คู่มือสนทนา

th เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้   »   am ትናንት - ዛሬ - ነገ

10 [สิบ]

เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

10 [አስር]

10 [አስር]

ትናንት - ዛሬ - ነገ

[ትላንት ፤ ዛሬ ፤ ነገ]

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย อัมฮาริก เล่น มากกว่า
เมื่อวานเป็นวันเสาร์ ትላ--- ቅ-- ነ--። ትላንትና ቅዳሜ ነበረ። 0
ትላ-- ፤ ዛ- ፤ ነገትላንት ፤ ዛሬ ፤ ነገ
เมื่อวาน ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปดูหนัง ትላ--- ፊ-- ቤ- ነ----። ትላንትና ፊልም ቤት ነበርኩኝ። 0
ትላ--- ቅ-- ነ--።ትላንትና ቅዳሜ ነበረ።
หนังน่าสนใจ / ภาพยนต์น่าสนใจ ፊል- አ-- ነ--። ፊልሙ አጓጊ ነበረ። 0
ትላ--- ቅ-- ነ--።ትላንትና ቅዳሜ ነበረ።
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ዛሬ እ-- ነ-። ዛሬ እሁድ ነው። 0
ትላ--- ፊ-- ቤ- ነ----።ትላንትና ፊልም ቤት ነበርኩኝ።
วันนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ทำงาน ዛሬ እ- አ----። ዛሬ እኔ አልሰራም። 0
ትላ--- ፊ-- ቤ- ነ----።ትላንትና ፊልም ቤት ነበርኩኝ።
ผม♂ / ดิฉัน♀ อยู่บ้าน እኔ ቤ- ው-- ነ- የ-----። እኔ ቤት ውስጥ ነው የምቀመጠው። 0
ፊል- አ-- ነ--።ፊልሙ አጓጊ ነበረ።
พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ ነገ ሰ- ነ- ። ነገ ሰኞ ነው ። 0
ፊል- አ-- ነ--።ፊልሙ አጓጊ ነበረ።
พรุ่งนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปทำงานอีก እኔ ነ- እ---- ስ- እ----። እኔ ነገ እንደገና ስራ እሰራለው። 0
ዛሬ እ-- ነ-።ዛሬ እሁድ ነው።
ผม♂ / ดิฉัน♀ ทำงานที่สำนักงาน እኔ ቢ- ው-- ነ- የ----። እኔ ቢሮ ውስጥ ነው የምሰራው። 0
ዛሬ እ-- ነ-።ዛሬ እሁድ ነው።
คนนั้น คือใคร? ያ ማ- ነ--/ ያ- ማ- ና-? ያ ማን ነው?/ ያቺ ማን ናት? 0
ዛሬ እ- አ----።ዛሬ እኔ አልሰራም።
คนนั่นคือปีเตอร์ ያ ፔ-- ነ-። ያ ፔተር ነው። 0
ዛሬ እ- አ----።ዛሬ እኔ አልሰራም።
ปีเตอร์เป็นนักศึกษา ፔተ- ተ-- ነ-። ፔተር ተማሪ ነው። 0
እኔ ቤ- ው-- ነ- የ-----።እኔ ቤት ውስጥ ነው የምቀመጠው።
คนนั้น คือใคร? ያቺ ማ- ና-?/ ያ ማ- ነ-? ያቺ ማን ናት?/ ያ ማን ነው? 0
እኔ ቤ- ው-- ነ- የ-----።እኔ ቤት ውስጥ ነው የምቀመጠው።
คนนั้นคือมาร์ธ่า ያቺ ማ-- ና-። ያቺ ማርታ ናት። 0
ነገ ሰ- ነ- ።ነገ ሰኞ ነው ።
มาร์ธ่าเป็นเลขานุการ ማር- ፀ-- ና-። ማርታ ፀሐፊ ናት። 0
ነገ ሰ- ነ- ።ነገ ሰኞ ነው ።
ปีเตอร์และมาร์ธ่าเป็นเพื่อนกัน ፔተ- እ- ማ-- ጋ----- ና--። ፔተር እና ማርታ ጋደኛማቾች ናቸው። 0
እኔ ነ- እ---- ስ- እ----።እኔ ነገ እንደገና ስራ እሰራለው።
ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาร์ธ่า ፔተ- የ--- ጋ-- ነ-። ፔተር የማርታ ጋደኛ ነው። 0
እኔ ነ- እ---- ስ- እ----።እኔ ነገ እንደገና ስራ እሰራለው።
มาร์ธ่าเป็นเพื่อนของปีเตอร์ ማር- የ--- ጋ-- ና-። ማርታ የፔተር ጋደኛ ናት። 0
እኔ ቢ- ው-- ነ- የ----።እኔ ቢሮ ውስጥ ነው የምሰራው።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -