Phrasebook

tl Ang mga inumin   »   ta பானங்கள்

12 [labing-dalawa]

Ang mga inumin

Ang mga inumin

12 [பன்னிரண்டு]

12 [Paṉṉiraṇṭu]

பானங்கள்

[pāṉaṅkaḷ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Umiinom ako ng tsaa. ந--்--ேந-ர- கு-ிக்----ன். நா_ தே__ கு______ ந-ன- த-ந-ர- க-ட-க-க-ற-ன-. ------------------------- நான் தேநீர் குடிக்கிறேன். 0
n-- --n-- -u-ik-iṟēṉ. n__ t____ k__________ n-ṉ t-n-r k-ṭ-k-i-ē-. --------------------- nāṉ tēnīr kuṭikkiṟēṉ.
Umiinom ako ng kape. ந-ன- -ா---ி குட--்------. நா_ கா__ கு______ ந-ன- க-ப-ப- க-ட-க-க-ற-ன-. ------------------------- நான் காப்பி குடிக்கிறேன். 0
N---k--pi-ku--kk-ṟēṉ. N__ k____ k__________ N-ṉ k-p-i k-ṭ-k-i-ē-. --------------------- Nāṉ kāppi kuṭikkiṟēṉ.
Umiinom ako ng mineral na tubig. நான் --ன--- நீ-------க--ி-ேன். நா_ மி___ நீ_ கு______ ந-ன- ம-ன-ல- ந-ர- க-ட-க-க-ற-ன-. ------------------------------ நான் மினரல் நீர் குடிக்கிறேன். 0
N-ṉ-miṉa------r-k-ṭ-kk-ṟ--. N__ m______ n__ k__________ N-ṉ m-ṉ-r-l n-r k-ṭ-k-i-ē-. --------------------------- Nāṉ miṉaral nīr kuṭikkiṟēṉ.
Umiinom ka ba ng tsaa na may lemon? ந- எ--ம---சை--ே-------ே-ீ-----டி-்-து-்ட-? நீ எ____ சே___ தே__ கு_______ ந- எ-ு-ி-்-ை ச-ர-த-த த-ன-ர- க-ட-ப-ப-ு-்-ா- ------------------------------------------ நீ எலுமிச்சை சேர்த்த தேனீர் குடிப்பதுண்டா? 0
Nī------cc-i-cē--ta t--īr kuṭ-pp-t-ṇ-ā? N_ e________ c_____ t____ k____________ N- e-u-i-c-i c-r-t- t-ṉ-r k-ṭ-p-a-u-ṭ-? --------------------------------------- Nī elumiccai cērtta tēṉīr kuṭippatuṇṭā?
Umiinom ka ba ng kape na may asukal? ந--ச-்-்க-ை--ே-்த்---ாப்ப---ுட--்-துண்--? நீ ச____ சே___ கா__ கு_______ ந- ச-்-்-ர- ச-ர-த-த க-ப-ப- க-ட-ப-ப-ு-்-ா- ----------------------------------------- நீ சர்க்கரை சேர்த்த காப்பி குடிப்பதுண்டா? 0
Nī c---k-r-----r-ta ----- ku-ipp-tu-ṭ-? N_ c________ c_____ k____ k____________ N- c-r-k-r-i c-r-t- k-p-i k-ṭ-p-a-u-ṭ-? --------------------------------------- Nī carkkarai cērtta kāppi kuṭippatuṇṭā?
Umiinom ka ba ng tubig na may yelo? நீ---ிக-க-்-ி--ட-- ந-ர- -ு--ப்ப-ு--ட-? நீ ப________ நீ_ கு_______ ந- ப-ி-்-ட-ட-ய-ட-் ந-ர- க-ட-ப-ப-ு-்-ா- -------------------------------------- நீ பனிக்கட்டியுடன் நீர் குடிப்பதுண்டா? 0
N- -a-ik--ṭ-iy-ṭaṉ-nīr -u--p-atuṇṭā? N_ p______________ n__ k____________ N- p-ṉ-k-a-ṭ-y-ṭ-ṉ n-r k-ṭ-p-a-u-ṭ-? ------------------------------------ Nī paṉikkaṭṭiyuṭaṉ nīr kuṭippatuṇṭā?
Mayroong isang salu-salo dito. இ-்கு ஒ-ு-பா---்டி -ட--கிற--. இ__ ஒ_ பா___ ந______ இ-்-ு ஒ-ு ப-ர-ட-ட- ந-க-க-ற-ு- ----------------------------- இங்கு ஒரு பார்ட்டி நடக்கிறது. 0
I-k- or--pā---- na-a-ki-a--. I___ o__ p_____ n___________ I-k- o-u p-r-ṭ- n-ṭ-k-i-a-u- ---------------------------- Iṅku oru pārṭṭi naṭakkiṟatu.
Umiinom ng champagne ang mga tao. அ---கள--ஷாம-பே----ு---்த--்க-ண-ட--இரு-்-ி-ா---ள். அ____ ஷா___ கு_______ இ________ அ-ர-க-் ஷ-ம-ப-ன- க-ட-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. ------------------------------------------------- அவர்கள் ஷாம்பேன் குடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். 0
A---k-ḷ-ṣ---------i-tuk--ṇ-u -rukk---rka-. A______ ṣ_____ k____________ i____________ A-a-k-ḷ ṣ-m-ē- k-ṭ-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-. ------------------------------------------ Avarkaḷ ṣāmpēṉ kuṭittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ.
Umiinom ng alak at serbesa ang mga tao. அவர்க--------்-ப--ர-----ு--த்-ு---ொண்ட-------க-றார-கள். அ____ வை__ பி___ கு_______ இ________ அ-ர-க-் வ-ன-ம- ப-ய-ு-் க-ட-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. ------------------------------------------------------- அவர்கள் வைனும் பியரும் குடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். 0
A-ar--ḷ-vai--- piy---m--u-i--u------ --u-k-ṟ-rk-ḷ. A______ v_____ p______ k____________ i____________ A-a-k-ḷ v-i-u- p-y-r-m k-ṭ-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-. -------------------------------------------------- Avarkaḷ vaiṉum piyarum kuṭittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ.
Umiinom ka ba ng alak? ந- --- -ுடிப்--ு----? நீ ம_ கு_______ ந- ம-ு க-ட-ப-ப-ு-்-ா- --------------------- நீ மது குடிப்பதுண்டா? 0
N- m-tu ku---p---ṇ--? N_ m___ k____________ N- m-t- k-ṭ-p-a-u-ṭ-? --------------------- Nī matu kuṭippatuṇṭā?
Umiinom ka ba ng wiski? ந----ஸ-க---ுட-ப-பதுண--ா? நீ வி__ கு_______ ந- வ-ஸ-க- க-ட-ப-ப-ு-்-ா- ------------------------ நீ விஸ்கி குடிப்பதுண்டா? 0
N- -isk- kuṭipp----ṭā? N_ v____ k____________ N- v-s-i k-ṭ-p-a-u-ṭ-? ---------------------- Nī viski kuṭippatuṇṭā?
Umiinom ka ba ng cola na may rum? நீ க--- ச--்--த-ரம்---ட-ப-பத-ண்டா? நீ கோ_ சே___ ர_ கு_______ ந- க-க- ச-ர-த-த ர-் க-ட-ப-ப-ு-்-ா- ---------------------------------- நீ கோக் சேர்த்த ரம் குடிப்பதுண்டா? 0
N- kō- c----a--am--u-ip--tuṇṭā? N_ k__ c_____ r__ k____________ N- k-k c-r-t- r-m k-ṭ-p-a-u-ṭ-? ------------------------------- Nī kōk cērtta ram kuṭippatuṇṭā?
Ayoko ng champagne. எனக-க- -------்----ிக்-ா-ு. எ___ ஷா___ பி_____ எ-க-க- ஷ-ம-ப-ன- ப-ட-க-க-த-. --------------------------- எனக்கு ஷாம்பேன் பிடிக்காது. 0
Eṉ--ku-ṣ-mpēṉ-p---kk--u. E_____ ṣ_____ p_________ E-a-k- ṣ-m-ē- p-ṭ-k-ā-u- ------------------------ Eṉakku ṣāmpēṉ piṭikkātu.
Ayoko ng alak. எனக்-- வ--- பி----க-து. எ___ வை_ பி_____ எ-க-க- வ-ன- ப-ட-க-க-த-. ----------------------- எனக்கு வைன் பிடிக்காது. 0
E--k-u-vaiṉ -i-i--āt-. E_____ v___ p_________ E-a-k- v-i- p-ṭ-k-ā-u- ---------------------- Eṉakku vaiṉ piṭikkātu.
Ayoko ng serbesa. / Ayoko ng bir. எ-க-----ியர் பி---்க---. எ___ பி__ பி_____ எ-க-க- ப-ய-் ப-ட-க-க-த-. ------------------------ எனக்கு பியர் பிடிக்காது. 0
E-akk---i-a- -iṭ-kkā--. E_____ p____ p_________ E-a-k- p-y-r p-ṭ-k-ā-u- ----------------------- Eṉakku piyar piṭikkātu.
Gusto ng sanggol ang gatas. ச--ு-க--ந-த------(ம-லை-்-ு--ப--- பி-ி-்-ு-். சி_ கு_____ (______ பா_ பி_____ ச-ற- க-ழ-்-ை-்-ு (-ழ-ை-்-ு- ப-ல- ப-ட-க-க-ம-. -------------------------------------------- சிறு குழந்தைக்கு (மழலைக்கு) பால் பிடிக்கும். 0
C----kuḻ-ntaikk- --aḻ-la---u- --l p-ṭikk-m. C___ k__________ (___________ p__ p________ C-ṟ- k-ḻ-n-a-k-u (-a-a-a-k-u- p-l p-ṭ-k-u-. ------------------------------------------- Ciṟu kuḻantaikku (maḻalaikku) pāl piṭikkum.
Gusto ng bata ang kakaw at apple juice. க--ந-தை-்கு--ோக---ம்-ஆப-பி-- ------ -ிட---கும். கு_____ கோ___ ஆ___ ஜூ__ பி_____ க-ழ-்-ை-்-ு க-க-வ-ம- ஆ-்-ி-் ஜ-ஸ-ம- ப-ட-க-க-ம-. ----------------------------------------------- குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும். 0
K-ḻant---ku kōkō--m ---iḷ ----- --ṭ--k-m. K__________ k______ ā____ j____ p________ K-ḻ-n-a-k-u k-k-v-m ā-p-ḷ j-s-m p-ṭ-k-u-. ----------------------------------------- Kuḻantaikku kōkōvum āppiḷ jūsum piṭikkum.
Gusto ng babae ang orange juice at grapefruit juice. ப-ண்ணி-்-ு---ஞ--ு-்-- ஜ--ும், த-ரா--ச்-ை----ும் பிடிக்----. பெ____ ஆ______ ஜூ___ தி____ ஜூ__ பி_____ ப-ண-ண-ற-க- ஆ-ஞ-ச-ப-ப- ஜ-ஸ-ம-, த-ர-ட-ச-ச- ஜ-ஸ-ம- ப-ட-க-க-ம-. ----------------------------------------------------------- பெண்ணிற்கு ஆரஞ்சுப்பழ ஜூஸும், திராட்ச்சை ஜூஸும் பிடிக்கும். 0
P-----ku -r--cuppa-- ----m,-t-r-ṭ--ai -ū----p-ṭikkum. P_______ ā__________ j_____ t________ j____ p________ P-ṇ-i-k- ā-a-c-p-a-a j-s-m- t-r-ṭ-c-i j-s-m p-ṭ-k-u-. ----------------------------------------------------- Peṇṇiṟku ārañcuppaḻa jūsum, tirāṭccai jūsum piṭikkum.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -