Размоўнік

be штосьці магчы   »   pa ਅਗਿਆ ਦੇਣਾ

73 [семдзесят тры]

штосьці магчы

штосьці магчы

73 [ਤਿਹੱਤਰ]

73 [Tihatara]

ਅਗਿਆ ਦੇਣਾ

[agi'ā dēṇā]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Табе ўжо можна кіраваць аўтамабілем? ਕ- ਤੈਨ---ਹੁ------ --ਡੀ--ਲਾਉ------ਗ-- ਹੈ? ਕ- ਤ-ਨ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਗ-ਡ- ਚਲ-ਉਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
k- tain- ---ē-t-ṁ gaḍ---al-'u-a -ī -g--ā ha-? kī tainū huṇē tōṁ gaḍī calā'uṇa dī āgi'ā hai? k- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ g-ḍ- c-l-'-ṇ- d- ā-i-ā h-i- --------------------------------------------- kī tainū huṇē tōṁ gaḍī calā'uṇa dī āgi'ā hai?
Табе ўжо можна піць алкагольныя напоі? ਕੀ --ਨ---ਹੁਣ----ਂ--ੱਡੀ-ਸ਼--ਬ-ਪੀਣ ਦ- -ਗ-ਆ--ੈ? ਕ- ਤ-ਨ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਗ-ਡ- ਸ਼ਰ-ਬ ਪ-ਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਗ-ਡ- ਸ਼-ਾ- ਪ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? ------------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
K- -a--- h----tōṁ-g--- -arāba-pīṇ--dī āg-'ā--ai? Kī tainū huṇē tōṁ gaḍī śarāba pīṇa dī āgi'ā hai? K- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ g-ḍ- ś-r-b- p-ṇ- d- ā-i-ā h-i- ------------------------------------------------ Kī tainū huṇē tōṁ gaḍī śarāba pīṇa dī āgi'ā hai?
Табе ўжо можна аднаму ездзіць за мяжу? ਕ- -ੈ--- --ਣੇ-ਤੋਂ-ਇਕੱ---ਵਿਦੇ--ਜਾ- ਦੀ ਆ-ਿ- --? ਕ- ਤ-ਨ-- ਹ-ਣ- ਤ-- ਇਕ-ਲ- ਵ-ਦ-ਸ਼ ਜ-ਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਇ-ੱ-ੇ ਵ-ਦ-ਸ਼ ਜ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? --------------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
Kī-------h----t-- ik-l- v---śa--āṇa-dī-āgi-ā ---? Kī tainū huṇē tōṁ ikalē vidēśa jāṇa dī āgi'ā hai? K- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ i-a-ē v-d-ś- j-ṇ- d- ā-i-ā h-i- ------------------------------------------------- Kī tainū huṇē tōṁ ikalē vidēśa jāṇa dī āgi'ā hai?
магчы ਕ-----ਾ ਕਰ ਸਕਣ- ਕ- ਸ-ਣ- ------- ਕਰ ਸਕਣਾ 0
K----s--a-ā Kara sakaṇā K-r- s-k-ṇ- ----------- Kara sakaṇā
Нам можна тут курыць? ਕੀ --ੀ----ਥ- ਸ---ਟ -ੀ-ਸ--ੇ-/-ਸ-ਦੀਆਂ -ਾ-। ਕ- ਅਸ-- ਇ-ਥ- ਸ-ਗਰਟ ਪ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ-ਆ- ਹ--। ਕ- ਅ-ੀ- ਇ-ਥ- ਸ-ਗ-ਟ ਪ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
k- as-----h--s-gar-ṭa -- sakad-- -akadī-āṁ h-ṁ. kī asīṁ ithē sigaraṭa pī sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ. k- a-ī- i-h- s-g-r-ṭ- p- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------- kī asīṁ ithē sigaraṭa pī sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ.
Тут можна курыць? ਕ- ਇੱ-ੇ ਸ-ਗਰ--ਪੀ-ੀ--- ਸ--ੀ ਹ--? ਕ- ਇ-ਥ- ਸ-ਗਰਟ ਪ-ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਇ-ਥ- ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Kī-i-hē-siga---- pīt--------a-ī-hā-? Kī ithē sigaraṭa pītī jā sakadī hāṁ? K- i-h- s-g-r-ṭ- p-t- j- s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------ Kī ithē sigaraṭa pītī jā sakadī hāṁ?
Можна заплаціць крэдытнай картай? ਕ- ਕ-ਰ--ਿਟ --ਰ- ਨਾਲ-ਪ--ੇ---ੱਤ---- -ਕ-- ਹ-? ਕ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰਡ ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ--ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹਨ? ਕ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰ- ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
Kī-kr-iḍi-- k--a-a -----pai-ē-di-ē jā-s----- han-? Kī kraiḍiṭa kāraḍa nāla paisē ditē jā sakadē hana? K- k-a-ḍ-ṭ- k-r-ḍ- n-l- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------------- Kī kraiḍiṭa kāraḍa nāla paisē ditē jā sakadē hana?
Можна заплаціць чэкам? ਕੀ -ਾਤਰੀ-ਚੈ-ਕ---- ਪ--- ---ਤ- ਜਾ ਸ--ੇ-ਹਨ? ਕ- ਯ-ਤਰ- ਚ--ਕ ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ--ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹਨ? ਕ- ਯ-ਤ-ੀ ਚ-ੱ- ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
K--yātar-----k- nāl--paisē-d-t- j---a-ad--h--a? Kī yātarī caika nāla paisē ditē jā sakadē hana? K- y-t-r- c-i-a n-l- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? ----------------------------------------------- Kī yātarī caika nāla paisē ditē jā sakadē hana?
Можна заплаціць толькі гатоўкай? ਕੀ-ਸਿਰਫ---- ਪੈ------ਤੇ-ਜਾ ਸ--ੇ -ਨ? ਕ- ਸ-ਰਫ ਨਕਦ ਪ-ਸ- ਦ--ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹਨ? ਕ- ਸ-ਰ- ਨ-ਦ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
K----r---- ----da-pa-s- d-t- j---aka-- hana? Kī sirapha nakada paisē ditē jā sakadē hana? K- s-r-p-a n-k-d- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------- Kī sirapha nakada paisē ditē jā sakadē hana?
Можна, я зараз патэлефаную? ਕ- ਮੈਂ -----ਰ----ਾ-- -ਕ---ਹਾ-? ਕ- ਮ-- ਫ-ਨ ਕਰ ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਫ-ਨ ਕ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------ ਕੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K- ---ṁ----na k--a sa--dā--sak-dī hāṁ? Kī maiṁ phōna kara sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- p-ō-a k-r- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- -------------------------------------- Kī maiṁ phōna kara sakadā/ sakadī hāṁ?
Можна, я нешта запытаюся? ਕ--ਮ-ਂ ----ਪ-ੱਛ-ਸ--ਾ-/ -----ਹ--? ਕ- ਮ-- ਕ-ਝ ਪ--ਛ ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਪ-ੱ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Kī m-i----jh--p--h--sak---- s---dī--āṁ? Kī maiṁ kujha pucha sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- k-j-a p-c-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------- Kī maiṁ kujha pucha sakadā/ sakadī hāṁ?
Можна, я нешта скажу? ਕੀ --ਂ-ਕੁ- ਕਹਿ--ਕ-- /---ਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-- ਕ-ਝ ਕਹ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ- ਹ--? ਕ- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਕ-ਿ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
Kī---i- --jha-k-h- --kadā- sakad- --ṁ? Kī maiṁ kujha kahi sakadā/ sakadī hāṁ? K- m-i- k-j-a k-h- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- -------------------------------------- Kī maiṁ kujha kahi sakadā/ sakadī hāṁ?
Яму нельга спаць у парку. ਉ---- ਬਾ- -ਿੱ- --ਣ-ਦੀ -ਗ-ਆ--ਹ-ਂ---। ਉਸਨ-- ਬ-ਗ ਵ--ਚ ਸ-ਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਨਹ-- ਹ-। ਉ-ਨ-ੰ ਬ-ਗ ਵ-ੱ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ----------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Usa-- -ā-- -ic--sauṇa-d--āgi-ā--a-īṁ-ha-. Usanū bāga vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai. U-a-ū b-g- v-c- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------- Usanū bāga vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Яму нельга спаць у аўтамабілі. ਉਸ--ੰ ਗੱ----ਿ-- ਸੌਣ--- ਆ----ਨਹ-ਂ -ੈ। ਉਸਨ-- ਗ-ਡ- ਵ--ਚ ਸ-ਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਨਹ-- ਹ-। ਉ-ਨ-ੰ ਗ-ਡ- ਵ-ੱ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------------------ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
U---- g--- --ca -a-ṇa--ī-ā-i-ā-n--īṁ --i. Usanū gaḍī vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai. U-a-ū g-ḍ- v-c- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------- Usanū gaḍī vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Яму нельга спаць на вакзале. ਉਸਨੂੰ ਰੇ-ਵ- -ਟ--- -ੇ ਸੌਣ ਦ- -ਗ---ਨ-ੀ- ਹੈ। ਉਸਨ-- ਰ-ਲਵ- ਸਟ-ਸ਼ਨ ਤ- ਸ-ਣ ਦ- ਆਗ-ਆ ਨਹ-- ਹ-। ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਲ-ੇ ਸ-ੇ-ਨ ਤ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ----------------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
U-a-ū -ē--vē -a----n---- s-u---d--āgi-- nah-ṁ ha-. Usanū rēlavē saṭēśana tē sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai. U-a-ū r-l-v- s-ṭ-ś-n- t- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- -------------------------------------------------- Usanū rēlavē saṭēśana tē sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Нам можна тут сесці? ਕੀ --ੀ---ੈਠ --ਦੇ - --ਦ--- -ਾ-? ਕ- ਅਸ-- ਬ-ਠ ਸਕਦ- / ਸਕਦ-ਆ- ਹ--? ਕ- ਅ-ੀ- ਬ-ਠ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ------------------------------ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ? 0
K- a-ī- b-iṭh---akad-/ sakad--āṁ ---? Kī asīṁ baiṭha sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ? K- a-ī- b-i-h- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ------------------------------------- Kī asīṁ baiṭha sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ?
Мы можам атрымаць меню? ਕ- ਸਾ-ੂੰ -ੈਨਿਊ-–--ਾਰ- ਮ-ਲ--ਕ-ਾ ਹੈ? ਕ- ਸ-ਨ-- ਮ-ਨ-ਊ – ਕ-ਰਡ ਮ-ਲ ਸਕਦ- ਹ-? ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਨ-ਊ – ਕ-ਰ- ਮ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨਿਊ – ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 0
Kī-s-n- ---ni-ū – -ā-aḍa m--- sa--dā---i? Kī sānū maini'ū – kāraḍa mila sakadā hai? K- s-n- m-i-i-ū – k-r-ḍ- m-l- s-k-d- h-i- ----------------------------------------- Kī sānū maini'ū – kāraḍa mila sakadā hai?
Мы можам заплаціць паасобку? ਕ----ੀ- -ਲ-- --ਅ--ਗ -ੈਸੇ----ਸਕ-- / -ਕਦੀ-- ---। ਕ- ਅਸ-- ਅਲ-ਗ – ਅਲ-ਗ ਪ-ਸ- ਦ- ਸਕਦ- / ਸਕਦ-ਆ- ਹ--। ਕ- ਅ-ੀ- ਅ-ੱ- – ਅ-ੱ- ਪ-ਸ- ਦ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
Kī asīṁ--la-- – a-a-a--aisē--ē--ak-d-/---k----āṁ-h-ṁ. Kī asīṁ alaga – alaga paisē dē sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ. K- a-ī- a-a-a – a-a-a p-i-ē d- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------------- Kī asīṁ alaga – alaga paisē dē sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ.

Як мозг вывучае новыя словы

Калі мы вучым словы, наш мозг захоўвае новую інфармацыю. Вучэнне эфектыўна толькі пры пастаянным паўтарэнні. Як добра наш мозг захоўвае словы, залежыць ад многіх фактараў. Але самае важнае тое, што мы рэгулярна паўтараем словы. Запамінаюцца толькі тыя словы, якія мы часта пішам або чытаем. Можна сказаць, што словы архівуюцца, як выявы. Гэты прынцып навучання дзейнічае таксама ў малпаў. Малпы могуць навучыцца ‘чытаць’ словы, калі яны іх дастаткова часта бачаць. Хаця яны і не разумеюць слоў, яны распазнаюць іх па форме. Каб бегла размаўляць на мове, на трэба шмат слоў. Для гэтага словы павінны быць добра арганізаваны. Таму што нашая памяць працуе, як архіў. Каб хутка знайсці слова, трэба ведаць, дзе шукаць. Таму словы лепей вучыць у пэўным кантэксце. Гэтак нашая памяць заўжды зможа адчыняць правільную папку. Але і тое, што мы добра вывучылі, мы можам забыць. Тады веды з актыўнага сховішча пераходзяць у пасіўнае. Дзякуючы таму, што мы забываем, мы вызваляемся ад ведаў, якія нам не патрэбныя. Гэтак наш мозг стварае месца для новых і больш важных рэчаў. Таму вельмі важна рэгулярна аналізаваць нашыя веды. Але тое, што знаходзіцца ў пасіўным сховішчы, не назаўжды страчана. Калі мы бачым забытае слова, мы зноў яго ўспамінаем. Тое, што ўжо было вывучана адзін раз, у другі раз вучыцца хутчэй. Той, хто жадае пашырыць свой слоўнікавы запас, павінны пашырыць спіс сваіх хобі. Таму што кожны з нас мае пэўныя інтарэсы. І часта мы займаемся аднымі і тымі ж рэчамі. Але мова складаецца са шматлікіх семантычных палей. Той, хто цікавіцца палітыкай, павінен таксама калі-некалі чытаць і аб спорце!