--ाला चॉकल-ट-ख--्---- --व-------्ह--. त-य-ल- च-कल-ट ख-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. त-य-ल- च-क-े- ख-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. -------------------------------------- त्याला चॉकलेट खाण्याची परवानगी नव्हती. 0
T-----c-ka-ē-a kh-ṇ---ī-p-r--āna-- --v-a-ī. Tyālā cŏkalēṭa khāṇyācī paravānagī navhatī. T-ā-ā c-k-l-ṭ- k-ā-y-c- p-r-v-n-g- n-v-a-ī- ------------------------------------------- Tyālā cŏkalēṭa khāṇyācī paravānagī navhatī.
Ele não podia comer rebuçados. त्य--- म-ठा--खाण-याची---वा-ग- -व-हत-. त-य-ल- म-ठ-ई ख-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. त-य-ल- म-ठ-ई ख-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. ------------------------------------- त्याला मिठाई खाण्याची परवानगी नव्हती. 0
T--l- m-ṭ-ā-- kh--yā-----ra-āna-- ---hat-. Tyālā miṭhā'ī khāṇyācī paravānagī navhatī. T-ā-ā m-ṭ-ā-ī k-ā-y-c- p-r-v-n-g- n-v-a-ī- ------------------------------------------ Tyālā miṭhā'ī khāṇyācī paravānagī navhatī.
Eu podia desejar qualquer coisa. मला--ाही म---्-ाची --व--ग---ोत-. मल- क-ह- म-गण-य-च- परव-नग- ह-त-. म-ा क-ह- म-ग-्-ा-ी प-व-न-ी ह-त-. -------------------------------- मला काही मागण्याची परवानगी होती. 0
Ma-ā---------a--āc- -a-a--n--- hō--. Malā kāhī māgaṇyācī paravānagī hōtī. M-l- k-h- m-g-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t-. ------------------------------------ Malā kāhī māgaṇyācī paravānagī hōtī.
Eu podia comprar um vestido. मल- -्-तःसा-ी पो-ाख --े-ी-करण्-ाची परवा-गी-होती. मल- स-वत-स-ठ- प-ष-ख खर-द- करण-य-च- परव-नग- ह-त-. म-ा स-व-ः-ा-ी प-ष-ख ख-े-ी क-ण-य-च- प-व-न-ी ह-त-. ------------------------------------------------ मला स्वतःसाठी पोषाख खरेदी करण्याची परवानगी होती. 0
Ma-- s---aḥsāṭ-----ṣā-ha--h-r--- k------c- paravānagī --t-. Malā svataḥsāṭhī pōṣākha kharēdī karaṇyācī paravānagī hōtī. M-l- s-a-a-s-ṭ-ī p-ṣ-k-a k-a-ē-ī k-r-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t-. ----------------------------------------------------------- Malā svataḥsāṭhī pōṣākha kharēdī karaṇyācī paravānagī hōtī.
Eu podia tirar um chocolate. म-- -ॉक--- -ेण्-ा-ी परव---- -ोती. मल- च-कल-ट घ-ण-य-च- परव-नग- ह-त-. म-ा च-क-े- घ-ण-य-च- प-व-न-ी ह-त-. --------------------------------- मला चॉकलेट घेण्याची परवानगी होती. 0
Ma-ā--ŏ---ē-----ē-yācī--a----n--ī-h-t-. Malā cŏkalēṭa ghēṇyācī paravānagī hōtī. M-l- c-k-l-ṭ- g-ē-y-c- p-r-v-n-g- h-t-. --------------------------------------- Malā cŏkalēṭa ghēṇyācī paravānagī hōtī.
Podias fumar no avião? तुल- --म---- ध------न--राय----र-ा-ग--हो-- -ा? त-ल- व-म-न-त ध-म-रप-न कर-यच- परव-नग- ह-त- क-? त-ल- व-म-न-त ध-म-र-ा- क-ा-च- प-व-न-ी ह-त- क-? --------------------------------------------- तुला विमानात धूम्रपान करायची परवानगी होती का? 0
Tu-ā-v-mā-ā-a--h-mrapā----a-āy--ī -aravānagī ------ā? Tulā vimānāta dhūmrapāna karāyacī paravānagī hōtī kā? T-l- v-m-n-t- d-ū-r-p-n- k-r-y-c- p-r-v-n-g- h-t- k-? ----------------------------------------------------- Tulā vimānāta dhūmrapāna karāyacī paravānagī hōtī kā?
Podias beber cerveja no hospital? तुला इस-पित-ा--ब-य----ण्-----प-वान-ी-होत- -ा? त-ल- इस-प-तळ-त ब-यर प-ण-य-च- परव-नग- ह-त- क-? त-ल- इ-्-ि-ळ-त ब-य- प-ण-य-च- प-व-न-ी ह-त- क-? --------------------------------------------- तुला इस्पितळात बीयर पिण्याची परवानगी होती का? 0
T-l- i---taḷāta-bī-ar- ----ācī-p-r-vāna-- hō-----? Tulā ispitaḷāta bīyara piṇyācī paravānagī hōtī kā? T-l- i-p-t-ḷ-t- b-y-r- p-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t- k-? -------------------------------------------------- Tulā ispitaḷāta bīyara piṇyācī paravānagī hōtī kā?
Podias levar o cão para o hotel? त--ा हॉटेलमध्-े -ु-्र---ो----ेऊ---ाण्---ी-पर--न-ी-होत--का? त-ल- ह-ट-लमध-य- क-त-र- स-बत घ-ऊन ज-ण-य-च- परव-नग- ह-त- क-? त-ल- ह-ट-ल-ध-य- क-त-र- स-ब- घ-ऊ- ज-ण-य-च- प-व-न-ी ह-त- क-? ---------------------------------------------------------- तुला हॉटेलमध्ये कुत्रा सोबत घेऊन जाण्याची परवानगी होती का? 0
Tu-- hŏ-ē--mad--ē --tr- s--a---g--'ū-a-j-ṇ-ā-- par--ā--g- h-t----? Tulā hŏṭēlamadhyē kutrā sōbata ghē'ūna jāṇyācī paravānagī hōtī kā? T-l- h-ṭ-l-m-d-y- k-t-ā s-b-t- g-ē-ū-a j-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t- k-? ------------------------------------------------------------------ Tulā hŏṭēlamadhyē kutrā sōbata ghē'ūna jāṇyācī paravānagī hōtī kā?
Nas férias as crianças podiam ficar na rua até tarde. सुट-ट--ध्-- --ल-ंन---शी--प---ं- ब-हे--रा------ी-प---न-ी -ोत-. स-ट-ट-मध-य- म-ल--न- उश-र-पर-य-त ब-ह-र र-हण-य-च- परव-नग- ह-त-. स-ट-ट-म-्-े म-ल-ं-ा उ-ी-ा-र-य-त ब-ह-र र-ह-्-ा-ी प-व-न-ी ह-त-. ------------------------------------------------------------- सुट्टीमध्ये मुलांना उशीरापर्यंत बाहेर राहण्याची परवानगी होती. 0
Su-ṭī-a--y- m--ānnā u-īr-pa-ya--a --h-r- r-h--yā-ī --r-vānagī-hōt-. Suṭṭīmadhyē mulānnā uśīrāparyanta bāhēra rāhaṇyācī paravānagī hōtī. S-ṭ-ī-a-h-ē m-l-n-ā u-ī-ā-a-y-n-a b-h-r- r-h-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t-. ------------------------------------------------------------------- Suṭṭīmadhyē mulānnā uśīrāparyanta bāhēra rāhaṇyācī paravānagī hōtī.
Eles podiam jogar muito tempo no pátio. त्--ंना---गण--ध्-- जा-----ेळ-र्य-त -े----ाच--परव-नगी-होती. त-य--न- अ-गण-मध-य- ज-स-त व-ळपर-य-त ख-ळण-य-च- परव-नग- ह-त-. त-य-ं-ा अ-ग-ा-ध-य- ज-स-त व-ळ-र-य-त ख-ळ-्-ा-ी प-व-न-ी ह-त-. ---------------------------------------------------------- त्यांना अंगणामध्ये जास्त वेळपर्यंत खेळण्याची परवानगी होती. 0
T-ā--ā -ṅ-aṇ--------jās----ēḷa-a-y-n-a--hēḷ-ṇyācī--ar-v-n-gī-----. Tyānnā aṅgaṇāmadhyē jāsta vēḷaparyanta khēḷaṇyācī paravānagī hōtī. T-ā-n- a-g-ṇ-m-d-y- j-s-a v-ḷ-p-r-a-t- k-ē-a-y-c- p-r-v-n-g- h-t-. ------------------------------------------------------------------ Tyānnā aṅgaṇāmadhyē jāsta vēḷaparyanta khēḷaṇyācī paravānagī hōtī.
Elas podiam ficar acordadas até tarde. त-यांन- उशीर-----ं-----ण--ा-- प---न----ो--. त-य--न- उश-र-पर-य-त ज-गण-य-च- परव-नग- ह-त-. त-य-ं-ा उ-ी-ा-र-य-त ज-ग-्-ा-ी प-व-न-ी ह-त-. ------------------------------------------- त्यांना उशीरापर्यंत जागण्याची परवानगी होती. 0
T------uś-rāpa-y-n---jāga-y--ī p--avān--- h---. Tyānnā uśīrāparyanta jāgaṇyācī paravānagī hōtī. T-ā-n- u-ī-ā-a-y-n-a j-g-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- h-t-. ----------------------------------------------- Tyānnā uśīrāparyanta jāgaṇyācī paravānagī hōtī.

Conselhos contra o esquecimento

Aprender nem sempre é fácil. Mesmo quando é divertido, pode ser muito cansativo. No entanto, ficamos contentes quando aprendemos alguma coisa. Ficamos orgulhos dos nossos progressos. Infelizmente também podemos voltar a esquecer o que tínhamos aprendido. Pode ser problemático, sobretudo no que diz respeito à línguas. A maioria de nós aprende uma ou mais línguas na escola. Muitas vezes, este conhecimento desaparece depois de terminarmos a escola. Dificilmente temos a possibilidade de voltar a falar essa língua esquecida. A nossa língua materna acaba por dominar o nosso dia a dia. Muitas línguas estrangeiras são assim apenas utilizadas nas férias. Se o conhecimento não é ativado regularmente, o mesmo pode desaparecer. O nosso cérebro precisa de treino. Podemos dizer que funciona como um músculo. Este músculo precisa de ser exercitado, senão torna-se mais fraco. Há, porém, meios para impedir o esquecimento. O mais importante é a aplicação regular dos conteúdos adquiridos. Seguir alguns "rituais" fixos pode ser-nos útil. Pode planear-se um pequeno programa para os vários dias da semana. Por exemplo, na segunda-feira lê-se um livro na língua estrangeira em questão. Na quarta-feira, escuta-se uma emissora de rádio estrangeira. Na sexta-feira, escreve-se um diário nessa língua estrangeira. E assim, deste modo, alternamos entre a Leitura, a Compreensão (oral) e a Produção escrita. Por conseguinte, o conhecimento é ativado de diferentes maneiras. Todos estes exercícios não devem demorar demasiado, sendo suficiente uma meia-hora. O mais importante é que o façamos regularmente. Os estudos demonstram que o que foi aprendido permanece no cérebro durante séculos. É apenas uma questão de o reavivarmos ...