Guia de conversação

pt Genitivo   »   mr षष्टी विभक्ती

99 [noventa e nove]

Genitivo

Genitivo

९९ [नव्याण्णव]

99 [Navyāṇṇava]

षष्टी विभक्ती

[ṣaṣṭī vibhaktī]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (PT) Marata Tocar mais
o gato da minha namorada म--्य-----्री---------र म-झ-य- म-त-र-ण-च- म--जर म-झ-य- म-त-र-ण-च- म-ं-र ----------------------- माझ्या मैत्रीणीची मांजर 0
mājhy--m--t---īc--mān-j-ra mājhyā maitrīṇīcī mān-jara m-j-y- m-i-r-ṇ-c- m-n-j-r- -------------------------- mājhyā maitrīṇīcī mān̄jara
o cão do meu namorado म--्य-----्राचा-क-त-रा म-झ-य- म-त-र-च- क-त-र- म-झ-य- म-त-र-च- क-त-र- ---------------------- माझ्या मित्राचा कुत्रा 0
m---y--mit-ā-ā--u-rā mājhyā mitrācā kutrā m-j-y- m-t-ā-ā k-t-ā -------------------- mājhyā mitrācā kutrā
os brinquedos dos meus filhos म----- मुल---ी-ख-ळ-ी म-झ-य- म-ल--च- ख-ळण- म-झ-य- म-ल-ं-ी ख-ळ-ी -------------------- माझ्या मुलांची खेळणी 0
m--hy- -ul--̄-ī ----aṇī mājhyā mulān-cī khēḷaṇī m-j-y- m-l-n-c- k-ē-a-ī ----------------------- mājhyā mulān̄cī khēḷaṇī
Este é o casaco do meu colega. हा--ाझ्य--सह---याचा -व्-र--ट----. ह- म-झ-य- सहक--य-च- ओव-हरक-ट आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-ा ओ-्-र-ो- आ-े- --------------------------------- हा माझ्या सहका-याचा ओव्हरकोट आहे. 0
hā--āj--ā-s-h-kā---c- --ha-a-------ē. hā mājhyā sahakā-yācā ōvharakōṭa āhē. h- m-j-y- s-h-k---ā-ā ō-h-r-k-ṭ- ā-ē- ------------------------------------- hā mājhyā sahakā-yācā ōvharakōṭa āhē.
Este é o carro da minha colega. ह----झ--- सहका--ाची--ा---हे. ह- म-झ-य- सहक--य-च- क-र आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-ी क-र आ-े- ---------------------------- ही माझ्या सहका-याची कार आहे. 0
Hī-mā---- sah-kā-yācī--ā---āhē. Hī mājhyā sahakā-yācī kāra āhē. H- m-j-y- s-h-k---ā-ī k-r- ā-ē- ------------------------------- Hī mājhyā sahakā-yācī kāra āhē.
Este é o trabalho dos meus colegas. ह--म----ा -ह-ा-या-े-----आ--. ह- म-झ-य- सहक--य-च- क-म आह-. ह- म-झ-य- स-क---ा-े क-म आ-े- ---------------------------- हे माझ्या सहका-याचे काम आहे. 0
H--m--h-ā-sah-kā--ā-ē -āma----. Hē mājhyā sahakā-yācē kāma āhē. H- m-j-y- s-h-k---ā-ē k-m- ā-ē- ------------------------------- Hē mājhyā sahakā-yācē kāma āhē.
O botão da camisa caiu. श--टचे -टण तुट---आ--. शर-टच- बटण त-टल- आह-. श-्-च- ब-ण त-ट-े आ-े- --------------------- शर्टचे बटण तुटले आहे. 0
Śa-ṭa-ē--aṭa-a -u-a-ē--hē. Śarṭacē baṭaṇa tuṭalē āhē. Ś-r-a-ē b-ṭ-ṇ- t-ṭ-l- ā-ē- -------------------------- Śarṭacē baṭaṇa tuṭalē āhē.
A chave da garagem desapareceu. ग--े--ी----्ल---रवल- -ह-. ग-र-जच- क-ल-ल- हरवल- आह-. ग-र-ज-ी क-ल-ल- ह-व-ी आ-े- ------------------------- गॅरेजची किल्ली हरवली आहे. 0
G--ēj--ī--i-----arav-lī -h-. Gĕrējacī killī haravalī āhē. G-r-j-c- k-l-ī h-r-v-l- ā-ē- ---------------------------- Gĕrējacī killī haravalī āhē.
O computador do chefe está avariado. स--े---चा-----क-क-म --त ----. स-ह-ब--च- स-गणक क-म करत न-ह-. स-ह-ब-ं-ा स-ग-क क-म क-त न-ह-. ----------------------------- साहेबांचा संगणक काम करत नाही. 0
S----ān̄-ā s-ṅg-ṇ-ka -ā-a--arat---āhī. Sāhēbān-cā saṅgaṇaka kāma karata nāhī. S-h-b-n-c- s-ṅ-a-a-a k-m- k-r-t- n-h-. -------------------------------------- Sāhēbān̄cā saṅgaṇaka kāma karata nāhī.
Quem é que são os pais da rapariga? मुलीच- आ---ड-ल--ोण--ह-त? म-ल-च- आई-वड-ल क-ण आह-त? म-ल-च- आ---ड-ल क-ण आ-े-? ------------------------ मुलीचे आई-वडील कोण आहेत? 0
M-līcē ā'ī-vaḍ-la-kōṇa āh---? Mulīcē ā'ī-vaḍīla kōṇa āhēta? M-l-c- ā-ī-v-ḍ-l- k-ṇ- ā-ē-a- ----------------------------- Mulīcē ā'ī-vaḍīla kōṇa āhēta?
Como é que chego à casa dos seus pais? मी --च--ा----व-िलांच्---घ----स- ज-- --त-? म- त-च-य- आई-वड-ल--च-य- घर- कस- ज-ऊ शकत-? म- त-च-य- आ---ड-ल-ं-्-ा घ-ी क-ा ज-ऊ श-त-? ----------------------------------------- मी तिच्या आई-वडिलांच्या घरी कसा जाऊ शकतो? 0
M---i----ā-ī-v-ḍ-lān̄--ā-ghar----s--j-'ū-śa-atō? Mī ticyā ā'ī-vaḍilān-cyā gharī kasā jā'ū śakatō? M- t-c-ā ā-ī-v-ḍ-l-n-c-ā g-a-ī k-s- j-'- ś-k-t-? ------------------------------------------------ Mī ticyā ā'ī-vaḍilān̄cyā gharī kasā jā'ū śakatō?
A casa é / fica no fim da rua. घर--स्---ाच-य- ---टी-आहे. घर रस-त-य-च-य- श-वट- आह-. घ- र-्-्-ा-्-ा श-व-ी आ-े- ------------------------- घर रस्त्याच्या शेवटी आहे. 0
G-----r--tyāc-ā ---a-- --ē. Ghara rastyācyā śēvaṭī āhē. G-a-a r-s-y-c-ā ś-v-ṭ- ā-ē- --------------------------- Ghara rastyācyā śēvaṭī āhē.
Como é que se chama a capital da Suíça? स-वित-झरल--्-च्---र-----ीचे--ाव-काय-आ--? स-व-त-झरल-न-डच-य- र-जध-न-च- न-व क-य आह-? स-व-त-झ-ल-न-ड-्-ा र-ज-ा-ी-े न-व क-य आ-े- ---------------------------------------- स्वित्झरलॅन्डच्या राजधानीचे नाव काय आहे? 0
Sv--jh-r----ḍ-cyā rājadhānī-ē n-v- kāya -hē? Svitjharalĕnḍacyā rājadhānīcē nāva kāya āhē? S-i-j-a-a-ĕ-ḍ-c-ā r-j-d-ā-ī-ē n-v- k-y- ā-ē- -------------------------------------------- Svitjharalĕnḍacyā rājadhānīcē nāva kāya āhē?
Qual é o título do livro? प---तका----ीर-षक--ाय----? प-स-तक-च- श-र-षक क-य आह-? प-स-त-ा-े श-र-ष- क-य आ-े- ------------------------- पुस्तकाचे शीर्षक काय आहे? 0
P----k-cē -īr-a-a k-y--ā--? Pustakācē śīrṣaka kāya āhē? P-s-a-ā-ē ś-r-a-a k-y- ā-ē- --------------------------- Pustakācē śīrṣaka kāya āhē?
Como é que se chamam os filhos dos vizinhos? शे--------या--ुला-ची---व------आह-त? श-ज--य--च-य- म-ल--च- न-व- क-य आह-त? श-ज---ा-च-य- म-ल-ं-ी न-व- क-य आ-े-? ----------------------------------- शेजा-यांच्या मुलांची नावे काय आहेत? 0
Śējā--ān̄cy- mul--̄c- n-vē--āya ---ta? Śējā-yān-cyā mulān-cī nāvē kāya āhēta? Ś-j---ā-̄-y- m-l-n-c- n-v- k-y- ā-ē-a- -------------------------------------- Śējā-yān̄cyā mulān̄cī nāvē kāya āhēta?
Quando é que são as férias (da escola) das crianças? मुला-च्-ा स--्ट्-- क-ी आहेत? म-ल--च-य- स-ट-ट-य- कध- आह-त? म-ल-ं-्-ा स-ट-ट-य- क-ी आ-े-? ---------------------------- मुलांच्या सुट्ट्या कधी आहेत? 0
Mu-ān-cy----ṭṭ-ā-k-dhī -h-t-? Mulān-cyā suṭṭyā kadhī āhēta? M-l-n-c-ā s-ṭ-y- k-d-ī ā-ē-a- ----------------------------- Mulān̄cyā suṭṭyā kadhī āhēta?
Quais são os horários de atendimento do médico? ड-----ांशी-भेट-्य-च्---वे----ाय आहेत? ड-क-टर--श- भ-टण-य-च-य- व-ळ- क-य आह-त? ड-क-ट-ा-श- भ-ट-्-ा-्-ा व-ळ- क-य आ-े-? ------------------------------------- डॉक्टरांशी भेटण्याच्या वेळा काय आहेत? 0
Ḍ-k--rānśī ---ṭ--y-c-ā----ā kā--------? Ḍŏkṭarānśī bhēṭaṇyācyā vēḷā kāya āhēta? Ḍ-k-a-ā-ś- b-ē-a-y-c-ā v-ḷ- k-y- ā-ē-a- --------------------------------------- Ḍŏkṭarānśī bhēṭaṇyācyā vēḷā kāya āhēta?
Quais são os horários de abertura do museu? संग्रहाल- क-णत-या वे-ी उ-डे-अस--? स-ग-रह-लय क-णत-य- व-ळ- उघड- असत-? स-ग-र-ा-य क-ण-्-ा व-ळ- उ-ड- अ-त-? --------------------------------- संग्रहालय कोणत्या वेळी उघडे असते? 0
Sa-gr---l--a kō-a-yā --ḷ----h-ḍē a-at-? Saṅgrahālaya kōṇatyā vēḷī ughaḍē asatē? S-ṅ-r-h-l-y- k-ṇ-t-ā v-ḷ- u-h-ḍ- a-a-ē- --------------------------------------- Saṅgrahālaya kōṇatyā vēḷī ughaḍē asatē?

Melhor concentração = melhor aprendizagem

Se quisermos aprender, temos que nos concentrar. Toda a nossa atenção deve centrar-se numa única coisa. A capacidade de concentração não é inata. Primeiro, temos que aprender a concentrar-nos. Isto é o que acontece, sobretudo, no infantário ou na escola. Com seis anos de idade, as crianças conseguem manter a concentração durante cerca de 15 minutos. Os jovens com 14 anos conseguem concentram-se o dobro do tempo. Nos adultos, a fase de concentração dura até cerca de 45 minutos. A partir de um dado momento, a capacidade de concentração diminui. As pessoas perdem o interesse pela matéria que estão a estudar. Também é possível que estejam cansados ou estressados. Assim, a aprendizagem torna-se ainda mais difícil. A memória vê-se incapaz de reter a matéria corretamente. No entanto, pode-se aumentar a sua capacidade de concentração! É muito importante que se tenha dormido o suficiente antes do momento da aprendizagem. Quando estamos cansados a nossa capacidade de concentração dura pouco tempo. O nosso cérebro comete mais erros quando estamos cansados. Também as nossas emoções podem influenciar a nossa concentração. Quem quiser aprender com êxito, deve adotar um estado emocional neutro. As emoções demasiado positivas ou negativas impedem que se tenha êxito na aprendizagem. É claro que nem sempre se pode controlar as emoções. Pode-se, no entanto, tentar ignorá-las quando estamos a estudar. Quem quiser se concentrar, tem que estar motivado. Durante a aprendizagem devemos seguir sempre os nossos objetivos. Só, então, é que o nosso cérebro está preparado para se concentrar. Um ambiente traquilo é igualmente importante para uma boa concentração. Então, não se esqueça: beba muita água quando estiver a estudar para se manter acordado... Quem seguir todas estas dicas, irá certamente concentrar-se durante muito tempo.