Размоўнік

be У банку   »   pa ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ

60 [шэсцьдзесят]

У банку

У банку

60 [ਸੱਠ]

60 [Saṭha]

ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ

[baiṅka vica]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Я хачу адкрыць рахунак. ਮੈਂ-ਇ-- -ਾਤ------ਹ-- -ਾਹ-ੰਦ- - --ਹ--ਦ---ਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਖ-ਤ- ਖ-ਲ-ਹਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਖ-ਤ- ਖ-ਲ-ਹ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
m--ṁ -ka--hā-ā ---l'-a-- c-hudā- c------h-ṁ. maiṁ ika khātā khōl'haṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. m-i- i-a k-ā-ā k-ō-'-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------- maiṁ ika khātā khōl'haṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Вось мой пашпарт. ਇਹ---ਰ- ------- --। ਇਹ ਮ-ਰ- ਪ-ਸਪ-ਰਟ ਹ-। ਇ- ਮ-ਰ- ਪ-ਸ-ੋ-ਟ ਹ-। ------------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। 0
Iha----- pā-ap-r-ṭa-h--. Iha mērā pāsapōraṭa hai. I-a m-r- p-s-p-r-ṭ- h-i- ------------------------ Iha mērā pāsapōraṭa hai.
А вось мой адрас. ਅਤ---- ਮ--ਾ-ਪ-ਾ-ਹ-। ਅਤ- ਇਹ ਮ-ਰ- ਪਤ- ਹ-। ਅ-ੇ ਇ- ਮ-ਰ- ਪ-ਾ ਹ-। ------------------- ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। 0
At----- m----p--ā -a-. Atē iha mērā patā hai. A-ē i-a m-r- p-t- h-i- ---------------------- Atē iha mērā patā hai.
Я жадаю залічыць грошы на свой рахунак. ਮੈਂ ਆ-ਣ- -ਾ---ਵਿ-ਚ--ੈ-- --੍--ਂ-ਕ-ਵ--ਣ- ਚਾਹ--------ਾ-ੁ--ੀ-ਹਾਂ। ਮ-- ਆਪਣ- ਖ-ਤ- ਵ--ਚ ਪ-ਸ- ਜਮ-ਹ-- ਕਰਵ-ਉਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਵ-ੱ- ਪ-ਸ- ਜ-੍-ਾ- ਕ-ਵ-ਉ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ ā-------āt- -i-a paisē-----ā--k-ravā'u---cā--d-/--ā-u-- -āṁ. Maiṁ āpaṇē khātē vica paisē jamhāṁ karavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ē k-ā-ē v-c- p-i-ē j-m-ā- k-r-v-'-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇē khātē vica paisē jamhāṁ karavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я жадаю зняць грошы з майго рахунку. ਮ-ਂ ਆਪ-ੇ --ਤੇ-ਵ--ਚੋ--ਪੈਸ---ਢਵਾ-ਣਾ -ਾਹ--ਦਾ-/-ਚ-ਹੁੰਦੀ -ਾਂ। ਮ-- ਆਪਣ- ਖ-ਤ- ਵ--ਚ-- ਪ-ਸ- ਕਢਵ-ਉਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਵ-ੱ-ੋ- ਪ-ਸ- ਕ-ਵ-ਉ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma----p----k---- v-cō- pais------av-'-ṇā---hudā--cāhudī-hā-. Maiṁ āpaṇē khātē vicōṁ paisē kaḍhavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ē k-ā-ē v-c-ṁ p-i-ē k-ḍ-a-ā-u-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------------ Maiṁ āpaṇē khātē vicōṁ paisē kaḍhavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я жадаю ўзяць выпіскі з рахунку. ਮ-- ---ੇ ---- -ਾ ---ਵ- ਲ-ਣ- --ਹ-ੰਦ--/-ਚ-ਹੁ-ਦ--ਹ--। ਮ-- ਆਪਣ- ਖ-ਤ- ਦ- ਵ-ਰਵ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਦ- ਵ-ਰ-ਾ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i- ā--ṇē---ā-ē----v--a-ā --iṇ---āh---- cā--dī----. Maiṁ āpaṇē khātē dā vēravā laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- ā-a-ē k-ā-ē d- v-r-v- l-i-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇē khātē dā vēravā laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Я жадаю атрымаць грошы па падарожным чэку. ਮ-ਂ -ਾਤ----ੈੱ- -ੈ-- ---ੁ-ਦ--- ਚਾਹ-ੰਦੀ-ਹਾ-। ਮ-- ਯ-ਤਰ- ਚ--ਕ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਯ-ਤ-ੀ ਚ-ੱ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------ ਮੈਂ ਯਾਤਰੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai- y----ī-cai---lai-ā -ā--d----ā-ud--hāṁ. Maiṁ yātarī caika laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- y-t-r- c-i-a l-i-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------- Maiṁ yātarī caika laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Якую суму складаюць падаткі? ਸ਼ੁਲਕ---ੰਨ---ੈ? ਸ਼-ਲਕ ਕ--ਨ- ਹ-? ਸ਼-ਲ- ਕ-ੰ-ਾ ਹ-? -------------- ਸ਼ੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0
Ś-l-k- kinā h-i? Śulaka kinā hai? Ś-l-k- k-n- h-i- ---------------- Śulaka kinā hai?
Дзе я павінен распісацца? ਮੈਂ -ਸ-ਾ-ਰ --ੱ-- -ਰ-ੇ ਹਨ? ਮ-- ਹਸਤ-ਖਰ ਕ--ਥ- ਕਰਨ- ਹਨ? ਮ-ਂ ਹ-ਤ-ਖ- ਕ-ੱ-ੇ ਕ-ਨ- ਹ-? ------------------------- ਮੈਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹਨ? 0
Ma-ṁ-hasa--kh-r---------a-anē-h-na? Maiṁ hasatākhara kithē karanē hana? M-i- h-s-t-k-a-a k-t-ē k-r-n- h-n-? ----------------------------------- Maiṁ hasatākhara kithē karanē hana?
Я чакаю перавод з Германіі. ਮੈ-----ਨ---ੋਂ ਪ--ਿ-- -ੀ ਉ----ਕ---ਿ-ਾ--ਾਂ। ਮ-- ਜਰਮਨ- ਤ-- ਪ-ਸ-ਆ- ਦ- ਉਡ-ਕ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਜ-ਮ-ੀ ਤ-ਂ ਪ-ਸ-ਆ- ਦ- ਉ-ੀ- ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 0
M-iṁ --ra-an- -ō--p-i--'āṁ----u-īk- -a-- r--ā -ā-. Maiṁ jaramanī tōṁ paisi'āṁ dī uḍīka kara rihā hāṁ. M-i- j-r-m-n- t-ṁ p-i-i-ā- d- u-ī-a k-r- r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------- Maiṁ jaramanī tōṁ paisi'āṁ dī uḍīka kara rihā hāṁ.
Вось нумар майго рахунку. ਇਹ-ਮ--- ਖ--- – ਨ-ਬਰ-ਹ-। ਇਹ ਮ-ਰ- ਖ-ਤ- – ਨ-ਬਰ ਹ-। ਇ- ਮ-ਰ- ਖ-ਤ- – ਨ-ਬ- ਹ-। ----------------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ – ਨੰਬਰ ਹੈ। 0
I-- m-rā-khā-ā --n---r----i. Iha mērā khātā – nabara hai. I-a m-r- k-ā-ā – n-b-r- h-i- ---------------------------- Iha mērā khātā – nabara hai.
Грошы паступілі? ਕੀ-ਪੈਸੇ -- ਹਨ? ਕ- ਪ-ਸ- ਆਏ ਹਨ? ਕ- ਪ-ਸ- ਆ- ਹ-? -------------- ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ? 0
Kī -ai----'ē-ha-a? Kī paisē ā'ē hana? K- p-i-ē ā-ē h-n-? ------------------ Kī paisē ā'ē hana?
Я жадаю памяняць гэтыя грошы. ਮੈ- ਇ- -------ਾ--ੀ-ਚ--ੁ--- --ਚਾਹ---ੀ ਹਾ-। ਮ-- ਇਹ ਰਕਮ ਬਦਲ-ਉਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ- ਰ-ਮ ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਦਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ ----r--a-- -a-al-'--ī-----dā/ ----dī --ṁ. Maiṁ iha rakama badalā'uṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-a r-k-m- b-d-l-'-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ iha rakama badalā'uṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Мне патрэбныя долары ЗША. ਮ---- -ਮ-ੀ-ੀ-ਡਾਲ- ਚਾਹ-ਦੇ ਹਨ। ਮ-ਨ-- ਅਮਰ-ਕ- ਡ-ਲਰ ਚ-ਹ-ਦ- ਹਨ। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਰ-ਕ- ਡ-ਲ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Ma--- ama-īk--ḍā---a -ā--dē-h-na. Mainū amarīkī ḍālara cāhīdē hana. M-i-ū a-a-ī-ī ḍ-l-r- c-h-d- h-n-. --------------------------------- Mainū amarīkī ḍālara cāhīdē hana.
Калі ласка, дайце мне дробныя купюры. ਮੈ--- --ੱ-ੇ--ੈ-ੇ-ਚ--ੀ---ਹਨ। ਮ-ਨ-- ਟ--ਟ- ਪ-ਸ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹਨ। ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ੱ-ੇ ਪ-ਸ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Main---u-- p-i---c-hīd- -a--. Mainū ṭuṭē paisē cāhīdē hana. M-i-ū ṭ-ṭ- p-i-ē c-h-d- h-n-. ----------------------------- Mainū ṭuṭē paisē cāhīdē hana.
Тут ёсць банкамат? ਕੀ--ੱ-ੇ--ੋਈ-ਏ-ੀਐੱਮ --? ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਈ ਏਟ-ਐ-ਮ ਹ-? ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਈ ਏ-ੀ-ੱ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਟੀਐੱਮ ਹੈ? 0
Kī --hē --'- ēṭ--a-m- h-i? Kī ithē kō'ī ēṭī'aima hai? K- i-h- k-'- ē-ī-a-m- h-i- -------------------------- Kī ithē kō'ī ēṭī'aima hai?
Колькі грошаў можна зняць? ਖ--- -----ਂ-ਕ-ੰਨ- ਪੈਸ---ੱ-ੇ-ਜਾ ਸ--ੇ -ਨ? ਖ-ਤ- ਵ--ਚ-- ਕ--ਨ- ਪ-ਸ- ਕ-ਢ- ਜ- ਸਕਦ- ਹਨ? ਖ-ਤ- ਵ-ੱ-ੋ- ਕ-ੰ-ੇ ਪ-ਸ- ਕ-ਢ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? --------------------------------------- ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
K-----vi-ōṁ k--ē-pai-- -aḍ-ē--ā--ak--- -ana? Khātē vicōṁ kinē paisē kaḍhē jā sakadē hana? K-ā-ē v-c-ṁ k-n- p-i-ē k-ḍ-ē j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------- Khātē vicōṁ kinē paisē kaḍhē jā sakadē hana?
Якія крэдытныя карткі можна выкарыстоўваць? ਕਿ-ੜੇ----ੈ-----ਾ---ਇਸਤ-ਮ----ੀਤੇ-ਜ--ਸ-ਦੇ -ਨ? ਕ-ਹੜ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰਡ ਇਸਤ-ਮ-ਲ ਕ-ਤ- ਜ- ਸਕਦ- ਹਨ? ਕ-ਹ-ੇ ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰ- ਇ-ਤ-ਮ-ਲ ਕ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------- ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
Kiha---k--iḍ--- kār-ḍ--isat-mā---kī-ē-jā sakad---an-? Kihaṛē kraiḍiṭa kāraḍa isatēmāla kītē jā sakadē hana? K-h-ṛ- k-a-ḍ-ṭ- k-r-ḍ- i-a-ē-ā-a k-t- j- s-k-d- h-n-? ----------------------------------------------------- Kihaṛē kraiḍiṭa kāraḍa isatēmāla kītē jā sakadē hana?

Ці ёсць універсальная граматыка?

Калі мы вывучаем нейкую мову, мы таксама вывучаем яе граматыку. У дзяцей, якія навучаюцца роднай мове, гэта адбываецца аўтаматычна. Яны не прымячаюць гэтага, але іх мозг вучыць шмат новых правілаў. Тым не менш, яны з самага пачатку вывучаюць родную мову правільна. Таму што існуе шмат моў, існуе шмат граматык. А ці існуе таксама і універсальная граматыка? Гэтае пытанне займае навукоўцаў ужо доўгі час. Новыя даследаванні могуць даць на гэта адказ. Таму што даследчыкі мозгу зрабілі цікавае адкрыццё. Яны папрасілі даследуемых вывучыць граматычныя правілы. Даследуемыя былі студэнтамі, якія вывучалі замежныя мовы. Яны вучылі або японскую, або італьянскую мову. Палова граматычных правілаў былі проста выдуманыя. Але даследуемыя гэтага не ведалі. Пасля заняткаў студэнтам паказалі сказы. Яны павінны былі вызначыць, ці правільныя гэтыя сказы. У той час, калі яны выконвалі гэта заданне, іх мозг аналізавалі. Гэта значыць, вучоныя вымяралі актыўнасць іх мозгу. Гэтак яны змаглі даследаваць тое, як мозг рэагіруе на сказы. І, здаецца, наш мозг распазнае граматыкі! Пры апрацоўцы мовы актывізуюцца пэўныя ўчасткі галаўнога мозгу. Сярод іх - цэнтр Брока. Ён знаходзіцца ў левым паўшар'і. Калі студэнты апрацоўвалі сапраўдныя правілы, ён быў вельмі актыўны. А пры апрацоўцы выдуманых правілаў яго актыўнасць, наадварот, значна зніжалася. Гэта значыць, што, верагодна, усе граматыкі маюць аднолькавую аснову. Тады яны бы ўсе былі заснаваныя на аднолькавых прынцыпах. І гэтыя прынцыпы былі б прыроджанымі.