Phrasebook

tl Paglilinis ng bahay   »   ta வீட்டை சுத்தம் செய்தல்

18 [labing-walo]

Paglilinis ng bahay

Paglilinis ng bahay

18 [பதினெட்டு]

18 [Patiṉeṭṭu]

வீட்டை சுத்தம் செய்தல்

[vīṭṭai cuttam ceytal]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Ngayon ay Sabado. இன்ற--சன----ிழமை. இ__ ச______ இ-்-ு ச-ி-்-ி-ம-. ----------------- இன்று சனிக்கிழமை. 0
iṉṟ- --ṉik--ḻamai. i___ c____________ i-ṟ- c-ṉ-k-i-a-a-. ------------------ iṉṟu caṉikkiḻamai.
Ngayon ay may oras tayo. இ-்-ு-ந----ு-ச--ிது ச--ம்-இ---்-ிற--. இ__ ந___ சி__ ச___ இ______ இ-்-ு ந-க-க- ச-ற-த- ச-ய-் இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------------- இன்று நமக்கு சிறிது சமயம் இருக்கிறது. 0
Iṉ-- na---k---iṟi-- ----y---i-uk-iṟ---. I___ n______ c_____ c______ i__________ I-ṟ- n-m-k-u c-ṟ-t- c-m-y-m i-u-k-ṟ-t-. --------------------------------------- Iṉṟu namakku ciṟitu camayam irukkiṟatu.
Ngayon ay maglilinis tayo ng apartment. இ---- --ங--ள---ீட-டை -ு--தம- ச-ய்-- கொண்-ு-இ-ுக-க-ற---. இ__ நா___ வீ__ சு___ செ__ கொ__ இ______ இ-்-ு ந-ங-க-் வ-ட-ட- ச-த-த-் ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ோ-்- ------------------------------------------------------- இன்று நாங்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். 0
Iṉ-u nāṅkaḷ vīṭṭa- --t--m --yt- ko--- i--k-iṟ--. I___ n_____ v_____ c_____ c____ k____ i_________ I-ṟ- n-ṅ-a- v-ṭ-a- c-t-a- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṟ-m- ------------------------------------------------ Iṉṟu nāṅkaḷ vīṭṭai cuttam ceytu koṇṭu irukkiṟōm.
Naglilinis ako ng banyo. ந-ன----ளிய-்-ற-யை---த்-ம- -ெய--ு-கொ-்---இ--க-----ன். நா_ கு______ சு___ செ__ கொ__ இ______ ந-ன- க-ள-ய-்-ற-ய- ச-த-த-் ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- ---------------------------------------------------- நான் குளியல்அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். 0
Nā- --ḷ-y-laṟ----- ---tam---y-u-k--ṭu-iruk----ṉ. N__ k_____________ c_____ c____ k____ i_________ N-ṉ k-ḷ-y-l-ṟ-i-a- c-t-a- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------ Nāṉ kuḷiyalaṟaiyai cuttam ceytu koṇṭu irukkiṟēṉ.
Ang aking asawa ay naghuhugas ng kotse. என--கண--்-வண்டி-- கழ-வ---கொ---ு-இர--்க-றார். எ_ க___ வ___ க______ இ______ எ-் க-வ-் வ-்-ி-ை க-ு-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-்- -------------------------------------------- என் கணவர் வண்டியை கழுவிக்கொண்டு இருக்கிறார். 0
Eṉ-kaṇ-----v---iy---k-ḻ-vi---ṇ-u--ru--i-ār. E_ k______ v_______ k___________ i_________ E- k-ṇ-v-r v-ṇ-i-a- k-ḻ-v-k-o-ṭ- i-u-k-ṟ-r- ------------------------------------------- Eṉ kaṇavar vaṇṭiyai kaḻuvikkoṇṭu irukkiṟār.
Ang mga bata ay naglilinis ng mga bisikleta. க------கள- ச---கிள்க----ுத்-ம- -ெய-து----்-ு இர--்கி---னர். கு_____ சை_____ சு___ செ__ கொ__ இ________ க-ழ-்-ை-ள- ச-க-க-ள-க-ை ச-த-த-் ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-்-ன-்- ----------------------------------------------------------- குழந்தைகள் சைக்கிள்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். 0
Kuḻ--t-ik-ḷ c--kki-ka-ai-cu--am-c-yt--koṇ----ru-k-ṉ----r. K__________ c___________ c_____ c____ k____ i____________ K-ḻ-n-a-k-ḷ c-i-k-ḷ-a-a- c-t-a- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṉ-a-a-. --------------------------------------------------------- Kuḻantaikaḷ caikkiḷkaḷai cuttam ceytu koṇṭu irukkiṉṟaṉar.
Si lola ay nagdidilig ng mga bulaklak. பாட--ி -ெட--ள-க-க- -ீ-்-ப-ய்ச-சி-்கொ-்---இரு-்க-றார். பா__ செ_____ நீ_ பா_______ இ______ ப-ட-ட- ச-ட-க-ு-்-ு ந-ர- ப-ய-ச-ச-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்- ----------------------------------------------------- பாட்டி செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சிக்கொண்டு இருக்கிறார். 0
Pāṭ-i-c-ṭ-k-ḷu-ku n-----y--ikkoṇ-u -rukkiṟār. P____ c__________ n__ p___________ i_________ P-ṭ-i c-ṭ-k-ḷ-k-u n-r p-y-c-k-o-ṭ- i-u-k-ṟ-r- --------------------------------------------- Pāṭṭi ceṭikaḷukku nīr pāyccikkoṇṭu irukkiṟār.
Ang mga bata ay naglilinis ng kwarto nila. குழ-்த---- குழ-்தைக---்-அ-ை-- ச---த-் ---்--------- இ-ு---ின---ர-. கு_____ கு______ அ__ சு___ செ__ கொ__ இ________ க-ழ-்-ை-ள- க-ழ-்-ை-ள-ன- அ-ை-ை ச-த-த-் ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-்-ன-்- ------------------------------------------------------------------ குழந்தைகள் குழந்தைகளின் அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். 0
Kuḻa-ta---ḷ k--a-ta--a--ṉ a-a-y-----tta---e-t--koṇ-u i----iṉ-a-a-. K__________ k____________ a______ c_____ c____ k____ i____________ K-ḻ-n-a-k-ḷ k-ḻ-n-a-k-ḷ-ṉ a-a-y-i c-t-a- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṉ-a-a-. ------------------------------------------------------------------ Kuḻantaikaḷ kuḻantaikaḷiṉ aṟaiyai cuttam ceytu koṇṭu irukkiṉṟaṉar.
Ang aking asawa ay nag-aayos ng kanyang mesa. என்-கண--- -ன-----ை-- சு-்--- செய்து-க-ண-ட- --ு--கிற-ர-. எ_ க___ த_ மே__ சு___ செ__ கொ__ இ______ எ-் க-வ-் த-் ம-ச-ய- ச-த-த-் ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------------- என் கணவர் தன் மேசையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். 0
Eṉ-ka--v-r ----mēc-iyai c-t-am c--tu ---ṭu i-u-kiṟ-r. E_ k______ t__ m_______ c_____ c____ k____ i_________ E- k-ṇ-v-r t-ṉ m-c-i-a- c-t-a- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r- ----------------------------------------------------- Eṉ kaṇavar taṉ mēcaiyai cuttam ceytu koṇṭu irukkiṟār.
Inilagay ko ang labada sa makinang panlaba. நா-்-சல-ை-் த-ண-க-ை-----ங- ----ன--- --ட-டு-் --ண்-ு-இ-ுக்க--ே-். நா_ ச___ து___ வா__ மெ___ போ___ கொ__ இ______ ந-ன- ச-வ-த- த-ண-க-ை வ-ஷ-ங- ம-ஷ-ன-ல- ப-ட-ட-க- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- ---------------------------------------------------------------- நான் சலவைத் துணிகளை வாஷிங் மெஷினில் போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன். 0
N-- ca-----t----ika----vāṣ-- m-ṣ---- p-ṭṭ-- -o--u-i--kkiṟ-ṉ. N__ c_______ t________ v____ m______ p_____ k____ i_________ N-ṉ c-l-v-i- t-ṇ-k-ḷ-i v-ṣ-ṅ m-ṣ-ṉ-l p-ṭ-u- k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------------ Nāṉ calavait tuṇikaḷai vāṣiṅ meṣiṉil pōṭṭuk koṇṭu irukkiṟēṉ.
Isasampay ko ang labada. ந--் ---ை-் ---ிகள---ொங-- --ட-ட----க--்டு-இர-க-கி-ேன். நா_ ச___ து___ தொ__ வி___ கொ__ இ______ ந-ன- ச-வ-த- த-ண-க-ை த-ங-க வ-ட-ட-க- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- ------------------------------------------------------ நான் சலவைத் துணிகளை தொங்க விட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன். 0
N-- ca--vai- t--ikaḷa--toṅ-- viṭ--k------ --ukkiṟē-. N__ c_______ t________ t____ v_____ k____ i_________ N-ṉ c-l-v-i- t-ṇ-k-ḷ-i t-ṅ-a v-ṭ-u- k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Nāṉ calavait tuṇikaḷai toṅka viṭṭuk koṇṭu irukkiṟēṉ.
Pinaplantsa ko ang mga damit. ந--- --ணி--ை---------செ---ு--ொண்டு-இ---்க-ற-ன-. நா_ து___ இ___ செ__ கொ__ இ______ ந-ன- த-ண-க-ை இ-்-ி-ி ச-ய-த- க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- ----------------------------------------------- நான் துணிகளை இஸ்திரி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். 0
N-ṉ-t-ṇ--a-a--is---i c---u-koṇ-u-----k---ṉ. N__ t________ i_____ c____ k____ i_________ N-ṉ t-ṇ-k-ḷ-i i-t-r- c-y-u k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------- Nāṉ tuṇikaḷai istiri ceytu koṇṭu irukkiṟēṉ.
Marumi ang bintana. ஜன-ன-்கள--அ--க்--க-உ--ள-. ஜ_____ அ____ உ____ ஜ-்-ல-க-் அ-ு-்-ா- உ-்-ன- ------------------------- ஜன்னல்கள் அழுக்காக உள்ளன. 0
J-ṉ-al--ḷ--ḻuk-āka--ḷ--ṉ-. J________ a_______ u______ J-ṉ-a-k-ḷ a-u-k-k- u-ḷ-ṉ-. -------------------------- Jaṉṉalkaḷ aḻukkāka uḷḷaṉa.
Marumi ang sahig. த-ை --ுக்கா---ள்ள-ு. த_ அ____ உ____ த-ை அ-ு-்-ா- உ-்-த-. -------------------- தரை அழுக்காக உள்ளது. 0
T--a- a---k--a-uḷ-a--. T____ a_______ u______ T-r-i a-u-k-k- u-ḷ-t-. ---------------------- Tarai aḻukkāka uḷḷatu.
Marumi ang mga pinggan. ப---திரங்----அ-ுக--ாக உள---. பா______ அ____ உ____ ப-த-த-ர-்-ள- அ-ு-்-ா- உ-்-ன- ---------------------------- பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன. 0
Pātti-aṅ-aḷ-a--kk-ka uḷḷaṉ-. P__________ a_______ u______ P-t-i-a-k-ḷ a-u-k-k- u-ḷ-ṉ-. ---------------------------- Pāttiraṅkaḷ aḻukkāka uḷḷaṉa.
Sino ang maglilinis ng mga bintana? ஜன-னல்கள- ---்-ச--------ெ-்-ி--ர---்? ஜ_____ யா_ சு___ செ_______ ஜ-்-ல-க-ை ய-ர- ச-த-த-் ச-ய-க-ற-ர-க-்- ------------------------------------- ஜன்னல்களை யார் சுத்தம் செய்கிறார்கள்? 0
J----lkaḷa---ā- c-t--- --yk--ārkaḷ? J__________ y__ c_____ c___________ J-ṉ-a-k-ḷ-i y-r c-t-a- c-y-i-ā-k-ḷ- ----------------------------------- Jaṉṉalkaḷai yār cuttam ceykiṟārkaḷ?
Sino ang magva-vacuum? வா-ுவம--/-ூ-ு ---ஞ--ல- ய--் ச---கி----கள்? வா___ /__ உ____ யா_ செ_______ வ-க-வ-் /-ூ-ு உ-ி-்-ல- ய-ர- ச-ய-க-ற-ர-க-்- ------------------------------------------ வாகுவம் /தூசு உறிஞ்சல் யார் செய்கிறார்கள்? 0
V-ku-a-/-ū-u-uṟ-ñ-----ār -e--i-ārkaḷ? V___________ u______ y__ c___________ V-k-v-m-t-c- u-i-c-l y-r c-y-i-ā-k-ḷ- ------------------------------------- Vākuvam/tūcu uṟiñcal yār ceykiṟārkaḷ?
Sino ang maghuhugas ng mga hugasin? ப--்தி-ங்-ள--ய-ர் -ழுவுக-ற----ள-? பா______ யா_ க________ ப-த-த-ர-்-ள- ய-ர- க-ு-ு-ி-ா-்-ள-? --------------------------------- பாத்திரங்களை யார் கழுவுகிறார்கள்? 0
Pāttir--ka--i -ār-ka--vuk-ṟā---ḷ? P____________ y__ k______________ P-t-i-a-k-ḷ-i y-r k-ḻ-v-k-ṟ-r-a-? --------------------------------- Pāttiraṅkaḷai yār kaḻuvukiṟārkaḷ?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -