Phrasebook

tl Mga Katanungan – Pangnagdaan 1   »   ta கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

85 [walumpu’t limang]

Mga Katanungan – Pangnagdaan 1

Mga Katanungan – Pangnagdaan 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

85 [Eṇpattu aintu]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

[kēḷvikaḷ - iṟanta kālam 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Gaano karami ang nainom mo? நீங்கள- எவ---வு--ுட--்த-ர----? நீ___ எ____ கு_______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு க-ட-த-த-ர-க-்- ------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? 0
n---aḷ e---ḷavu---ṭ-t------? n_____ e_______ k___________ n-ṅ-a- e-v-ḷ-v- k-ṭ-t-ī-k-ḷ- ---------------------------- nīṅkaḷ evvaḷavu kuṭittīrkaḷ?
Gaano karami ang ginawa mo? நீ---ள- எவ்வள-ு---லை-செய-தீ----்? நீ___ எ____ வே_ செ______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு வ-ல- ச-ய-த-ர-க-்- --------------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? 0
Nīṅ-aḷ---va-a-u vēl---ceytī-k--? N_____ e_______ v____ c_________ N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- v-l-i c-y-ī-k-ḷ- -------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu vēlai ceytīrkaḷ?
Gaano karami ang sinulat mo? நீ-்கள்---்வள----ழு-ின--்---? நீ___ எ____ எ_______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு எ-ு-ி-ீ-்-ள-? ----------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? 0
N--k----v-a--v- --utiṉ-rka-? N_____ e_______ e___________ N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- e-u-i-ī-k-ḷ- ---------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu eḻutiṉīrkaḷ?
Paano ka nakatulog? ந-ங--ள- எ---ட----ங-க---ர-கள-? நீ___ எ___ தூ_______ ந-ங-க-் எ-்-ட- த-ங-க-ன-ர-க-்- ----------------------------- நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? 0
N----ḷ-epp-ṭi--ūṅk-ṉīr-aḷ? N_____ e_____ t___________ N-ṅ-a- e-p-ṭ- t-ṅ-i-ī-k-ḷ- -------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi tūṅkiṉīrkaḷ?
Paano ka nakapasa sa pagsusulit? நீங்--் -----ி-ப-ீ--ஷை---்-----ச--- அடைந-த--்-ள்? நீ___ எ___ ப_____ தே___ அ_______ ந-ங-க-் எ-்-ட- ப-ீ-்-ை-ி-் த-ர-ச-ச- அ-ை-்-ீ-்-ள-? ------------------------------------------------- நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? 0
Nīṅ--ḷ ---aṭi -a-ī----y---t--c-i a----t-r-a-? N_____ e_____ p__________ t_____ a___________ N-ṅ-a- e-p-ṭ- p-r-k-a-y-l t-r-c- a-a-n-ī-k-ḷ- --------------------------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi parīkṣaiyil tērcci aṭaintīrkaḷ?
Paano mo nahanap ang daan? நீங்கள- --்-டி வழி-க-்-ு -ி--த---ர-க--? நீ___ எ___ வ_ க__ பி_______ ந-ங-க-் எ-்-ட- வ-ி க-்-ு ப-ட-த-த-ர-க-்- --------------------------------------- நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? 0
N-ṅk-- e-pa-- v-ḻi -a--- pi-i--ī--aḷ? N_____ e_____ v___ k____ p___________ N-ṅ-a- e-p-ṭ- v-ḻ- k-ṇ-u p-ṭ-t-ī-k-ḷ- ------------------------------------- Nīṅkaḷ eppaṭi vaḻi kaṇṭu piṭittīrkaḷ?
Kanino ka nakipag-usap? நீ-்-ள- ---ுடன- பே---ீர--ள்? நீ___ யா___ பே______ ந-ங-க-் ய-ர-ட-் ப-ச-ன-ர-க-்- ---------------------------- நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? 0
Nīṅkaḷ-----ṭ-- -------k-ḷ? N_____ y______ p__________ N-ṅ-a- y-r-ṭ-ṉ p-c-ṉ-r-a-? -------------------------- Nīṅkaḷ yāruṭaṉ pēciṉīrkaḷ?
Kanino ka nagtakda ng appointment? நீ-்கள் -----் ச----க்- ம--்ப-ி-ு--ெய-து----்-ீ--கள-? நீ___ யா__ ச____ மு____ செ__ கொ______ ந-ங-க-் ய-ர-ச- ச-்-ி-்- ம-ன-ப-ி-ு ச-ய-த- க-ண-ட-ர-க-்- ----------------------------------------------------- நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? 0
N--ka----r-i- c-n--kk--muṉ-ati-- ceyt---oṇ--r---? N_____ y_____ c_______ m________ c____ k_________ N-ṅ-a- y-r-i- c-n-i-k- m-ṉ-a-i-u c-y-u k-ṇ-ī-k-ḷ- ------------------------------------------------- Nīṅkaḷ yāraic cantikka muṉpativu ceytu koṇṭīrkaḷ?
Sino ang kasama mong nagdiwang ng iyong kaarawan? ந-ங்-----ார-ட---உ--க-்-பிற-்த --ளைக- கொண்----ன-ர்--்? நீ___ யா___ உ___ பி___ நா__ கொ________ ந-ங-க-் ய-ர-ட-் உ-்-ள- ப-ற-்- ந-ள-க- க-ண-ட-ட-ன-ர-க-்- ----------------------------------------------------- நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? 0
N-ṅka- y-r---- uṅka- piṟan---nā--ik-k----ṭiṉī-ka-? N_____ y______ u____ p______ n_____ k_____________ N-ṅ-a- y-r-ṭ-ṉ u-k-ḷ p-ṟ-n-a n-ḷ-i- k-ṇ-ā-i-ī-k-ḷ- -------------------------------------------------- Nīṅkaḷ yāruṭaṉ uṅkaḷ piṟanta nāḷaik koṇṭāṭiṉīrkaḷ?
Saan ka nanggaling? நீங்--- எங-க- -ரு----ர்--்? நீ___ எ__ இ_______ ந-ங-க-் எ-்-ு இ-ு-்-ீ-்-ள-? --------------------------- நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? 0
Nīṅ--- --ku irun-ī--a-? N_____ e___ i__________ N-ṅ-a- e-k- i-u-t-r-a-? ----------------------- Nīṅkaḷ eṅku iruntīrkaḷ?
Saan ka nakatira? ந----ள--எ-்-ு-வச-----ர்கள-? நீ___ எ__ வ_______ ந-ங-க-் எ-்-ு வ-ி-்-ீ-்-ள-? --------------------------- நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? 0
N--ka--e-ku va--tt-r-a-? N_____ e___ v___________ N-ṅ-a- e-k- v-c-t-ī-k-ḷ- ------------------------ Nīṅkaḷ eṅku vacittīrkaḷ?
Saan ka nagtrabaho? ந----ள்--ங்க- -ேல- ச-ய்-ீ---ள-? நீ___ எ__ வே_ செ______ ந-ங-க-் எ-்-ு வ-ல- ச-ய-த-ர-க-்- ------------------------------- நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? 0
N-ṅ--ḷ -ṅku -ēla---e-t-----? N_____ e___ v____ c_________ N-ṅ-a- e-k- v-l-i c-y-ī-k-ḷ- ---------------------------- Nīṅkaḷ eṅku vēlai ceytīrkaḷ?
Anong inirekomenda mo? ந---க-்-என-- --ு-்து -ொ--ன-ர-க-்? நீ___ எ__ க___ சொ______ ந-ங-க-் எ-்- க-ு-்-ு ச-ன-ன-ர-க-்- --------------------------------- நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? 0
Nī---- e--a ----ttu---ṉṉīrk--? N_____ e___ k______ c_________ N-ṅ-a- e-ṉ- k-r-t-u c-ṉ-ī-k-ḷ- ------------------------------ Nīṅkaḷ eṉṉa karuttu coṉṉīrkaḷ?
Anong kinain mo? நீங்க-- எ-்- -ா-்-----ீ---ள-? நீ___ எ__ சா________ ந-ங-க-் எ-்- ச-ப-ப-ட-ட-ர-க-்- ----------------------------- நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? 0
N-ṅ-a- --ṉa cāpp-ṭ-īr---? N_____ e___ c____________ N-ṅ-a- e-ṉ- c-p-i-ṭ-r-a-? ------------------------- Nīṅkaḷ eṉṉa cāppiṭṭīrkaḷ?
Anong nalaman mo? நீங-க-்---்---னுப--்-அட-ந்-ீர-க-்? நீ___ எ__ அ____ அ_______ ந-ங-க-் எ-்- அ-ு-வ-் அ-ை-்-ீ-்-ள-? ---------------------------------- நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? 0
Nī-kaḷ-e--- aṉ---v-- --ain--rk-ḷ? N_____ e___ a_______ a___________ N-ṅ-a- e-ṉ- a-u-a-a- a-a-n-ī-k-ḷ- --------------------------------- Nīṅkaḷ eṉṉa aṉupavam aṭaintīrkaḷ?
Gaano kabilis ka nagmaneho? நீ--கள்--வ்---ு--ேக-ாக --்ட- ஓ--டின-ர-க--? நீ___ எ____ வே___ வ__ ஓ_______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு வ-க-ா- வ-்-ி ஓ-்-ி-ீ-்-ள-? ------------------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? 0
N-ṅ--ḷ---va---- ----mā-a--aṇ-i -ṭṭ-ṉī-k-ḷ? N_____ e_______ v_______ v____ ō__________ N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- v-k-m-k- v-ṇ-i ō-ṭ-ṉ-r-a-? ------------------------------------------ Nīṅkaḷ evvaḷavu vēkamāka vaṇṭi ōṭṭiṉīrkaḷ?
Gaano katagal ka nasa himpapawid? ந-----்-எவ-வ-வ--ந-ரம----ந---ர-க--? நீ___ எ____ நே__ ப_______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு ந-ர-் ப-ந-த-ர-க-்- ---------------------------------- நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? 0
N-ṅk-- e--aḷa-u nēr-m --------ka-? N_____ e_______ n____ p___________ N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- n-r-m p-ṟ-n-ī-k-ḷ- ---------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu nēram paṟantīrkaḷ?
Gaano kataas ang tinalon mo? நீங--ள--எவ்வளவு-உ-ரம்---தித--ீர்---? நீ___ எ____ உ___ கு_______ ந-ங-க-் எ-்-ள-ு உ-ர-் க-த-த-த-ர-க-்- ------------------------------------ நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? 0
Nīṅkaḷ -v-aḷ-v- u--r---ku-i-t--k-ḷ? N_____ e_______ u_____ k___________ N-ṅ-a- e-v-ḷ-v- u-a-a- k-t-t-ī-k-ḷ- ----------------------------------- Nīṅkaḷ evvaḷavu uyaram kutittīrkaḷ?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -