Phrasebook

tl Mga pangatnig 4   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 4

97 [siyamnapu’t pito]

Mga pangatnig 4

Mga pangatnig 4

97 [தொண்ணூற்று ஏழு]

97 [Toṇṇūṟṟu ēḻu]

இணைப்புச் சொற்கள் 4

[iṇaippuc coṟkaḷ 4]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Nakatulog siya kahit nakabukas ang telebisyon. தொலை-்க-ட---------க-ண-டு-இ-ுப்ப-னும் --ன் தூ-்கிவ-ட-----. தொ_____ ஓ_____ இ_____ அ__ தூ_______ த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருப்பினும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
tol-i-k-ṭ-i -ṭi-ko--- ---ppi-u---vaṉ------v-ṭṭ--. t__________ ō________ i________ a___ t___________ t-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-p-ṉ-m a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- ------------------------------------------------- tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruppiṉum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
Nanatili pa rin siya kahit gabi na. மி-வும் ந-ரம--ஆ-----்ன--ம்-அவ-் -ங-கே-ே இ---்த---. மி___ நே__ ஆ_ பி____ அ__ அ___ இ_____ ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ- ப-ன-ன-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- -------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆன பின்னரும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
M-----m ----m ā-a-pi--ar-m -va--a-k--ē-i---tāṉ. M______ n____ ā__ p_______ a___ a_____ i_______ M-k-v-m n-r-m ā-a p-ṉ-a-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ----------------------------------------------- Mikavum nēram āṉa piṉṉarum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
Hindi siya dumating kahit may usapan kami. ந-ங்-ள் -ந-த-க்க-த-ட--ம-ட்டிர--்--போதி---- --ன் வரவ-ல்ல-. நா___ ச____ தி________ போ___ அ__ வ_____ ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்- ப-த-ல-ம- அ-ன- வ-வ-ல-ல-. --------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்த போதிலும் அவன் வரவில்லை. 0
N-ṅka---a---kka------m--ṭi-u--a p--il----vaṉ ---a----a-. N_____ c_______ t______________ p______ a___ v__________ N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-a p-t-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭirunta pōtilum avaṉ varavillai.
Ang telebisyon ay nakabukas pero nakatulog pa rin siya. தொ--க-காட-சி-ஓடிக்க------இரு-்த--.--ன-ல-ம---வன- தூ-்க-விட--ா--. தொ_____ ஓ_____ இ_____ ஆ___ அ__ தூ_______ த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ஆனாலும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
Tola----ṭci ō--k---ṭu ---ntat-.-Ā--l-m a--ṉ-t--k--i---ṉ. T__________ ō________ i________ Ā_____ a___ t___________ T-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- -------------------------------------------------------- Tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruntatu. Āṉālum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
Gumabi na pero nanatili parin siya. ம-க--ம் ந-ரம--ஆ-ி-இர-ந்--ு--ஆ-ால-ம--அவன- -ங்--ய- இ-ுந-தா-். மி___ நே__ ஆ_ இ_____ ஆ___ அ__ அ___ இ_____ ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ-ி இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- ----------------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆகி இருந்தது. ஆனாலும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
M-ka--m -ēr---ā-- ----tatu- -ṉ-l---a--- aṅ---ē ir-nt--. M______ n____ ā__ i________ Ā_____ a___ a_____ i_______ M-k-v-m n-r-m ā-i i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ------------------------------------------------------- Mikavum nēram āki iruntatu. Āṉālum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
May usapan kami pero hindi parin siya dumating. ந---க-்-ச-்-ிக்க திட-டமிட-டி--ந-தோம்-ஆன-ல--- -வன்--ர-----ை. நா___ ச____ தி______________ அ__ வ_____ ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்-ோ-்-ஆ-ா-ு-் அ-ன- வ-வ-ல-ல-. ----------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தோம்.ஆனாலும் அவன் வரவில்லை. 0
Nāṅ-aḷ----t-k-a-ti-----ṭṭ----tōm--ṉālu--ava- v----i-la-. N_____ c_______ t______________________ a___ v__________ N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-ō-.-ṉ-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭiruntōm.Āṉālum avaṉ varavillai.
Kahit wala siyang lisensya, nagmamaneho padin siya ng kotse. அ-ன--ம்-லை-ென-ஸ்----ல---ப-திலு-------- -ண--ி --்--க-ற--். அ____ லை___ இ___ போ____ அ__ வ__ ஓ______ அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- --------------------------------------------------------- அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாத போதிலும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
A--------l--s--s---lāt- p-t--um- -v-ṉ---ṇṭ----ṭ---ṟ--. A_______ l______ i_____ p_______ a___ v____ ō_________ A-a-i-a- l-i-e-s i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Avaṉiṭam laiseṉs illāta pōtilum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Kahit na madulas ang kalsada, mabilis siyang nagmaneho. சால-------க-வத-க இ------னு-்----்---க---வே-வண-ட- --்----ற-ன். சா_ வ______ இ_________ வே____ வ__ ஓ______ ச-ல- வ-ு-்-ு-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா-வ- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குவதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாகவே வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Cāla--va-u--uva-ā-- i-u-pi---,av-ṉ v--a--ka-ē-v-ṇ-i -ṭṭu-i---. C____ v____________ i_____________ v_________ v____ ō_________ C-l-i v-ḻ-k-u-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k-v- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkuvatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamākavē vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Kahit na lasing siya, sumakay siya ng bisikleta. க---ப-தையில் இர-ப்பின-ம-,-வ---த-் -ைக்-----ஓட--ு---ா-். கு_____ இ_________ த_ சை___ ஓ______ க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------- குடிபோதையில் இருப்பினும்,அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
Ku-i-ō-aiy----r---iṉ-m,a--ṉ t---ca--kiḷ---ōṭṭ--i--ṉ. K___________ i_____________ t__ c________ ō_________ K-ṭ-p-t-i-i- i-u-p-ṉ-m-a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil iruppiṉum,avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
Nagmamaneho siya ng kotse kahit wala siyang lisensya. அ--ிடம--ல-ஸ--்-் -ல்லா----இர-ந்--ம்------ வண்---ஓட்டுக--ான். அ____ லை___ இ____ இ_____ அ__ வ__ ஓ______ அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா-ல- இ-ு-்-ு-்- அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Av---ṭam-l-ise-s i-lā-al--r-n---- ---ṉ va------ṭuki--ṉ. A_______ l______ i______ i_______ a___ v____ ō_________ A-a-i-a- l-i-e-s i-l-m-l i-u-t-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------- Avaṉiṭam laiseṉs illāmal iruntum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Madulas ang kalsada pero mabilis pa rin siyang magmaneho. சால---ழ--்கு--றதாக--ருப்ப--ு--,அவன் -ேக--க---்ட- ஓ---ு-ி-ான். சா_ வ_______ இ_________ வே___ வ__ ஓ______ ச-ல- வ-ு-்-ு-ி-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குகிறதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாக வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
C-la- --ḻ--k--iṟat--a -rup--ṉu------ --kam--- va-ṭ- ō-ṭuki-ā-. C____ v______________ i_____________ v_______ v____ ō_________ C-l-i v-ḻ-k-u-i-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkukiṟatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamāka vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Siya ay lasing pero sumakay pa rin siya ng bisikleta. க-ட-போ--ய--்-----்------லும், அ-ன் தன்--ை--கிள- -ட்டு-ிறா-். கு_____ இ___ போ____ அ__ த_ சை___ ஓ______ க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-, அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ குடிபோதையில் இருந்த போதிலும், அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
K-ṭ-pō--iy-l i-u-ta pōti---- --aṉ taṉ ---kki-ai-ō---ki---. K___________ i_____ p_______ a___ t__ c________ ō_________ K-ṭ-p-t-i-i- i-u-t- p-t-l-m- a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil irunta pōtilum, avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
Siya ay hindi makahanap ng trabaho kahit nag-aral siya sa kolehiyo. க--ேஜி-்------த-ப----ரும- அவ---்------ை கி-ைக--வ-ல-ல-. கா___ ப___ பி____ அ____ வே_ கி_______ க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்- ப-ன-ன-ு-் அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------ காலேஜில் படித்த பின்னரும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
K-lē-il --ṭ--t- --ṉṉarum--vaḷ-k-- vēl-i----a-kk--ill-i. K______ p______ p_______ a_______ v____ k______________ K-l-j-l p-ṭ-t-a p-ṉ-a-u- a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ------------------------------------------------------- Kālējil paṭitta piṉṉarum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
Siya ay hindi pumunta sa doktor kahit may masakit sa kanya. அ-ள் --ியுடன- -ருந்--ப----ும-,ம---்--வ-ி----செல-வ-ி--லை. அ__ வ____ இ___ போ____________ செ______ அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-,-ர-த-த-வ-ி-ம- ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருந்த போதிலும்,மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
A--ḷ ----y-ṭ-ṉ-ir--ta --t-l-m--a----u-ariṭam c-l-a--l-a-. A___ v________ i_____ p_____________________ c___________ A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-t- p-t-l-m-m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- --------------------------------------------------------- Avaḷ valiyuṭaṉ irunta pōtilum,maruttuvariṭam celvatillai.
Siya ay bibili ng kotse kahit wala siyang pera. அவ-ி----ப-ம்-இ-்----போதி----,-அ--்---்-ி---ங--ுகிறாள-. அ____ ப__ இ___ போ____ அ__ வ__ வா______ அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லாத போதிலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
Av--i-am paṇa--illā-a -ōti-um,--v-ḷ-v-ṇ-i -āṅku-i---. A_______ p____ i_____ p_______ a___ v____ v__________ A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ----------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illāta pōtilum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.
Nag-aral siya ng kolehiyo. Gayunpaman siya ay hindi makahanap ng trabaho. அவ-் -------- -----தா-- -ஆன---ம- அவ-ுக-கு வ-ல--கி--க--வ-ல--ை. அ__ கா___ ப____ .____ அ____ வே_ கி_______ அ-ள- க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்-ா-் .-ன-ல-ம- அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------------- அவள் காலேஜில் படித்தாள் .ஆனாலும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
Av-ḷ-k-l-j-- -aṭ---āḷ.--āl-----a-uk-----la---i--ikk-v--l--. A___ k______ p______________ a_______ v____ k______________ A-a- k-l-j-l p-ṭ-t-ā-.-ṉ-l-m a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ----------------------------------------------------------- Avaḷ kālējil paṭittāḷ.Āṉālum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
May masakit sa kanya. Gayunpaman siya ay hindi pumunta sa doktor. அவ-- வ----ட---இரு--கிறாள-. என--ாலு-் -----ம----த--ர-ட----ெ-்வ-ி---ை. அ__ வ____ இ______ எ____ அ__ ம_______ செ______ அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்-ி-ா-்- எ-்-ா-ு-் அ-ள- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருக்கிறாள். என்றாலும் அவள் மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
Av-ḷ ---i-uṭa---ruk-i-ā-. -ṉ----m --a- ma-u--u-a-i--- c---a-illa-. A___ v________ i_________ E______ a___ m_____________ c___________ A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-k-ṟ-ḷ- E-ṟ-l-m a-a- m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- ------------------------------------------------------------------ Avaḷ valiyuṭaṉ irukkiṟāḷ. Eṉṟālum avaḷ maruttuvariṭam celvatillai.
Siya ay walang pera. Gayunpaman bumili siya ng kotse. அவளி-ம---ண-் இல-லை--ன---ல---- அ-ள்---்ட----ங்-ு-ி-ா--. அ____ ப__ இ_________ அ__ வ__ வா______ அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ை-எ-்-ா-ு-்- அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லை.என்றாலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
A----ṭa- pa--- illa--Eṉ-ālum-----ḷ -a-ṭ-----kuki---. A_______ p____ i_____________ a___ v____ v__________ A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-i-E-ṟ-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ---------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illai.Eṉṟālum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -