Размоўнік

be Злучнікі 4   »   pa ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 4

97 [дзевяноста сем]

Злучнікі 4

Злучнікі 4

97 [ਸਤਾਨਵੇਂ]

97 [Satānavēṁ]

ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 4

[samucabōdhaka 4]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Ён заснуў, хаця тэлевізар быў уключаны. ਟੈ--ਵੀ-ਨ ਚੱ---ਦੇ-ਬਾ-ਜੂ--ਉਹ--ੌ----ਆ। ਟ-ਲ-ਵ-ਜ਼ਨ ਚ-ਲਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਸ-- ਗ-ਆ। ਟ-ਲ-ਵ-ਜ਼- ਚ-ਲ- ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਸ-ਂ ਗ-ਆ- ----------------------------------- ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। 0
ṭai-īv-zana c-l----dē b-v--ūd--uh--sauṁ --'-. ṭailīvīzana calaṇa dē bāvajūda uha sauṁ gi'ā. ṭ-i-ī-ī-a-a c-l-ṇ- d- b-v-j-d- u-a s-u- g-'-. --------------------------------------------- ṭailīvīzana calaṇa dē bāvajūda uha sauṁ gi'ā.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хаця было ўжо позна. ਬ-ੁ----ਰ --ਣ ਦੇ ਬ-ਵ--ਦ ਉਹ -ਹ--ਿਆ -ੋਇਆ-ਹ-। ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਠਹ-ਰ-ਆ ਹ-ਇਆ ਹ-। ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਠ-ਿ-ਿ- ਹ-ਇ- ਹ-। ----------------------------------------- ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Bahu-a d-r- h----d- b--a--d- u-a ṭ--h-ri'ā ---i'ā hai. Bahuta dēra hōṇa dē bāvajūda uha ṭhahiri'ā hō'i'ā hai. B-h-t- d-r- h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a ṭ-a-i-i-ā h-'-'- h-i- ------------------------------------------------------ Bahuta dēra hōṇa dē bāvajūda uha ṭhahiri'ā hō'i'ā hai.
Ён не прыйшоў, хаця мы дамаўляліся. ਅਸੀ- ਮ---ਾ ----ਫ----ੀ ਉਹ -ਹ-- ----ਹੈ। ਅਸ-- ਮ-ਲਣ- ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਨਹ-- ਆਇਆ ਹ-। ਅ-ੀ- ਮ-ਲ-ਾ ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ ਹ-। ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। 0
Asī--mila---sī, p-ira -ī --a --h---ā-i'ā--a-. Asīṁ milaṇā sī, phira vī uha nahīṁ ā'i'ā hai. A-ī- m-l-ṇ- s-, p-i-a v- u-a n-h-ṁ ā-i-ā h-i- --------------------------------------------- Asīṁ milaṇā sī, phira vī uha nahīṁ ā'i'ā hai.
Тэлевізар быў уключаны. Нягледзячы на гэта ён заснуў. ਟੈ-ੀਵੀ---ਚਾ-- ਸੀ,--ਿਰ-ਵ- ਉਹ-------ਆ। ਟ-ਲ-ਵ-ਜ਼ਨ ਚ-ਲ- ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਸ-- ਗ-ਆ। ਟ-ਲ-ਵ-ਜ਼- ਚ-ਲ- ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਸ-ਂ ਗ-ਆ- ------------------------------------ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚਾਲੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। 0
Ṭai-īv-z-na --lū--ī- p-i-a--ī -ha---uṁ---'ā. Ṭailīvīzana cālū sī, phira vī uha sauṁ gi'ā. Ṭ-i-ī-ī-a-a c-l- s-, p-i-a v- u-a s-u- g-'-. -------------------------------------------- Ṭailīvīzana cālū sī, phira vī uha sauṁ gi'ā.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта ён яшчэ застаўся. ਪਹ-ਲ-- ਹੀ --ੁਤ--ੇ- -ੋ-ਗਈ ਸੀ ਫ---ਵੀ -ਹ -ਹਿਰਿ- ਹ-। ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਹ- ਗਈ ਸ- ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਠਹ-ਰ-ਆ ਹ-। ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਹ- ਗ- ਸ- ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਠ-ਿ-ਿ- ਹ-। ------------------------------------------------ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। 0
Pahi--------ah--- -ē-a ----a-ī sī -h--- -ī -h- ṭ-ah---'- -ai. Pahilāṁ hī bahuta dēra hō ga'ī sī phira vī uha ṭhahiri'ā hai. P-h-l-ṁ h- b-h-t- d-r- h- g-'- s- p-i-a v- u-a ṭ-a-i-i-ā h-i- ------------------------------------------------------------- Pahilāṁ hī bahuta dēra hō ga'ī sī phira vī uha ṭhahiri'ā hai.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта ён не прыйшоў. ਸ-ਡੀ -ੁ-ਾਕ-----, ਫਿਰ -ੀ -ਹ--ਹ------। ਸ-ਡ- ਮ-ਲ-ਕ-ਤ ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਨਹ-- ਆਇਆ। ਸ-ਡ- ਮ-ਲ-ਕ-ਤ ਸ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ- ------------------------------------ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 0
Sā-- mul----a-sī,---i-a -- uh- --------i-ā. Sāḍī mulākāta sī, phira vī uha nahīṁ ā'i'ā. S-ḍ- m-l-k-t- s-, p-i-a v- u-a n-h-ṁ ā-i-ā- ------------------------------------------- Sāḍī mulākāta sī, phira vī uha nahīṁ ā'i'ā.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем. ਉਹਦੇ ----ਲ-ਈਸੈਂਸ ਨ--ਹ----ੇ-ਬਾਵਜ-- ਉ- ਗ-ਡ--------ਾ--ੈ। ਉਹਦ- ਕ-ਲ ਲ-ਈਸ--ਸ ਨ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਗ-ਡ- ਚਲ-ਉ-ਦ- ਹ-। ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਲ-ਈ-ੈ-ਸ ਨ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਂ-ਾ ਹ-। ----------------------------------------------------- ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0
Uhad------ l-'ī----s- nā---ṇa -- ------da-----g--ī --lā-u--ā----. Uhadē kōla lā'īsainsa nā hōṇa dē bāvajūda uha gaḍī calā'undā hai. U-a-ē k-l- l-'-s-i-s- n- h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a g-ḍ- c-l-'-n-ā h-i- ----------------------------------------------------------------- Uhadē kōla lā'īsainsa nā hōṇa dē bāvajūda uha gaḍī calā'undā hai.
Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка. ਰ-ਤਾ-ਤ-ਲ-ਣਾ ਹੋਣ ਦ- ਬਾਵ-----ਹ ਤ---ਗ-ਡ- ਚ-ਾਉ--ਾ-ਹੈ। ਰਸਤ- ਤ-ਲਕਣ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚਲ-ਉ-ਦ- ਹ-। ਰ-ਤ- ਤ-ਲ-ਣ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਂ-ਾ ਹ-। ------------------------------------------------- ਰਸਤਾ ਤਿਲਕਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0
R-s----tila---ā --ṇa -ē bā----d- u-- -ē-a g----c-l-'u--ā --i. Rasatā tilakaṇā hōṇa dē bāvajūda uha tēza gaḍī calā'undā hai. R-s-t- t-l-k-ṇ- h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a t-z- g-ḍ- c-l-'-n-ā h-i- ------------------------------------------------------------- Rasatā tilakaṇā hōṇa dē bāvajūda uha tēza gaḍī calā'undā hai.
Хаця ён п’яны, ён едзе на веласіпедзе. ਬ-----ੀ- ਦ- ---ਜੂ- ----ਾਈਕਲ ਚਲਾ -ਿ-ਾ-ਹ-। ਬਹ-ਤ ਪ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਸ-ਈਕਲ ਚਲ- ਰ-ਹ- ਹ-। ਬ-ੁ- ਪ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਸ-ਈ-ਲ ਚ-ਾ ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------------------- ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
B-h--- -īṇ- -ē-b-vaj----uha s-'-kal- c-l- -ih- ---. Bahuta pīṇa dē bāvajūda uha sā'īkala calā rihā hai. B-h-t- p-ṇ- d- b-v-j-d- u-a s-'-k-l- c-l- r-h- h-i- --------------------------------------------------- Bahuta pīṇa dē bāvajūda uha sā'īkala calā rihā hai.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта ён кіруе ... ਉ------- ---ਾ---ੰਗ ਲ---ੈਂਸ ਨ----ਹੈ--ਫਿਰ -ੀ-----ੱ---ਚ-ਾਉਂ-- -ੈ ਉਹਦ- ਕ-ਲ ਡ-ਰ-ੲਵ--ਗ ਲ-ਈਸ--ਸ ਨਹ-- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਗ-ਡ- ਚਲ-ਉ-ਦ- ਹ- ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਡ-ਰ-ੲ-ਿ-ਗ ਲ-ਈ-ੈ-ਸ ਨ-ੀ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਂ-ਾ ਹ- ------------------------------------------------------------- ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰਾੲਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 0
U---ē --la-ḍrāv--a-l--ī----s- n-h-ṁ h-i- ---r- v- uha--aḍī --lā'und--ha-. Uhadē kōla ḍrāviga lā'īsainsa nahīṁ hai, phira vī uha gaḍī calā'undā hai. U-a-ē k-l- ḍ-ā-i-a l-'-s-i-s- n-h-ṁ h-i- p-i-a v- u-a g-ḍ- c-l-'-n-ā h-i- ------------------------------------------------------------------------- Uhadē kōla ḍrāviga lā'īsainsa nahīṁ hai, phira vī uha gaḍī calā'undā hai.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта ён едзе хутка. ਰਸਤ- ----ਣਾ--ੈ---ਰ--ੀ--- ਤੇਜ਼-ਗੱ-ੀ ਚਲਾ-ਂਦ--ਹੈ। ਰਸਤ- ਤ-ਲਕਣ- ਹ- ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚਲ-ਉ-ਦ- ਹ-। ਰ-ਤ- ਤ-ਲ-ਣ- ਹ- ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਂ-ਾ ਹ-। --------------------------------------------- ਰਸਤਾ ਤਿਲਕਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0
R----ā--il---ṇ--hai ph-r- -- u-- tē-a--aḍ--c-lā--ndā h--. Rasatā tilakaṇā hai phira vī uha tēza gaḍī calā'undā hai. R-s-t- t-l-k-ṇ- h-i p-i-a v- u-a t-z- g-ḍ- c-l-'-n-ā h-i- --------------------------------------------------------- Rasatā tilakaṇā hai phira vī uha tēza gaḍī calā'undā hai.
Ён п’яны. Нягледзячы на гэта ён едзе на веласіпедзе. ਉ--ੇ ਬਹ-ਤ ਪ--ੀ -ੈ---ਿਰ--ੀ ਉਹ-ਮੋ-ਰ-ਾ-ਕਲ-ਚਲਾ--ਿਹਾ--ੈ। ਉਸਨ- ਬਹ-ਤ ਪ-ਤ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਮ-ਟਰਸ-ਈਕਲ ਚਲ- ਰ-ਹ- ਹ-। ਉ-ਨ- ਬ-ੁ- ਪ-ਤ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਮ-ਟ-ਸ-ਈ-ਲ ਚ-ਾ ਰ-ਹ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
U-a-ē--ah-ta---t- hai------a--ī-u----ō--ra----k-l- c-lā--i-- -ai. Usanē bahuta pītī hai, phira vī uha mōṭarasā'īkala calā rihā hai. U-a-ē b-h-t- p-t- h-i- p-i-a v- u-a m-ṭ-r-s-'-k-l- c-l- r-h- h-i- ----------------------------------------------------------------- Usanē bahuta pītī hai, phira vī uha mōṭarasā'īkala calā rihā hai.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ. ਪ-੍ਹੇ -ਿਖ--ਹੋਣ ਦੇ-ਬ-ਵ-ੂਦ--ਸਨੂੰ ਨ-ਕਰੀ --ੀਂ ਮਿਲ-ਰ--। ਪੜ-ਹ- ਲ-ਖ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਸਨ-- ਨ-ਕਰ- ਨਹ-- ਮ-ਲ ਰਹ-। ਪ-੍-ੇ ਲ-ਖ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ-ਨ-ੰ ਨ-ਕ-ੀ ਨ-ੀ- ਮ-ਲ ਰ-ੀ- -------------------------------------------------- ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 0
P--h--l--h- --ṇa dē----a-ū-----anū----ka-- --hīṁ mi---r-h-. Paṛhē likhē hōṇa dē bāvajūda usanū naukarī nahīṁ mila rahī. P-ṛ-ē l-k-ē h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a-ū n-u-a-ī n-h-ṁ m-l- r-h-. ----------------------------------------------------------- Paṛhē likhē hōṇa dē bāvajūda usanū naukarī nahīṁ mila rahī.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі. ਦ-ਦ ਹ-ਣ--ੇ ----ੂਦ ਉ- ਡਾਕ-ਰ---ਲ--ਹੀ--ਜਾ-ਰ-ੀ। ਦਰਦ ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਹ ਡ-ਕਟਰ ਕ-ਲ ਨਹ-- ਜ- ਰਹ-। ਦ-ਦ ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ- ਡ-ਕ-ਰ ਕ-ਲ ਨ-ੀ- ਜ- ਰ-ੀ- ------------------------------------------- ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 0
D-r-d--hō-a d--b-vajū-a--ha -----ara--ō-a-n-h-ṁ -- -a--. Darada hōṇa dē bāvajūda uha ḍākaṭara kōla nahīṁ jā rahī. D-r-d- h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a ḍ-k-ṭ-r- k-l- n-h-ṁ j- r-h-. -------------------------------------------------------- Darada hōṇa dē bāvajūda uha ḍākaṭara kōla nahīṁ jā rahī.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай. ਪ-ਸ- -ਾ --ਣ ਦ- --ਵ--ਦ -ਸ-ੇ--ੱ-----ੀ-- --। ਪ-ਸ- ਨ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵਜ-ਦ ਉਸਨ- ਗ-ਡ- ਖਰ-ਦ- ਹ-। ਪ-ਸ- ਨ- ਹ-ਣ ਦ- ਬ-ਵ-ੂ- ਉ-ਨ- ਗ-ਡ- ਖ-ੀ-ੀ ਹ-। ----------------------------------------- ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 0
P-is--nā-h----------aj--- usa----a-ī----rīdī-h-i. Paisā nā hōṇa dē bāvajūda usanē gaḍī kharīdī hai. P-i-ā n- h-ṇ- d- b-v-j-d- u-a-ē g-ḍ- k-a-ī-ī h-i- ------------------------------------------------- Paisā nā hōṇa dē bāvajūda usanē gaḍī kharīdī hai.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта яна не знаходзіць працы. ਉ------ੀ---ਖੀ -ੈ---ਿ- -- ਉਸਨ-- -ੌ--ੀ-ਨ--- ਮ-ਲ--ਹ-। ਉਹ ਪੜ-ਹ- ਲ-ਖ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਸਨ-- ਨ-ਕਰ- ਨਹ-- ਮ-ਲ ਰਹ-। ਉ- ਪ-੍-ੀ ਲ-ਖ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ-ਨ-ੰ ਨ-ਕ-ੀ ਨ-ੀ- ਮ-ਲ ਰ-ੀ- -------------------------------------------------- ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 0
U-a---ṛh- --k-ī--ai,-phira v--usa-ū---u-ar--n--īṁ -i-a-r--ī. Uha paṛhī likhī hai, phira vī usanū naukarī nahīṁ mila rahī. U-a p-ṛ-ī l-k-ī h-i- p-i-a v- u-a-ū n-u-a-ī n-h-ṁ m-l- r-h-. ------------------------------------------------------------ Uha paṛhī likhī hai, phira vī usanū naukarī nahīṁ mila rahī.
У яе болі. Нягледзячы на гэта яна не ідзе да доктара. ਉਸ--ੰ-ਦ-ਦ--ੈ--ਫ---ਵ---- -ਾ--ਰ ਡੇ ਕੋ--ਨਹੀ---ਾ---ੀ। ਉਸਨ-- ਦਰਦ ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉਹ ਡ-ਕਟਰ ਡ- ਕ-ਲ ਨਹ-- ਜ- ਰਹ-। ਉ-ਨ-ੰ ਦ-ਦ ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ- ਡ-ਕ-ਰ ਡ- ਕ-ਲ ਨ-ੀ- ਜ- ਰ-ੀ- ------------------------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 0
Us-nū ----d- ---, p---- -- uh--ḍ--a-a-----------n-h-- j--r---. Usanū darada hai, phira vī uha ḍākaṭara ḍē kōla nahīṁ jā rahī. U-a-ū d-r-d- h-i- p-i-a v- u-a ḍ-k-ṭ-r- ḍ- k-l- n-h-ṁ j- r-h-. -------------------------------------------------------------- Usanū darada hai, phira vī uha ḍākaṭara ḍē kōla nahīṁ jā rahī.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта яна купляе аўтамабіль. ਉ-ਦ- -ੋ- ਪੈਸ--ਨ-ੀਂ ਹਨ, ਫ-ਰ ਵੀ-ਉਸ-ੇ --ਡੀ -ਰੀ-----। ਉਸਦ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨਹ-- ਹਨ, ਫ-ਰ ਵ- ਉਸਨ- ਗ-ਡ- ਖਰ-ਦ- ਹ-। ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-, ਫ-ਰ ਵ- ਉ-ਨ- ਗ-ਡ- ਖ-ੀ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------- ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 0
U-ad- -ōl------ē-nah-- h-na, p-----vī -san-----ī-k----dī ha-. Usadē kōla paisē nahīṁ hana, phira vī usanē gaḍī kharīdī hai. U-a-ē k-l- p-i-ē n-h-ṁ h-n-, p-i-a v- u-a-ē g-ḍ- k-a-ī-ī h-i- ------------------------------------------------------------- Usadē kōla paisē nahīṁ hana, phira vī usanē gaḍī kharīdī hai.

Маладыя людзі вучацца па-іншаму, чым старэйшыя

Дзеці вучаць мовы адносна хутка. У дарослых гэта займае больш часу. Але дзеці вучацца не лепш дарослых. Яны проста вучацца па-іншаму. Пры вывучэнні моў мозг павінен шмат працаваць. Ён мусіць вывучаць некалькі рэчаў адначасова. Калі вывучаеш мову, проста думаць аб ёй недастаткова. Трэба таксама вучыцца вымаўляць новыя словы. Для гэтага органам мовы трэба вывучыць новыя рухі. Таксама мозг павінны вучыцца рэагіраваць на новыя сітуацыі. Размаўляць на замежнай мове - гэта выклік. Дарослыя вывучаюць мовы па-іншаму ў кожным узросце. У 20 ці 30 гадоў у людзей яшчэ ёсць навык вывучэння Школа і універсітэт былі яшчэ адносна нядаўна. Дзякуючы гэтаму мозг добра натрэніраваны. Таму ён можа вывучаць мовы на вельмі высокім узроўне. Людзі ва ўзросе 40-50 гадоў вывучылі ўжо шмат чаго. Іх мозг можа выкарыстоўваць вопыт. Ён можа добра спалучаць новую інфармацыю са старымі ведамі. У гэтым узросце ён лепш за ўсё вывучае тыя рэчы, з якімі ён ужо знаёмы. Гэта могуць быць, напрыклад, мовы, падобныя на тыя, што былі вывучаны раней. У 60 ці 70 гадоў у людзей часта бывае шмат часу. Яны могуць часта займацца. Пры вывучэнні моў гэта вельмі важна. Пажылыя людзі асабліва добра вывучаюць, напрыклад, пісьмо на замежнай мове. Паспяхова вучыцца можна ў любым узросце. Пасля пубертатнага перыяду мозг яшчэ можа ствараць новыя нервовыя клеткі. І робіць гэта з задавальненнем…