Phrasebook

tl Mga Katanungan – Pangnagdaan 2   »   te ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2

86 [walumpu’t anim]

Mga Katanungan – Pangnagdaan 2

Mga Katanungan – Pangnagdaan 2

86 [ఎనభై ఆరు]

86 [Enabhai āru]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2

[Praśnalu-bhūta kālaṁ 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Ano ang sinuot mong kurbata? మీ-ు-ఏ ట---ట్ట--ున్నారు? మీ_ ఏ టై క_______ మ-ర- ఏ ట- క-్-ు-ు-్-ా-ు- ------------------------ మీరు ఏ టై కట్టుకున్నారు? 0
M--- ē ṭ-- --ṭ----n-ār-? M___ ē ṭ__ k____________ M-r- ē ṭ-i k-ṭ-u-u-n-r-? ------------------------ Mīru ē ṭai kaṭṭukunnāru?
Anong kotse ang binili mo? మ-ర--ఏ కా-------నార-? మీ_ ఏ కా_ కొ____ మ-ర- ఏ క-ర- క-న-న-ర-? --------------------- మీరు ఏ కారు కొన్నారు? 0
Mī-- ē k--u-k-nn--u? M___ ē k___ k_______ M-r- ē k-r- k-n-ā-u- -------------------- Mīru ē kāru konnāru?
Saang pahayagan ka sumuskribe? మీర- - స--చా--త్రం -ీ-ు--న-న-ర-? మీ_ ఏ స______ తీ______ మ-ర- ఏ స-ా-ా-ప-్-ం త-స-క-న-న-ర-? -------------------------------- మీరు ఏ సమాచారపత్రం తీసుకున్నారు? 0
M----ē---māc----at-aṁ -īsukun----? M___ ē s_____________ t___________ M-r- ē s-m-c-r-p-t-a- t-s-k-n-ā-u- ---------------------------------- Mīru ē samācārapatraṁ tīsukunnāru?
Sino ang nakita mo? మ--ు -వర--ి-చ-సా--? మీ_ ఎ___ చూ___ మ-ర- ఎ-ర-న- చ-స-ర-? ------------------- మీరు ఎవరిని చూసారు? 0
Mī-- -v-r--i --sā--? M___ e______ c______ M-r- e-a-i-i c-s-r-? -------------------- Mīru evarini cūsāru?
Sino kinita mo? మీ-ు----ిన- -------? మీ_ ఎ___ క____ మ-ర- ఎ-ర-న- క-ి-ా-ు- -------------------- మీరు ఎవరిని కలిసారు? 0
M--u-----i-i -ali---u? M___ e______ k________ M-r- e-a-i-i k-l-s-r-? ---------------------- Mīru evarini kalisāru?
Sino ang nakilala mo? మ--- -వరి----ు--త-------ు? మీ_ ఎ___ గు_______ మ-ర- ఎ-ర-న- గ-ర-త-ప-్-ా-ు- -------------------------- మీరు ఎవరిని గుర్తుపట్టారు? 0
Mī-u --a--n-------p-ṭṭ-ru? M___ e______ g____________ M-r- e-a-i-i g-r-u-a-ṭ-r-? -------------------------- Mīru evarini gurtupaṭṭāru?
Anong oras ka bumangon? మీరు----ప-డు -ే---ు? మీ_ ఎ___ లే___ మ-ర- ఎ-్-ు-ు ల-చ-ర-? -------------------- మీరు ఎప్పుడు లేచారు? 0
Mīr- ---uḍu l-cā--? M___ e_____ l______ M-r- e-p-ḍ- l-c-r-? ------------------- Mīru eppuḍu lēcāru?
Kailan ka nagsimula? మీరు -ప్-ుడు బ----ేర---? మీ_ ఎ___ బ______ మ-ర- ఎ-్-ు-ు బ-ల-ద-ర-ర-? ------------------------ మీరు ఎప్పుడు బయలుదేరారు? 0
M--u---p-ḍu--------ērā-u? M___ e_____ b____________ M-r- e-p-ḍ- b-y-l-d-r-r-? ------------------------- Mīru eppuḍu bayaludērāru?
Kailan ka natapos? మ----ఎప్ప-డు-మ--ిం---ు? మీ_ ఎ___ ము____ మ-ర- ఎ-్-ు-ు మ-గ-ం-ా-ు- ----------------------- మీరు ఎప్పుడు ముగించారు? 0
Mī-u --p-ḍ- mu--n̄--ru? M___ e_____ m_________ M-r- e-p-ḍ- m-g-n-c-r-? ----------------------- Mīru eppuḍu mugin̄cāru?
Bakit ka nagising? మ--- ---పు----ేచా--? మీ_ ఎ___ లే___ మ-ర- ఎ-్-ు-ు ల-చ-ర-? -------------------- మీరు ఎప్పుడు లేచారు? 0
M-ru -p--ḍu l---ru? M___ e_____ l______ M-r- e-p-ḍ- l-c-r-? ------------------- Mīru eppuḍu lēcāru?
Bakit ka naging guro? మీ-- ఎప్పు-ు-అధ్య--కుడ--/-అ--యా--ు---ు అ-్---ు? మీ_ ఎ___ అ_____ / అ______ అ____ మ-ర- ఎ-్-ు-ు అ-్-ా-క-డ- / అ-్-ా-క-ర-ల- అ-్-ా-ు- ----------------------------------------------- మీరు ఎప్పుడు అధ్యాపకుడు / అధ్యాపకురాలు అయ్యారు? 0
M--u--p-u-u-a--y--ak---- adh---ak-rā-- a-yāru? M___ e_____ a___________ a____________ a______ M-r- e-p-ḍ- a-h-ā-a-u-u- a-h-ā-a-u-ā-u a-y-r-? ---------------------------------------------- Mīru eppuḍu adhyāpakuḍu/ adhyāpakurālu ayyāru?
Bakit ka sumakay ng taxi? మీర- -ప-ప--- --క్సీ-తీసు--న్-ా--? మీ_ ఎ___ టా__ తీ______ మ-ర- ఎ-్-ు-ు ట-క-స- త-స-క-న-న-ర-? --------------------------------- మీరు ఎప్పుడు టాక్సీ తీసుకున్నారు? 0
M-ru e-p--------ī tī-u--nn--u? M___ e_____ ṭ____ t___________ M-r- e-p-ḍ- ṭ-k-ī t-s-k-n-ā-u- ------------------------------ Mīru eppuḍu ṭāksī tīsukunnāru?
Saan ka nanggaling? మ--ు --్కడ -ు-డ---చ్చార-? మీ_ ఎ___ నుం_ వ____ మ-ర- ఎ-్-డ న-ం-ి వ-్-ా-ు- ------------------------- మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు? 0
Mī-- e---ḍa n-ṇ-i -accā--? M___ e_____ n____ v_______ M-r- e-k-ḍ- n-ṇ-i v-c-ā-u- -------------------------- Mīru ekkaḍa nuṇḍi vaccāru?
Saan ka pumunta? మీర- ఎ---డి-ి ---్ళా-ు? మీ_ ఎ____ వె____ మ-ర- ఎ-్-డ-క- వ-ళ-ళ-ర-? ----------------------- మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? 0
Mīru--kka---- ve-ḷ-ru? M___ e_______ v_______ M-r- e-k-ḍ-k- v-ḷ-ā-u- ---------------------- Mīru ekkaḍiki veḷḷāru?
Saan ka nanggaling? మీ-ు --్క----్నా--? మీ_ ఎ___ ఉ____ మ-ర- ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- ------------------- మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? 0
M--- --kaḍa--n-ā--? M___ e_____ u______ M-r- e-k-ḍ- u-n-r-? ------------------- Mīru ekkaḍa unnāru?
Sino ang tinulungan mo? మ-రు--వర-క---హా-- చ-స---? మీ_ ఎ___ స__ చే___ మ-ర- ఎ-ర-క- స-ా-ం చ-స-ర-? ------------------------- మీరు ఎవరికి సహాయం చేసారు? 0
Mī-u-evarik- s--āya- c-s--u? M___ e______ s______ c______ M-r- e-a-i-i s-h-y-ṁ c-s-r-? ---------------------------- Mīru evariki sahāyaṁ cēsāru?
Sino ang sinulatan mo? మీర- -వర-----త్తరం వ-రా--రు? మీ_ ఎ___ ఉ___ వ్____ మ-ర- ఎ-ర-క- ఉ-్-ర- వ-ర-స-ర-? ---------------------------- మీరు ఎవరికి ఉత్తరం వ్రాసారు? 0
M-ru ---ri-i--t-a-aṁ v-ās-r-? M___ e______ u______ v_______ M-r- e-a-i-i u-t-r-ṁ v-ā-ā-u- ----------------------------- Mīru evariki uttaraṁ vrāsāru?
Sino ang sinagot mo? మీ---ఎవ-ిక-----బ- వ--ాస-రు? మీ_ ఎ___ జ__ వ్____ మ-ర- ఎ-ర-క- జ-ా-ు వ-ర-స-ర-? --------------------------- మీరు ఎవరికి జవాబు వ్రాసారు? 0
M-ru-evar----j--āb- ---sā--? M___ e______ j_____ v_______ M-r- e-a-i-i j-v-b- v-ā-ā-u- ---------------------------- Mīru evariki javābu vrāsāru?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -