Сүйлөшмө

ky Yesterday – today – tomorrow   »   bn গতকাল – আজ – আগামীকাল

10 [он]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

১০ [দশ]

10 [daśa]

গতকাল – আজ – আগামীকাল

[gatakāla – āja – āgāmīkāla]

Котормону кантип көргүңүз келгенин тандаңыз:   
кыргызча бенгаличе Ойноо Дагы
Кечээ ишемби болчу. গতকা--শ--ব----ি--৷ গতক-ল শন-ব-র ছ-ল ৷ গ-ক-ল শ-ি-া- ছ-ল ৷ ------------------ গতকাল শনিবার ছিল ৷ 0
gatak-----a---ā-- --i-a gatakāla śanibāra chila g-t-k-l- ś-n-b-r- c-i-a ----------------------- gatakāla śanibāra chila
Кечээ мен кинодо болдум. গত-াল-আমি-স--ে-া দ--ত--গ-য়ে--ল-- ৷ গতক-ল আম- স-ন-ম- দ-খত- গ-য়-ছ-ল-ম ৷ গ-ক-ল আ-ি স-ন-ম- দ-খ-ে গ-য়-ছ-ল-ম ৷ ---------------------------------- গতকাল আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম ৷ 0
ga---āl---mi sinēmā---kha-ē---ẏ----l-ma gatakāla āmi sinēmā dēkhatē giẏēchilāma g-t-k-l- ā-i s-n-m- d-k-a-ē g-ẏ-c-i-ā-a --------------------------------------- gatakāla āmi sinēmā dēkhatē giẏēchilāma
Кино кызыктуу болду. ফ----ট--ব---ব-ট----র-ষণীয় --ল ৷ ফ-ল-মট- ব- ছব-ট- আকর-ষণ-য় ছ-ল ৷ ফ-ল-ম-ি ব- ছ-ি-া আ-র-ষ-ী- ছ-ল ৷ ------------------------------- ফিল্মটি বা ছবিটা আকর্ষণীয় ছিল ৷ 0
p-----ṭ- -ā-chab-ṭā------a-īẏa c---a philmaṭi bā chabiṭā ākarṣaṇīẏa chila p-i-m-ṭ- b- c-a-i-ā ā-a-ṣ-ṇ-ẏ- c-i-a ------------------------------------ philmaṭi bā chabiṭā ākarṣaṇīẏa chila
Бүгүн - жекшемби. আ- রবিব-র-৷ আজ রব-ব-র ৷ আ- র-ি-া- ৷ ----------- আজ রবিবার ৷ 0
ā----a-ibāra āja rabibāra ā-a r-b-b-r- ------------ āja rabibāra
Мен бүгүн иштебеймин. আম-----ক-জ -রছ- ন--৷ আম- আজ ক-জ করছ- ন- ৷ আ-ি আ- ক-জ ক-ছ- ন- ৷ -------------------- আমি আজ কাজ করছি না ৷ 0
ā-- ā-a--ā-a kar-ch- -ā āmi āja kāja karachi nā ā-i ā-a k-j- k-r-c-i n- ----------------------- āmi āja kāja karachi nā
Мен үйдө каламын. আমি আ--বা-া--আ-- ৷ আম- আজ ব-স-য় আছ- ৷ আ-ি আ- ব-স-য় আ-ি ৷ ------------------ আমি আজ বাসায় আছি ৷ 0
ā----j--b---ẏ--āchi āmi āja bāsāẏa āchi ā-i ā-a b-s-ẏ- ā-h- ------------------- āmi āja bāsāẏa āchi
Эртең - дүйшөмбү. আ-া-ীকাল -ো-বা- ৷ আগ-ম-ক-ল স-মব-র ৷ আ-া-ী-া- স-ম-া- ৷ ----------------- আগামীকাল সোমবার ৷ 0
ā-ā-----a-s---b--a āgāmīkāla sōmabāra ā-ā-ī-ā-a s-m-b-r- ------------------ āgāmīkāla sōmabāra
Эртең жумушка кайтамын. আগ--ী--- আ-- -ব-- কাজ -রব-৷ আগ-ম-ক-ল আম- আব-র ক-জ করব ৷ আ-া-ী-া- আ-ি আ-া- ক-জ ক-ব ৷ --------------------------- আগামীকাল আমি আবার কাজ করব ৷ 0
ā-āmī-ā-a---i ā-ār--k--- ka---a āgāmīkāla āmi ābāra kāja karaba ā-ā-ī-ā-a ā-i ā-ā-a k-j- k-r-b- ------------------------------- āgāmīkāla āmi ābāra kāja karaba
Мен кеңседе иштеймин. আমি এক-ি--ফ--- --- -র--৷ আম- একট- অফ-স- ক-জ কর- ৷ আ-ি এ-ট- অ-ি-ে ক-জ ক-ি ৷ ------------------------ আমি একটি অফিসে কাজ করি ৷ 0
āmi-ēkaṭ--a----ē-kā-a----i āmi ēkaṭi aphisē kāja kari ā-i ē-a-i a-h-s- k-j- k-r- -------------------------- āmi ēkaṭi aphisē kāja kari
Бул ким? ও -ে? ও ক-? ও ক-? ----- ও কে? 0
ō k-? ō kē? ō k-? ----- ō kē?
Бул Пётр. ও--ল--ি----৷ ও হল প-ট-র ৷ ও হ- প-ট-র ৷ ------------ ও হল পিটার ৷ 0
Ō--a-a -iṭāra Ō hala piṭāra Ō h-l- p-ṭ-r- ------------- Ō hala piṭāra
Пётр - студент. পিট-- -কজ--ছা--- ৷ প-ট-র একজন ছ-ত-র ৷ প-ট-র এ-জ- ছ-ত-র ৷ ------------------ পিটার একজন ছাত্র ৷ 0
pi--r- -kaja-a ch--ra piṭāra ēkajana chātra p-ṭ-r- ē-a-a-a c-ā-r- --------------------- piṭāra ēkajana chātra
Бул ким? ও-ক-? ও ক-? ও ক-? ----- ও কে? 0
ō-kē? ō kē? ō k-? ----- ō kē?
Бул - Марта. ও--ল------া ৷ ও হল ম-র-থ- ৷ ও হ- ম-র-থ- ৷ ------------- ও হল মার্থা ৷ 0
Ō--al--mār-hā Ō hala mārthā Ō h-l- m-r-h- ------------- Ō hala mārthā
Марта - катчы ম-র-থা-এ-জ- স-ক্রেট--ি-(স---া-----চ--)-৷ ম-র-থ- একজন স-ক-র-ট-র- (সম-প-দক, সচ-ব) ৷ ম-র-থ- এ-জ- স-ক-র-ট-র- (-ম-প-দ-, স-ি-) ৷ ---------------------------------------- মার্থা একজন সেক্রেটারি (সম্পাদক, সচিব) ৷ 0
m----ā -ka-a-a --kr-ṭ--i (--m----ka, -aci-a) mārthā ēkajana sēkrēṭāri (sampādaka, saciba) m-r-h- ē-a-a-a s-k-ē-ā-i (-a-p-d-k-, s-c-b-) -------------------------------------------- mārthā ēkajana sēkrēṭāri (sampādaka, saciba)
Пётр менен Марта - достор. পিটার-এ-- ম-র্থ--হল বন্ধ- ৷ প-ট-র এব- ম-র-থ- হল বন-ধ- ৷ প-ট-র এ-ং ম-র-থ- হ- ব-্-ু ৷ --------------------------- পিটার এবং মার্থা হল বন্ধু ৷ 0
pi-------a--mārth- --l- b--d-u piṭāra ēbaṁ mārthā hala bandhu p-ṭ-r- ē-a- m-r-h- h-l- b-n-h- ------------------------------ piṭāra ēbaṁ mārthā hala bandhu
Пётр - Мартанын жигити. প-টা- -------থার-বন-ধু-৷ প-ট-র হল ম-র-থ-র বন-ধ- ৷ প-ট-র হ- ম-র-থ-র ব-্-ু ৷ ------------------------ পিটার হল মার্থার বন্ধু ৷ 0
piṭ-ra-ha-a -ā-t-ā-a--an--u piṭāra hala mārthāra bandhu p-ṭ-r- h-l- m-r-h-r- b-n-h- --------------------------- piṭāra hala mārthāra bandhu
Марта - Пётрдын сүйлөшкөн кызы. মা--থা-হ- -িট---- --ন-ধব--৷ ম-র-থ- হল প-ট-র-র ব-ন-ধব- ৷ ম-র-থ- হ- প-ট-র-র ব-ন-ধ-ী ৷ --------------------------- মার্থা হল পিটারের বান্ধবী ৷ 0
m-rt------- -i-ā-ēra bā--habī mārthā hala piṭārēra bāndhabī m-r-h- h-l- p-ṭ-r-r- b-n-h-b- ----------------------------- mārthā hala piṭārēra bāndhabī

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -