Phrasebook

tl Past tense 3   »   ta இறந்த காலம் 3

83 [walumpu’t tatlo]

Past tense 3

Past tense 3

83 [எண்பத்து மூண்று]

83 [Eṇpattu mūṇṟu]

இறந்த காலம் 3

[iṟanta kālam 3]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
pagtawag ட---ஃ-ோ------்--் ட-ல-ஃப-ன- ச-ய-தல- ட-ல-ஃ-ோ-் ச-ய-த-் ----------------- டெலிஃபோன் செய்தல் 0
ṭ--iḥ-ō---e---l ṭeliḥpōṉ ceytal ṭ-l-ḥ-ō- c-y-a- --------------- ṭeliḥpōṉ ceytal
Tumawag na ako. நா-----ு-----ஃ-ோ-----ய-த---. ந-ன- ஒர- ட-ல-ஃப-ன- ச-ய-த-ன-. ந-ன- ஒ-ு ட-ல-ஃ-ோ-் ச-ய-த-ன-. ---------------------------- நான் ஒரு டெலிஃபோன் செய்தேன். 0
n-ṉ-o-------ḥpō- ce-t--. nāṉ oru ṭeliḥpōṉ ceytēṉ. n-ṉ o-u ṭ-l-ḥ-ō- c-y-ē-. ------------------------ nāṉ oru ṭeliḥpōṉ ceytēṉ.
Nasa telepono ako sa buong oras. நா-- ட--ிஃ-ோ---்-ப-சி-்க-ண்-ே -ரு--தே--. ந-ன- ட-ல-ஃப-ன-ல- ப-ச-க-க-ண-ட- இர-ந-த-ன-. ந-ன- ட-ல-ஃ-ோ-ி-் ப-ச-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ே-்- ---------------------------------------- நான் டெலிஃபோனில் பேசிக்கொண்டே இருந்தேன். 0
Nāṉ-ṭeliḥpōṉi- p-cik-oṇṭē --un---. Nāṉ ṭeliḥpōṉil pēcikkoṇṭē iruntēṉ. N-ṉ ṭ-l-ḥ-ō-i- p-c-k-o-ṭ- i-u-t-ṉ- ---------------------------------- Nāṉ ṭeliḥpōṉil pēcikkoṇṭē iruntēṉ.
magtanong கே--ப-ு க-ட-பத- க-ட-ப-ு ------- கேட்பது 0
K-ṭ-a-u Kēṭpatu K-ṭ-a-u ------- Kēṭpatu
Nagtanong ako. நா-- க---டேன-. ந-ன- க-ட-ட-ன-. ந-ன- க-ட-ட-ன-. -------------- நான் கேட்டேன். 0
n-ṉ---ṭṭēṉ. nāṉ kēṭṭēṉ. n-ṉ k-ṭ-ē-. ----------- nāṉ kēṭṭēṉ.
Lagi kong nagtatanong. நான- எப்பொழ-த--் கேட்-ேன-. ந-ன- எப-ப-ழ-த-ம- க-ட-ட-ன-. ந-ன- எ-்-ொ-ு-ு-் க-ட-ட-ன-. -------------------------- நான் எப்பொழுதும் கேட்டேன். 0
Nāṉ e-po--tum--ēṭ---. Nāṉ eppoḻutum kēṭṭēṉ. N-ṉ e-p-ḻ-t-m k-ṭ-ē-. --------------------- Nāṉ eppoḻutum kēṭṭēṉ.
magkwento ng கத-----்--த-் கத- ச-ல-ல-தல- க-ை ச-ல-ல-த-் ------------- கதை சொல்லுதல் 0
Kata- ---lu-al Katai collutal K-t-i c-l-u-a- -------------- Katai collutal
Nagkwento ako. ந--் சொன்ன-ன். ந-ன- ச-ன-ன-ன-. ந-ன- ச-ன-ன-ன-. -------------- நான் சொன்னேன். 0
n-- --ṉ--ṉ. nāṉ coṉṉēṉ. n-ṉ c-ṉ-ē-. ----------- nāṉ coṉṉēṉ.
Nagkwento na ako ng buo. ந--் -ு-ுக--க--யைச--சொன்-ே-். ந-ன- ம-ழ-க- கத-ய-ச- ச-ன-ன-ன-. ந-ன- ம-ழ-க- க-ை-ை-் ச-ன-ன-ன-. ----------------------------- நான் முழுக் கதையைச் சொன்னேன். 0
Nā--m---- katai-a-- --ṉṉ-ṉ. Nāṉ muḻuk kataiyaic coṉṉēṉ. N-ṉ m-ḻ-k k-t-i-a-c c-ṉ-ē-. --------------------------- Nāṉ muḻuk kataiyaic coṉṉēṉ.
mag-aral பட--்த-் பட-த-தல- ப-ி-்-ல- -------- படித்தல் 0
Pa---t-l Paṭittal P-ṭ-t-a- -------- Paṭittal
Nag-aral ako. நா---ப-ித-த--். ந-ன- பட-த-த-ன-. ந-ன- ப-ி-்-ே-்- --------------- நான் படித்தேன். 0
nā- paṭit--ṉ. nāṉ paṭittēṉ. n-ṉ p-ṭ-t-ē-. ------------- nāṉ paṭittēṉ.
Nag-aral ako buong gabi. நான--ம--ை -ு-ுவத--- ----்தேன-. ந-ன- ம-ல- ம-ழ-வத-ம- பட-த-த-ன-. ந-ன- ம-ல- ம-ழ-வ-ு-் ப-ி-்-ே-்- ------------------------------ நான் மாலை முழுவதும் படித்தேன். 0
Nāṉ --lai--u--v---m----i--ē-. Nāṉ mālai muḻuvatum paṭittēṉ. N-ṉ m-l-i m-ḻ-v-t-m p-ṭ-t-ē-. ----------------------------- Nāṉ mālai muḻuvatum paṭittēṉ.
trabaho வேலை--ெ-்-ல் வ-ல- ச-ய-தல- வ-ல- ச-ய-த-் ------------ வேலை செய்தல் 0
Vē-----ey--l Vēlai ceytal V-l-i c-y-a- ------------ Vēlai ceytal
Ako ay nagtrabaho. நா----ேலை -ெ--தேன். ந-ன- வ-ல- ச-ய-த-ன-. ந-ன- வ-ல- ச-ய-த-ன-. ------------------- நான் வேலை செய்தேன். 0
n-------i---ytē-. nāṉ vēlai ceytēṉ. n-ṉ v-l-i c-y-ē-. ----------------- nāṉ vēlai ceytēṉ.
Nagtrabaho ako buong araw. ந--்---ள- ம-ழ-வ--ம- வேல----ய்த-ன-. ந-ன- ந-ள- ம-ழ-வத-ம- வ-ல- ச-ய-த-ன-. ந-ன- ந-ள- ம-ழ-வ-ு-் வ-ல- ச-ய-த-ன-. ---------------------------------- நான் நாள் முழுவதும் வேலை செய்தேன். 0
Nā--n-ḷ-m--uvatu--vē--i-ce-tē-. Nāṉ nāḷ muḻuvatum vēlai ceytēṉ. N-ṉ n-ḷ m-ḻ-v-t-m v-l-i c-y-ē-. ------------------------------- Nāṉ nāḷ muḻuvatum vēlai ceytēṉ.
kumain ச-ப்ப-ட-் ச-ப-ப-டல- ச-ப-ப-ட-் --------- சாப்பிடல் 0
Cāp-iṭal Cāppiṭal C-p-i-a- -------- Cāppiṭal
Kumain na ako. ந--- சாப்பி----ன-. ந-ன- ச-ப-ப-ட-ட-ன-. ந-ன- ச-ப-ப-ட-ட-ன-. ------------------ நான் சாப்பிட்டேன். 0
n-- cāp-i-ṭ-ṉ. nāṉ cāppiṭṭēṉ. n-ṉ c-p-i-ṭ-ṉ- -------------- nāṉ cāppiṭṭēṉ.
Kinain ko lahat ng pagkain. ந-ன் அ-----ு ---ைய-ம- -ாப----்டே-். ந-ன- அன-த-த- உணவ-ய-ம- ச-ப-ப-ட-ட-ன-. ந-ன- அ-ை-்-ு உ-வ-ய-ம- ச-ப-ப-ட-ட-ன-. ----------------------------------- நான் அனைத்து உணவையும் சாப்பிட்டேன். 0
N-ṉ -ṉa-----uṇav---u--c-ppiṭ-ē-. Nāṉ aṉaittu uṇavaiyum cāppiṭṭēṉ. N-ṉ a-a-t-u u-a-a-y-m c-p-i-ṭ-ṉ- -------------------------------- Nāṉ aṉaittu uṇavaiyum cāppiṭṭēṉ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -