Размоўнік

be Крамы   »   pa ਦੁਕਾਨਾਂ

53 [пяцьдзесят тры]

Крамы

Крамы

53 [ਤਰਵੰਜਾ]

53 [Taravajā]

ਦੁਕਾਨਾਂ

[dukānāṁ]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Панджабі Гуляць Больш
Мы шукаем спартыўную краму. ਅ-ੀਂ--ੱਕ ਖੇਡਾ---- --ਕ-- --ਭ ਰਹੇ-ਹਾ-। ਅਸ-- ਇ-ਕ ਖ-ਡ-- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਖ-ਡ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
a-ī- -k- khēḍāṁ -ī --kā-- labh----hē -āṁ. asīṁ ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ. a-ī- i-a k-ē-ā- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------- asīṁ ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
Мы шукаем мясную краму. ਅਸੀਂ ਇ-ਕ -ਸ-ਈ -ੀ------ --ਭ ਰ-- ਹ--। ਅਸ-- ਇ-ਕ ਕਸ-ਈ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਕ-ਾ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
A-ī--ik---a-ā-ī d- -----a-lab----ah- h--. Asīṁ ika kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ. A-ī- i-a k-s-'- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------- Asīṁ ika kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ.
Мы шукаем аптэку. ਅਸੀ- ਇ-- ਦ-ਾ-ਆਂ ਦ- -ੁਕਾਨ---ਭ --- -ਾਂ। ਅਸ-- ਇ-ਕ ਦਵ-ਈਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਦ-ਾ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
A----------v--ī-āṁ dī duk-na--a--a -ah- h-ṁ. Asīṁ ika davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ. A-ī- i-a d-v-'-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- -------------------------------------------- Asīṁ ika davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
Мы хочам купіць футбольны мяч. ਅ----ਇ---ਫੁ---ਲ ਖ--ਦ-- --। ਅਸ-- ਇ-ਕ ਫ-ਟਬ-ਲ ਖਰ-ਦਣ- ਹ-। ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਫ-ਟ-ਾ- ਖ-ੀ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਟਬਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। 0
A--ṁ -k- ---ṭ--ā-a----rīd-ṇī-ha-. Asīṁ ika phuṭabāla kharīdaṇī hai. A-ī- i-a p-u-a-ā-a k-a-ī-a-ī h-i- --------------------------------- Asīṁ ika phuṭabāla kharīdaṇī hai.
Мы хочам купіць салямі. ਅ-ੀ--ਸ-ਾ-- ਖ--ਦ-- -ੈ। ਅਸ-- ਸਲ-ਮ- ਖਰ-ਦਣ- ਹ-। ਅ-ੀ- ਸ-ਾ-ੀ ਖ-ੀ-ਣ- ਹ-। --------------------- ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। 0
A-īṁ s------k--rī-a-ī--ai. Asīṁ salāmī kharīdaṇī hai. A-ī- s-l-m- k-a-ī-a-ī h-i- -------------------------- Asīṁ salāmī kharīdaṇī hai.
Мы хочам купіць лекі. ਅਸ-ਂ ----ਆ- ਖਰ--ਣ----ਹਨ। ਅਸ-- ਦਵ-ਈਆ- ਖਰ-ਦਣ-ਆ- ਹਨ। ਅ-ੀ- ਦ-ਾ-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ-ਆ- ਹ-। ------------------------ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। 0
As-ṁ--a----'----har-da--'-ṁ-hana. Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇī'āṁ hana. A-ī- d-v-'-'-ṁ k-a-ī-a-ī-ā- h-n-. --------------------------------- Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇī'āṁ hana.
Мы шукаем спартыўную краму, каб купіць футбольны мяч. ਅ--- -ੁ--ਾਲ--ਰੀਦਣ ਲ- ----ਖੇਡ-------ੁ-ਾਨ ਲ-- ਰਹੇ-ਹ--। ਅਸ-- ਫ-ਟਬ-ਲ ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਇ-ਕ ਖ-ਡ-- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਫ-ਟ-ਾ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਇ-ਕ ਖ-ਡ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਫੁਟਬਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
As-ṁ -----bāla -h-r-daṇa l-'--i-a-kh-----d--d--ā-- l---- ra-ē -āṁ. Asīṁ phuṭabāla kharīdaṇa la'ī ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ. A-ī- p-u-a-ā-a k-a-ī-a-a l-'- i-a k-ē-ā- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------ Asīṁ phuṭabāla kharīdaṇa la'ī ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
Мы шукаем мясную краму, каб купіць салямі. ਅ--ਂ -ਲ-ਮੀ ---ਦ--ਲ---ਸਾ- ਦੀ-ਦ---- ਲੱ--ਰਹੇ ਹ--। ਅਸ-- ਸਲ-ਮ- ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਕਸ-ਈ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਸ-ਾ-ੀ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਾ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asīṁ---l-mī--har-da-a -a----a--'ī -ī-d--ā-- la--a rahē -āṁ. Asīṁ salāmī kharīdaṇa la'ī kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ. A-ī- s-l-m- k-a-ī-a-a l-'- k-s-'- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------- Asīṁ salāmī kharīdaṇa la'ī kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ.
Мы шукаем аптэку, каб купіць лекі. ਅ-ੀਂ-ਦਵ-ਈ-- -ਰ--ਣ ਲ- ਦਵ-ਈ-- ਦੀ ---ਾਨ ਲ-- --ੇ----। ਅਸ-- ਦਵ-ਈਆ- ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਦਵ-ਈਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਦ-ਾ-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਦ-ਾ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asīṁ d-v-----ṁ-----ī-a-a---------ā'ī'-ṁ-dī-d--ā---la-h----h--h--. Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇa la'ī davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ. A-ī- d-v-'-'-ṁ k-a-ī-a-a l-'- d-v-'-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------- Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇa la'ī davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
Я шукаю ювелірную краму. ਮ-ਂ-ਇੱਕ ---ਣਿ------ਦੁਕ-ਨ--ੱਭ --ੇ-/ ਰ-ੀਆਂ ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਗਹ-ਣ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰਹ- / ਰਹ-ਆ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਗ-ਿ-ਿ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- --------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। 0
M--- -ka-g--iṇ-'āṁ d--d-kā-a -ab-a-rah-----hī'-ṁ----. Maiṁ ika gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rahē/ rahī'āṁ hāṁ. M-i- i-a g-h-ṇ-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------------- Maiṁ ika gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rahē/ rahī'āṁ hāṁ.
Я шукаю краму фотатавараў. ਮੈ--ਇ-- --ਮ-ੇ -ੀ ਦ--ਾਨ-ਲ-ਭ --ਹ--/---- --ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਮਰ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Mai- -ka -a--a-ē d--d-k--a-l-bha ri-ā/ r------ṁ. Maiṁ ika kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a k-i-a-ē d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------ Maiṁ ika kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
Я шукаю кандытарскую. ਮ-ਂ--ੱਕ ਕੇ---ੀ ਦ-ਕ-ਨ-ਲੱ----ਹਾ - ਰਹੀ --ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma---ika kē-a d---u--na--abha-ri--/ --h--h-ṁ. Maiṁ ika kēka dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a k-k- d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika kēka dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
Я збіраюся купіць кольца. ਮੈ- --ਕ--ੰ-----ਖਰੀ-ਣ ਬਾਰ---ੋ--ਰ------ਂ-/ਰ-ੀ --ਂ ਮ-- ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖਰ-ਦਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-- /ਰਹ- ਹ-- ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
Ma----k--a-ūṭhī--h--īdaṇa-jā-r---/--a-- hā-. Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a a-ū-h- k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------- Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
Я збіраюся купіць плёнку. ਮੈ- ਇੱ- ---ਮ---ੀ-ਣ-ਬ--ੇ-ਸ-ਚ-ਰ-ਹ--ਹ-ਂ /ਰਹ----ਂ ਮ-- ਇ-ਕ ਫ-ਲਮ ਖਰ-ਦਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-- /ਰਹ- ਹ-- ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਲ- ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ --------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
M-iṁ-ik-----l-ma ----ī-a-a ----ihā-----ī hāṁ. Maiṁ ika philama kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a p-i-a-a k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika philama kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
Я збіраюся купіць торт. ਮ-ਂ ਇ-ਕ -ੇਕ--ਰੀਦ---ਾਰੇ---ਚ ਰ-ਹਾ -ਾ------ ਹਾਂ ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖਰ-ਦਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-- /ਰਹ- ਹ-- ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ -------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
M------- kē-- -ha--d-ṇa--ā-rih-/-r--- ---. Maiṁ ika kēka kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a k-k- k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------ Maiṁ ika kēka kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
Я шукаю ювелірную краму, каб купіць кольца. ਮੈ--ਇ-ਕ-ਅੰਗ--- ਖ-ੀ-ਣ-----ਹਿਣ-ਆ- ਦੀ-ਦੁ-ਾ- ਲੱਭ ਰ----/--ਹ- -ਾਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਗਹ-ਣ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਗ-ਿ-ਿ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- -k------h--kh-r--a------ī--ah--i-āṁ--- --kāna lab-a--ihā/-rah-----. Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa la'ī gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a a-ū-h- k-a-ī-a-a l-'- g-h-ṇ-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------------ Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa la'ī gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
Я шукаю краму фотатавараў, каб купіць плёнку. ਮੈਂ-----ਕ-ਮ-ੇ-----ੋ-----ਦਣ ਲ- ----ੇ ----ੁ--ਨ--ੱਭ-ਰ--ਾ-/-----ਹ-ਂ ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਮਰ- ਦ- ਰ-ਲ ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਕ-ਮਰ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-- ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਰ-ਲ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ --------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ 0
Ma-- i---k---a-ē d--r--a-----īdaṇ- -a-----im-rē-d---u--n--l-b-- -i-ā- r-h-----. Maiṁ ika kaimarē dā rōla kharīdaṇa la'ī kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a k-i-a-ē d- r-l- k-a-ī-a-a l-'- k-i-a-ē d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika kaimarē dā rōla kharīdaṇa la'ī kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
Я шукаю кандытарскую, каб купіць торт. ਮੈ- -ੱਕ ਕੇਕ ---ਦ--ਲ- ਬ---- --- ---ਾ - ਰ---ਹ--। ਮ-- ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖਰ-ਦਣ ਲਈ ਬ-ਕਰ- ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਬ-ਕ-ੀ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ i-- -ēk- kh--īd--a---'--b-k--ī --bha-r-hā--rahī---ṁ. Maiṁ ika kēka kharīdaṇa la'ī bēkarī labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a k-k- k-a-ī-a-a l-'- b-k-r- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ ika kēka kharīdaṇa la'ī bēkarī labha rihā/ rahī hāṁ.

Іншая мова = іншая асоба

Нашая мова належыць нам. Яна з'яўляецца важнай часткай нашай асобы. Але многія людзі размаўляюць на некалькіх мовах. Ці значыць гэта, што ў ніх некалькі асоб? Навукоўцы лічаць: так! Калі мы мяняем мову, мяняецца і нашая асоба. Гэта значыць, што мы паводзім сябе па-іншаму. Да гэтага выніку прыйшлі амерыканскія даследчыкі. Яны даследавалі паводзіны дзвюхмоўных жанчын. Гэтыя жанчыны выраслі ў англа- і іспанамоўным асяроддзі. Яны аднолькава добра ведалі абедзве мовы і культуры. Няглядзячы на гэта, іх паводзіны залежалі ад мовы. Калі яны размаўлялі на іспанскай, яны былі больш упэўненыя. Яны таксама адчувалі сябе камфортна ў асяроддзі людзей, размаўляючых наіспанскай мове. Затым, калі яны пачалі размаўляць на англійскай мове, іх паводзіны змяніліся. Яны не былі больш такімі ўпэўненымі, а нават наадварот. Даследчыкі таксама адзначылі, што цяпер яны рабілі ўражанне больш самотных. Гэта значыць, што мова, на якой мы размаўляем, уплывае на нашыя паводзіны. Чаму гэта так, навукоўцы яшчэ не ведаюць. Мабыць, мы арыентуемся на культурныя нормы. Размаўляючы, мы думаем аб культуры, з якой паходзіць мова. Гэта адбываецца абсалютна аўтаматычна. Таму мы спрабуем прыстасавацца да культуры. Мы паводзім сябе так, як прынята ў пэўнай культуры. Падчас эксперыменту людзі, размаўляючыя на кітайскай мове, былі вельмі стрыманыя. Размаўляючы на англійскай, яны рабіліся больш адкрытыя. Мабыць, мы змяняем нашыя паводзіны, каб лепш інтэгравацца. Мы хочам быць падобнымі на тых, з кім мы размаўляем…