คู่มือสนทนา

th บนรถไฟ   »   am በባቡሩ ላይ

34 [สามสิบสี่]

บนรถไฟ

บนรถไฟ

34 [ሰላሣ አራት]

34 [ሰላሣ አራት]

በባቡሩ ላይ

[ባቡር ላይ]

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย อัมฮาริก เล่น มากกว่า
นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? ያ ባ-- ወ- በ--- ነ-? ያ ባቡር ወደ በርሊን ነው? 0
ባቡ- ላይባቡር ላይ
รถไฟออกเมื่อไร ครับ / คะ? ባቡ- መ- ነ- የ----? ባቡሩ መቼ ነው የሚነሳው? 0
ያ ባ-- ወ- በ--- ነ-?ያ ባቡር ወደ በርሊን ነው?
รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ ครับ / คะ? ባቡ- መ- በ--- ይ----? ባቡሩ መቼ በርሊን ይደርሳል? 0
ያ ባ-- ወ- በ--- ነ-?ያ ባቡር ወደ በርሊን ነው?
ขอโทษครับ / คะ ผม / ดิฉัน ขอผ่านหน่อยได้ไหม ครับ / คะ ? ይቅ--- ማ-- ይ------? ይቅርታ፤ ማለፍ ይፈቀድልኛል? 0
ባቡ- መ- ነ- የ----?ባቡሩ መቼ ነው የሚነሳው?
ผม / ดิฉัน คิดว่านี่เป็นที่นั่งของ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ ይሄ የ- መ--- እ---- አ----። ይሄ የኔ መቀመጫ እንደሆነ አምናለው። 0
ባቡ- መ- ነ- የ----?ባቡሩ መቼ ነው የሚነሳው?
ผม / ดิฉัน คิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผม / ดิฉัน ครับ / คะ የተ---- የ-- ወ--- ላ- እ---- አ----። የተቀመጡት የእኔ ወንበር ላይ እንደሆነ አምናለው። 0
ባቡ- መ- በ--- ይ----?ባቡሩ መቼ በርሊን ይደርሳል?
ตู้นอนอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ? የመ-- ፉ-- የ- ነ-? የመተኛ ፉርጎ የት ነው? 0
ባቡ- መ- በ--- ይ----?ባቡሩ መቼ በርሊን ይደርሳል?
ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ መተ-- ያ-- የ--- መ--- ላ- ነው መተኛው ያለው የባቡሩ መጨረሻ ላይ ነው 0
ይቅ--- ማ-- ይ------?ይቅርታ፤ ማለፍ ይፈቀድልኛል?
และรถเสบียงอยู่ขบวนไหน ครับ / คะ?- ขบวนหน้า ครับ / คะ እና እ-- መ----- ፉ-- የ- ነ-? - ፊ- ላይ እና እራት መመገቢያው ፉርጎ የት ነው? - ፊት ላይ 0
ይቅ--- ማ-- ይ------?ይቅርታ፤ ማለፍ ይፈቀድልኛል?
ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างล่างได้ไหม ครับ / คะ? ከታ- መ--- እ----? ከታች መተኛት እችላለው? 0
ይሄ የ- መ--- እ---- አ----።ይሄ የኔ መቀመጫ እንደሆነ አምናለው።
ผม / ดิฉัน ขอนอนตรงกลางได้ไหม ครับ / คะ? መሃ-- ላ- መ--- እ----? መሃከል ላይ መተኛት እችላለው? 0
ይሄ የ- መ--- እ---- አ----።ይሄ የኔ መቀመጫ እንደሆነ አምናለው።
ผม / ดิฉัน ขอนอนข้างบนได้ไหม ครับ / คะ? ከላ- መ--- እ----? ከላይ መተኛት እችላለው? 0
የተ---- የ-- ወ--- ላ- እ---- አ----።የተቀመጡት የእኔ ወንበር ላይ እንደሆነ አምናለው።
เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่? መቼ ነ- ወ- ድ--- የ------? መቼ ነው ወደ ድንበሩ የምንደርሰው? 0
የተ---- የ-- ወ--- ላ- እ---- አ----።የተቀመጡት የእኔ ወንበር ላይ እንደሆነ አምናለው።
ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ ครับ / คะ? በር-- ለ---- ም- ያ-- ጊ- ይ---? በርሊን ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል? 0
የመ-- ፉ-- የ- ነ-?የመተኛ ፉርጎ የት ነው?
รถไฟจะเข้าช้าไหม ครับ / คะ? ባቡ- ዘ----? ባቡሩ ዘግይታል? 0
የመ-- ፉ-- የ- ነ-?የመተኛ ፉርጎ የት ነው?
คุณมีอะไรอ่านไหม ครับ / คะ? የሚ--- ነ-- አ---? የሚነበብ ነገር አለዎት? 0
መተ-- ያ-- የ--- መ--- ላ- ነውመተኛው ያለው የባቡሩ መጨረሻ ላይ ነው
ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขาย ไหม ครับ / คะ? እዚ- ሰ- የ---- የ--- ማ--- ይ---? እዚህ ሰው የሚበላና የሚጠጣ ማግኘት ይችላል? 0
መተ-- ያ-- የ--- መ--- ላ- ነውመተኛው ያለው የባቡሩ መጨረሻ ላይ ነው
คุณช่วยปลุก ผม / ดิฉัน ตอนเจ็ดโมงได้ไหม ครับ / คะ? እባ-- 7፤00 ሰ-- ላ- ሊ----- ይ---? እባክዎ 7፤00 ሰኣት ላይ ሊቀሰቅሱኝ ይችላሉ? 0
እና እ-- መ----- ፉ-- የ- ነ-? - ፊ- ላይእና እራት መመገቢያው ፉርጎ የት ነው? - ፊት ላይ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -