Phrasebook

tl At the restaurant 3   »   ta உணவகத்தில் 3

31 [tatlumpu’t isa]

At the restaurant 3

At the restaurant 3

31 [முப்பத்து ஒன்று]

31 [Muppattu oṉṟu]

உணவகத்தில் 3

[uṇavakattil 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Gusto ko ng pampagana. என-்----ு---ல- கொ-்--் ---ா---- வே-்-ும-. எனக-க- ம-தல-ல- க-ஞ-சம- ஸ-ந-க-ஸ- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ம-த-ி-் க-ஞ-ச-் ஸ-ந-க-ஸ- வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------- எனக்கு முதலில் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வேண்டும். 0
eṉa----m-t---- --ñ--- s-----vē--u-. eṉakku mutalil koñcam snāks vēṇṭum. e-a-k- m-t-l-l k-ñ-a- s-ā-s v-ṇ-u-. ----------------------------------- eṉakku mutalil koñcam snāks vēṇṭum.
Gusto ko ng salad. எ--்க- ச-ல-்---ண்--ம். எனக-க- ச-லட- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ச-ல-் வ-ண-ட-ம-. ---------------------- எனக்கு சாலட் வேண்டும். 0
E--k-- cā-a---ē--um. Eṉakku cālaṭ vēṇṭum. E-a-k- c-l-ṭ v-ṇ-u-. -------------------- Eṉakku cālaṭ vēṇṭum.
Gusto ko ng sabaw. என---- -----ூ---வே------. எனக-க- ஒர- ஸ-ப- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ஸ-ப- வ-ண-ட-ம-. ------------------------- எனக்கு ஒரு ஸூப் வேண்டும். 0
Eṉ-k----r---ū- vē--u-. Eṉakku oru sūp vēṇṭum. E-a-k- o-u s-p v-ṇ-u-. ---------------------- Eṉakku oru sūp vēṇṭum.
Gusto ko ng panghimagas. என-்-- -ரு-டெ-்ஸர்-்---ண--ு-். எனக-க- ஒர- ட-ஸ-ஸர-ட- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ட-ஸ-ஸ-்-் வ-ண-ட-ம-. ------------------------------ எனக்கு ஒரு டெஸ்ஸர்ட் வேண்டும். 0
E-ak-u ----ṭe-'---- v-ṇ--m. Eṉakku oru ṭes'sarṭ vēṇṭum. E-a-k- o-u ṭ-s-s-r- v-ṇ-u-. --------------------------- Eṉakku oru ṭes'sarṭ vēṇṭum.
Gusto ko ng sorbetes na may krema. எ--்க-----த்----ா---ுடன் ---்ந---ஒர- --ிக்-ுழ--ஐஸ--ி-ீம- --ண-டு-். எனக-க- அட-த-தப-ல-ட-ய-டன- ச-ர-ந-த ஒர- பன-க-க-ழ- ஐஸ-க-ர-ம- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- அ-ி-்-ப-ல-ட-ய-ட-் ச-ர-ந-த ஒ-ு ப-ி-்-ு-ை ஐ-்-ி-ீ-் வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------------------ எனக்கு அடித்தபாலாடையுடன் சேர்ந்த ஒரு பனிக்குழை ஐஸ்கிரீம் வேண்டும். 0
E--k-u--ṭ-tt----āṭa--uṭ-ṉ--ērnt- o-u-pa-i--uḻ-- a---ir-m ---ṭ--. Eṉakku aṭittapālāṭaiyuṭaṉ cērnta oru paṉikkuḻai aiskirīm vēṇṭum. E-a-k- a-i-t-p-l-ṭ-i-u-a- c-r-t- o-u p-ṉ-k-u-a- a-s-i-ī- v-ṇ-u-. ---------------------------------------------------------------- Eṉakku aṭittapālāṭaiyuṭaṉ cērnta oru paṉikkuḻai aiskirīm vēṇṭum.
Gusto ko ng prutas o keso. எ--்கு-சிற--- -ழ-்-அ-்------ஸ்-வ----ு-். எனக-க- ச-ற-த- பழம- அல-லத- ச-ஸ- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ச-ற-த- ப-ம- அ-்-த- ச-ஸ- வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- எனக்கு சிறிது பழம் அல்லது சீஸ் வேண்டும். 0
Eṉ---- ci-i-- -aḻa---ll----c---vē-ṭ--. Eṉakku ciṟitu paḻam allatu cīs vēṇṭum. E-a-k- c-ṟ-t- p-ḻ-m a-l-t- c-s v-ṇ-u-. -------------------------------------- Eṉakku ciṟitu paḻam allatu cīs vēṇṭum.
Gusto naming kumain almusal. எ---ள---க- -ால--உ-----ே------. எங-கள-க-க- க-ல- உணவ- வ-ண-ட-ம-. எ-்-ள-க-க- க-ல- உ-வ- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------ எங்களுக்கு காலை உணவு வேண்டும். 0
Eṅk-ḷukku-kālai u-avu---ṇ-um. Eṅkaḷukku kālai uṇavu vēṇṭum. E-k-ḷ-k-u k-l-i u-a-u v-ṇ-u-. ----------------------------- Eṅkaḷukku kālai uṇavu vēṇṭum.
Gusto naming kumain ng tanghalian. எங்-ள---க- -த-ய----ு-வ------். எங-கள-க-க- மத-ய உணவ- வ-ண-ட-ம-. எ-்-ள-க-க- ம-ி- உ-வ- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------ எங்களுக்கு மதிய உணவு வேண்டும். 0
Eṅ----kku-m-tiya-u-avu -ēṇ---. Eṅkaḷukku matiya uṇavu vēṇṭum. E-k-ḷ-k-u m-t-y- u-a-u v-ṇ-u-. ------------------------------ Eṅkaḷukku matiya uṇavu vēṇṭum.
Gusto naming kumain ng hapunan. எங்க--க-க- -ர------- --ண்ட---. எங-கள-க-க- இரவ- உணவ- வ-ண-ட-ம-. எ-்-ள-க-க- இ-வ- உ-வ- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------ எங்களுக்கு இரவு உணவு வேண்டும். 0
Eṅk-ḷu-ku-ira-u uṇa---vēṇṭ--. Eṅkaḷukku iravu uṇavu vēṇṭum. E-k-ḷ-k-u i-a-u u-a-u v-ṇ-u-. ----------------------------- Eṅkaḷukku iravu uṇavu vēṇṭum.
Ano ang gusto mo para sa agahan? உங--ளு---ு க-ல-----ுக-----ன்- --ண-ட-ம்? உங-கள-க-க- க-ல- உணவ-க-க- என-ன வ-ண-ட-ம-? உ-்-ள-க-க- க-ல- உ-வ-க-க- எ-்- வ-ண-ட-ம-? --------------------------------------- உங்களுக்கு காலை உணவுக்கு என்ன வேண்டும்? 0
Uṅkaḷ-k-u k-lai---a----u --ṉ---ē-ṭ--? Uṅkaḷukku kālai uṇavukku eṉṉa vēṇṭum? U-k-ḷ-k-u k-l-i u-a-u-k- e-ṉ- v-ṇ-u-? ------------------------------------- Uṅkaḷukku kālai uṇavukku eṉṉa vēṇṭum?
Tinapay na may jam at honey? ஜா---- தே---்---ர-ந்---ோல்ஸ-? ஜ-ம-ம- த-ன-ம- ச-ர-ந-த ர-ல-ஸ-? ஜ-ம-ம- த-ன-ம- ச-ர-ந-த ர-ல-ஸ-? ----------------------------- ஜாமும் தேனும் சேர்ந்த ரோல்ஸ்? 0
J--um -ēṉ-m cēr--a r--s? Jāmum tēṉum cērnta rōls? J-m-m t-ṉ-m c-r-t- r-l-? ------------------------ Jāmum tēṉum cērnta rōls?
Tustadong tinapay na may sausage at keso? சா-ேஜ- -ற்று-----ஸ் உடன---ோ---்? ச-ச-ஜ- மற-ற-ம- ச-ஸ- உடன- ட-ஸ-ட-? ச-ச-ஜ- ம-்-ு-் ச-ஸ- உ-ன- ட-ஸ-ட-? -------------------------------- சாசேஜ் மற்றும் சீஸ் உடன் டோஸ்ட்? 0
Cā-ē- m-ṟṟ---c-s-uṭ-ṉ--ō--? Cācēj maṟṟum cīs uṭaṉ ṭōsṭ? C-c-j m-ṟ-u- c-s u-a- ṭ-s-? --------------------------- Cācēj maṟṟum cīs uṭaṉ ṭōsṭ?
Isang nilagang itlog? ஒர- --- வ-த்--முட்டை? ஒர- வ-க வ-த-த ம-ட-ட-? ஒ-ு வ-க வ-த-த ம-ட-ட-? --------------------- ஒரு வேக வைத்த முட்டை? 0
O---v--- -a---a muṭ--i? Oru vēka vaitta muṭṭai? O-u v-k- v-i-t- m-ṭ-a-? ----------------------- Oru vēka vaitta muṭṭai?
Isang pritong itlog? ஒ-- -ொற-க்கப--ட்- -ு--டை? ஒர- ப-ற-க-கப-பட-ட ம-ட-ட-? ஒ-ு ப-ற-க-க-்-ட-ட ம-ட-ட-? ------------------------- ஒரு பொறிக்கப்பட்ட முட்டை? 0
O---p--ik-ap--ṭ-------a-? Oru poṟikkappaṭṭa muṭṭai? O-u p-ṟ-k-a-p-ṭ-a m-ṭ-a-? ------------------------- Oru poṟikkappaṭṭa muṭṭai?
Isang omelette? ஓர் -ம-----? ஓர- ஆம-ல-ட-? ஓ-் ஆ-்-ெ-்- ------------ ஓர் ஆம்லெட்? 0
Ōr-ā--eṭ? Ōr āmleṭ? Ō- ā-l-ṭ- --------- Ōr āmleṭ?
Pakiusap, isa pang yogurt. / Puwede makihingi ng isa pang yogurt? தய-ிட்ட- -ன்னும் ஒ---தயிர். தயவ-ட-ட- இன-ன-ம- ஒர- தய-ர-. த-வ-ட-ட- இ-்-ு-் ஒ-ு த-ி-்- --------------------------- தயவிட்டு இன்னும் ஒரு தயிர். 0
Ta-av-ṭṭu i-----o-u----ir. Tayaviṭṭu iṉṉum oru tayir. T-y-v-ṭ-u i-ṉ-m o-u t-y-r- -------------------------- Tayaviṭṭu iṉṉum oru tayir.
Pakiusap, pati na din asin at paminta. / Pwede makihingi ng asin at paminta? Salamat. த-விட--ு-சி-ிது -ப்பும--ம-ளக-----ூ-. தயவ-ட-ட- ச-ற-த- உப-ப-ம- ம-ளக-ம- க-ட. த-வ-ட-ட- ச-ற-த- உ-்-ு-் ம-ள-ு-் க-ட- ------------------------------------ தயவிட்டு சிறிது உப்பும் மிளகும் கூட. 0
T-ya----- -iṟit-----u--m--ak-m -ū--. Tayaviṭṭu ciṟitu uppum miḷakum kūṭa. T-y-v-ṭ-u c-ṟ-t- u-p-m m-ḷ-k-m k-ṭ-. ------------------------------------ Tayaviṭṭu ciṟitu uppum miḷakum kūṭa.
Pakiusap, isa pang basong tubig. / Pwede makihingi ng isa pang basong tubig? Salamat. த--ி---ு இன்--ம்--ரு ---ாஸ- த------. தயவ-ட-ட- இன-ன-ம- ஒர- க-ள-ஸ- தண-ண-ர-. த-வ-ட-ட- இ-்-ு-் ஒ-ு க-ள-ஸ- த-்-ீ-்- ------------------------------------ தயவிட்டு இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர். 0
T-y-v--ṭ-----um -r--k--ā- t-ṇ---. Tayaviṭṭu iṉṉum oru kiḷās taṇṇīr. T-y-v-ṭ-u i-ṉ-m o-u k-ḷ-s t-ṇ-ī-. --------------------------------- Tayaviṭṭu iṉṉum oru kiḷās taṇṇīr.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -