Размоўнік

be У рэстаране 3   »   pa ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 3

31 [трыццаць адзін]

У рэстаране 3

У рэстаране 3

31 [ਇਕੱਤੀ]

31 [Ikatī]

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 3

[raisaṭōraiṇṭa vica 3]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Я хацеў бы / хацела бы закуску. ਮ-ਨੂ----ਕ-ਸ----ਰ --ਹੀ-ਾ--ੈ। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਸਟ-ਰਟਰ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਾ-ਟ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
m--n---ka --------r- -ā-ī----ai. mainū ika saṭāraṭara cāhīdā hai. m-i-ū i-a s-ṭ-r-ṭ-r- c-h-d- h-i- -------------------------------- mainū ika saṭāraṭara cāhīdā hai.
Я хацеў бы / хацела бы салату. ਮੈਨੂ- -ੱ- --ਾ--ਚ-ਹੀ-ਾ-ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਸਲ-ਦ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਾ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M---ū---- sal-d- c---d- h--. Mainū ika salāda cāhīdā hai. M-i-ū i-a s-l-d- c-h-d- h-i- ---------------------------- Mainū ika salāda cāhīdā hai.
Я хацеў бы / хацела бы суп. ਮੈ--- -ੱ--ਸੂਪ -ਾਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਸ-ਪ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਸ-ਪ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma-n--ika--ū-- cāh-d- h--. Mainū ika sūpa cāhīdā hai. M-i-ū i-a s-p- c-h-d- h-i- -------------------------- Mainū ika sūpa cāhīdā hai.
Я хацеў бы / хацела бы дэсерт. ਮ-ਨ-ੰ ਇੱ---ੀ-ਰਟ---ਹ-ਦਾ -ੈ। ਮ-ਨ-- ਇ-ਕ ਡ-ਜ਼ਰਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਡ-ਜ਼-ਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-i-- -ka ḍ--ar--- cā-----hai. Mainū ika ḍīzaraṭa cāhīdā hai. M-i-ū i-a ḍ-z-r-ṭ- c-h-d- h-i- ------------------------------ Mainū ika ḍīzaraṭa cāhīdā hai.
Я хацеў бы / хацела бы марожанае з вяршкамі. ਮ-ਨੂੰ ਕ੍ਰੀ- -ਾ---ੱਕ ---ਕ--ੀ- -ਾਹ--ੀ ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਕ-ਰ-ਮ ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਆਈਸਕ-ਰ-ਮ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਰ-ਮ ਨ-ਲ ਇ-ਕ ਆ-ਸ-੍-ੀ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 0
Mai-ū ---ma--āla--k--ā'-s-k--ma c----ī ha-. Mainū krīma nāla ika ā'īsakrīma cāhīdī hai. M-i-ū k-ī-a n-l- i-a ā-ī-a-r-m- c-h-d- h-i- ------------------------------------------- Mainū krīma nāla ika ā'īsakrīma cāhīdī hai.
Я хацеў бы / хацела бы садавіну або сыр. ਮ--ੂੰ------ਲ---- ਪਨੀ--ਚ--ੀਦ- --। ਮ-ਨ-- ਕ-ਝ ਫਲ ਜ-- ਪਨ-ਰ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਫ- ਜ-ਂ ਪ-ੀ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
Ma--ū k-j-a--------āṁ p---ra --h--- h-i. Mainū kujha phala jāṁ panīra cāhīdā hai. M-i-ū k-j-a p-a-a j-ṁ p-n-r- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū kujha phala jāṁ panīra cāhīdā hai.
Мы хацелі б паснедаць. ਅਸੀ- ਨਾਸ਼ਤਾ -ਰ-ਾ ਚਾ-ੁ--- ਹਾਂ। ਅਸ-- ਨ-ਸ਼ਤ- ਕਰਨ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਨ-ਸ਼-ਾ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
A-ī---ā--t--ka--nā -āh-dē h-ṁ. Asīṁ nāśatā karanā cāhudē hāṁ. A-ī- n-ś-t- k-r-n- c-h-d- h-ṁ- ------------------------------ Asīṁ nāśatā karanā cāhudē hāṁ.
Мы хацелі б паабедаць. ਅਸ-ਂ---ਪ--ਰ -ਾ ਖ-ਣ- --ਣਾ-ਚਾਹ--ਦ----ਂ। ਅਸ-- ਦ-ਪ-ਹਰ ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਦ-ਪ-ਹ- ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
As-ṁ d-pi--ra-dā khā-ā k-āṇ- -ā---ē-hāṁ. Asīṁ dupihara dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ. A-ī- d-p-h-r- d- k-ā-ā k-ā-ā c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------- Asīṁ dupihara dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ.
Мы хацелі б павячэраць. ਅ-----ਾ--ਦ- -----ਖਾਣ---ਾ--ੰਦ--ਹ--। ਅਸ-- ਰ-ਤ ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਰ-ਤ ਦ- ਖ-ਣ- ਖ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------- ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 0
Asī--r-t- -- khā-----āṇ--c-h--ē-h-ṁ. Asīṁ rāta dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ. A-ī- r-t- d- k-ā-ā k-ā-ā c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------ Asīṁ rāta dā khāṇā khāṇā cāhudē hāṁ.
Што Вы хацелі б на сняданак? ਤੁਹ---- ਨ--ਤੇ ਵ-ੱ- ਕੀ -ਾਹੀ-ਾ---? ਤ-ਹ-ਨ-- ਨ-ਸ਼ਤ- ਵ--ਚ ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਨ-ਸ਼-ੇ ਵ-ੱ- ਕ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 0
Tuhā----āśatē vic- k--c--ī-ā--ai? Tuhānū nāśatē vica kī cāhīdā hai? T-h-n- n-ś-t- v-c- k- c-h-d- h-i- --------------------------------- Tuhānū nāśatē vica kī cāhīdā hai?
Булачкі з павідлам і мёдам? ਜ-- ਅਤੇ-ਸ਼ਹ-ਦ-ਵ--ੇ ਰੋਲ? ਜ-ਮ ਅਤ- ਸ਼ਹ-ਦ ਵ-ਲ- ਰ-ਲ? ਜ-ਮ ਅ-ੇ ਸ਼-ਿ- ਵ-ਲ- ਰ-ਲ- ---------------------- ਜੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਰੋਲ? 0
Ja--a a-ē -a-ida-v-l- --la? Jaima atē śahida vālē rōla? J-i-a a-ē ś-h-d- v-l- r-l-? --------------------------- Jaima atē śahida vālē rōla?
Тосты з каўбасой і сырам? ਸਾ--ਜ -ਤ----ੀ- ਨਾ----ਸ-? ਸ-ਸ-ਜ ਅਤ- ਪਨ-ਰ ਨ-ਲ ਟ-ਸਟ? ਸ-ਸ-ਜ ਅ-ੇ ਪ-ੀ- ਨ-ਲ ਟ-ਸ-? ------------------------ ਸਾਸੇਜ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਟੋਸਟ? 0
Sā-ēja -t---anī-a--āla ṭ-s--a? Sāsēja atē panīra nāla ṭōsaṭa? S-s-j- a-ē p-n-r- n-l- ṭ-s-ṭ-? ------------------------------ Sāsēja atē panīra nāla ṭōsaṭa?
Варанае яйка? ਉਬਲਿ- -ੋਇ--ਆਂਡ-? ਉਬਲ-ਆ ਹ-ਇਆ ਆ-ਡ-? ਉ-ਲ-ਆ ਹ-ਇ- ਆ-ਡ-? ---------------- ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ? 0
Ub-l-'--hō'-'ā ---ā? Ubali'ā hō'i'ā āṇḍā? U-a-i-ā h-'-'- ā-ḍ-? -------------------- Ubali'ā hō'i'ā āṇḍā?
Яечню? ਤਲ-ਆ--ੋਇ---ਂ--? ਤਲ-ਆ ਹ-ਇਆ ਆ-ਡ-? ਤ-ਿ- ਹ-ਇ- ਆ-ਡ-? --------------- ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ? 0
Tali'ā--ō'i'--āṇ--? Tali'ā hō'i'ā āṇḍā? T-l-'- h-'-'- ā-ḍ-? ------------------- Tali'ā hō'i'ā āṇḍā?
Амлет? ਆ-ਲ-ਟ? ਆਮਲ-ਟ? ਆ-ਲ-ਟ- ------ ਆਮਲੇਟ? 0
Āmalē-a? Āmalēṭa? Ā-a-ē-a- -------- Āmalēṭa?
Калі ласка, падайце яшчэ ёгурту. ਕ--ਿ-ਾ -ਰਕੇ-ਇੱਕ-ਹ-ਰ--ਹੀ---ੇ-ਾ। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਦਹ-- ਦ-ਣ-। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਦ-ੀ- ਦ-ਣ-। ------------------------------ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹੀਂ ਦੇਣਾ। 0
K--p- ka-akē-i-a ---- --h-ṁ--ēṇ-. Kripā karakē ika hōra dahīṁ dēṇā. K-i-ā k-r-k- i-a h-r- d-h-ṁ d-ṇ-. --------------------------------- Kripā karakē ika hōra dahīṁ dēṇā.
Калі ласка, падайце яшчэ солі і перцу. ਕ-ਰ----ਕਰਕ--ਨਮਕ --ੇ ਮਿ-ਚ ----। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਨਮਕ ਅਤ- ਮ-ਰਚ ਦ-ਣ-। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਨ-ਕ ਅ-ੇ ਮ-ਰ- ਦ-ਣ-। ------------------------------ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਦੇਣਾ। 0
Krip--k--akē n-ma----tē -i-ac------. Kripā karakē namaka atē miraca dēṇā. K-i-ā k-r-k- n-m-k- a-ē m-r-c- d-ṇ-. ------------------------------------ Kripā karakē namaka atē miraca dēṇā.
Калі ласка, падайце яшчэ шклянку вады. ਕ੍ਰਿ-ਾ---ਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ-ਪਿਆਲਾ-ਦੇਣ-। ਕ-ਰ-ਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਪ-ਆਲ- ਦ-ਣ-। ਕ-ਰ-ਪ- ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਹ-ਰ ਪ-ਆ-ਾ ਦ-ਣ-। ------------------------------- ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣਾ। 0
Kri-ā -ara-ē ika hōr- -----ā d---. Kripā karakē ika hōra pi'ālā dēṇā. K-i-ā k-r-k- i-a h-r- p-'-l- d-ṇ-. ---------------------------------- Kripā karakē ika hōra pi'ālā dēṇā.

Як навучыцца паспяхова размаўляць

Размаўляць - гэта адносна проста. Але паспяхова размаўляць значна цяжэй. Тое, як мы кажам, значна важней таго, што мы кажам. Аб гэтым сведчаць розныя даследаванні. Слухачы несвядома звяртаюць увагу на пэўныя рысы гаворачых. Дзякуючы гэтаму, мы можам уплываць на ўспрыманне нашай мовы. Нам толькі трэба заўсёды пільна сачыць за тым, як мы размаўляем. Гэта таксама датычыцца мовы нашага цела. Яна павінна быць індывідуяльнай і падыходзіць да нашай асобы. Голас таксама гуляе сваю ролю, таму што і ён заўжды ацэньваецца. Напрыклад, нізкі голас у мужчын мае свае перавагі. Гаворачы з такім голасам робіць уражанне ўпэўненага і кампетэнтнага чалавека. З другога боку, варыяцыя голасу не мае ніякага эфекту. Але асабліва важна хуткасць. Поспех размоў даследавалі з дапамогай эксперыментаў. Паспяхова размаўляць азначае пераконваць іншых. Той, хто хоча пераканаць, не павінен размаўляць хутка. У адваротным выпадку ён зробіць уражанне няшчырага чалавека. Але і занадта павольна размаўляць нічым не лепш. Людзі, якія размаўляюць занадта павольна, робяць уражанне не вельмі разумных. Таму найлепш усяго размаўляць з сярэдняй хуткасцю. Ідэальна - 3,5 слова ў секунду У размове таксама важныя паўзы. Яны робяць уражанне натуральнасці і дакладнасці. У выніку слухачы нам давяраюць. Аптымальна рабіць 4-5 пауз у мінуту. Паспрабуйце лепш кантраляваць сваю мову! А затым можаце ісці на наступную гутарку...