Phrasebook

tl Yesterday – today – tomorrow   »   ta நேற்று-இன்று-நாளை

10 [sampu]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

10 [பத்து]

10 [Pattu]

நேற்று-இன்று-நாளை

[nēṟṟu-iṉṟu-nāḷai]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Kahapon ay Sabado. ந-ற்ற- --ிக-----ை. ந-ற-ற- சன-க-க-ழம-. ந-ற-ற- ச-ி-்-ி-ம-. ------------------ நேற்று சனிக்கிழமை. 0
nē-ṟu --ṉik-i-amai. nēṟṟu caṉikkiḻamai. n-ṟ-u c-ṉ-k-i-a-a-. ------------------- nēṟṟu caṉikkiḻamai.
Kahapon ay nasa sine ako. ந--் -------ஒர- த---அரங--த்தில- -ருந்த-ன். ந-ன- ந-ற-ற- ஒர- த-ர-அரங-கத-த-ல- இர-ந-த-ன-. ந-ன- ந-ற-ற- ஒ-ு த-ர-அ-ங-க-்-ி-் இ-ு-்-ே-்- ------------------------------------------ நான் நேற்று ஒரு திரைஅரங்கத்தில் இருந்தேன். 0
Nāṉ -ēṟṟ--or--t-r---araṅk--t---ir---ēṉ. Nāṉ nēṟṟu oru tirai'araṅkattil iruntēṉ. N-ṉ n-ṟ-u o-u t-r-i-a-a-k-t-i- i-u-t-ṉ- --------------------------------------- Nāṉ nēṟṟu oru tirai'araṅkattil iruntēṉ.
Ang pelikula ay nakakaaliw. திர-ப்ப-ம்-சுவா------- இருந-த-ு. த-ர-ப-படம- ச-வ-ரச-யம-க இர-ந-தத-. த-ர-ப-ப-ம- ச-வ-ர-ி-ம-க இ-ு-்-த-. -------------------------------- திரைப்படம் சுவாரசியமாக இருந்தது. 0
Ti---p-a--- cuv--ac--amāka--runtatu. Tiraippaṭam cuvāraciyamāka iruntatu. T-r-i-p-ṭ-m c-v-r-c-y-m-k- i-u-t-t-. ------------------------------------ Tiraippaṭam cuvāraciyamāka iruntatu.
Ngayon ay Linggo. இ---- -ா--ற-ற-க-ழ-ை. இன-ற- ஞ-ய-ற-ற-க-ழம-. இ-்-ு ஞ-ய-ற-ற-க-ழ-ை- -------------------- இன்று ஞாயிற்றுகிழமை. 0
I-ṟu-ñ-yi-ṟu----mai. Iṉṟu ñāyiṟṟukiḻamai. I-ṟ- ñ-y-ṟ-u-i-a-a-. -------------------- Iṉṟu ñāyiṟṟukiḻamai.
Ngayon ay hindi ako magtatrabaho. ந--- --்ற- --லை--ெ-்ய--போவத- இ---ை. ந-ன- இன-ற- வ-ல- ச-ய-யப-ப-வத- இல-ல-. ந-ன- இ-்-ு வ-ல- ச-ய-ய-்-ோ-த- இ-்-ை- ----------------------------------- நான் இன்று வேலை செய்யப்போவது இல்லை. 0
Nāṉ-i----vē-a--ce--------tu --l-i. Nāṉ iṉṟu vēlai ceyyappōvatu illai. N-ṉ i-ṟ- v-l-i c-y-a-p-v-t- i-l-i- ---------------------------------- Nāṉ iṉṟu vēlai ceyyappōvatu illai.
Mananatili ako sa bahay. ந-ன- எ-்-வ-ட-டில் --ன் இ-ுக-கி-்றே-். ந-ன- என- வ-ட-ட-ல- த-ன- இர-க-க-ன-ற-ன-. ந-ன- எ-் வ-ட-ட-ல- த-ன- இ-ு-்-ி-்-ே-்- ------------------------------------- நான் என் வீட்டில் தான் இருக்கின்றேன். 0
N----ṉ -īṭ-il-tāṉ-ir--k-ṉ-ē-. Nāṉ eṉ vīṭṭil tāṉ irukkiṉṟēṉ. N-ṉ e- v-ṭ-i- t-ṉ i-u-k-ṉ-ē-. ----------------------------- Nāṉ eṉ vīṭṭil tāṉ irukkiṉṟēṉ.
Bukas ay Lunes. நாள- த-ங்-ட்கி-மை. ந-ள- த-ங-கட-க-ழம-. ந-ள- த-ங-க-்-ி-ம-. ------------------ நாளை திங்கட்கிழமை. 0
N-ḷa--t-ṅ----i-a---. Nāḷai tiṅkaṭkiḻamai. N-ḷ-i t-ṅ-a-k-ḻ-m-i- -------------------- Nāḷai tiṅkaṭkiḻamai.
Magtatrabaho uli ako bukas. ந--- நாள---ீ--ட--்----ை-------ச-ல-வ-ன். ந-ன- ந-ள- ம-ண-ட-ம- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ன-. ந-ன- ந-ள- ம-ண-ட-ம- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ன-. --------------------------------------- நான் நாளை மீண்டும் வேலைக்குச் செல்வேன். 0
N---nāḷ-- m-ṇ----vē-a-k----celvē-. Nāṉ nāḷai mīṇṭum vēlaikkuc celvēṉ. N-ṉ n-ḷ-i m-ṇ-u- v-l-i-k-c c-l-ē-. ---------------------------------- Nāṉ nāḷai mīṇṭum vēlaikkuc celvēṉ.
Nagtatrabaho ako sa opisina. நான- ஓர- அலுவ----த-ல---ண---ுரி--றேன-. ந-ன- ஓர- அல-வலகத-த-ல- பண- ப-ர-க-ற-ன-. ந-ன- ஓ-் அ-ு-ல-த-த-ல- ப-ி ப-ர-க-ற-ன-. ------------------------------------- நான் ஓர் அலுவலகத்தில் பணி புரிகிறேன். 0
N---ōr-al-----k--til-p-ṇi p-r----ēṉ. Nāṉ ōr aluvalakattil paṇi purikiṟēṉ. N-ṉ ō- a-u-a-a-a-t-l p-ṇ- p-r-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------ Nāṉ ōr aluvalakattil paṇi purikiṟēṉ.
Sino yon? இத- --ர்? இத- ய-ர-? இ-ு ய-ர-? --------- இது யார்? 0
It---ā-? Itu yār? I-u y-r- -------- Itu yār?
Iyon ay si Peter. இ-ு ப--்ட-். இத- ப-ட-டர-. இ-ு ப-ட-ட-்- ------------ இது பீட்டர். 0
It-----ṭar. Itu pīṭṭar. I-u p-ṭ-a-. ----------- Itu pīṭṭar.
Si Peter ay isang mag-aaral. பீ-்ட-் ஒர- மாண-ன். ப-ட-டர- ஒர- ம-ணவன-. ப-ட-ட-் ஒ-ு ம-ண-ன-. ------------------- பீட்டர் ஒரு மாணவன். 0
Pīṭ--r -r--māṇ-va-. Pīṭṭar oru māṇavaṉ. P-ṭ-a- o-u m-ṇ-v-ṉ- ------------------- Pīṭṭar oru māṇavaṉ.
Sino yon? இது-யா--? இத- ய-ர-? இ-ு ய-ர-? --------- இது யார்? 0
I----ār? Itu yār? I-u y-r- -------- Itu yār?
Iyon ay si Martha. இத----ர--்-ா. இத- ம-ர-த-த-. இ-ு ம-ர-த-த-. ------------- இது மார்த்தா. 0
Itu -ā--t-. Itu mārttā. I-u m-r-t-. ----------- Itu mārttā.
Si Martha ay isang Sekretarya. மார்த்தா -ர்-உ-விய--ர் (செ-ல--ர்). ம-ர-த-த- ஓர- உதவ-ய-ளர- (ச-யல-ளர-). ம-ர-த-த- ஓ-் உ-வ-ய-ள-் (-ெ-ல-ள-்-. ---------------------------------- மார்த்தா ஓர் உதவியாளர் (செயலாளர்). 0
M-r--ā-ōr--ta-iyāḷ-- (c-ya-āḷ---. Mārttā ōr utaviyāḷar (ceyalāḷar). M-r-t- ō- u-a-i-ā-a- (-e-a-ā-a-)- --------------------------------- Mārttā ōr utaviyāḷar (ceyalāḷar).
Sina Peter at Marta ay magkaibigan. ப--்டரு-் மார்த-----ம- ---ப-்--். ப-ட-டர-ம- ம-ர-த-த-வ-ம- நண-பர-கள-. ப-ட-ட-ு-் ம-ர-த-த-வ-ம- ந-்-ர-க-்- --------------------------------- பீட்டரும் மார்த்தாவும் நண்பர்கள். 0
Pīṭṭ-rum-m-rttā----na--ar-a-. Pīṭṭarum mārttāvum naṇparkaḷ. P-ṭ-a-u- m-r-t-v-m n-ṇ-a-k-ḷ- ----------------------------- Pīṭṭarum mārttāvum naṇparkaḷ.
Si Peter ay kaibigan ni Marta. ப-ட---- --ர-த-த-வ--் நண-ப-். ப-ட-டர- ம-ர-த-த-வ-ன- நண-பன-. ப-ட-ட-் ம-ர-த-த-வ-ன- ந-்-ன-. ---------------------------- பீட்டர் மார்த்தாவின் நண்பன். 0
P-ṭṭ-r --r--ā-i- -aṇ-a-. Pīṭṭar mārttāviṉ naṇpaṉ. P-ṭ-a- m-r-t-v-ṉ n-ṇ-a-. ------------------------ Pīṭṭar mārttāviṉ naṇpaṉ.
Si Marta ay kaibigan ni Peter. ம-ர-த--ா -ீட்----் தோழ-. ம-ர-த-த- ப-ட-டர-ன- த-ழ-. ம-ர-த-த- ப-ட-ட-ி-் த-ழ-. ------------------------ மார்த்தா பீட்டரின் தோழி. 0
Mā-tt- -----ri- -ōḻi. Mārttā pīṭṭariṉ tōḻi. M-r-t- p-ṭ-a-i- t-ḻ-. --------------------- Mārttā pīṭṭariṉ tōḻi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -